Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magreakciók Dr. Csurgai József +36-30-536-9394 Sugárzástan 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magreakciók Dr. Csurgai József +36-30-536-9394 Sugárzástan 4."— Előadás másolata:

1 Magreakciók Dr. Csurgai József jcsurgai@t-online.hu +36-30-536-9394 Sugárzástan 4.

2 RUTHERFORD 1919 Megmaradási elvek: Nukleonok száma Elektromos töltés Energiamegmaradás Impulzusnyomaték Impulzus Spin Paritás

3 Magreakciók során felszabaduló energia: Q

4 Magreakciók mechanizmusa Bohr: az a részecske beépülésével egy gerjesztett átmeneti mag jön létre A gerjesztési energia(E*) két részből tevődik össze: E* = E k + E a ahol E k a beépült részecske kötési energiája E a az a részecske kinetikus energiája A reakció termékei az átmeneti mag összetételétől és energiájától függnek

5 HATÁSKERESZTMETSZET  effektív felületként képzelhető el, amit ha eltalál a bombázó részecske, a reakció végbemegy egysége: 1 barn = 10 -28 m 2

6 Fontosabb magreakciók Neutron magreakciók A He kivételével minden elem Mindig exoterm A hatáskeresztmetszet erősen energia függő

7 235 U neutron befogási hatáskersztmetszete függése a neutron energiától

8 (n,  ) reakciók a leggyakoribbak. Példa: (n,p) reakciók: 14 N (n,p)‏ 14 N 14 C -- Az élő szervezetben a 14 C/ 12 C arány kb. 1/8.3*10 11, ami 15 bomlás/perc/g szén (n,  ) reakciók: 14 N + n --> 3 H + 12 C (n,T) reakciók:

9 (n,f) reakciók, maghasadás (Otto Hahn): A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható

10 235-U hasadvány-termékei eloszlása Hozam Tömegszám 80 100 140160 1.0 0.01

11 (n,f) reakcióra képes magok

12 Láncreakció k - sokszorozási tényező:

13 ATOMREAKTOR MŰKÖDÉSE

14 A rendszer lehet: szuperkritikus - atombombaszubkritikus kritikus - atomreaktor

15 Véges méretű rendszer esetén un. effektív sokszorosítási tényezőről beszélünk:

16 A véges rendszer megvalósítása

17 08-12-18 Magreakciók töltött részecskesugárzással  - sugárzás (  n) reakciók: 9 Be +  --> n + 12 C Laboratóriumi neutron forrás. Az alfa forrás lehet: Ra, Rn, Po, Am, Pu, stb. (  p) reakciók: 14 N +  --> p + 17 O 11 B +  --> n + 14 C p - sugárzás 12 C + p -->  + 12 N Protondús (neutronhiányos) magok előállítása: Gyakorlati jelentőség: PET-Debrecen Rutherford  + sugárzó

18

19 Termonukleáris reakciók 1. Proton-proton lánc - naptípusú csillagok alapvető energiaforrása 1 H + 1 H --> 2 H + e + + neutrínó e + + e - --> 2  a keletkező gamma sugarak elnyelődnek a csillagok belsejében és gerjesztés útján látható tartományú fotonokká transzformálódnak. 1 gamma fotonból kb. 200 000 látható foton keletkezik. A neutrínó elhagyja a csillagot. 2 H + 1 H --> 3 He +  3 He + 3 He --> 4 He + 2 1 H T min = 1 millió K T min = 10 millió K 600 millió t H ég el másodpercenként és 596 millió t He keletkezik. 4 He + 4 He + 4 He --> 12 C T min = 100 millió K Nagy tömegű csillagokban beindul az un. Triple-alfa folyamat: 12 C + 4 He --> 16 0 +  16 0 + 4 He --> 20 Ne +  Nagyobb tömegű csillagokban ahol a hőmérséklet nagyobb, mint 500 mK nagyobb magok égése is beindul:

20 A Nap-neutrínó probléma Neutrínó: W. Pauli jósolta meg elméletileg, kísérletileg Reines éa Cowan mutatta ki 1956-ban. A Napban lejátszódó folyamatokat csak közvetve tudjuk ellenőrizni. Ez a csak a Napot elhagyó egyetlen reakciótermék, a neutrínók vizsgálatával lehetséges. Feladat: detektáljuk a Nap p-p láncából származó neutrínókat. 1970-ben 100,000 gallon perchloroethylene -- C 2 Cl 4 tartalmazó tartályban a következő reakciót figyelték: 37 Cl + neutrínó--> 37 Ar + e - (E.X. 35 napos felezési idő) A tartályt 1.5 km mélyen helyezték el egy aranybányában (Homestake bánya, Lead, SD, USA). A p-p lánc alapján 3 Argon atom keletkezését várták naponta, amit radioaktivitása útján könnyű detektálni. Eredmény: csak 1/3 mennyiséget mértek. A kísérletet 20 éve folyik és más obszervatóriumok is (Japán (Kamiokande), Oroszország (SAGE = Soviet(sic)-American Gallium Experiment) és Olaszország (GALLEX)) hasonló eredményt közöltek. Probléma: hol a hiányzó neutrínó? Részletes információ: http://www.sns.ias.edu/~jnb/Papers/Popular/snhistory.html http://www.sns.ias.edu/~jnb/Papers/Popular/snhistory.html

21 08-12-18 Magreakciók fotonokkal - Mössbauer-effektus Rezonancia abszorpció Neutronforrás: 2 H( ,n) 1 H a D kötési energiája 2,2MeV ezért pl. 24 Na, E  =2,76MeV-al szétlőhető!

22 Az aktiválás időtörvénye Kérdés: hogyan adható meg egy pl. neutron abszorpcióval előállítható izotóp aktivitása a besugárzási idő függvényében?  N db célatommag A keletkező radioaktív B magok mennyisége (N * ) időbeli változása:

23 Ha t=0 esetben N*=0, akkor:


Letölteni ppt "Magreakciók Dr. Csurgai József +36-30-536-9394 Sugárzástan 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések