Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Reformkor? Lehetőségek és Lehetetlenségek Vezérigazgató találkozó Röjtökmuzsaj 2007 november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Reformkor? Lehetőségek és Lehetetlenségek Vezérigazgató találkozó Röjtökmuzsaj 2007 november."— Előadás másolata:

1 Új Reformkor? Lehetőségek és Lehetetlenségek Vezérigazgató találkozó Röjtökmuzsaj 2007 november

2 Reformkor, most? Naivitás?Álmodozás?Tudatlanság? Érzéketlenség, arcátlanság? Rejtett kormánypropaganda? Irónia?

3 Változások Kiigazítás, korrekció KonszolidációFejlesztésReformokReformkor

4 Reformkor Alapvető társadalmi-gazdasági-politikai változások szükségessége A változások tényleges vagy remélt lehetőségének felismerése Kirajzolódó jövőkép Közös ügy A társadalom aktivizálódása Korszellem, közös szellemiség

5 Ami most van KonszolidációKiigazítások(Refomdiktatúra)BizonytalankodásKapkodásKlientelizmusKampányszempontok Ingatag háttér Ideológiai zűrzavar Koalíciós ellentétek

6 Je veux et ne veux pas, Je m’emporte et je n’ose. Mennék és nem megyek, Repülnék s nem merek. Corneille: Le Cid

7 Történeti példák

8 Reformkor típusok (Folyamatos reformálás) Időszakos, intenzív Alulról kibontakozó Felülről levezényelt Nagy Péter, Nagy Katalin, Nagy Frigyes, II. József, Bismarck, Korea, Szingapúr

9 Reformkorok Anglia, 1840-es évek: „Chartista” mozgalmak Svédország, kora-1930-as évek „Társadalmi szerződés” Amerika, 1933-1938 „New Deal” 1961-1969 Kennedy/Johnson féle reformok 1961-1969 Kennedy/Johnson féle reformok Finnország, 1985-1995. Reformok

10 Magyar „Reformkorok” 1825 – 1848 (1867 – 1900) 1964 -- 1989 2010 -- ….. ? ? ?

11 „Hegelnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy a történelemből csak azt tanulhatjuk meg, hogy semmit sem tanulhatunk meg belőle.” G.B.Shaw

12 Ennek ellenére vegyük föl támpontként a Magyar Reformkort 1825-1848

13 Reformkor előtt vagyunk? Vagy utána? 1964 -- 1989 Erős „reformkor jelleg” 2007 Semmi feltétele és jegye sincs adva egy új Reformkornak

14 Kisérlet Hasonlítsuk össze a Reformkort (1825—1848) és az 1964—1989 közötti korszakot Sok hasonlóság

15 És e két „reformkor” tükrében vizsgáljuk meg egy új reformkor kibontakozásának lehetőségét/lehetelenségét a következő évtizedben

16 Reformkorok kibontakozásának feltételeiés meghatározó jegyei

17 + Válság + + + Válság + + Alapvető társadalmi-gazdasági- politikai változások szükségessége A változások tényleges vagy remélt lehetőségének felismerése 1825 1964 2006-7

18 Közös szellemiség + Korszellem + o Közös szellemiség + Korszellem + o A különböző ideológiák, érdekek, elképzelések konfliktusok ellenére kialakul a közös gondolatok, eszmék, törekvések egy meglehetősen széles köre Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, Vasvári, Táncsics, Lovassy Nyers Pozsgay Liska Ellenzék o

19 + Közös ügy + ? Van egy vagy több fontos közös ügy A magyar nyelv Függetlenség Társadalmi igazságosság Nemzet és haladás Közös ellenség Függetlenség Demokrácia, emberi jogok Gazdasági reformok Európa?

20 Alapvető problémák megoldása

21 New Deal Bankok konszolidálása Bankbetétek garantálása bizonyos szintig Részvénytársaságok szabályozása A gold standard felszámolása Fogyasztás felpumpálása Nagy közmunkák Mezőgazdasági termelés korlátozása, árak emelése Munkaadók, szakszervezetek tárgyalásra késztetése Minimálbér, negyvenórás munkahét

22 New Deal National Recovery ActNational Recovery Act (NRA) National Recovery Act Securities Act of 1933Securities Act of 1933, (SEC) Securities Act of 1933 Public Works AdministrationPublic Works Administration (PWA), Public Works Administration Federal Deposit Insurance Corporation Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Federal Deposit Insurance Corporation Fair Labor Standards Act Fair Labor Standards Act Surplus Marketing Administration Agricultural Adjustment Act Agricultural Adjustment Act

23 + Nemzeti függetlenség + o + Nemzeti függetlenség + o (Korlátozott) politikai és gazdasági függetlenség A magyar nyelv ügye Törvények magyarul is Magyar nyelvű színház Sajtószabadság Respublica (Petőfi, Táncsics) Fokozatos gazdasági és politikai függetlenedés A „Magyar modell” o

24 + Szabadság + + + Szabadság + + Jobbágyfelszabadítás Ősiség eltörlése Politikai szabadságjogok (Kossuth) Szabad tulajdon Szabad ipar és kereskedelem Törvény előtti egyenlőség Sajtószabadság (Kossuth, Petőfi Lovassy Táncsics)

25 + Szabadság + + Diktatúra fokozatos felszámolása Korlátozott parlamentarizmus Emberi jogok Szabad vállalkozás Szabadabb sajtó Döntésekbe való részvétel lehetősége Munkavállalói szabadságjogok Sikeres élet szabadsága

26 Előjogokról való (önkéntes) + lemondás + ? Előjogokról való (önkéntes) + lemondás + ? Törvény előtti egyenlőség „Hídpénz” (1836) Közteherviselés Azé a föld, aki műveli (Táncsics) A Párt politikai és gazdasági monopóliumának korlátozása A pártarisztokrácia privilégiumainak korlátozása A politikai osztály privilégiumainak korlátozása

27 + Polgári jogrend bevezetése + o Ősiség eltörlése Nemesi bíráskodás megszüntetése (Esküdtszék) Bírósági tárgyalások nyilvánossága Törvényesség megerősítése Emberi jogok Polgári jogrend megerősítése

28 + „Demokrácia” + Nemesi nemzet  polgári nemzet „Népképviselet” (Kossuth) Polgári egyenjogúság (Kossuth és a radikálisok) (Korlátozott) demokrácia A romlás megállítása

29 + Polgári gazdaság bevezetése + Céhek, monopóliumok megszüntetés Birtokszerzés joga Szabad polgári tulajdon Hitel, váltótörvény, szabad pénzforgalom Szabad kereskedelem és ipar Nemzeti iparosítási program Közlekedésfejlesztés Védegylet (Kossuth)

30 + Polgári gazdaság bevezetése + ? + Polgári gazdaság bevezetése + ? Szocialista piacgazdaság Szociális piacgazdaság Piacgazdaság Magántulajdon, tőke Vállalkozási formák Piacgazdaság megerősítése Hatékonyabbá tétele

31 Határozott elképzelések, tervek + a megoldásokra + o Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Radikálisok 1980 Nyers, Fehér, Fock, Liska, Hetényi, Antal Demokratikus ellenzék Nép/nemzeti ellenzék Reformközgazdák Polgári/Európai ellenzék (Kosáry) Reformkörök o

32 Társadalom mértékadó köreinek + aktivizálódása + o KonzervatívokMerkantilistákSzabadelvűekRadikálisok

33 Demokratikus ellenzék -- Nép/nemzeti ellenzék -- -- Reformközgazdák -- Polgári/Európai ellenzék (Kosáry) -- Reformkörök Reformkörök Proto-vállalkozók (GMK, VGMK, Melléküzemágak), Hatalomkovertálók o o

34 + Jelentős személyiségek + KölcseyWesselényiSzéchenyiKossuthVasváriDeákPetőfi

35 + Jelentős személyiségek + + + Jelentős személyiségek + + Nyers Dezső, Fehér Lajos, Fock Jenő Pozsgay, Donáth Kodály, IIlyés Gyula (Bibó) Kis János, Csoóri Sándor Gyurcsány, Orbán Surányi Bokros Járai Csikán Kósa Surányi Bokros Járai Csikán Kósa

36 Nyilvánosság terei, fórumok, + közszellem kialakulása + Országgyűlések (1825-27, 1832-36, 1839-1840, 1843-44) 1839-1840, 1843-44)KaszinóTársaságok Kisfaludy Társaság 1836 Védegylet (1844) Nemzeti kör 1837 (Később Ellenzéki kör, Nemzeti kör 1837 (Később Ellenzéki kör, 1848, „12 Pont”) 1848, „12 Pont”)Sajtó

37 Nyilvánosság terei, fórumok, + közszellem kialakulása + ? Nyilvánosság terei, fórumok, + közszellem kialakulása + ? Folyóiratok, heti- napi lapok Aurora 1822 (Kisfaudy Károly) Országgyűlési Tudósítások 1832 Athenaeum 1837 (Bajza Vörösmarty) Országgyűlési Tudósítások 1832 Athenaeum 1837 (Bajza Vörösmarty) Pesti Hírlap (1841 (Kossuth) Pesti Hírlap (1841 (Kossuth) Honderü 1843 Pesti Divatlap 1844 Életképek 1844 Sajtószabadság (Kossuth, Petőfi, Lovassy Táncsics)

38 Nyilvánosság terei, fórumok, + közszellem kialakulása + + Nyilvánosság terei, fórumok, + közszellem kialakulása + + Műhelyek, Intézetek, (Tanszékek) Valóság Kritika, ÉS, Kortárs, Szamizdat Fordulat és Reform, Társadalmi szerződés o Konferenciák, klubok, Think tank-ek Népszabadság, Magyar Nemzet, HVG

39 + Fontos könyvek, tanulmányok + ? Kölcsey: Nemzeti hagyományok, 1826 Széchenyi: Hitel 1830, Világ 1831, Stádium 1931, Kelet Népe 1841 Wesselényi Miklós: Az úrbér és örökváltság tárgyábani nézetei 1846 Liska, Kornai, Antal, (Bibó István tanulmányai), Szamizdat, Fordulat és Reform (1967), Társadalmi szerződés (1987)

40 + Igazi viták + ? + Igazi viták + ? Nemesi nemzet – polgárnemzet Örökváltság – azé a föld, aki megműveli (Táncsics) Fontolva haladás – radikális változások Monarchia – függetlenség Feudális jog – európai polgári jog Széchenyi – Dessewffy József Széchenyi -- Kossuth Széchenyi -- Wesselényi

41 + Igazi viták + ? + Igazi viták + ? Establishment – Szamizdat Establishment -- „Reformaták” Keynesiánusok – Hayekiánusok Emberarcú szocializmus – Piacgazdaság Egypártrendszer – Korlátozott demokrácia -- Demokrácia Korlátozott demokrácia -- Demokrácia?

42 + „Civilizálódás” + ? + „Civilizálódás” + ? Polgárosodás „Európaizálódás” „Európaizálódás” Széchenyi: Anglia Petőfi, Táncsics: Franciaország Széchenyi „civilizátori” szerepe Tudományos Gyűjtemény Divatlapok (Lifestyle magazines) Pesti Divatlap, Honderü, Életképek

43

44 A Jövő

45

46 Lehetőségek, teendők Nemzeti Fejlesztési Terv Lehetne egy „Reformkor” programja? Nem tudom, hogy az-e Más dimenzióban is átgondolni

47 Egy egész társadalom beül az iskolapadba Tanuléstanít

48 Egy egész társadalom épülésépít

49 Az emberi-társadalmi tényező Az emberi-társadalmi mentalitásvilágképtársadalomképönképjövőképmagatartáscselekvésátalakulása

50 Résztvevők Az állampolgár Az állampolgár Az iskola Az iskola A sajtó és a médiumok A sajtó és a médiumok A közéleti szereplők, politikusok Az értelmiség, a véleményformálók Az üzleti világ A civil társadalmi szervezetek Kormány, Intézmények

51 Let’s stay in the solution business Bill Clinton 2007, október 6 Bill Clinton 2007, október 6

52 „Kiválóság szigetei” program Átgondolt program, kiemelt támogatás, nemzetközi promóció, ország branding Iskolák, Műhelyek: CEU Business School, Graphisoft, Szeged Biológia, Tungsram, Ericsson, Bosch, stb. VárosokProgramokEseményekMédiumok Személyek

53 „Abszorbciós” Program

54 Bécs Róma PÁRIZS LONDON BERLIN

55 - USA BRUSSELS HOLLYWOOD EXON KINA

56 Comenius Program Társadalmi mobilitás újraindítása Társadalmi mobilitás újraindítása (Arany János) Tehetséggondozás Alsó – közép – és felsőfokon Továbbképzés: A francia példa Nyelvi program: Tíz év alatt kétnyelvű ország (II. József) Szakmunkásképzés Kiválóság szigetei (CEU Business School, Szeged Biológia, Tungsram, Ericsson, Graphisoft, Bosch, stb.)

57 Innovációs program Óvodai, iskolai, egyetemi, felnőttképzési programok „Flow” és „Strength” program JátékokMediaKlubhálózatVersenyekPresztízs Innováció menedzsment

58 Anti-provincializmus program Nyitás a világra Információk beáramoltatása Lehetőségek és veszélyek a globális térben Magyarország lehetséges helye a világban A kétnyelvű Magyarország program Országbranding és marketing

59

60 Szinergia program Szövetkezés, társulás, kamarák, hálózatok Dán modell Olasz modell Országos információs rendszer Hitel Közös kreatív centrumok Közös feldolgozás Közös logisztika Globális marketing Közös értékesítés

61 „Társadalmi hálózatok” program Közterek, fórumok, agorák Hálózatépítés Klubok, szövetségek, federációk (Szomszédságok, városok, falvak, kistérségek, szakmák, kulturális és életstílus csoportok, stb.) „Special events” Oktatás Tárgyalási technikák KompromisszumkészségKooperáció

62 Társadalmi szolidaritás program „Szövetségek” Polgárság -- Munkásság „Kosztos diák” Értelmiség -- Társadalom Üzleti világ -- Értelmiség Közös érdekvédelem Társadalmi mobilitás – Positive discrimination „Társadalmi menedzser” képzés Közös gyerektáborok „Reggeli”

63 „Az emberi tényező” program Felvilágosult elmék Kritikus és önkritikus elmék Toleráns elmék „Pozitív gondolkodás” A megoldáskeresés gyakorata Stratégikus gondolkodás Civilizált magatartás Civilizált magatartás

64 CSR program ”Örökbefogadás”Miskolc 500 falú Ösztöndíjak CSR menedzserképzés Televízió, sajtó: Business skills programok Agora teremtés

65 Közös ügy program Ha már nincs VilágkiállításOlimpiaVilágbajnokság Közös ellenség kell egy kell egy KÖZÖS ÜGY

66 „Csak azért is…” program Magatartásváltás Célratörő, dinamikus, sikeres ország leszünk Az újítás, kezdeményezés, bátor problémamegoldás országa leszünk Civilizált, felvilágosult, törvénytisztelő polgárok országa leszünk A békesség, az együttműködés, a kölcsönös türelem szellemének országa leszünk Méltányos és igazságos társadalom országa leszünk Egy minden szempontból megbízható ország leszünk

67 Ha ma élne, mit csinálna?

68

69

70

71 És mit csinálnának Önök?

72


Letölteni ppt "Új Reformkor? Lehetőségek és Lehetetlenségek Vezérigazgató találkozó Röjtökmuzsaj 2007 november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések