Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

stratégiai osztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "stratégiai osztályvezető"— Előadás másolata:

1 stratégiai osztályvezető
Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányelvek figyelembe vételével Dr. Bacskó Mihály stratégiai osztályvezető Budapest,

2 Forrás: Robert S. Kaplan, David P. Norton Stratégiai térképek
„Egy szervezet stratégiája azt írja le, miképpen szándékozik értéket teremteni részvényesei, vevői és munkatársai számára.” Forrás: Robert S. Kaplan, David P. Norton Stratégiai térképek PANEM oldal

3 Az európai energiapolitika
Célja: Garantálja az ellátás biztonságát. Biztosítsa az energetikai szolgáltatásokhoz való zavartalan hozzájutást valamennyi ipari és magánfogyasztó számára, megfizethető árakon, az állampolgárok egészségét és környezetük épségét nem veszélyeztető energiával és mozduljon el a fenntartható fejlődés irányába. Az EU energiapolitika legfőbb kihívásai: Az ellátás biztonságának és minőségének garantálása, a szükséges szabályozási keretek megalkotása és megvalósítása. Az energiapiacok és az EU gazdasága versenyképességének biztosítása. A környezetvédelem és a verseny szempontjainak összehangolása. A szükséges fejlesztések, beruházások megvalósulásának elősegítése.

4 Hazai gazdaságpolitikai cél:
Az EU-n belül versenyképes gazdaság, az ellátás biztonsága, fenntartható fejlődés, ezek elemeként a lehetőségekhez képest kedvező árú villamosenergia-ellátás, ennek egyik eszközeként erős, fejlődőképes, nemzeti villamos társaság.

5 MVM csoport kiemelt céljai:
Piaci érték növelése Jövedelmezőség javítása Működési hatékonyság javítása Csoportstruktúra optimalizálása – stratégiai holding kialakítása A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása Csoportszintű hitel- és pénzgazdálkodás – cash pool rendszer kialakítása Eszközgazdálkodási szinergiák kihasználása (ingatlanok, infrastrukturális eszközök) Szemléletváltás szükséges: az egyes társaságok működésében a csoportszintű optimum kap prioritást.

6 Nemzeti villamos társaság jellemzői
Versenypiaci hatékonyság (portfolióját piaci feltételek mellett tudja értékesíteni). Önfinanszírozó képesség (beszerzési költségeit bevételeiből folyamatosan fedezni tudja). Elegendő piaci erő (képes a piaci árak tulajdonosi elvárásnak megfelelő befolyásolására, befagyott költségek elkerülésére). Megfelelő tőkeerő (piaci célok teljesíthetőségének sérelme nélkül képes a működéséből adódó kockázatok kezelésére, növekedésre). De nincs regulációs megkülönböztetés, előny. Többségi nemzeti tulajdon.

7 Forrás: Boston Consulting Group
Miért kell az MVM-nek növekednie? – hazai piaci helyzet és regionális kitekintés Az MVM kisebb a regionális versenytársaknál... ...és a jelenlévő multinacionális vállalatok is erősek Összesen Eszközállomány (Mrd €) Termelés (TWh) Értékesítés (TWh) 7,6 1,9 3 Összesen Eszközállomány (Mrd €) Termelés (TWh) Értékesítés (TWh) 6,9 1,5 Összesen Eszközállomány (Mrd €) Termelés (TWh) Értékesítés (TWh) HEP 3,6 Eszköz- állomány (Mrd €) Termelés (TWh) Értékesítés (TWh) Forrás: Boston Consulting Group

8 1. AZ MVM PPA PORTFOLIÓJA NEM JELENT KIUGRÓ KAPACITÁSKONCENTRÁCIÓT Még a régi tagországok viszonylatában sem Kapacitás koncentráció (%) (legnagyobb termelő részesedése) MVM portfolió részesedése Legnagyobb termelő részesedése Az MVM portfolió erőltetett csökkentésének nincs EU példával igazolható alapja Source: Third benchmarking report on implementation of internal electricity and gas market, DG TREN Working Paper, March 2004, Brussels

9 Termelés= értékesítés Forrás: Boston Consulting Group
Vertikális integráció és kiegyensúlyozott energia-mérleg a meghatározó társaságoknál Saját tulajdonú termelés TWh Termelés= értékesítés Az integrált társaság végfogyasztói értékesítése TWh Forrás: Boston Consulting Group

10 Az MVM Csoport jövőképe
Versenyképes stratégiai holdingként a villamosenergia-piac meghatározó, integráltan működő résztvevője, mely az alábbi főbb szerepeket tölti be: Villamosenergia-kereskedő (nagykereskedelem, valamint közvetlen fogyasztói értékesítés) Villamosenergia-termelő Átviteli rendszerüzemeltető (TSO=rendszerirányító + átviteli engedélyes) Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az állami felelősségvállalások érvényesítésének elősegítője (ellátásbiztonság, árstabilitás) Magyarország vezető nagyvállalata, a régió jelentős nemzeti villamosenergia-ipari társaságcsoportja.

11 Kiemelt célok: Az MVM Csoport piaci értéke
2004 Jövőkép (3-5 év) Mrd Ft X Mrd Ft A cél eléréséhez szükséges tennivalók: A régióban is versenyképes működési modell megteremtése A csoportszintű jövedelmezőség optimalizálása A szükséges tőkeerő biztosítása A TSO MVM csoporton belüli kialakítása A hosszú távú szerződések érvényben maradása A Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása A piaci szereplők számára azonos feltételeket biztosító, kiszámítható reguláció

12 (Legalább 8%-os saját tőke arányos nyereség)
Kiemelt célok: Az MVM Csoport jövedelmezősége (adózott eredmény növelése) 2004 Jövőkép (3-5 év) Adózott eredmény -434 M Ft (2002. tény: -32 Mrd Ft) Adózott eredmény (piacnyitás után) Mrd Ft (Legalább 8%-os saját tőke arányos nyereség) A cél eléréséhez szükséges tennivalók: A csoportszintű működési hatékonyság javítása A kereskedelem-orientált működés megvalósítása Új piacokon való megjelenés

13 A csoportszintű működési hatékonyság javítása
2004 Cél (3-5 év) Vállalati optimumon működő társaságok csoportja Csoport optimumon működő stratégiai holding A cél eléréséhez szükséges lépések: A szervezeti és irányítási struktúra optimalizálása A felesleges párhuzamosságok megszüntetése Az MVM csoporton belül „szolgáltatóközpont” kialakítása A tagvállalatok működésében meglévő szinergia-lehetőségek kihasználása Az egyes tagvállalatok belső működési hatékonyságának javítása

14 Az MVM Csoport struktúrája - jelenleg
MVM Rt. Közüzemi nagykereskedelem Átvitel Termelés (PA Rt., Tatabánya Erőmű Kft., MIFÜ Kft., GTER Kft.) Átviteli hálózat üzemeltetése (OVIT Rt.) Mérnöki, műszaki szolgáltatás (ERBE Energetika Kft., Villkesz Kft.) Versenypiaci kereskedelem (MVM Partner Rt., MVM-ADWEST GmbH.) MAVIR Rt. (Rendszerirányítás)

15 Az MVM jelenlegi szerepe a villamosenergia-ellátásban
MAVIR Rt. Rendszerirányítás Kereskedők Feljogosított fogyasztók MVM Erőművek + import Közüzemi nagy- kereskedelem Átvitel Közüzemi szolg. + elosztás Közüzemi fogyasztók Főbb kapcsolatok a szereplők között

16 Közüzemi nagykereskedelem * Értékelési tartalék nélkül
Az MVM főbb adatai (2004.) MVM Rt. Saját tőke*: M Ft Nettó árbevétel: M Ft Átlagos létszám: fő MAVIR Rt. (Rendszerirányítás) Saját tőke: M Ft Nettó árbevétel: M Ft Átlagos létszám: fő Közüzemi nagykereskedelem Saját tőke: M Ft Nettó árbevétel: M Ft Átvitel Saját tőke*: M Ft Nettó árbevétel: M Ft Részesedések Saját tőke: M Ft Nettó árbevétel: M Ft Paksi Atomerőmű Rt. (99,99%) MIFŰ Kft. (74,88%) Dunamenti Erőmű Rt. (25,00%) OVIT Rt. (99,75%) Mátrai Erőmű Rt. (25,49%) ERBE Energetika Kft. (100%) Vértesi Erőmű Rt. (42,91%) VILLKESZ Kft (100%) GTER Kft. (100%) MVM Partner Rt. (100%) Tatabányai Erőmű Kft. (99,34%) MVM-ADWEST GmbH. (100%) * Értékelési tartalék nélkül

17 Szervezet racionalizálás „vertikálisan integrált vállalkozás”
létrehozása (a TSO függetlenségének figyelembevételével) Az MVM Rt. irányítási központtá alakul. Az üzleti tevékenységek leányvállatokba szerveződnek. A belső szolgáltatások MVM csoport szinten koncentrálódnak. A nem kellően hatékony belső szolgáltatások megszűnnek.

18 Az MVM Csoport struktúrája - a TSO kialakítását követően (átmeneti állapot)
MVM Rt. (Stratégiai holding) Közüzemi nagykereskedelem Termelés (PA Rt., Tatabánya Erőmű Kft., MIFÜ Kft., GTER Kft.) Integrált átviteli hálózati rendszer-üzemeltetés (TSO) (MAVIR Rt., OVIT Rt.) Mérnöki, műszaki szolgáltatás (ERBE Energetika Kft., Villkesz Kft.) Versenypiaci kereskedelem (MVM Partner Rt., MVM-ADWEST GmbH.)

19 Az MVM Csoport struktúrája - elérendő cél
MVM Rt. (Stratégiai holding) Termelés (PA Rt., Tatabánya Erőmű Kft., MIFÜ Kft., GTER Kft.) TSO (MAVIR Rt., OVIT Rt.) Mérnöki, műszaki szolgáltatás (ERBE Energetika Kft., Villkesz Kft.) Versenypiaci kereskedelem MVM Partner Rt., közvetlen fogyasztói értékesítés Közszolgáltatási kötelezettség (nagykereskedelem) Külföldi portfolióelemek MVM-ADWEST GmbH., egyéb külföldi befektetések

20 A TSO függetlenségének garanciái
Az EU előírások (tevékenységek szétválasztása, működési és döntési függetlenség, megfelelőségi program) a magyar jogszabályokban megjelennek, ezen transzparens jogszabályok betartása nyomon követhető és ellenőrizhető Az EU elvárásokon túlmutató garanciák Az MVM csoporton belül az engedélyes tevékenységek külön társaságokba történő szétválasztása jelenleg is érvényesül, a TSO irányítása pénzügyi befektetésként történik A MAVIR Rt. egy darab szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvénye felett a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Közlekedési miniszter gyakorolja A MAVIR Rt. alapító okiratának módosításával egyes meghatározott döntések közgyűlési hatáskörbe kerülnek, ezáltal biztosítottak az elsőbbségi részvényhez fűződő jogok

21 A stratégia megvalósítása érdekében elvégzendő legfontosabb feladatok összefoglalása
A stratégia által megfogalmazott célok megjelenítése a tervezés, irányítás alacsonyabb szintjein A csoportszintű működési hatékonyság javítása A csoport irányítási rendszerének átalakítása A csoportszintű költséghatékonyság javítása A csoport társaságai belső működési hatékonyságának javítása A TSO kialakítása A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához és a teljesítménynöveléshez szükséges feladatok végrehajtása A villamosenergia-piac új szabályozási modelljének kialakításában való részvétel A terjeszkedési, növekedési lehetőségek feltárása, regionális szerepvállalás

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "stratégiai osztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések