Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Villamos energia termelés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Villamos energia termelés"— Előadás másolata:

0 Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája
Összefoglaló prezentáció Külső használatra

1 Villamos energia termelés
Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van Villamos energia termelés MVM Paksi Atomerőmű Zrt. MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. (projekt-társaság) Vértesi Erőmű Zrt. MVM GTER Zrt. MVM BVMT Zrt. MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. MVM Hungarowind Kft. Villamos energia átviteli rendszerirányítás Villamos energia kereskedelem MVM Partner ZRt. Villamos energia nagykereskedelem és közvetlen fogyasztói értékesítés Földgáz infrastruktúra Magyar Gáz Tranzit Zrt. Szlovák-magyar összekötő gázvezeték megvalósítása Déli Áramlat Magyarország Zrt. Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megvalósítása Magyar Földgáztároló Zrt. Földgáz tárolás FŐGÁZ Földgáz-elosztási Kft. (Főgáz Zrt. leányvállalat) Földgáz elosztás CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt. (HUPX leányvállalat) Földgáztőzsde Földgáz kereskedelem Magyar Földgáz-kereskedő Zrt. Földgáz nagykereskedelem és közvetlen fogyasztói értékesítés FŐGÁZ Zrt.1 Földgáz szabadpiaci értékesítés és egyetemes szolgáltatás Műszaki szolgáltatások MVM OVIT Zrt. Gyártás, építés-szerelés, karbantartás, fejlesztés, fővállalkozás, generálkivitelezés MVM ERBE Zrt. Mérnök-szolgáltatások, generáltervezés Info- kommunikáció MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. Távközlés MVMI Zrt. Informatika MAVIR ZRt. Átviteli hálózatüzemeltetés, rendszerirányítás HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. (MAVIR leányvállalat) Áramtőzsde Központi Okos Mérés Zrt. (MAVIR leányvállalat) Okos hálózat operátor 1. A folyamatban lévő akvizíció befejeztével a FŐGÁZ Zrt-ben és leányvállalataiban szerzett részesedések az MVM Csoport energiaipari befektetési portfóliójának részét fogják képezni.

2 Az MVM csoport középtávú stratégiai célrendszere
Értékteremtő és fenntartható növekedés Nemzeti vagyonelemek gyarapítása az energetikában Hazai nukleáris kapacitás fenntartása Biztonságos energiaellátás támogatása Növekedés a hitelképesség fenntartása mellett Működési hatékonyság növelése Üzleti portfolió optimalizálás és szervezet-fejlesztés Üzletágak közötti szinergiák kiaknázása Gazdálkodási tudatosság fenntartása Megfelelő humán erőforrások folyamatos fenntartása Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az MVM Csoport, mint nemzeti tulajdonú, regionális szinten is meghatározó, vertikálisan integrált energetikai vállalkozás küldetésének tekinti: Energiapolitikai célok megvalósítását a Nemzeti Energiastratégia mentén További gazdaságpolitikai célok támogatását Küldetés Cél 1 Cél 2

3 Nemzeti Energiastratégia kiemelt céljai MVM Csoport részvétele
Az MVM Csoport elsődleges feladata a Nemzeti Energiastratégia céljainak támogatása Nemzeti Energiastratégia kiemelt céljai MVM Csoport részvétele Nukleáris alapú termelés A nukleáris biztonság fenntartása és fejlesztése mellett az atomenergia alkalmazása az ellátásbiztonság fenntartásához, a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez és a klímapolitika célok támogatásához A nukleáris kapacitás-fenntartás támogatása a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításával és az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével és megvalósításával Energia-hatékonyság és energia-takarékosság Az energiaveszteségek minimalizálása és hatékonyabb energiafelhasználás minden területen Az energiahatékonyság és energiatakarékosság támogatása az alacsony hatékonyságú eszközök felújításával és a hálózati veszteségek csökkentésével, az intelligens villamos energia ellátás kiépítésének támogatásával Regionális infrastruktúra platform kialakítása A szomszédos országokkal való együttműködés az árstabilitás, a forrás- és útvonal diverzifikáció, az ellátásbiztonság, és hálózati szabályozó kapacitás növelése érdekében A regionális infrastruktúra platform létrejöttének támogatása a határkeresztező kapacitások, földgázvezetékek és egyéb földgáz infrastruktúrák kiépítésével, kereskedelmi támogatásával, és a regionális áram- és gáztőzsde működtetésében való részvétellel Megújuló erőforrások A megújuló energia teljes energiafelhasználásban betöltött részarányának 2010-es 7%-ról 2020-ra közel 15%-ra történő emelése A megújuló és hulladék-alapú energiatermelés bővítésében történő részvétel

4 ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
Az MVM Csoport stratégiai célrendszere összhangban van a regionális versenytársak célrendszerével Stratégiai irányok Nukleáris projektek Megújuló projektek Erőművi portfolió optimalizáció Finanszírozási képesség fenntartása CAPEX racionalizálás Költségtakarékosság Stratégiai cél Nem része a célrendszernek

5 A külső környezet meghatározza az MVM Csoport piaci lehetőségeit
Makrogazdasági környezet A magyar gazdaság újra növekedési pályára áll Villamos energia kereslet A hazai bruttó villamos energia igény várható növekedése hosszabb távon évi ~1% Földgáz kereslet A magyar gázfogyasztás mennyisége rövid-középtávon tovább csökken, elsősorban az erőművi és lakossági szegmensben Villamos kapacitás igény és kínálat Az elkövetkezendő 1-2 évben, amennyiben az importot csökkenteni nem akarjuk, akkor nincs szükség új, jelentősebb termelő kapacitás létesítésére 2020 után a MAVIR által meghatározott kapacitásigény várhatóan jelentős mértékben meghaladja a beépített kapacitásokat Földgáz kínálat Az elérhető gázforrások közül a vezetékes gáz, azon belül is az orosz gáz marad meghatározó Magyarország ellátásában Villamos energia árak A zsinór villamos energia nagykereskedelmi árak rövidtávon kismértékben csökkenhetnek majd a jelenlegi szintre emelkedhetnek A csúcsidőszaki árak folyamatosan közelítenek a zsinór árszinthez Földgáz árak Az energiahatékonyság térnyerése, valamint a megújuló energia hasznosításának terjedése miatti földgáz-kereslet csökkenés feszültséget teremt a beszerzési és értékesítési árak között

6 Jelentősebb lehetőségek
Az elvégzett elemzések során azonosításra kerültek az MVM Csoport fő erősségei és lehetőségei Kiemelt erősségek Jelentősebb lehetőségek Az MVM Csoport tulajdonában levő atomerőmű és az általa termelt piacképes villamos energia Új erőmű projektek indítása a közép- és hosszútávon jelentkező hazai és régiós kapacitásigény kielégítésére A legnagyobb beszerzési és értékesítési áramportfolió Magyarországon Részvétel megújuló és hulladékalapú energiatermelési kapacitások kiépítésében Meghatározó hazai földgáz importőr szerep A regionális jelenlét erősítése Jelentős pozíciók a gázinfrastruktúra üzletágban Terjeszkedés a hazai villamos energia kiskereskedelem, valamint a regionális villamos energia kereskedelem piacán A legnagyobb hazai tulajdonú energetikai gyártó, építő, szerelő és karbantartó kompetenciák birtoklása, piaci elismertsége Terjeszkedés a magyarországi és a regionális földgáz piacon és a gáztárolási lehetőségek jobb kihasználása A kormányzati távközlési gerinchálózat üzemeltetésének joga Terjeszkedés a hazai és külföldi villamos energetikai építő, szerelő, gyártó piacon Jó üzleti hírnév és referenciák Távközlési és informatikai szolgáltatások értékesítésének növelése Részvétel a Smart Grid és Smart Metering rendszerek kialakításában

7 Az MVM Csoport üzleti területeire vonatkozó fő stratégiai célok
Villamos energia termelés Villamos energia átviteli rendszerirányítás Műszaki szolgáltatások Info- kommunikáció Villamos energia kereskedelem Földgáz infrastruktúra Földgáz kereskedelem Üzleti területeken átívelő irányok A nukleáris biztonság fenntartása és fejlesztése A villamos energia piac működési stabilitásának támogatása Nukleáris kapacitás fenntartás (ÜH, új paksi blokkok) Értéknövelő megújuló energiaforrást hasznosító projektek előkészítése és megvalósítása Részvétel az egységes villamos energia piac kialakításában Intelligens energia ellátás kialakulásának aktív támogatása Regionálisan növekvő nagykereskedelmi aktivitás elérése Hazai szabadpiacon meghatározó kiskereskedelmi pozíció megtartása A forrás-diverzifikáció eléréséhez szükséges további lehetőségek vizsgálata A beszerzési portfolió verseny-képességének biztosítása A kereskedelmi tevékenység optimalizálása a gazdaságpolitikai célokkal összhangban Regionális terjeszkedési lehetőségek vizsgálata Részvétel a nukleáris kapacitás-fenntartást célzó beruházásokban Energetikai fejlesztések megvalósítása Piaci pozíció erősítése Tevékenység és jelenlét diverzifikációja Külpiaci tevékenység fejlesztése Meghatározó piaci szereplővé válás a távközlésben Üzletfejlesztési, akvizíciós lehetőségek azonosítása és megvalósítása Értékteremtő és fenntartható növekedés Paksi termelés optimalizálása, a teljesítmény-növelés lehetőségeinek feltárása Portfolió-optimalizálás Átviteli rendszer-irányítási feladatok magas színvonalú ellátása Költséghatékony gazdálkodás Beszerzési portfólió rugalmasságának növelése A földgáz infrastruktúra projektek hatékony megvalósítása Optimális tárolói stratégia kialakítása és megvalósítása Optimális földgáz kereskedelmi szervezet kialakítása A csoporton belüli igények magas színvonalú és költséghatékony kielégítése A csoporton belüli igények költséghatékony kielégítése Az ICT üzemeltetés-biztonsági szint emelése Belső hatékonyságnövelés Üzleti területek közötti szinergiák kiaknázása Üzleti portfolió optimalizálás és szervezetfejlesztés Működési hatékonyság növelése


Letölteni ppt "Villamos energia termelés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések