Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet"— Előadás másolata:

1 Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet
ESZCSM Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet az eEgészség Program (a Kormány által elfogadott a Magyar Információs Társadalom Stratégia egészségügyi és szociális részstratégiája (MITS_ESZ) alapján)

2 Ágazati információ-stratégia
Magyar Információs Társadalom – MIT– stratégia Magyar Információs Társadalom Egészségügyi és Szociális – MITSESZ– stratégia eEgészség Program HEFOP 4.4 intézkedés: Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban

3 Tranzakcionális rendszerek
Menedzsment rendszerek Tranzakcionális rendszerek

4

5 Menedzsment rendszerek
Tranzakcionális rendszerek

6

7 Az eEGÉSZSÉG program 2003-ban megindult, megalapozó munkái, projektjei
Az ágazati információs portál megvalósítása, szolgáltatásokkal és tartalommal való feltöltése A portál az ágazat meglévő, megbízható webes információtartalmainak és a kialakuló új eEgészség szolgáltatásoknak elérést szolgálja. Fejlesztése már folyamatban van. 2. Dr.INFO internetes és telefonos egészségügyi tanácsadó szolgálat, első fázis A Dr.INFO a lakosságot szolgáló, több lépcsőben megvalósuló szolgáltatás, mely (az említett portálon és telefonos elérhetőséggel) szolgálja a betegeket annak érdekében, hogy az egészségügy ellátás megfelelő szintjén kaphassanak ellátást. A teljes kifejlesztés két évet is meghalad, az első fázis (egészségügyi „tudakozó”) már 2004 első fél évében megvalósul, az OEP és az ESZCSM együttműködésével.

8 Az eEGÉSZSÉG program „társszakmát kiszolgáló” megalapozó projektjei
Egészségi- és szociális indikátorrendszer, jelentési rendszer (népegészségügyi jelentés, adattár) fejlesztése, a monitorozási rendszer korszerűsítése Bizonyítékon alapuló orvoslás (Clinical Evidence) bevezetésének előkészítése A bizonyítékon alapuló orvoslás érdekében pályázati alapon a MEDINFO az eEgészség program projektjeként hozzáférhetővé teszi a eü. Intézmények számára a Clinical Evidence adatbázist, képzést ad az adatbázis használatára és finanszírozza a magyarnyelvű nyomtatott megjelenés első munkálatait

9 Az eEGÉSZSÉG program 2003-ban megindult, megalapozó munkái, projektjei
5. A regionális intézményközi mintarendszerek kialakítása Európai uniós (Strukturális Alapok) forrásból három, halmozottan hátrányos helyzetű régióban kezdődik intézményközi információ-rendszer fejlesztés. 6. Az egészségügyi kutatás-fejlesztés támogatása Megkezdődött a K&F eredmények gyakorlatba vitelének támogatása az idén novemberben szervezett centenáriumi Neumann Kollokvium kapcsán létrejött adatbázis segítségével. A jövő évben a zsűrizett projektek forrást pályázhatnak a gyakorlati megvalósításra. 7. Az eEgészség Programiroda felállítása

10 Alapozás Szabványok Ontológiák
eEgészség Program: 2003 decemberben indított, 2004 első fél évi projektjei (1) Magyar Információs Társadalom Stratégia Egészségügyi és Szociális ágazati koncepciójának karbantartása eEgészség program és az eEuropa - eHealth program pro-aktív egyeztetése, szakmai koordinációjának támogatása, projekt előkészítése Az eEgészség program szabványok közös adatmodelljének elkészítése Az eEgészség program eKórlap elektronikus dokumentum szabványának elkészítése Az eEgészség program eKonzílium elektronikus dokumentum szabványának elkészítése Az eEgészség program eLelet elektronikus dokumentum szabványának elkészítése Az eEgészség program eRecept elektronikus dokumentum szabványának elkészítése Az eEgészség program eFin elektronikus dokumentum szabványának elkészítése Az eEgészség Szabványok tartalmára vonatkozó Fogalomtárak közös adatmodelljének elkészítése Összetett, rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezet készítése, feltöltése mintatartalommal - eAdat Összetett, rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezet készítése, feltöltése mintatartalommal - ePaciens Összetett, rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezet készítése, feltöltése mintatartalommal - eBeavatkozások Összetett, rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezet készítése, feltöltése mintatartalommal - eEszközök Alapozás Szabványok Ontológiák

11 Közhiteles nyilvántartás
eEgészség Program: 2003 decemberben indított, 2004 első fél évi projektjei (2) A digitális aláírás potenciális alkalmazóinak és az alkalmazások körének meghatározása az egészségügyben A digitális aláírás alkalmazásához szükséges szolgáltatások kialakításának optimális módjának meghatározása az egészségügyben A digitális aláírás egészségügyben való alkalmazhatóságát lehetővé tevő módosítandó jogszabályok összegyűjtése és módosítási javaslatok készítése Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások- A létező közhiteles nyilvántartások felmérése Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások- A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások- Megvalósítási tanulmány elkészítése Digitális aláírás Közhiteles nyilvántartás

12 eEgészség Program: 2003 decemberben indított, 2004 első fél évi projektjei (3)
Portál Az eEgészség program Fogyatékkal élők portálja kialakításának projekt előkészítése Dr.Info - Egészségügyi és szociális telefonos és internetes tanácsadó rendszer előkészítése Az eEgészség program „Egészségügyi Informatikai K+F eredmények hasznosítása” projekt megvalósítási tervének és módszertanának elkészítése Az eEgészség program - Egészségügy közgazdasági adatbázisa elkészítése Az eEgészség program - Egészségügy egészségpolitikai adatbázisa elkészítése Az eEgészség program - Egészségügy humánpolitikai adatbázisa elkészítése K + F Tartalom

13 Az eEgészség Program végrehajtásának eszközei
források ágazati fejlesztési keret (~ 260 mFt) , 2004 (~ 550 mFt) EU Strukturális Alapok (2004: ~ 1000 mFt) bevont források (önrész) szervezeti háttér: eEgészség Programiroda módszertan: program ciklus menedzsment (PCM) koordinált, szervezett program struktúra -> projekt csomagok központi módszertanok (menedzsment, fejlesztés, szakmai tartalom) szakmai kapcsolatok pro-aktív kezelése megvalósulás nyomon követése, értékelése,

14 Az eEgészség program ciklus megvalósításának szervezeti háttere
SZAKMAI KOMPETENCIA 1: stratégia készítése, karban tartása 3. megvalósítók kiválasztása 6. hatásvizsgálat ÁLLAMIGAZGATÁSI KOMPETENCIA 2. kötelezettség-vállalás, 4. végrehajtás és 5. ellenőrzés Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt n

15 Az eEgészség program megvalósításának szervezeti háttere
Stratégia készítése, megvalósítók kiválasztása, értékelés, hatásvizsgálat Kötelezettség-vállalás, végrehajtás és ellenőrzés Egészségügyi és szociális információs bizottság ESZIB Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszter Közig. államtitkár Információpolitikai főosztály Közgazd. helyettes át. ESKI (MEDINFO) eEgészség Program állandó értékelő bizottság ePÉB Főigazgató Program koordinátor eEgészség Programiroda Projekt 1 Projekt 2 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 3 Projekt n Projekt n menedzsment, koordináció Közös adatmodellezés gördülő tervezés szerződésháló menedzsment operatív monitoring, stb

16 Mikor? 2003 2004 2005 2006 Program indítás Program menedzsment
Projekt menedzsment Szakmai támogatás Előkészítő projektek Végrehajtás

17 Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
4.4 intézkedés: Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban

18 A projekt tartalma Térségi (regionális) intézményközi információ mintarendszerek létrehozása, amelyek szabványokon alapuló eEgészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak: eKórlap eKonzultáció (eKonzilium, eLelet) eRecept telemedicina (a betegig elérő távdiagnosztika) régióspecifikus eEgészségügyi szolgáltatások Intézményen belüli információrendszer korszerűsítések belső LAN hálózat integrált orvosi és gazdasági funkciók vezetői irányító rendszerek (az előbbiekre támaszkodva) Informatikai képzések az üzemeltetők és felhasználók számára

19 A projekt célja Intézményközi IT mintarendszerek fejlesztése
hatékonyabb együttműködés a régió eü. intézményei között jobb regionális költséghatékonyság (betegutak lerövidülnek, ismételt vizsgálatok elkerülhetők, stb.) javulás az ellátott betegek komfortérzetében (javul az eü. ellátáshoz való hozzáférés, kevesebb utazás) regionális szintű eü. információ az országos döntéshozóknak Intézményen belüli IT rendszerek korszerűsítése költséghatékony intézményi működés Távlati cél: a régió versenyképességének növekedése a beteg munkavállalók gyorsabb felépülése révén országos intézményközi rendszer kialakítása

20 Kedvezményezetti kör és célcsoport
Kedvezményezettek: 3 elmaradott régió: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl egészségügyi ellátók minden szintjéből (fekvő- és járóbeteg ellátók, háziorvosok) formálódott nyitott, önkéntes, non-profit társulások régiónként 1-1 nyertes társulás, akik vállalják az intézményközi rendszer hosszútávú működtetését Célcsoport: a társulások, illetve a nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő eü. szolgáltatók által lefedett lakosság

21 Fizikai megvalósítás

22 A projekt lebonyolítása
Az intézményközi IT rendszerfejlesztés (tenderei központi koordinálás mellett valósulnak meg): Egyetlen, szolgáltatás típusú tender az intézményközi rendszer rendszertervezésére adatbázis- és alkalmazó szoftver fejlesztésére a teljes intézményközi rendszer implementálására, integrálására Egyetlen, beszerzés típusú tender 6 lottal (tech. spec. a rendszertervből) az intézményközi rendszerközpontok hardver- és dobozos szoftvertermékeinek beszerzésére a hálózat kialakítására Intézményen belüli IT fejlesztések (tendereinek lebonyolítása saját koordinációval és menedzsmenttel) Régiónként 1-1, ún. „megoldás-szállítói” tender (több lottal), vagy Intézményenként külön közbeszerzési eljárás

23 A projekt költségvetése
Teljes költségvetés: 4.1 md Ft (T) Megoszlása becslések szerint: 40-45% intézményközi rendszer (K) 55-60% intézményen belüli rendszerek (B) Minimális projektméret: 1.29 md Ft Maximális projektméret: 2.05 md Ft → túlpályázás lehetősége Átlátható, ellenőrizhető pénzelosztás: egy régióra: B = (T-K)/3 adott intézményen belül prioritási sorrendbe állított funkcionális, modulszerű rendszertervezés és ajánlatkérés a tendereztetésben régión belül: abszolút prioritási sorrend a régió összes (intézményi fejlesztésében részesülő) intézményeinek összes modulja között már a pályázás során

24 A projekt időzítése Kedvezményezetti pályázatok kibocsátása
Kedvezményezetti pályázatok beadása Kedvezményezetti szerződések aláírása Intézményközi szolgáltatói tender kibocsátása Intézményközi szolgáltatói szerződés megkötése Intézményközi rendszer rendszertervének elkészítése Intézményközi rendszer adatbázis/alkalmazói szoftver fejl. Intézményközi rendszer implementációja, integrációja Intézményközi beszerzési tender kibocsátása Intézményközi beszerzési szerződés megkötése Intézményközi rendszer szállítások Intézményen belüli technikai specifikációk elkészítése Intézményen belüli beszerzési tenderek kibocsátása Intézményen belüli szerződések megkötése Intézményen belüli rendszerek kialakítása

25 Előkészítő munkák. Központi előkészítés → eEgészség programok
Célok a létrejövő rendszerek nyitottsága, bővít-hetősége, összekapcsolhatósága érdekében: a fejlesztői tevékenység előkészítése (a szolgáltatói tender specifikációjának része): a használandó szabványok (adatmodell, adatstruktúra) és fogalomtárak definiálása a használandó közhiteles nyilvántartások definiálása az ESZCSM vállalásának (digitális aláírás) előkészítése Határidők Az eEgészség Programiroda 4.4 intézkedést előkészítő szerződései közül a szabványok és fogalomtárak teljesítési határideje: még a kedvezményezetti pályázatok beadási határideje előtt ( )

26 ? Országos intézményközi rendszer kialakítása
Ágazati információ-stratégia Magyar Információs Társadalom – MIT– stratégia Magyar Információs Társadalom Egészségügyi és Szociális – MITSESZ– stratégia eEgészség Program HEFOP 4.4 intézkedés: Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban Országos intézményközi rendszer kialakítása ?


Letölteni ppt "Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések