Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Külső használatra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Külső használatra."— Előadás másolata:

1 Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Külső használatra

2 1 Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van Villamos energia termelés MVM Paksi Atomerőmű Zrt. MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. (projekt-társaság) Vértesi Erőmű Zrt. MVM GTER Zrt. MVM BVMT Zrt. MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. MVM Hungarowind Kft. Villamos energia átviteli rendszerirányítás MAVIR ZRt. Átviteli hálózatüzemeltetés, rendszerirányítás HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia- piac Zrt. (MAVIR leányvállalat) Áramtőzsde Központi Okos Mérés Zrt. (MAVIR leányvállalat) Okos hálózat operátor Földgáz kereskedelem Magyar Földgáz- kereskedő Zrt. Földgáz nagykereskedelem és közvetlen fogyasztói értékesítés FŐGÁZ Zrt. 1 Földgáz szabadpiaci értékesítés és egyetemes szolgáltatás Műszaki szolgáltatások MVM OVIT Zrt. Gyártás, építés- szerelés, karbantartás, fejlesztés, fővállalkozás, generálkivitelezés MVM ERBE Zrt. Mérnök- szolgáltatások, generáltervezés Info- kommunikáció MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. Távközlés MVMI Zrt. Informatika Földgáz infrastruktúra Magyar Gáz Tranzit Zrt. Szlovák-magyar összekötő gázvezeték megvalósítása Déli Áramlat Magyarország Zrt. Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megvalósítása Magyar Földgáztároló Zrt. Földgáz tárolás FŐGÁZ Földgáz- elosztási Kft. (Főgáz Zrt. leányvállalat) Földgáz elosztás CEEGEX Közép- Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt. (HUPX leányvállalat) Földgáztőzsde Villamos energia kereskedelem MVM Partner ZRt. Villamos energia nagykereskedelem és közvetlen fogyasztói értékesítés 1. A folyamatban lévő akvizíció befejeztével a FŐGÁZ Zrt-ben és leányvállalataiban szerzett részesedések az MVM Csoport energiaipari befektetési portfóliójának részét fogják képezni.

3 2 Az MVM csoport középtávú stratégiai célrendszere Értékteremtő és fenntartható növekedés Nemzeti vagyonelemek gyarapítása az energetikában Hazai nukleáris kapacitás fenntartása Biztonságos energiaellátás támogatása Növekedés a hitelképesség fenntartása mellett Működési hatékonyság növelése Üzleti portfolió optimalizálás és szervezet-fejlesztés Üzletágak közötti szinergiák kiaknázása Gazdálkodási tudatosság fenntartása Megfelelő humán erőforrások folyamatos fenntartása Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az MVM Csoport, mint nemzeti tulajdonú, regionális szinten is meghatározó, vertikálisan integrált energetikai vállalkozás küldetésének tekinti: –Energiapolitikai célok megvalósítását a Nemzeti Energiastratégia mentén –További gazdaságpolitikai célok támogatását Küldetés Cél 1 Cél 2

4 3 Az MVM Csoport elsődleges feladata a Nemzeti Energiastratégia céljainak támogatása A nukleáris biztonság fenntartása és fejlesztése mellett az atomenergia alkalmazása az ellátásbiztonság fenntartásához, a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez és a klímapolitika célok támogatásához Nemzeti Energiastratégia kiemelt céljaiMVM Csoport részvétele A nukleáris kapacitás-fenntartás támogatása a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításával és az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével és megvalósításával Nukleáris alapú termelés Energia- hatékonyság és energia- takarékosság Regionális infrastruktúra platform kialakítása Megújuló erőforrások Az energiahatékonyság és energiatakarékosság támogatása az alacsony hatékonyságú eszközök felújításával és a hálózati veszteségek csökkentésével, az intelligens villamos energia ellátás kiépítésének támogatásával A regionális infrastruktúra platform létrejöttének támogatása a határkeresztező kapacitások, földgázvezetékek és egyéb földgáz infrastruktúrák kiépítésével, kereskedelmi támogatásával, és a regionális áram- és gáztőzsde működtetésében való részvétellel A megújuló és hulladék-alapú energiatermelés bővítésében történő részvétel Az energiaveszteségek minimalizálása és hatékonyabb energiafelhasználás minden területen A szomszédos országokkal való együttműködés az árstabilitás, a forrás- és útvonal diverzifikáció, az ellátásbiztonság, és hálózati szabályozó kapacitás növelése érdekében A megújuló energia teljes energiafelhasználásban betöltött részarányának 2010-es 7%-ról 2020-ra közel 15%-ra történő emelése

5 4 Az MVM Csoport stratégiai célrendszere összhangban van a regionális versenytársak célrendszerével Stratégiai irányok Nukleáris projektek Megújuló projektek Erőművi portfolió optimalizáció Finanszírozási képesség fenntartása CAPEX racionalizálás Költségtakarékosság ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓✗ Stratégiai cél Nem része a célrendszernek ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 5 A külső környezet meghatározza az MVM Csoport piaci lehetőségeit A magyar gazdaság újra növekedési pályára áll Makrogazdasági környezet Villamos energia kereslet A hazai bruttó villamos energia igény várható növekedése hosszabb távon évi ~1% Villamos kapacitás igény és kínálat Az elkövetkezendő 1-2 évben, amennyiben az importot csökkenteni nem akarjuk, akkor nincs szükség új, jelentősebb termelő kapacitás létesítésére 2020 után a MAVIR által meghatározott kapacitásigény várhatóan jelentős mértékben meghaladja a beépített kapacitásokat Villamos energia árak A zsinór villamos energia nagykereskedelmi árak rövidtávon kismértékben csökkenhetnek majd a jelenlegi szintre emelkedhetnek A csúcsidőszaki árak folyamatosan közelítenek a zsinór árszinthez Földgáz kereslet A magyar gázfogyasztás mennyisége rövid- középtávon tovább csökken, elsősorban az erőművi és lakossági szegmensben Földgáz kínálat Az elérhető gázforrások közül a vezetékes gáz, azon belül is az orosz gáz marad meghatározó Magyarország ellátásában Földgáz árak Az energiahatékonyság térnyerése, valamint a megújuló energia hasznosításának terjedése miatti földgáz-kereslet csökkenés feszültséget teremt a beszerzési és értékesítési árak között

7 6 Az MVM Csoport tulajdonában levő atomerőmű és az általa termelt piacképes villamos energia Új erőmű projektek indítása a közép- és hosszútávon jelentkező hazai és régiós kapacitásigény kielégítésére Az elvégzett elemzések során azonosításra kerültek az MVM Csoport fő erősségei és lehetőségei Kiemelt erősségekJelentősebb lehetőségek A legnagyobb beszerzési és értékesítési áramportfolió Magyarországon Meghatározó hazai földgáz importőr szerep Jelentős pozíciók a gázinfrastruktúra üzletágban A legnagyobb hazai tulajdonú energetikai gyártó, építő, szerelő és karbantartó kompetenciák birtoklása, piaci elismertsége A kormányzati távközlési gerinchálózat üzemeltetésének joga Jó üzleti hírnév és referenciák Részvétel megújuló és hulladékalapú energiatermelési kapacitások kiépítésében A regionális jelenlét erősítése Terjeszkedés a hazai villamos energia kiskereskedelem, valamint a regionális villamos energia kereskedelem piacán Terjeszkedés a magyarországi és a regionális földgáz piacon és a gáztárolási lehetőségek jobb kihasználása Terjeszkedés a hazai és külföldi villamos energetikai építő, szerelő, gyártó piacon Távközlési és informatikai szolgáltatások értékesítésének növelése Részvétel a Smart Grid és Smart Metering rendszerek kialakításában

8 7 Beszerzési portfólió rugalmasságának növelése Paksi termelés optimalizálása, a teljesítmény- növelés lehetőségeinek feltárása Portfolió- optimalizálás Optimális földgáz kereskedelmi szervezet kialakítása A földgáz infrastruktúra projektek hatékony megvalósítása Optimális tárolói stratégia kialakítása és megvalósítása Átviteli rendszer- irányítási feladatok magas színvonalú ellátása Költséghatékony gazdálkodás A csoporton belüli igények magas színvonalú és költséghatékony kielégítése A csoporton belüli igények költséghatékony kielégítése Az ICT üzemeltetés- biztonsági szint emelése Belső hatékonyságnövelés Üzleti területek közötti szinergiák kiaknázása Üzleti portfolió optimalizálás és szervezetfejlesztés Az MVM Csoport üzleti területeire vonatkozó fő stratégiai célok Villamos energia kereskedelem Villamos energia termelés Földgáz kereskedelem Földgáz infrastruktúra Villamos energia átviteli rendszerirányítás Műszaki szolgáltatások Info- kommunikáció Regionálisan növekvő nagykereskedelmi aktivitás elérése Hazai szabadpiacon meghatározó kiskereskedelmi pozíció megtartása A nukleáris biztonság fenntartása és fejlesztése A villamos energia piac működési stabilitásának támogatása Nukleáris kapacitás fenntartás (ÜH, új paksi blokkok) Értéknövelő megújuló energiaforrást hasznosító projektek előkészítése és megvalósítása A beszerzési portfolió verseny- képességének biztosítása A kereskedelmi tevékenység optimalizálása a gazdaságpolitikai célokkal összhangban Regionális terjeszkedési lehetőségek vizsgálata A forrás- diverzifikáció eléréséhez szükséges további lehetőségek vizsgálata Részvétel az egységes villamos energia piac kialakításában Intelligens energia ellátás kialakulásának aktív támogatása Részvétel a nukleáris kapacitás-fenntartást célzó beruházásokban Energetikai fejlesztések megvalósítása Piaci pozíció erősítése Tevékenység és jelenlét diverzifikációja Külpiaci tevékenység fejlesztése Meghatározó piaci szereplővé válás a távközlésben Értékteremtő és fenntartható növekedés Működési hatékonyság növelése Üzleti területeken átívelő irányok Üzletfejlesztési, akvizíciós lehetőségek azonosítása és megvalósítása


Letölteni ppt "Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Külső használatra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések