Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Árak: párhuzamok és perspektívák Mennyire alkalmazható a távközlési piac modellje a földgáz piac áraira? Energy Summit Hungary 2009 2009. október 08. Tóth.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Árak: párhuzamok és perspektívák Mennyire alkalmazható a távközlési piac modellje a földgáz piac áraira? Energy Summit Hungary 2009 2009. október 08. Tóth."— Előadás másolata:

1 Árak: párhuzamok és perspektívák Mennyire alkalmazható a távközlési piac modellje a földgáz piac áraira? Energy Summit Hungary 2009 2009. október 08. Tóth Tibor

2 Tartalom A hírközlési piac 2002 – 2008. Párhuzamok, használható és nem használható tapasztalat Miben tud modellértékű lenni a hírközlés, és miben nem?

3 A hírközlési piac 2002 - 2008

4 Piaci modell a hírközlésben piacnyitás idején 1/2 Tulajdonosi struktúra  Számos ország, döntően nyugati működő tőke: D, F, DK, UK, IZR, USA, N + azóta RO  Magyarország: Matáv, helyi önkormányzatok, vállalatok (pl. MÁV) Piacszerkezet  Vezetékes 1 nagy vállalatcsoport – Egy, aki –majdnem-mindent tud. LTO területi vezetékes monopóliumok, majd dominancia Folyamatos piackonszolidáció lényeges megrázkódtatások nélkül  Mobil Szolgáltatási oligopólium kiskereskedelmi szinten Monopólium egyes saját hálózati nagyker szolgáltatások szinten Folyamatos status quo fenntartás lényeges megrázkódtatások nélkül  Internet, adatszolgáltatás, egyéb piacképes szolgáltatások Alternatív szolgáltatók és inkumbensek vegyesen Elsődleges célkijelölő szempont: a vállalati méret - ebből adódóan több szempont: a forgalom nagysága, a szolgáltatás nyújtás egyszerűsége, átlagköltségtől való eltérése, stb. Tipikus árszerkezet  Hangszolgáltatásban tipikusan 0 költségű tartalom, 100% hálózati költség.  Adatszolgáltatásban nehezebben számszerűsíthető, nem 0 költségű tartalom.  Emelt díjas szolgáltatásban magas, 66-75%-ot is elérő tartalom, 25-33% hálózati költség mellett.

5 Piaci modell a hírközlésben piacnyitás idején 2/2 A szolgáltatók Magyarország és külföld közötti jellemző mozgása  Összességében inkább nettó szolgáltató beáramlás  Csak egy lényegese kilépő: Magyar Telekom csoport  Egy számottevő piacra lépő: Digi TV Az EU szabályozás fókusza  A nagykereskedelmi hozzáférési fókusz  Kiegészítő fókusz a lakossági fogyasztók védelme  Erős szabályozó hatóság  Erős EU Bizottság  Fokozatosság, de folyamatos előrehaladás mellett Párhuzamok és perspektívák a gázszolgáltatói piacon  Hasonlóan domináns külföldi tulajdon  Hasonló piacszerkezet helyi hálózatokban: területi szolgáltatók  Hasonlóságot is mutató, de eltérő piacszerkezet a versenyző technológiájú párhuzamos hálózatokban  Eltérő piacra lépési korlátok: pl. energia piacon magasabb felhasználói beruházás  Lényegesen eltérő tipikus árösszetétel: a tartalom dominál, a szállítás-tárolás –elosztás nem haladja meg tipikusan az 50%-ot  A szolgáltatók határon keresztüli mozgása hasonló.  Az EU fókusz a nagykereskedelmi fókuszban hasonló és ESZ-ben, de sokkal erősebb tagállami jogok  Szakaszosabb jellegű előrehaladás

6 Gazdaságpolitikai szempontok a hírközlésben piacnyitás idején Lakossági szolgáltatások  Elsődleges szempont az ár  A keresztfinanszírozás lényegi –de nem teljes- eltűnése  Lakossági szolgáltatások közül az Internet az elsődleges szempont Vállalati szolgáltatások  Elsődleges az Internet terjedése  A versenyképesség – bővülő szolgáltatási portfólió, növekvő szolgáltatás/ár mutatók, stb. - kérdését a szolgáltató a piacra bízta Államigazgatási szempontok  Az egyszeri bevételek (pl. frekvenciajogok, számtartományok) és a folyamatos bevételek (főleg adók, de további díjak is, pl. frekvenciadíjak) növelésére törekszik.  Egyéb szakmai szempontok többé-kevésbé kiegyensúlyozottan érvényesülnek. Párhuzamok és perspektívák a gázszolgáltatói piacon  A lakossági árak elsődlegesek – esetenként mindent dominálóak  A keresztfinanszírozás fennmaradása lehetséges  A vállalati versenyképességet befolyásoló gázár alapvetően piaci kérdés  Az állami bevételek és a piaci szempontok is képesek moderáltan érvényesülni.

7 Árazási dossziék a hírközlésben piacnyitás idején – nagykereskedelmi piacok 1/2 Nagykereskedelmi árazási témák – forgalmi díjak  Nemzetközi hívásvégződtetés Az infrastruktúra alapú verseny oldotta meg A szabályozott árak villámgyorsan eljelentéktelenedtek.  Belföldi hívástovábbítás Az infrastruktúra alapú verseny oldotta meg elég gyorsan. A szabályozott árak - az összekapcsolási pontok kiépülését követően- aránylag gyorsan eljelentéktelenedtek.  Helyi vagy mobil hálózati hívásvégződtetés és hívásindítás A hatósági árszabályozás képes „kordában tartani”, a természetes monopólium jellege miatt. Csak közép-hosszú távon oldhatja meg infrastruktúra alapú verseny. Nagykereskedelmi árazási témák – hozzáférés egyszeri díjak, havi díjak  Hálózatok összekapcsolása a forgalom biztosítása érdekében Késleltetve és részben oldotta meg az infrastruktúra alapú verseny Részben 6 év elteltével is szabályozott árak szükségesek.  Hálózatok összekapcsolása a helyi hálózat egyes részeinek vagy egyes funkcióinak átadása érdekében. Folyamatosan szabályozott árak szükségesek.

8 Árazási dossziék a hírközlésben piacnyitás idején – nagykereskedelmi piacok 2/2 Egyéb nagykereskedelmi témák: a mobil hálózatok hang és adatképessége Védettség a nagykereskedelmi kötelezettségektől. Időben jelentősen elnyújtott, késleltetett és enyhített hatósági kötelezettségek Lásd pl: drasztikus EU beavatkozás volt szükséges a nemzetközi hívásokon. Párhuzamok és perspektívák a gázszolgáltatói piacon  Nemzetközi kapcsolatokban: teljes eltérés, nincsenek meg a piaci alapú, szabad nemzetközi kereskedelem feltételei.  Belföldi hálózati szolgáltatásokban: teljes eltérés, nem épülnek alternatív hálózatok – de a lehetőség adott.  Hasonlóság a helyi elosztó hálózatokban: az alternatív azonos technológiájú hálózatok köre nem jelentős, a versenyző technológiák jelenthetnek versenyt.  Hozzáférési piacok: nagyon hasonló, védett saját hálózatok a hozzáférési kötelezettséggel szemben.

9 Árazási dossziék a hírközlésben piacnyitás idején – kiskereskedelmi piacok 1/2 Kiskereskedelmi árazási témák- hozzáférés egyszeri díjak, havi díjak  Kisfogyasztói vezetékes díjak szabályozása.  Részben a mai napig fennálló vezetékes szabályozás hozzáférésben.  A valódi versenyt a versenyző technológiák és versenyző hálózatok jelentették és jelentik: mobil hozzáférések, adathálózati szolgáltatások. Kiskereskedelmi árazási témák- forgalom  A vállalati ügyfélkör: azonnali verseny infrastruktúra és szolgáltatás alapon.  A nagykereskedelmi szabályozás hatékony kiskereskedelmi árszabályozó tényező lett a versenyképes fogyasztóknál (szolgáltató választás).  Valós megoldást fokozatosan az infrastruktúra alapú verseny és a technológiai fejlődés hoz. Kiskereskedelmi árazási témák - Internet, adatforgalom, egyéb  Nem szabályozott kiskereskedelmi piac.  A nagykereskedelmi szabályozás hatékony kiskereskedelmi árszabályozó tényező lett a versenyképes fogyasztóknál (ADSL választás).  A hálózatok és a technológiák közötti infrastruktúra alapú verseny hatékony árszabályozó lett vezetékes piacon:(ADSL, kábeltv, mobil.

10 Árazási dossziék a hírközlésben piacnyitás idején – kiskereskedelmi piacok 2/2 Egyéb árazási témák- a hatósági árak megállapítása, árkontroll  Számviteli szeparáció.  Adatszolgáltatási kötelezettség.  Megalapozott és továbbfejlesztett ármodellek.  Kemény magyar hatósági jogkör – akár eltekintés az ármodell eredményétől.  Erős EU Bizottsági jogkör több DG-re kiterjedően.  Folyamatos más tagállami és erős EU monitoring. Egyéb árazási témák  USO kassza az igazolt veszteségek finanszírozására  Hozzáférési deficit finanszírozás – átmeneti eszköz Párhuzamok és perspektívák a gázszolgáltatói piacon  Hasonló kiskereskedelmi tételes árszabályozás (28/2009 KHEM)  Hasonlóan a piacra bízott üzleti kiskereskedelmi árszabályozás.  Lényegesen eltérő hatósági árkontroll: a részletezettség kisebb mértékű  Az EU gyengébb jogosítványokkal rendelkezik

11 Árazási eredmények 2002-2008 között a nagykereskedelmi piacokon (nominális árak) Nagykereskedelmi árazási témák – forgalmi díjak  Nemzetközi hívásvégződtetés - infrastruktúra alapú verseny dominancia Drasztikus, 80-90%-os árcsökkenés 2 év alatt: 40% / év.  Belföldi hívástovábbítás - infrastruktúra alapú verseny dominancia Drasztikus, 60%-os átlagos árcsökkenés 3 év alatt: 20%/év.  Helyi vagy mobil hálózati hívásvégződtetés és hívásindítás – mesterséges árszabályozás dominancia Vezetékes: drasztikus, 75%-os átlagos árcsökkenés 6 év alatt - átlagosan 8 Ft/percről 2 Ft/percre: 12% / év. Mobil: drasztikus, 50%-os átlagos árcsökkenés 6 év alatt - átlagosan 36 Ft/percről 18 Ft/percre: 8% / év. Nagykereskedelmi árazási témák – hozzáférés egyszeri díjak, havi díjak  Hálózatok összekapcsolása a forgalom biztosítása érdekében Drasztikus árcsökkenés 6 év alatt.  Hálózatok összekapcsolása a helyi hálózat egyes részeinek vagy egyes funkcióinak átadása érdekében. Drasztikus, 40 %-os árcsökkenés 6 év alatt: 7% / év. Egyéb nagykereskedelmi témák: a mobil hálózatok hang és adatképessége A hálózatmegosztás nem kezdődött el sem szabad piaci sem szabályozott formában. Párhuzamok és perspektívák a gázszolgáltatói piacon  Nemzetközi kapcsolatok árazása: eltérő, nincs jelentős verseny.  Belföldi hálózati szolgáltatások árazása: eltérő, nincs jelentős verseny párhuzamos hálózatok hiányában.  Helyi elosztó hálózati szolgáltatások árazása: hasonló, hatósági árszabályozás szükséges.  Hozzáférési egyszeri díjak: hasonló állapot, nincs verseny.

12 Árazási eredmények 2002-2008 között a kiskereskedelmi piacokon (nominális árak) Kiskereskedelmi árazási témák- hozzáférés egyszeri díjak, havi díjak  Csökkenő, majd stabilizálódó árak. Kiskereskedelmi árazási témák- forgalom  Csökkenő, majd stabilizálódó árak. Kiskereskedelmi árazási témák - Internet, adatforgalom, egyéb  Drasztikus, 20 -25 % / év mérték körüli árcsökkenés. Egyéb árazási témák  USO kassza eltűnése - hasonlóan az EU trendhez.  Hozzáférési deficit finanszírozás – hasonlóan az EU trendhez. Párhuzamok és perspektívák a gázszolgáltatói piacon

13 Miben tud modellértékű lenni a hírközlés, és miben nem?

14 A hírközlés és a gázpiac árai Modellértékű lehet a hírközlés  ott, ahol a hálózatok ára a szolgáltatás domináns ármeghatározója és hasonló piaci feltételek állnak fenn;  ott, ahol hasonló hatósági feladatkört kell ellátni és ehhez a kiegészítő feltételek is hasonlóak. Korlátozottan modellértékű a hírközlés  ott, ahol a piaci helyzet vagy szabályozói feladatok hasonlóak, de eltérőek a feltételek;  viszonyítási pontul szolgálhat. Nem lehet modellértékű a hírközlés  ott, ahol a piaci helyzet gyökeresen eltérő.

15 PBI alapábra A vállalkozás Versenytársak Piacralépők Helyettesítő termékek VevőkBeszállítók Állam

16 A tartós megoldás: az infrastruktúra alapú verseny.

17 Köszönöm a figyelmet. Tóth Tibor totht@tgg.hu


Letölteni ppt "Árak: párhuzamok és perspektívák Mennyire alkalmazható a távközlési piac modellje a földgáz piac áraira? Energy Summit Hungary 2009 2009. október 08. Tóth."

Hasonló előadás


Google Hirdetések