Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„V IGYÉL VISSZA K RISNÁHOZ ” Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben György Réka PTE-BTK Néprajz- Kulturális Antropológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„V IGYÉL VISSZA K RISNÁHOZ ” Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben György Réka PTE-BTK Néprajz- Kulturális Antropológia."— Előadás másolata:

1 „V IGYÉL VISSZA K RISNÁHOZ ” Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben György Réka PTE-BTK Néprajz- Kulturális Antropológia

2 A KUTATÁS o Célja : párválasztási szabályrendszer megértése; a krisna-völgyiek egyéni értelmezési stratégiáinak feltérképezése; megélt, valós cselekedeteik ↔ ideálisnak tartott elveik viszonya; egyéni háttér, enkulturáció folyamata o Két hetes terepmunka o 18 félig strukturált interjú

3 K RISNA - VÖLGY o Somogyvámos határában terül el 260 hektárnyi területen. o Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm 1993-ban alakult meg. o 2010 áprilisa: a völgyben 136 fő, a faluban, Somogyvámoson 38 fő él.

4 TÉMAVÁLASZTÁS makrotársadalmi szintű tendenciák: − elidegenedés, válások számának növekedése; − a család mint intézmény átalakuló tendenciája → kivonulás, kiköltözés a társadalomból ► kutatói kérdés: egy zárt, vallásos közösség miként és hogyan próbál alternatívát nyújtani ezekre a tendenciákra; a kutatottak értelmezési stratégiái generáció kiesés: ► a rokoni-, családi háló gyakori hiánya miatt a közösség kvázi-rokonok intézményének kiépítésére kényszerül

5 A TÁRSULÁS Társulás jelentése: ismerkedés, jegyben járni Autoritás jelentése: azok a személyek, akik egész életen át felelősséget vállalnak a hívőkért Mentor házaspár : idősebb, tapasztalt házaspár, céljuk a társulók segítése, útbaigazítása Kiválasztás Egyhónapos időszak → heti egyszer, mentorral Bejelentés Kb. egy év → mentorral Kb. egy, másfél éves szakasz → mentor nélkül Fogalom magyarázatA társulás menete

6 A PÁRVÁLASZTÁS SORÁN FELMERÜLŐ ELVÁRÁSOK Azok a javak, amelyek biztosítják a család anyagi jólétét Egyenlőség ↔ egyenlőtlenség ► anyagi és lelki szinten is differenciált Homogenitás ↔ heterogenitás Enkulturáció → homogenizáció Egyéni kulturális klíma → az egyéni prezentációból kiesik Társadalomgazdasági erőforrások Kulturális jellemzők

7 Ö SSZEGZÉS Makrotársadalmi tendenciákra adott válasz → biztonságérzet Generációs kiesésre, intézményesülő folyamatkora adott válasz → mentorság intézménye, részben az autoritás Elvi sík: egyenlőség ↔ gyakorlatban: erőteljes hierarchikus társadalom-kép (esetleges rétegendogámia)

8 R EFLEXIÓ AZ OPPONENSI BÍRÁLATOKRA további kutatói munkafolyamat → szakirodalmi háttér bővítése További kutatási területek: → tipikus konfliktusfajták vizsgálata → családi háttér felmérése és elemzése → nemi szerepek (gender) elvi és valós megnyilvánulási formái → pletyka → ismerkedési lehetőségek, alkalmak vizsgálata → életútinterjúk általi (viselkedési szabályok, udvarlási formák, a párválasztásban létrejövő elvárások, a családi háttér) émikus értelmezések elemzése → párkapcsolatokhoz kapcsolódó mitikus és a közösségben folklorizálódott történetek gyűjtése és elemzése

9 IRODALOMJEGYZÉK Benedict, Ruth: A kultúra mintái. In: Maróti A. (szerk.) : Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Szöveggyűjtemény. Bp. Tankönyvkiadó. 1975. 191-202. Bukodi Erzsébet: Ki kivel (nem házasodik)? A partnerszelekciós minták változása az egyéni életútban és a történeti időben. Szociológiai Szemle. 2002/2. 28-58. Farkas Judit: Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. L’Harmattan Kiadó. 2009. Földházi Erzsébet: Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében. PhD értekezés. 2008. Geertz, Clifford: Sűrű leírás. In. Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Bp., Századvég. 1994. 170-199. Kamarás István: Az odaadás nektárja (Magyar krisnások világlátása). In: Liget. 1998/3. 63-78. Köves Katalin: Intézményesülési folyamatok a somogyvámosi krisnás közösségben. Szakdolgozat, ELTE Szociológiai Tanszék. 2001. Lévi-Strauss, Claude: Gondolatok a rokonság legkisebb alkotóeleméről. In: Lévi-Strauss: Strukturális antropológia. II. Bp., Osiris. 2001. 74-96.

10 IRODALOMJEGYZÉK Mead, Margaret: Férfi és a nő. A két nem viszonya a változó világban. Bp., Gondolat. 1970. 210-327. (Új kiadása: Bp. Osiris, 2003: 206-326.) Turner, Victor: Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai. In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Szerk.: Bohannan, Paul. Bp., Panem. 1997. 675-711. Utasi Ágnes: Társadalmi tőke és bizalom. Kritika. 2006. XXXV. Évf./6. 4-9. Utasi Ágnes: A bizalom hálója. Mikro-társadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Bp. Új Mandátum Kiadó. 2002. 155. Utasi Ágnes: Az életminőség feltételei. MTA Politikai Tanulmányok Intézménye. Műhelytanulmányok, Digitális Archívum. 2007/1. http://mek.oszk.hu/04800/04806/http://mek.oszk.hu/04800/04806/ letöltés dátuma: 2010. 08.12. http://krisnavolgy.hu http://okovolgy.hu

11 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "„V IGYÉL VISSZA K RISNÁHOZ ” Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben György Réka PTE-BTK Néprajz- Kulturális Antropológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések