Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚMVP módosítás I. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚMVP módosítás I. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály."— Előadás másolata:

1 ÚMVP módosítás I. tengely december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály

2 2 Indoklás:  ÚMVP 8. verziószámú módosítása -> kötelező képzéseket egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő szervezet végzi  hosszadalmas elfogadás -> a kötelező képzések túlnyomó többsége már megvalósult  a program zárásáig várhatóan jelentkező képzési igény kevés -> a korábbi módosítás törlése és az eredeti állapot helyreállítása 111. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek intézkedés szakmai módosítás

3 3 Indoklás:  fiatal gazdálkodók száma csökkenő tendenciát mutat -> a mezőgazdasági termelők korszerkezetének optimalizálása  évben, immár harmadik alkalommal történő megnyitása kapcsán az IH törekedett a felmerülő igények lehető legnagyobb mértékű kielégítésére, amelynek érdekében kihasználta a többletkötelezettség-vállalási lehetőséget -> forráshiány 112. A Fiatal mezőgazdasági termelők intézkedés forrásátcsoportosítás

4 4 Indoklás:  Legutóbbi támogatási kérelem benyújtás: december 17. és február 15. között (harmadik alkalommal)  rendes nyugdíjkorhatár betöltése; működő gazdaságban tevékenykedő, idősebb gazdálkodó visszavonulására való kisebb hajlandóság -> vártnál alacsonyabb érdeklődés  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható 113. Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás

5 A Fiatal mezőgazdasági termelők intézkedés forrásátcsoportosítás

6 6 Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró A Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (113.) intézkedés terhére 112. A Fiatal mezőgazdasági termelők intézkedés forrásátcsoportosítás

7 7 Indoklás:  Az állattenyésztési ágazaton belül komoly problémák:  tejágazatban kialakult gazdasági helyzet, a március 31-én megszűnő tejkvóta-szabályozás, az átalakuló támogatási rendszer és a piacszabályozás  a sertés és baromfi ágazatban jelentkező magas takarmány árak következtében bekövetkezett erős termelési visszaesés  Magasak a termelőket sújtó terhek, nehéz a versenyképesség érdekében történő pótlólagos technológiai beruházások végrehajtása  termelő beruházási kényszer (környezetvédelmi követelmények támasztotta trágyatároló-korszerűsítés)  forrásátcsoportosítás és újbóli megnyitás kizárólag az állattartó telepek technológiai fejlesztésének biztosítására Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházás az állattenyésztésben alintézkedés forrásátcsoportosítás

8 8 Indoklás:  A szántóföldi gazdálkodók támogatására 2011-től nincs lehetőség  A Kertészet korszerűsítése jogcím alapján három alkalommal volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.  Kertészeti géptámogatási jogcímre két alkalommal, legutóbb 2013-ban volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Forrásmaradvány Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben forrásátcsoportosítás

9 a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházás az állattenyésztésben alintézkedés forrásátcsoportosítás

10 10 Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztés és kertészetben alintézkedés (121.1.) terhére a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházás az állattenyésztésben alintézkedés forrásátcsoportosítás

11 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Üzemi diverzifikáció (121.5.) alintézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás:  A közötti pénzügyi ciklus alatt 2008-ban, 2009-ben és 2012-ben nyílt lehetőségük a kedvezményezetteknek támogatási kérelem benyújtására a mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatására  A meghirdetett lehetőségeket az élelmiszer-feldolgozás gazdasági szereplői, valamint a feldolgozást is végző, elsődlegesen mezőgazdasági alapanyagokat előállító vállalkozások valamennyi esetben túligényelték.  Az intézkedés forrásai nem voltak összhangban az országos érdeklődéssel, az élelmiszeripari fejlesztésekre az igények meghaladták a forrásokat és emiatt több esetben rangsor állításra volt szükség a támogatások odaítélése során. -> újbóli megnyitás

12 12 Indoklás:  A szántóföldi gazdálkodók támogatására 2011-től nincs lehetőség  A Kertészet korszerűsítése jogcím alapján három alkalommal volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.  Kertészeti géptámogatási jogcímre két alkalommal, legutóbb 2013-ban volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Forrásmaradvány Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben forrásátcsoportosítás

13 13 Indoklás:  megnyitás: ültetvények telepítése, korszerűsítése jogcím három alkalommal; a fás és lágyszárú energiaültetvények telepítése jogcím öt alkalommal  ismételt megnyitás a beruházások megvalósításának elhúzódása miatt a programozási időszak végén rendkívül magas kockázatú (hosszú megvalósítási idő az engedélyek valamint az ültetési anyagok beszerzésének rendkívül időigényes mivolta, szezonális tevékenységek miatt) Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Évelő ültetvények telepítése forrásátcsoportosítás

14 14 Indoklás:  A közötti pénzügyi ciklus alatt 2008-ban, 2009-ben és 2012-ben nyílt lehetőségük a kedvezményezetteknek támogatási kérelem benyújtására a mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatására  A meghirdetett lehetőségeket az élelmiszer-feldolgozás gazdasági szereplői, valamint a feldolgozást is végző, elsődlegesen mezőgazdasági alapanyagokat előállító vállalkozások valamennyi esetben túligényelték.  hétéves költségvetési időszak lezárásához közeledve, az intézkedésen várható forrásmaradvány -> újbóli megnyitás 123. Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP feldolg.) intézkedés forrásátcsoportosítás

15 15 Indoklás:  Jelenleg zajlik az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata -> mezőgazdaság vízi infrastruktúrájának további fejlesztési irányának meghatározása -> konkrét beruházásokra, kiviteli tervek készítése  nem tervezhető az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás közösségi beruházásai alintézkedés, valamint a mezőgazdasági utak alintézkedés, mint műszakilag kapcsolódó beruházás meghirdetése Forrásmaradvány átcsoportosítható 125. A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra intézkedés forrásátcsoportosítás

16 16 Indoklás:  A jogcímet 2011-ben hirdettük meg először  5 alkalommal lehetett támogatási kérelmet benyújtani  Ezzel a mintegy 3,8 millió eurós forrásból 2,8 millió euró lekötésre került mintegy támogatott ügyfél részére  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható Forrásmaradvány átcsoportosítható 131. Közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás

17 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Üzemi diverzifikáció (121.5.ÉLIP mg.termelő) alintézkedés

18 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Üzemi diverzifikáció (121.5.ÉLIP mg.termelő) alintézkedés Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró  a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztés és kertészetben (121.1.) alintézkedés terhére euró,  a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése tel- Évelő ültetvények telepítése (121.4.) alintézkedés terhére eurót,  a Mezőgazdasági termékek értéknövelése (123.) intézkedés terhére euró  A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra (125.) intézkedés terhére euró  Közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartásának támogatása (131.) intézkedés terhére euró

19 19 Indoklás:  gazdálkodók alacsony piaci szervezettsége  az elmúlt évek szövetkezéseket ösztönző támogatásai ellenére még mindig kevés a közös beszerzésre, értékesítésre, tárolásra, esetenként feldolgozásra alakult szerveződés  rossz versenypozíció, mivel a régi EU tagországok termelői - több évtizedes fejlődési folyamat eredményeként - általában jobban szervezettek  2013-ban újabb TCS elismerések -> forráshiány 142. Termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítása

20 20 Indoklás:  Legutóbbi támogatási kérelem benyújtás: december 17. és február 15. között (harmadik alkalommal)  rendes nyugdíjkorhatár betöltése; működő gazdaságban tevékenykedő, idősebb gazdálkodó visszavonulására való kisebb hajlandóság -> vártnál alacsonyabb érdeklődés  2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható 113. Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás

21 21 Indoklás:  Jelenleg zajlik az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata -> mezőgazdaság vízi infrastruktúrájának további fejlesztési irányának meghatározása -> konkrét beruházásokra, kiviteli tervek készítése  nem tervezhető az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás közösségi beruházásai alintézkedés, valamint a mezőgazdasági utak alintézkedés, mint műszakilag kapcsolódó beruházás meghirdetése Forrásmaradvány átcsoportosítható 125. A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra intézkedés forrásátcsoportosítás

22 22 Indoklás:  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) prioritásként kezeli a versenyképes, diverzifikált és fenntartható agrártermelés, valamint a versenyképes és fenntartható élelmiszeripar megvalósítását elősegítő intézkedéseket -> sokkal kedvezőbb feltételek mellett nyílik lehetőség a kisgazdaságok nagyobb volumenű támogatására  a következő programozási időszakban a megvalósításra magasabb összeg áll rendelkezésre – A jelenlegi 7500 euró/5 év maximális támogatási összeg euró/5 évre emelkedik 141. A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás

23 Termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítása

24 24 Jelenlegi finanszírozás:  Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás:  Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró  a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (113.) intézkedés terhére euró,  A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra (125.) intézkedés terhére euró,  A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása (141.) intézkedés terhére euró forrás átcsoportosítását tervezzük 142. Termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítása

25 25

26 26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "ÚMVP módosítás I. tengely 2013. december 11. Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések