Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tagországi feladataink az eEgészség* terén az Európai Unióban: 2006-2010 (a 2002-2006 szakasz eredményei alapján) Dr. Balkányi László vezető szakértő,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tagországi feladataink az eEgészség* terén az Európai Unióban: 2006-2010 (a 2002-2006 szakasz eredményei alapján) Dr. Balkányi László vezető szakértő,"— Előadás másolata:

1 Tagországi feladataink az eEgészség* terén az Európai Unióban: 2006-2010 (a 2002-2006 szakasz eredményei alapján) Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu *elektronikus egészségügy

2 2 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu a feladatok környezetének áttekintése: a feladatok környezetének áttekintése: idő: 2006- 2010? -> 2007 - 2013! idő: 2006- 2010? -> 2007 - 2013! hely: hely: régió régió interregió interregió (ország) (ország) unió unió forrás: forrás: köz: helyi, hazai, uniós („uniódekoncentrált”, pl. ESF, ERDF), „uniókoncentrált”, pl. IST, VII framework stb.) köz: helyi, hazai, uniós („uniódekoncentrált”, pl. ESF, ERDF), „uniókoncentrált”, pl. IST, VII framework stb.) magán: for profit, non profit, PPP-be vont, stb. magán: for profit, non profit, PPP-be vont, stb.

3 3 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu a feladatok „lelőhelye”: Information Society DG http://europa.eu.int/information_society/qualif/health/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/communications/c om_229_i2010_310505_fv_hu.doc http://europa.eu.int/information_society/activities/health/policy_action_plan/in dex_en.htm Health & Consumer Protection DG http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/e_health/e_health_en.htm

4 4 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2005 végére minden tagországnak nemzeti illetve regionális eEgészség fejlesztési útmutatót kell alkotnia (eHealth roadmap) E feladatot már 2003-ban teljesítettük. Jelenleg az elfogadott eEgészség Program alapját adó MITSESZ „karbantartása” az aktuális tevékenység, melynek első eredménye volt, hogy 2004 augusztusában az IHM és az EÜM szakminiszterei tartalmas együttműködési megállapodást írtak alá. 2005-ben megtörtént az aktualizálás a Kormány „21 egészségügyi lépése” szerint

5 5 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2005 végére elkészül az uniós népegészségügyi portál, melyen közegészségügyi, járványügyi információn túl foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági ismeretek is találhatóak lesznek, megerősítik a (tagországi) korai riasztó és figyelmeztető rendszereket Előrelépés három területen történt. (1) (1)internetes egészségadattár fejlesztése: 2003-tól a ESKI-vel közösen megkezdődött az Internetes Egészségadattár kifejlesztése. 2004-ben az ESKI és az OEK Egészségmonitorozás és nemfertőző betegségek epidemiológiája osztály munkatársai az adatbázis-kezelés, átadás folyamatát, technológiáját dolgozták ki. Az ESKI számára átadásra került a Magyar Egészségadattár adatait tartalmazó adatbázis. Az OEK kifejlesztette az adatbázis ellenőrzését biztosító programot, elvégezte az ellenőrzését. (2) (2)nemzeti törzsindikátor lista: 2003-ban elkészült a Nemzeti Törzsindikátor-lista első verziója. 2004-ben az indikátorlista továbbfejlesztésével biztosítható az országban valamint az Európai Unióban folyó egységes, harmonizált egészségmonitorozás (indikátorok beépítése a Törzsindikátor listába. (ECHI). (3) (3)regionális egészségjelentések támogatása: Az Egészségjelentések alkalmasak a lakosság problémáinak monitorozására. 2004-ben az OEK tájékoztatta a megyei ÁNTSZ-t és az Egészségmonitorozási Hálózatot az EU-s regionális egészségmonitorozási tevékenységről. A regionális egészség és szociális információs központok koncepciója kidolgozásra került.

6 6 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu IMEA ESKI Adattárház, datawarehouse 2005_10_12.mht ESKI www.eski.hu

7 7 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu   2006 végig a tagországoknak azonosítania és körvonalaznia kell az elektronikus betegrekord (kórlap) és az egészségügyi adat üzenetek szabványait, a létező nemzetközi szabványosítási eredmények figyelembevételével Az eEgészség program itt is már eredményt tud felmutatni: Elkészült az eEgészség szabványok első készlete, melyek hivatalossá tétele az MSZT-nél megtörtént, közzétételük megtörtént. Az eKórlap, eKonzilium, eLelet mellett olyan eFinanszírozási és eRecept szabvány készítését is befejeztük mely megfelelő jogszabályi hátérrel képes kiszolgálni ellátás-szervezést és elektronikus receptírást is. Elkészült az összetett, rendezett eEgészség fogalomtár (ontológia) adatszerkezeti leírása és feltöltése mintatartalommal eAdat, ePaciens, eBeavatkozások, eEszközök terén. A fogalomtárak ún. „ontológiába” szervezettsége a fogalmi kapcsolatok ábrázolása lehetőségét teremteti meg. Az eszköztár (Protege, OWL) lehetővé teszi 2004 második félévben a kódtörzs évtized óta halasztódó rendbetételét, és azt követően a gyors, és garantáltan konzisztens módosítás, bővítés eszközéül szolgál.

8 8 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu Magyar Szabványügyi Testület www.mszt.hu www.mszt.hu MSZE eEgészség SZABVÁNYOK eEgszabv.mht

9 9 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2006 végig a tagországoknak intézményesített együttműködést kell kialakítania az eEgészség fejlesztések támogatására és elősegítésére Ennek érdekében tett lépés a hazai eEgészség Programiroda felállítása és az annak keretében végzett egyeztető munka (ld.: www.e-egeszseg.hu ).www.e-egeszseg.hu Így pl. az Európai Unió megfelelő egészségpolitikai fórumain (Brüsszel, 2003, Cork, 2004, Tromso 2005) és a miniszter más nemzetközi tárgyalásain az angol nyelvű részletes stratégia ismertető hasznos eszköze az ország eredményei bemutatásának. Kiépült a szakmai kapcsolat számos uniós eHealth szervezettel, munkabizottsággal. EHTEL taggá váltunk. Szakértőink részt vettek ezek tanácskozásain, melyekről szóló szakmai anyagokat eljuttattuk a megfelelő hazai szakmai partnerekhez. A beszámolók megjelentek az eEgészség Programiroda honlapján.

10 10 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2007 végéig a tagországoknak el kell fogadnia a konformancia tesztelés és akkreditáció módszertanát az addig megvalósuló „legjobb gyakorlatok” alapján az eEgészség alkalmazások terén Ennek érdekében két lépés megtörtént, 1) 1)az ESKI weboldalán közzétette a egészségüggyel, egészséggel foglalkozó web helyek uniós minősítési irányelveinek magyar változatát. Terveink szerint még 2005-ben megkezdjük a magyar egészségügyi web tartalommal rendelkező oldalak minősítését és annak publikálását az ágazati portálon. 2) 2)Az elkészült szabványok használatát validátor alkalmazás segíti. (http://agazat.eum.hu/eum/agazati.news.page?pid=DA_94081 ) (http://agazat.eum.hu/eum/agazati.news.page?pid=DA_94081

11 11 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2004-2008 között a tagországoknak támogatnia kell egészség(ügyi) információs hálózatok és szolgáltatások fejlesztését és telepítését hagyományos és drótnélküli szélessávú valamint ún. „grid” technológiák használatával Sokrétű a megvalósítás: Országosan az ellátó intézetek és a lakosság számára tervezett „elektronikus közhiteles egészségügyi nyilvántartások” szolgáltatás-együttes létrehozása első lépéseként 2004 első felében megtörtént a létező egészségügyi nyilvántartások felmérése; a jogi környezetének feltérképezése és technológia megvalósítási tanulmány elkészítése. 2005-ben a munka a K-NET gyógyszertörzs projektben folyik. A szakma számára: A bizonyítékon alapuló orvoslás alkalmazásának segítésére elindult az orvosi gyakorlathoz legközelebb álló, legismertebb adatbázisnak, a „Clinical Evidence” információinak a hozzáférhetővé tétele. Az ágazati portálon már működik az a felület, melyen keresztül több mint 200 egészségügyi intézmény használja a Clinical Evidence bizonyítékokon alapuló orvoslást támogató nemzetközi tudásbázist. Regionálisan: A már említett az Európai Unió HEFOP 4.4. intézkedés első komponense, az intézményközi információrendszer megvalósítása e feladat teljesítésének első, érdemi lépése. A kedvezményezettek pályáztatása, kiválasztása már megtörtént, végeredményképpen 2006 végére három régióban mintegy 41 intézetben és több száz háziorvosnál működni fognak regionális mintarendszereink. A program forrása mintegy négy milliárd Ft, részletes információ a www.strapi.hu web címen olvasható.www.strapi.hu

12 12 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2008 végéig az európai egészségügyi szolgálatok, szervezetek, régiók többségének képesnek kell lennie ”online” eEgészség szolgáltatások, mint telekonzultáció, eRecept, eKonzlium, telemonitoring stb. nyújtására Országosan: Az ágazati portál az ágazatot irányító–vezető–felügyelő intézményrendszer egyik fő kapcsolattartó eszközévé válik az Európai Unióban. Elkészült és működik eEgészség Program weboldala, a Strukturális Alapok Progaramiroda weboldala, az ágazati portál meglévő eszközrendszerét használja a Minisztérium weboldala is. Megtörtént az ágazati portál műszaki fejlesztésének előkészítése, a jelenlegi tartalmak integrálása, kibővítése. Jelenleg van folyamatban a fenti és még további tartalmak egységes felületre integrálása, a Dr.Info 2 szakasz (betegirányítás) előkészítése, megtörtént a Dr.Info 3, azaz orvos-szakmai portál indítása (A Clinical Evidence adatbázis hozzáférés szélesítése, eKönyv és eFolyóirat pályáztatás a szakma számára). Az eredetileg kitűzött célt meghaladva, megindult a Dr.Info (egészségügyi és szociális telefonos és internetes tanácsadó szolgálat) első fázisa, az egészségügyi tudakozó szolgáltatást. A 06 40 374 636 számon hívható és a www.dr.info.hu weboldalon elérhető szolgáltatás naponta 6-22 óra között információt ad az intézményi elérhetőségekről, a gyógyszer-információkról (pl. gyógyszer-kölcsönhatásról) egészségügyi közérdekű hívószámokról.www.dr.info.hu Regionálisan: A fent említett HEFOP 4.4. keretében 2006-ig három régióban megvalósuló regionális mintarendszerek az eKórlap köré szerveződő szolgáltatás-együttese éppen a fenti követelmény teljesülését szolgálja. A további régiókban uniós forrásból 2006 után lehet tovább lépni.

13 13 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2009 végéig: meg kell teremteni a szabványos uniós minősítés alapját és a tagországi jogi biztonságot az elektronikus úton nyújtott egészségügyi szolgáltatások terén; javítani kel a páciensek, az egészségbiztosítók és az egészségügyi szolgáltatók informáltságát, különösen a létrejövő eEgészség szolgáltatások költségeinek szabályozása terén; támogatni kell az eEgészség megoldásokat a munkahelyi balesetek megelőzése, újfajta munkahelyi kockázatok kialakulása és a foglalkozás-egészségügy terén Ebben a komplex feladat együttesben a magyar eEgészség Programban egyelőre a jogi biztonság megteremtése érdekében történt előrelépés. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatások nyújtásának egyik alapfeltétele a digitális aláírás. Ennek ágazati előkészítése kapcsán készült el a potenciális alkalmazók és az alkalmazások körének meghatározása az egészségügyben. Sor került a szükséges szolgáltatások módjának meghatározására; az alkalmazhatóságát lehetővé tevő módosítandó jogszabályok összegyűjtésére és módosítási javaslatok készítésére, így rendelkezésre áll mindaz az ismeret, beleértve a kodifikációs szövegjavaslatot, mely az ágazati szabályozásban megteendő lépéseket definiálja, a létező elektronikus aláírás illetve hitelesítés szolgáltatás termékek értékelését és javaslatot a megfelelő szolgáltatás kiválasztására.

14 14 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu 2008 végéig be kell vezetni az egységes, uniós, elektronikus egészségbiztosítási kártyát Az OEP saját forrásaiból megkezdte a felkészülést. A NetCards projekt keretében létrehozta a majdani elektronikus kártya adattartalmának megfelelő, már most uniós szinten egységes vizuális kártyát, mellyel részt vett a 2004-es Olimpiai Játékok kapcsán a részvevők számára kiadott kártyákkal végig vitt próba (pilot-) projektben.

15 15 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu Fenti (közel sem teljes) összefoglaló mutatja az eEgészség program sokszínűségét. Fontos, hogy csak fenntartható rendszerek és szolgáltatások fejlesztésére fordítsunk közpénzt! Egy ágazati informatikai infrastruktúra fejlesztés eredményeinek fenntarthatóságát az ágazat teljes forrásfelhasználása és az azon belül évről évre az IT-re fordított források tükrében lehet megítélni. Ehhez egy jó induló mutató az a ~1400 milliárd Ft, mely az egészségügy közfinanszírozott kiadásainak mértéke. Ezen belül a kórházi szféra több mint 300 milliárdjáról vannak felméréseink, ott mintegy 0,6-0,8%-ot, azaz ~1,8– 2,4 milliárd Ft-t költenek évente informatikára [1]. Nem túlzás az egészségügy egészében 7,2-9,6 milliárdra becsülni ezt az összeget. A bemutatott, a gyógyítást-megelőzést, a lakosságot közvetlenül szolgáló informatikai fejlesztések a mainál jóval hatékonyabb információkezelés, feldolgozás „meta- infrastrukturáját” teremtik meg, 2006-ig, évente kevesebb, mint 2 milliárd Ft-tal (az ágazati büdzsé mintegy 1,5 ezrelékével. Ezen belül a jelenlegi ágazati IT költségvetést évente ~ 20% fejlesztési többlettel bővíti az eEgészség program. A forrás többsége (2006-ig összesen 4 milliárd Ft) az uniós Strukturális Alapok egyikéből, az ERFA-ból származik. [1] Ez az évente ~20% százalékos fejlesztési bővülés a fenntartási költségekben életciklus szemlélettel további öt – hat évig hasonló bővülést igényel. Halmozódással számolva is csak az öt éves életciklus végén érik el a megnövekedett fenntartási költségek a korábban említett mai arány kétszeresét (a teljes ágazati forrásfelhasználás ~ 1,2-1,6%-át, azaz a nemzetközileg elfogadott értéket. Becslésünk szerint tehát a megkezdett fejlesztés fenntartása messze van attól a határtól, amely elviselhetetlen lenne az ágazat számára, nem is számítva javuló költséghatékonysággal. Az eredmények elérését az ESKI az eEgészség Programiroda működtetésével oldotta meg. Teljes mélységű anyag a web-en hozzáférhető: www.e-egeszseg.huwww.e-egeszseg.hu [1] [1] Nemzetközi tapasztalatok szerint ennek kétszerese, a teljes költségvetés 1,4-1,6%-a, szokott elegendő lenni hatékony ellátó rendszer informatikai igényének kiszolgálására.

16 16 Tagországi feladataink az eEgészség terén az Európai Unióban: 2006-2010 Dr. Balkányi László vezető szakértő, eEgészség Programiroda ESKI – Egészségügyi Minisztérium www.e-egeszseg.hu www.e-egeszseg.hu


Letölteni ppt "Tagországi feladataink az eEgészség* terén az Európai Unióban: 2006-2010 (a 2002-2006 szakasz eredményei alapján) Dr. Balkányi László vezető szakértő,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések