Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Vigyél vissza Krisnához”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Vigyél vissza Krisnához”"— Előadás másolata:

1 „Vigyél vissza Krisnához”
Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben György Réka PTE-BTK Néprajz- Kulturális Antropológia

2 a kutatás Célja: párválasztási szabályrendszer megértése; a krisna-völgyiek egyéni értelmezési stratégiáinak feltérképezése; megélt, valós cselekedeteik ↔ ideálisnak tartott elveik viszonya; egyéni háttér, enkulturáció folyamata Két hetes terepmunka 18 félig strukturált interjú

3 Krisna-völgy Somogyvámos határában terül el 260 hektárnyi területen.
Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm ban alakult meg. 2010 áprilisa: a völgyben 136 fő, a faluban, Somogyvámoson 38 fő él.

4 témaválasztás makrotársadalmi szintű tendenciák: − elidegenedés, válások számának növekedése; − a család mint intézmény átalakuló tendenciája → kivonulás, kiköltözés a társadalomból ► kutatói kérdés: egy zárt, vallásos közösség miként és hogyan próbál alternatívát nyújtani ezekre a tendenciákra; a kutatottak értelmezési stratégiái generáció kiesés: ► a rokoni-, családi háló gyakori hiánya miatt a közösség kvázi-rokonok intézményének kiépítésére kényszerül

5 A társulás Kiválasztás Egyhónapos időszak → heti egyszer, mentorral
Fogalom magyarázat A társulás menete Társulás jelentése: ismerkedés, jegyben járni Autoritás jelentése: azok a személyek, akik egész életen át felelősséget vállalnak a hívőkért Mentor házaspár: idősebb, tapasztalt házaspár, céljuk a társulók segítése, útbaigazítása Kiválasztás Egyhónapos időszak → heti egyszer, mentorral Bejelentés Kb. egy év→ mentorral Kb. egy, másfél éves szakasz → mentor nélkül

6 A párválasztás során felmerülő elvárások
Társadalomgazdasági erőforrások Kulturális jellemzők Azok a javak, amelyek biztosítják a család anyagi jólétét Egyenlőség ↔ egyenlőtlenség ► anyagi és lelki szinten is differenciált Homogenitás ↔ heterogenitás Enkulturáció → homogenizáció Egyéni kulturális klíma → az egyéni prezentációból kiesik

7 Összegzés Makrotársadalmi tendenciákra adott válasz → biztonságérzet
Generációs kiesésre, intézményesülő folyamatkora adott válasz → mentorság intézménye, részben az autoritás Elvi sík: egyenlőség ↔ gyakorlatban: erőteljes hierarchikus társadalom-kép (esetleges rétegendogámia)

8 Reflexió az opponensi bírálatokra
további kutatói munkafolyamat → szakirodalmi háttér bővítése További kutatási területek: → tipikus konfliktusfajták vizsgálata → családi háttér felmérése és elemzése → nemi szerepek (gender) elvi és valós megnyilvánulási formái → pletyka → ismerkedési lehetőségek, alkalmak vizsgálata → életútinterjúk általi (viselkedési szabályok, udvarlási formák, a párválasztásban létrejövő elvárások, a családi háttér) émikus értelmezések elemzése → párkapcsolatokhoz kapcsolódó mitikus és a közösségben folklorizálódott történetek gyűjtése és elemzése

9 irodalomjegyzék Benedict, Ruth: A kultúra mintái. In: Maróti A. (szerk.) : Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Szöveggyűjtemény. Bp. Tankönyvkiadó Bukodi Erzsébet: Ki kivel (nem házasodik)? A partnerszelekciós minták változása az egyéni életútban és a történeti időben. Szociológiai Szemle. 2002/ Farkas Judit: Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. L’Harmattan Kiadó Földházi Erzsébet: Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében. PhD értekezés Geertz, Clifford: Sűrű leírás. In. Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Bp., Századvég Kamarás István: Az odaadás nektárja (Magyar krisnások világlátása). In: Liget. 1998/ Köves Katalin: Intézményesülési folyamatok a somogyvámosi krisnás közösségben. Szakdolgozat, ELTE Szociológiai Tanszék Lévi-Strauss, Claude: Gondolatok a rokonság legkisebb alkotóeleméről. In: Lévi-Strauss: Strukturális antropológia. II. Bp., Osiris

10 irodalomjegyzék Mead, Margaret: Férfi és a nő. A két nem viszonya a változó világban. Bp., Gondolat (Új kiadása: Bp. Osiris, 2003: ) Turner, Victor: Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai. In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Szerk.: Bohannan, Paul. Bp., Panem Utasi Ágnes: Társadalmi tőke és bizalom. Kritika XXXV. Évf./ Utasi Ágnes: A bizalom hálója. Mikro-társadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Bp. Új Mandátum Kiadó Utasi Ágnes: Az életminőség feltételei. MTA Politikai Tanulmányok Intézménye. Műhelytanulmányok, Digitális Archívum. 2007/1. letöltés dátuma:

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Vigyél vissza Krisnához”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések