Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SSADM Structured Systems Analysis and Design Method Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SSADM Structured Systems Analysis and Design Method Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer."— Előadás másolata:

1 SSADM Structured Systems Analysis and Design Method Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

2 Rendszerfejlesztési projektek problémái 1. Hosszú, a tervezettet meghaladó fejlesztési idő Nem normázható tevékenységek A projekt megkezdése előtt nem világos az elérendő cél 2. Magas fejlesztési költségek, ezzel szemben kevés kimutatható eredmény Elhúzódó fejlesztés A várható eredmények számszerűsítése nehéz 3. Az elkészült rendszerek nehezen módosíthatók, rugalmatlanok Hiányos dokumentáció Rendszer funkcióinak helytelen megválasztása Rossz programtervezés

3 Rendszerfejlesztési projektek problémái 4.Kielégítetlen felhasználói követelmények Követelmények nem megfelelő leírása a felhasználói oldalon 5. Gyakori a redundáns adattárolás Azt jelzi, hogy baj van a rendszer integráltságával 6. Új eszközökön régi rendszer valósul meg A régi rendszer megoldásait automatikusan átviszik az újra, az új eszközök sajátosságait figyelmen kívül hagyják

4 A megoldás 1980-as évek: Rendszerszervezési módszertanok. Cél: nagy rendszerek, projektek kézben tartása. Alapjai: strukturált programozás (modulokból építkezés), projektvezetési módszertanok, dokumentálási rendszerek. Strukturált módszertanok: SSADM = Structured Systems Analysis and Design Method (Strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertan) Technikák (módszerek) gyűjteménye: részben már korábban léteztek, pl. E-K modell. Lehetnek diagrammra épülők és nem diagrammra épülők.

5 Strukturált módszertanok alapelvei Elemzés felülről lefelé: alrendszerekre, funkciókra, folyamatokra bontás Tervezés alulról felfelé: hierarchikus építkezés alapelemekből, pontos, részletes terv. Logikai (mi történik) és fizikai (hogyan történik) vizsgálatok szétválasztása. Logikai: a rendszer működésének belső logikája, viszonylag állandó. Fizikai: a tényleges megvalósítás adott eszközökön. Fokozatosság: pl. egy új egyednél először csak a nevét és kapcsolatait határozzuk meg, az attribútumai csak később adjuk meg. Iterativitás: amit egyszer már megterveztünk, az – akár többször is – módosításra szorulhat.

6 SSADM dokumentáció részei 1. Áttekintés 2. A strukturális modell 3. Az SSADM technikái 4. Az SSADM termékei

7 Nyolc ok az SSADM használatára 1. A rendszer elkészítése időre 2. A felhasználók igényeit kielégítő rendszer készítése 3. Olyan rendszer készítése, amely követni tudja a működési környezet változásait 4. A meglévő szakértelem hatékony és gazdaságos kihasználása.

8 5. A minőség növelése a hibák csökkentése révén 6. A hajlékonyság növelése 7. A termelékenység növelése 8. Az egy szállítótól való függés csökkentése Nyolc ok az SSADM használatára

9 A módszer környezete és felépítése

10 SSADM-projektindítás alapfeltételei Információ Eljárások Terjedelem

11 A módszer felépítése: A három nézet modellje

12 SSADM törzsrésze Megvalósíthatóság Követelmény-elemzés Követelmény-specifikáció Logikai rendszerspecifikáció Fizikai rendszertervezés

13 A strukturális modell Megvalósíthatóság-elemzési modul (FS) 0. szakasz: Megvalósíthatóság Követelményelemzési modul (RA) 1. szakasz: Jelenlegi helyzet vizsgálata 2. szakasz: Rendszerszervezési alternatívák RS: Követelmény specifikációs modul 3. szakasz: Követelmények meghatározása Logikai rendszerspecifikációs modul (LS) 4. szakasz: Rendszertechnikai alternatívák 5. szakasz: Logikai rendszertervezés

14 Megvalósíthatóság-elemzési modul (FS) Kérdés: érdemes-e egyáltalán megvalósítani a projektet? Elhagyható, ekkor szerepét a következő szakasz veszi át.

15 Követelményelemzési modul (RA) 1. Jelenlegi helyzet vizsgálata A felmérés fő irányai: Adatok feltárása Folyamatok feltárása Követelmények meghatározása Követelmény katalógus: készítése a projekt kezdetén indul el, és folyamatosan bővül, a megvalósítandó követelmények informális leírását tartalmazza

16 Követelményelemzési modul (RA) 2. Rendszerszervezési változat kiválasztása 1. Az eleve alkalmatlan változatok kiszűrése. Változatok javasolt száma: 3-6. Költségek és várható hatások alapján lehet jellemezni őket: a rendszer határai, inputjai, outputjai. 2. A megmaradt változatok javasolt száma: 2-3. Ezekről részletesebb (logikai szintű) leírás: költségek, előnyök, megtakarítások, szervezeti kihatások. A felhasználó választ az általunk kidolgozott alternatívák közül.

17 RS: Követelmény specifikációs modul 3. Követelmények meghatározása A tervezett rendszert logikai szinten vizsgáljuk. Adatgyűjtés: Interjúk Dokumentumok Fő szempontok: Adatok Funkciók Felhasználói interfész AdatbázisFeldolgozásFelhasználó interfész

18 3. Követelmények meghatározása: adatok A meglévő rendszer logikai adatmodellje (az 1. szakaszban már elkészült) A tervezett rendszer logikai adatmodellje. Lényegében egyed-kapcsolat modell, amely felülről lefelé (top-down) elemzéssel készül, és csak a legfontosabb tulajdonságokat tartalmazza (kulcsok, stb.). Követelmény katalógus alapján: a meglévő rendszert mivel kell bővíteni (új egyedek, tulajdonságok, kapcsolatok), esetleg mit lehet elhagyni. A tervezett rendszer normalizált logikai adatmodellje. A normalizált modell a tulajdonságokból kiindulva, alulról felfelé (bottom-up) módszerrel készül, és független az előző egyedmodelltől. A kétféle eredmény össze-hasonlításával kapjuk a végleges modellt.

19 3. Követelmények meghatározása: Funkciók Meglévő rendszer fizikai folyamatai (az 1. szakaszban már elkészült) Meglévő rendszer logikai folyamatai (az 1. szakaszban már elkészült) Tervezett rendszer logikai folyamatai Tervezett rendszer funkciói Eszköz: adatfolyam-diagramm Felhasználói interfész: prototipizálási technikával, a felhasználóval egyeztetve. Eredményeként jönnek létre a képernyőtervek, dialógusok és menük. Dokumentálás: fogalom-meghatározások, diagramok, kísérő szöveg.

20 Logikai rendszerspecifikációs modul (LS) Célja: lehetőséget biztosítani a vezetésnek arra, hogy kiválaszthassa azt a technikai környezetet, amely a követelményeknek megfelel és a legtöbbet nyújtja a kiadásokhoz képest.

21 4. Rendszertechnikai változat kiválasztása Rendszertechnikai változatok kidolgozása. Többféle műszaki- technikai színvonal és környezet lehetséges. Figyelembe veendő: meglévő eszközök, hosszabb távú fejlesztési stratégia, kapacitás, költség, várható hatások. 3-6 változat kidolgozása javasolt, amely később 2-3 változatra szűkíthető. Rendszertechnikai megoldás kiválasztása. A döntés a felhasználóval közösen történik.

22 5. Logikai rendszertervezés részletesen meghatározni a követelmény- specifikációban megfogalmazott feldolgozási szerkezeteket meghatározni a feldolgozás felületét dialógusok formájában részletes specifikációt készíteni, amely: nem-procedurális megvalósítható egy sor technikai környezetben maximális lehetőségeket teremt az újrafelhasználásra

23 5. Logikai rendszertervezés Logikai adatmodell: a korábbi szakaszokból örököljük. Feldolgozások: karbantartó eljárások tervezése (lekérdezést is tartalmazhat) Lekérdező eljárások tervezése Dialógusok tervezése: dialógusszerkezet menüszerkezet

24 6. Fizikai rendszertervezés Létrehozandó: Adattervek Feldolgozástervek Interfész-tervek AdatbázisFeldolgozásFelhasználó interfész

25 Adattervek: logikai adatmodell átalakítása fizikai adattervvé. Első közelítésű terv: egyedtípusokból relációsémák. Finomított terv: idő-követelmények figyelembe vétele. Feldolgozástervek: funkciók áttekintése, majd részletes specifikációk elkészítése. Adattervezéstől független elemek Fizikai adattervre épülő elemek Interfész-tervek: Adat-funkció interfészek Felhasználói interfészek (képernyőtervek, nyomtatványok, listaformátumok) fizikai megtervezésével nem foglalkozunk.

26 Az SSADM technikái Megvalósíthatósági elemzés Követelmény-meghatározás Adatfolyam-modellezés Logikai adatmodellezés Rendszerszervezési alternatívák Funkció-meghatározás Relációs adatelemzés Specifikációs prototípus készítése Egyed-esemény modellezés Rendszertechnikai alternatívák kialakítása

27 Az SSADM technikái 1. Diagramra épülő technikák Dokumentumáramlási diagram Folyamatmodellezés (DFD) Logikai adatmodellezés (Egyedmodell) Egyed-esemény modellezés Elérési út modellezése I/O szerkezet meghatározása (Funkció meghat. része) Dialógus tervezés Logikai feldolgozástervezés (lekérdezések és karbantartások tervezése)

28 Az SSADM technikái 2. Nem diagramra épülő technikák Követelménykatalógus Rendszerszervezési változatok kidolgozási módszere (rendszer határai, költség/haszon elemzés, hatások elemzése) Rendszertechnikai változatok kidolgozási módszere (hardver-szoftver környezet, szervezetbeli és munkamódszerbeli változások, stb.) Funkció meghatározás Relációs adatelemzés (normalizálás) Specifikáció prototipizálás (pl. gépen futó demó változat)

29 Követelmény katalógus Készítése a projekt kezdetén indul el, és folyamatosan bővül. Funkcionális követelmények: mit kell a rendszernek tudnia (nyilvántartandó adatok, lekérdezési igények, más rendszerekkel való kapcsolatok, stb.) Nem funkcionális követelmények: hogyan, milyen minőségben kell tudnia a rendszernek (naprakészség, válaszidők, tranzakciók száma, adatvédelem, stb.)

30

31 3. Adatfolyam-modellezés Az adatfolyam-ábra:DFD(Data Flow Diagram) Az adatfolyam-modell: DFM (Data Flow Model) Az adatfolyam-modellezés célja az, hogy egy adott információs rendszerről átfogó képet nyújtson, együtt ábrázolva a rendszer folyamatait és adatait.

32 Az adatfolyam-modellezés konkrét céljai az elemzés különböző fázisaiban Jelenlegi fizikai a követelmények azonosítása (hiányosságok, új funkciók) Jelenlegi logikai Továbbvihető logikai folyamatok azonosítása, a rendszerszervezési alternatívák kiindulópontja Rendszerszervezési alternatíva A felhasználói döntés előkészítése, átfogó kép kialakítása a lehetőségekről. Igényelt rendszer Funkciók, események meghatározásának kiindulópontja.

33 Jelölésmód és fogalmak Az adatfolyam-modell objektumtípusai Külső egyedekA rendszeren kívüli objektumok FolyamatokAz információkat átalakító feldolgozási folyamatok AdattárakAz információk tárolási helyei AdatfolyamokAz információk áramlásának útvonalai

34 Külső egyedek (környezeti elemek) Tartalma: Megnevezés, Azonosító (szükség esetén). Áttekinthetőség érdekében több példányban is szerepelhet, ezt ferde vonal jelzi.

35 Folyamatok

36 Adattárak

37 Adatfolyamok A rendszerben mozgó információt az adatfolyamok fejezik ki, amiket nyilak jelölnek. Kétirányú nyíl: alsóbb szinten bemenõ és kimenõ adafolyamok is léteznek. A rendszerhatárt át nem lépõ, ún. információ áramlás is jelölhetõ az ábrákon, szaggatott nyíllal.

38 Anyagáramlások

39 Hierarchikus szerkezet Magasabb szintű áttekintő diagram (a folyamatok alrendszereket is jelölhetnek), Több részletes diagram. Általában 2-3 szintet alkalmaznak. Egy diagram mérete általában max. A4, max. 7-10 folyamat.

40 Banki dokumentum áramlási ábra rendszerhatárral

41 Banki rendszer, felsõ szintû DFD

42 Hierarchiaszintek szabályai Nulladik szint: kapcsolat diagram, ahol a teljes rendszer egyetlen folyamat. Elkészítése nem kötelező. Ha egy adattárat a magasabb szinten csak egy főfolyamat használ, akkor csak az alacsonyabb szintű diagramon tüntessük fel. Sorszámozás alszámokkal (pl. 2 folyamat alfolyamata 2.1, adattárnál D2/1, környezeti elemnél c1) Egyensúly szabály: a részletező diagram külső kapcsolatai egyezzenek meg a megfelelő főfolyamat külső kapcsolataival. Elemi folyamat: (jele *) amely már tovább nem bontható. Szöveges leírása max. fél A4-es oldal legyen.

43 Példa Horgászegyesületi nyilvántartó rendszer (Simon Nikoletta, 2004)

44 0. szint: Kapcsolat diagram

45 1. szint

46 2. szint: 1. folyamat kifejtése

47

48 2. szint: 3. folyamat kifejtése

49 2. szint: 6. folyamat kifejtése

50 DFD-k alkalmazása Fizikai és logikai szintű leírásra egyaránt alkalmas: Felméréskor (1. szakasz): először fizikai DFD, azután logikai DFD Különböző lehetséges megoldások közül való választáskor (2. szakasz): logikai DFD-k Új rendszer tervezésekor (3. szakasz): a tervezett rendszer logikai DFD-je Új rendszer fizikai tervezésekor (6. szakasz): a tervezett rendszer fizikai DFD-je Megjegyzés: Szükség esetén a DFD egyes elemeinek szöveges leírása és mellékelendő.

51 A folyamatmodellezés gyakorlati lépései 1. A meglévő rendszer első szintű fizikai AFD-je. A következőkre koncentráljunk: a rendszer határai, környezeti elemek és be-kimenő adatfolyamok, a rendszer fő funkciói (alrendszerei). A rendszerben használt dokumentumok, nyomtatványok összegyűjtése a kitöltésért felelős egységek megnevezésével. Dokumentumáramlási diagram készítése: csomópontok a szervezeti egységek, nyilak az áramlást jelzik. 2. Részletesebb fizikai AFD-k elkészítése. 3. Logikai AFD-k elkészítése. Folyamatos ellenőrzés a felhasználókkal együttműködve.

52 4. Logikai adatmodellezés A logikai adatmodellezés a logikai adatszerkezet és kapcsolódó dokumentumainak elkészítésére irányul. Logikai adatszerkezet: LDS (Logical Data Structure) Logikai adatmodell: LDM (Logical Data Modell)

53 Jelölésmód és fogalmak Egyedek, kapcsolatok Egyed: 1:1 kapcsolat: N:1 kapcsolat: N:M kapcsolat: Nincs sokágú kapcsolat! Könyv Olvasó Könyv Olvasó Könyv Olvasó Könyv

54 Rekurzív kapcsolatok

55 Rekurzív kapcsolatok 2.

56 A kapcsolat jellege Egy egyed kötelezően (teljesen) vesz részt a kapcsolatban, ha minden egyedpéldány részt vesz legalább egy kapcsolatban  folytonos vonal. Ellenkező esetben az egyed esetlegesen (részlegesen) vesz részt a kapcsolatban  szaggatott vonal. Ha a jelleggel nem akarunk foglalkozni, mindenütt folytonos vonal alkalmazható. Olvasó Könyv Olvasó Könyv

57 Kizáró alárendelt kapcsolatok Nappali időpont: pl. kedd 8-10 Levelező időpont: pl. 2006. okt. 13, 14-16 Kurzus Nappali időpont Levelező időpont

58 A logikai adatmodellezés gyakorlata Általában minden kapcsolatot 1:N-re hozunk: N:M-nél új egyedet veszünk fel, 1:1-nél a két egyedet összeolvasztjuk (ha az célszerű) Elnevezések: Minden egyed különböző névvel szerepeljen. Kapcsolat neve képezhető az egyedek neveiből, pl. Könyv-Olvasó kapcsolatnál KÖ-OL.

59 Funkció-meghatározás A funkciómeghatározási technika a funkciók leírásának és a kapcsolódó bemenet/kimeneti adatszerkezeteknek a létrehozására irányul. A bemenet/ kimeneti adatszerkezet angol rövidítésse IOS (Input/Output Structure).

60 Funkciók típusai Feldolgozás típusa szerint: lekérdezés, karbantartás Megvalósítás módja szerint: on-line, off-line mindkettő A kezdeményező szerint: Felhasználói (környezeti elemből kiinduló esemény indítja el), Rendszerfunkció (a funkció végrehajtása „belülről” indul, pl. meghatározott időnként ellenőrizni kell a kölcsönzési idők lejártát).

61 Példaűrlap funkcióhoz

62 Relációs adatelemzés A relációs adatelemzés az a technika, amellyel az adatoknak egy olyan szerkezetét lehet elõállítani, amely a lehetõ legkevesebb ismétlõdést és a lehetõ legnagyobb rugalmasságot biztosítja. Normalizálás nélkül: felviteli, módosítási és törlési anomáliák, karbantartási nehézségek

63 A relációs adatelemzés lépései Tulajdonságtípusok összegyűjtése. Relációsémák felírása a tulajdonságtípusokból (esetleg I/O szerkezetek alapján). Normalizálatlanok lehetnek, még 1NF sem kötelező. Normalizálás 3NF-ig (tovább menni csak ritkán kell). Konszolidálás: azonos kulcsú sémák összevonása. Eredmény: relációs adatbázis séma.

64 Relációsémák írásmódja Relációséma neve: vastag betű. Attribútumok (tulajdonságok): egymás alá. Kulcs: aláhúzva. Külső kulcs: csillaggal. Halmaz attribútum, ismétlődő csoport (beágyazott tábla): behúzással. Példa: Dolgozó adószám név lakcím munkahely beosztás

65 1. példa Normalizá- latlan Dolgozó adószám név lakcím munkahelynév munkahelycím beosztás 1NF Dolgozó adószám név lakcím Dolgozik *adószám munkahelynév munkahelycím beosztás 2NF Dolgozó adószám név lakcím Dolgozik *adószám *munkahelynév beosztás Munkahely munkahelynév munkahelycím

66 2. példa Normalizá -latlan Könyv könyvszám szerző cím olvasószám olvasónév lakcím kivétel 1NF (2NF) Könyv könyvszám cím olvasószám olvasónév lakcím kivétel Szerző *könyvszám szerző 3NF Könyv könyvszám cím *olvasószám kivétel Olvasó olvasószám olvasónév lakcím Szerző könyvszám szerző

67 Összehasonlítás a logikai adatmodellel 1. módszer: A relációs adatelemzés eredményéből írunk fel egyedmodellt: Relációnév  egyed, külső kulcs  kapcsolat. A kapott egyedmodell összehasonlítása a logikai adatmodellezésnél kapott egyedmodellel. 2. módszer: A logikai adatmodellezés eredményéből írunk fel relációs modellt: EK modell  relációs adatbázis séma A kapott adatbázis séma összehasonlítása a relációs adatelemzés eredményével.

68 Fizikai adatbázis specifikáció Cél: a relációsémák megadása kulcsokkal és magyarázatokkal Tábla neve attribútumtípus, hosszleírás... attribútumtípus, hosszleírás

69 Példa Megrendelés megrKodDecimal(10)A megrendelés nyilvántartási kódja *termKodDecimal(10)A megrendelő által rendelt termék kódja szerzSzamVarchar(20)A szerződés száma, amin a megrendelés szerepel mennyDecimal(10)A rendelt termék mennyisége hataridoDateA megrendelés határideje teljesitesDateA megrendelés elkészülésének dátuma

70 Egyed-esemény modellezés Az egyed-esemény modellezés két technikát jelent, az egyedtörténeti elemzést és az eseményhatás-elemzést. Egyed-esemény mátrix: Függőlegesen az egyedek felsorolása. Vízszintesen az események felsorolása. A mátrix bejegyzései: L = létrehozás O = olvasás M = módosítás T = törlés (Más megközelítés: R=read, W=write, M=modify)

71 Példa egyed-esemény mátrixra (fogászai rendelő nyilvántartása)

72 Összefoglalás A feladat megfogalmazása [0. Megvalósíthatóság eldöntése] 1. Jelenlegi helyzet vizsgálata [Dokumentumáramlási diagram] Jelenlegi fizikai DFD Jelenlegi egyedmodell Jelenlegi logikai DFD Követelmény katalógus

73 Gyakorlati alkalmazás - 1 [2. Rendszerszervezési változat kiválasztása] Különböző lehetséges megoldások közül való választáshoz logikai AFD-k 3. Követelmények meghatározása Tervezett logikai AFD Tervezett egyedmodell Funkció meghatározás Egyed-esemény mátrix 4. Rendszertechnikai változat kiválasztása

74 Gyakorlati alkalmazás - 2 5. Logikai rendszertervezés Relációs adatelemzés (normalizálás) Relációsból egyedmodell [Egyedmodellek összehasonlítása] [Dialógusok tervezése] 6. Fizikai rendszertervezés Tervezett fizikai AFD Fizikai adatbázis specifikáció Felhasználói kézikönyv Működési kézikönyv


Letölteni ppt "SSADM Structured Systems Analysis and Design Method Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések