Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚMVP módosítás I. tengely

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚMVP módosítás I. tengely"— Előadás másolata:

1 ÚMVP módosítás I. tengely
Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM – Agrárfejlesztési Főosztály 2013. december 11.

2 111. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek intézkedés szakmai módosítás
Indoklás: ÚMVP 8. verziószámú módosítása -> kötelező képzéseket egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő szervezet végzi hosszadalmas elfogadás -> a kötelező képzések túlnyomó többsége már megvalósult a program zárásáig várhatóan jelentkező képzési igény kevés -> a korábbi módosítás törlése és az eredeti állapot helyreállítása

3 112. A Fiatal mezőgazdasági termelők intézkedés forrásátcsoportosítás
Indoklás: fiatal gazdálkodók száma csökkenő tendenciát mutat -> a mezőgazdasági termelők korszerkezetének optimalizálása 2012. évben, immár harmadik alkalommal történő megnyitása kapcsán az IH törekedett a felmerülő igények lehető legnagyobb mértékű kielégítésére, amelynek érdekében kihasználta a többletkötelezettség-vállalási lehetőséget -> forráshiány

4 113. Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás
Indoklás: Legutóbbi támogatási kérelem benyújtás: december 17. és február 15. között (harmadik alkalommal) rendes nyugdíjkorhatár betöltése; működő gazdaságban tevékenykedő, idősebb gazdálkodó visszavonulására való kisebb hajlandóság -> vártnál alacsonyabb érdeklődés 2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható

5 112. A Fiatal mezőgazdasági termelők intézkedés forrásátcsoportosítás

6 112. A Fiatal mezőgazdasági termelők intézkedés forrásátcsoportosítás
Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró A Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (113.) intézkedés terhére

7 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházás az állattenyésztésben alintézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: Az állattenyésztési ágazaton belül komoly problémák: tejágazatban kialakult gazdasági helyzet, a március 31-én megszűnő tejkvóta-szabályozás, az átalakuló támogatási rendszer és a piacszabályozás a sertés és baromfi ágazatban jelentkező magas takarmány árak következtében bekövetkezett erős termelési visszaesés Magasak a termelőket sújtó terhek, nehéz a versenyképesség érdekében történő pótlólagos technológiai beruházások végrehajtása termelő beruházási kényszer (környezetvédelmi követelmények támasztotta trágyatároló-korszerűsítés) forrásátcsoportosítás és újbóli megnyitás kizárólag az állattartó telepek technológiai fejlesztésének biztosítására

8 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben forrásátcsoportosítás Indoklás: A szántóföldi gazdálkodók támogatására 2011-től nincs lehetőség A Kertészet korszerűsítése jogcím alapján három alkalommal volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Kertészeti géptámogatási jogcímre két alkalommal, legutóbb 2013-ban volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Forrásmaradvány

9 a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházás az állattenyésztésben alintézkedés forrásátcsoportosítás

10 Jelenlegi finanszírozás:
a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházás az állattenyésztésben alintézkedés forrásátcsoportosítás Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztés és kertészetben alintézkedés (121.1.) terhére

11 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Üzemi diverzifikáció (121.5.) alintézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: A közötti pénzügyi ciklus alatt 2008-ban, 2009-ben és 2012-ben nyílt lehetőségük a kedvezményezetteknek támogatási kérelem benyújtására a mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatására A meghirdetett lehetőségeket az élelmiszer-feldolgozás gazdasági szereplői, valamint a feldolgozást is végző, elsődlegesen mezőgazdasági alapanyagokat előállító vállalkozások valamennyi esetben túligényelték. Az intézkedés forrásai nem voltak összhangban az országos érdeklődéssel, az élelmiszeripari fejlesztésekre az igények meghaladták a forrásokat és emiatt több esetben rangsor állításra volt szükség a támogatások odaítélése során. -> újbóli megnyitás

12 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben forrásátcsoportosítás Indoklás: A szántóföldi gazdálkodók támogatására 2011-től nincs lehetőség A Kertészet korszerűsítése jogcím alapján három alkalommal volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Kertészeti géptámogatási jogcímre két alkalommal, legutóbb 2013-ban volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Forrásmaradvány

13 121.4. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Évelő ültetvények telepítése forrásátcsoportosítás
Indoklás: megnyitás: ültetvények telepítése, korszerűsítése jogcím három alkalommal; a fás és lágyszárú energiaültetvények telepítése jogcím öt alkalommal ismételt megnyitás a beruházások megvalósításának elhúzódása miatt a programozási időszak végén rendkívül magas kockázatú (hosszú megvalósítási idő az engedélyek valamint az ültetési anyagok beszerzésének rendkívül időigényes mivolta, szezonális tevékenységek miatt)

14 123. Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP feldolg
123. Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP feldolg.) intézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: A közötti pénzügyi ciklus alatt 2008-ban, 2009-ben és 2012-ben nyílt lehetőségük a kedvezményezetteknek támogatási kérelem benyújtására a mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatására A meghirdetett lehetőségeket az élelmiszer-feldolgozás gazdasági szereplői, valamint a feldolgozást is végző, elsődlegesen mezőgazdasági alapanyagokat előállító vállalkozások valamennyi esetben túligényelték. hétéves költségvetési időszak lezárásához közeledve, az intézkedésen várható forrásmaradvány -> újbóli megnyitás

15 125. A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra intézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: Jelenleg zajlik az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata -> mezőgazdaság vízi infrastruktúrájának további fejlesztési irányának meghatározása -> konkrét beruházásokra, kiviteli tervek készítése nem tervezhető az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás közösségi beruházásai alintézkedés, valamint a mezőgazdasági utak alintézkedés, mint műszakilag kapcsolódó beruházás meghirdetése Forrásmaradvány átcsoportosítható

16 131. Közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: A jogcímet 2011-ben hirdettük meg először 5 alkalommal lehetett támogatási kérelmet benyújtani Ezzel a mintegy 3,8 millió eurós forrásból 2,8 millió euró lekötésre került mintegy támogatott ügyfél részére 2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható Forrásmaradvány átcsoportosítható

17 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Üzemi diverzifikáció (121.5.ÉLIP mg.termelő) alintézkedés

18 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Üzemi diverzifikáció (121.5.ÉLIP mg.termelő) alintézkedés Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Beruházások a szántóföldi növénytermesztés és kertészetben (121.1.) alintézkedés terhére 23 947 998 euró , a Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése tel- Évelő ültetvények telepítése (121.4.) alintézkedés terhére 2 942 183 eurót, a Mezőgazdasági termékek értéknövelése (123.) intézkedés terhére euró A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra (125.) intézkedés terhére 4 447 485 euró Közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartásának támogatása (131.) intézkedés terhére 1  euró

19 142. Termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítása
Indoklás: gazdálkodók alacsony piaci szervezettsége az elmúlt évek szövetkezéseket ösztönző támogatásai ellenére még mindig kevés a közös beszerzésre, értékesítésre, tárolásra, esetenként feldolgozásra alakult szerveződés rossz versenypozíció, mivel a régi EU tagországok termelői - több évtizedes fejlődési folyamat eredményeként - általában jobban szervezettek 2013-ban újabb TCS elismerések -> forráshiány

20 113. Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás
Indoklás: Legutóbbi támogatási kérelem benyújtás: december 17. és február 15. között (harmadik alkalommal) rendes nyugdíjkorhatár betöltése; működő gazdaságban tevékenykedő, idősebb gazdálkodó visszavonulására való kisebb hajlandóság -> vártnál alacsonyabb érdeklődés 2014-ben a 335/2013/EK rendelet alapján nem nyitható

21 125. A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra intézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: Jelenleg zajlik az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata -> mezőgazdaság vízi infrastruktúrájának további fejlesztési irányának meghatározása -> konkrét beruházásokra, kiviteli tervek készítése nem tervezhető az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás közösségi beruházásai alintézkedés, valamint a mezőgazdasági utak alintézkedés, mint műszakilag kapcsolódó beruházás meghirdetése Forrásmaradvány átcsoportosítható

22 141. A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedés forrásátcsoportosítás Indoklás: 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) prioritásként kezeli a versenyképes, diverzifikált és fenntartható agrártermelés, valamint a versenyképes és fenntartható élelmiszeripar megvalósítását elősegítő intézkedéseket -> sokkal kedvezőbb feltételek mellett nyílik lehetőség a kisgazdaságok nagyobb volumenű támogatására a következő programozási időszakban a megvalósításra magasabb összeg áll rendelkezésre – A jelenlegi 7500 euró/5 év maximális támogatási összeg euró/5 évre emelkedik

23 142. Termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítása

24 142. Termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés forrásátcsoportosítása
Jelenlegi finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Javasolt finanszírozás: Közpénzekből történő hozzájárulás: euró Átcsoportosítás összege: euró a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (113.) intézkedés terhére euró , A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra (125.) intézkedés terhére euró, A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása (141.) intézkedés terhére euró forrás átcsoportosítását tervezzük

25

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "ÚMVP módosítás I. tengely"

Hasonló előadás


Google Hirdetések