Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja A PHARE CBC és INTERREG-től az Európai Területi Együttműködési Programokig Lados Mihály C.Sc. intézetvezető MTA RKK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja A PHARE CBC és INTERREG-től az Európai Területi Együttműködési Programokig Lados Mihály C.Sc. intézetvezető MTA RKK."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja A PHARE CBC és INTERREG-től az Európai Területi Együttműködési Programokig Lados Mihály C.Sc. intézetvezető MTA RKK NYUTI - Győr MRTT Vándorgyűlés Szabadka, 2009. november 13. MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

2 MTA Regionális Kutatások Központja 2 MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

3 MTA Regionális Kutatások Központja 3 MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

4 MTA Regionális Kutatások Központja 4 Disparities in per capita GDP among States in 2005: US and EU

5 MTA Regionális Kutatások Központja 5 Source: Monfort, P. (2009)Source: Eurostat MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

6 MTA Regionális Kutatások Központja 6 MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

7 MTA Regionális Kutatások Központja 7 Source: Third íCohesion Report Brussels, 2004 Regional disparities per capita (PPS), 2003 NUTS2 (EU25=100)

8 MTA Regionális Kutatások Központja 8 MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

9 MTA Regionális Kutatások Központja 9

10 10 MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

11 MTA Regionális Kutatások Központja 11 Az Interreg Közösségi Kezdeményezés Az Interreg programot 1990-ben fogadták el: Interreg I (1990-1993): határon átnyúló együttműködés Interreg II (1994-99): A pillér: határon átnyúló együttműködés; B pillér: transzeurópai energiahálózat kialakítása; C pillér: nemzetek közötti együttműködés Interreg III (2000-2006): A pillér: határon átnyúló együttműködés (67%) B pillér: nemzetközi együttműködés (27%) C pillér: inter-regionális együttműködés (6%)

12 MTA Regionális Kutatások Központja 12 Convergence Regional and national programmes Regions below 75% of EU25 average of GDP per head (PPS) innovation environment protection/ risk prevention accessibility infrastructure human resources capacity building of PA 67.34% = 177.8 billion EUR ERDF ESF „ Phasing-out ” : regions below 75% of EU15 but over 75% of EU25 average 8.38% = 22.14 billion EUR Cohesion FundMember states below 90% of EU25 average of GNI per head transport (Trans-European networks) long-term carriage environment renewable energy 23.86% = 62.99 billion EUR Cohesion Policy 2007-2013/1

13 MTA Regionális Kutatások Központja 13 Regional competitiveness and employment Regional programmes (ERDF) and national programmes (ESF) Member states give the list of eligible regions (NUTS 1 or NUTS 2) innovation environment protection/ risk prevention accessibility European employment strategy 83.44% = 48.31 billion EUR „Phasing-in”: regions belonged to Objective 1 in the 2000-2006 SF period 16.56% = 9.58 billion EUR European territorial co-operation Cross-border and transnational networks and programmes (ERDF) Cross-border regions and large scale transnational co-operation region innovation environment protection/ risk prevention accessibility culture, education 5.6 billion EUR Cross-border cooperation, 1.8 billion EUR Trans- national cooperation, 445 million EUR Inter- regional cooperation, 1.78 billion EUR IPA, ENPI Cohesion Policy 2007-2013/2

14 MTA Regionális Kutatások Központja 14 Objective 1 and 2 regions, 2007-2013

15 MTA Regionális Kutatások Központja 15 Objective : It builds networks to develop good practice and facilitate the exchange and transfer of experience by successful regions. It showcases what regions do well, to the benefit of those still investing. Programmes : –Interreg IVC (EUR 321 million – EU 27 + N, CH) –URBACT II (EUR 53 million – EU 27 + N. CH) –ESPON (34 million – EU 27 + N, CH, Iceland, LIE) –INTERACT II (34 million – EU 27) Interregionális együttműködések

16 MTA Regionális Kutatások Központja 16 Objective : It promotes communication corridors, flood management, international business and research linkages, and the development of more viable and sustainable markets. Themes : Innovation, especially networks of universities, research institutions, SMEs; Environment, especially water resources, rivers, lakes, sea; Accessibility, including telecommunications, and in particular the completion of networks; Sustainable urban development, especially polycentric development. There are currently 13 trans-national cooperation programmes! Transznacionális együttműködések

17 MTA Regionális Kutatások Központja 17 Határ menti együttműködések

18 MTA Regionális Kutatások Központja 18 Magyarország határrégiói 2004-2006

19 MTA Regionális Kutatások Központja 19 Miért szükséges a határon átnyúló együttműködés támogatása? A határrégiók gyakran periférikus helyzetben vannak: messze a gazdasági központoktól, rossz infrastruktúra, gazdasági elmaradottság ‘Európa Határok Nélkül’: a nemzeti határok ne álljanak a kiegyesúlyozott és integrált fejlődés útjába (például nyelvi akadályok, jogi és kulturális különbségek)

20 MTA Regionális Kutatások Központja 20 Általános Elvek Gazdasági és szociális kohézió Európa területének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése Területi integráció a szomszédos országokkal

21 MTA Regionális Kutatások Központja 21 A határon átnyúló együttműködés támogatása az EU külső határai mentén Határmenti együttműködést támogató alapok az EU-n kívüli államokban: - PHARE CBC (Románia, Bulgária, Törökország) - TACIS CBC (Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldávia) - CARDS (volt Jugoszlávia) “Szomszédsági Programok”

22 MTA Regionális Kutatások Központja 22 Szomszédsági Programok - Alapelvek Közös programozás Részben közös intézményrendszer Közös projekt kiválasztás Források szerint elkülönülő végrehajtás Harmonizált monitoring tevékenység

23 MTA Regionális Kutatások Központja 23 Az Interreg és a Phare CBC különbségei 1/2 INTERREGPHARE CBC CélkitűzésekHangsúly az új külső EU határokon Hangsúly az átalakuláson és a csatlakozáson Támogatható régiók Minden határ menti térségEU tagországokkal szomszédos határ menti térségek ProgramozásMenedzsment-orientált dokumentumok, több évre szóló indikatív tervezés Szektor-orientált dokumentumok, külön programozási gyakorlat, több évre szóló/évenkénti programozás FinanszírozásTöbbéves programIndikatív, évenkénti pénzügyi döntések

24 MTA Regionális Kutatások Központja 24 Az Interreg és a Phare CBC különbségei 2/2 INTERREGPHARE CBC DöntéshozatalAz ország vagy régiók szintjére decentralizált Centralizált (EK) a Pénzügyi Ajánlat alapján ProjektkiválasztásUgyanazon kiválasztási kritériumok, közös értékelési eljárás, döntés (javaslat) a Közös Irányító Bizottság által Külön értékelési és döntéshozatali folyamat ProjektvégrehajtásÖsszehangolt eljárások a cél Különböző pénzügyi szabályok, különböző beszerzési szabályok Projekt-monitoringKözös jelentéstevő, monitoring rendszer kidolgozása Közös jelentéstevő, monitoring és értékelő eljárások ElőfinanszírozásNem jellemzőJellemző

25 MTA Regionális Kutatások Központja 25 Sikertényezők 1/2 Stabil partneri viszony a megfelelő hatóságokkal a szomszédos határrégiókban. Egyértelmű munkamegosztás és a partnerek feladatainak rögzítése konzorciumi vagy partnerségi megállapodásban A projekt tevékenységeinek egyértelmű és látható hatása a támogatott területen A Közösségi Kezdeményezési programok céljaival való összhang, a támogatott tevékenységek egymást kiegészítő, de át nem fedő jellege Jó angol nyelvtudás és/vagy a partnerek nyelvének ismerete.

26 MTA Regionális Kutatások Központja 26 Sikertényezők 2/2 Megfelelő projekt menedzsment: – belső kommunikációs stratégia a partnerek között a munkával és az információáramlással kapcsolatban – a megvalósításhoz rendelt reális időtartamok meghatározott mérföldkövekkel – hatékony költségbecslés és monitoring – pénzügyi menedzsmentben való jártasság, beleértve a könyvvitelt és a költségelszámolást Jó és rendszeres kapcsolat a Közös Titkárság és a Közreműködő Szervezet, illetve a többi támogató szerv felé. Public relations stratégia

27 MTA Regionális Kutatások Központja 27 Kockázati tényezők partnerek megválasztása – jogosult szervezetek – Interreg: vállalkozások támogatása lehetséges – Phare, CARDS, TACIS: vállalkozások támogatása nem lehetséges eltérő futamidők – Interreg: több éves futamidejű projektek – Phare, CARDS, TACIS: egy éves futamidejű projektek pénzügyi kapacitások – ÁFA befolyásolja a rendelkezésre álló források nagyságát – nagymérvű árfolyamváltozás a projekt futamideje alatt – utófinanszírozás közbeszerzési eljárások – a sikertelen eljárások veszélyeztethetik a projekt megvalósítását

28 MTA Regionális Kutatások Központja 28 Határ menti Interreg programok tervezése Projekt fejlesztés beágyazódása: Határon átnyúló partnerség hatás nemzetpolitikai keretrendszer regionális és helyi igények intézményi és jogi felépítés politikai stratégia történelem és kultúra

29 MTA Regionális Kutatások Központja 29 A határ menti Interreg programok fő jellegzetességei Határon átnyúló Partnerség Hatás gyakorlatias tág értelmezési lehetőség közös értelmezés és egységes megközelítés a bilaterális döntéshozási folyamatban tömör és megfelelő információ nyújtás a bilaterális döntéshozó testület felé

30 MTA Regionális Kutatások Központja 30 Projekt Portfolió Forrásabszorpció

31 MTA Regionális Kutatások Központja 31 Projektfejlesztés Költséges fejlesztés a harmonikus partnerkapcsolat előbbre való a látványos eredményeknél folytonos és megfelelő információ áramlás Ideje kidolgozni a részleteket jogosult költségek pontos felmérése és a kiadások megalapozottságának bemutatása világos struktúra, tiszta mérföldkövek, átlátható belső elszámolások Jutalmazás interkulturalitás, nemzetközi, interdiszciplináris úttörő, kísérleti Figyelem: vágyálom veszély!

32 MTA Regionális Kutatások Központja 32 Projektek alapvető típusai A hálózatos jellegűek a leginkább kihívásokkal teli projektek több szempontból... Optimális esetben ugyanakkor megalapozói a követő projekteknek

33 MTA Regionális Kutatások Központja 33 Kisléptékű infrastruktúra Határátkelők és hozzájuk vezető útvonalak, szennyvíztisztítás, kerékpáros útvonalak, turisztikai információs központok,.... Alapvető infrastruktúra a tervezést rövid időn belül be kell fejezni tanulmányok készítése / tervezés a következő időszakra az intézmények nem sajátították el a határon átnyúló szemléletmódot Turizmus árbevétel generálás ! kevésbé komplex: tenderezés szerződéskötés

34 MTA Regionális Kutatások Központja 34 Stratégiai hálózatok Eurégiók, KKV tanácsadás, turisztikai egyesületek, kulturális csereprogramok,.... Jelentős szemléletmód váltás a PHARE CBC –hez képest Hosszú távú stratégiai hálózatok széles és kiegyensúlyozott partnerség megfelelő partnerek a határ másik oldalán jogosult költségek / saját források alap támogatások kockázata támogatás vagy tenderezés átlátható, kétnyelvű kommunikációs stratégia (belső/külső) köztisztviselők személyi költségei

35 MTA Regionális Kutatások Központja 35 Kis hálózatok Kulturális csereprogramok, iskolák együttműködései, önkormányzatok partnersége,... részben ismert a PHARE CBC Közös Kisprojekt Alapból Személyi vonatkozások ösztönzés a hosszú távú együttműködésre jogosult költségek / saját források szerzői jogi díjak, művészeti alkotások tilalma önkéntes munka ellentételezése (pl. kötött órabér) - összhang az EU támogatások és a pénzügyi átutalásokon alapuló valódi költségek között magánvállalkozó személyi költsége: haszonáldozat költség

36 MTA Regionális Kutatások Központja 36 Kulturális események Helyi partnerség részeként fesztiválok rendezése, történelmi események, borkóstolás.... Kulturális események csak akkor támogathatóak, ha maradandó hatással bírnak az együttműködésekre és a munkahelyteremtésre egyszeri rendezvények tilalma hagyományteremtő események mintaprojektje szervezetek és nem személyek támogatása fesztivál belépők bevétele – a teljes költségből levonandó szponzori támogatás felhasználható saját forrásként, amennyiben nem egy adott célt (projektet) szolgál

37 MTA Regionális Kutatások Központja 37 Tanulmányok Infrastrukturális megvalósíthatósági tanulmányok, munkaerőpiac fejlesztés, gazdaságfejlesztés... mindkét partnerország számára lényeges kérdések megfelelő partnerek a határ másik oldalán aktuális információ a politikai keretekről mindkét országban összpontosítás az elfogadásra a határ mindkét oldalán disszeminációs stratégia

38 MTA Regionális Kutatások Központja 38 Changes in programme system (2004-2006; 2007-2013) 2004-20062007-2013 INTERREG IIIAEuropean Territorial Cooperation Cross-border cooperation programme AUSTRIA-HUNGARY Austria-Hungary Cross-border cooperation programme HUNGARY- ROMANIA HUNGARY-SERBIA MONTENEGRO Hungary-Romania Hungary-Serbia Instrument for Pre-Accession Assistence (IPA) Cross-border cooperation programme HUNGARY- SLOVAKIA-UKRAINE Hungary-Slovakia Hungary-Romania-Slovakia-Ukraine European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Cross-border cooperation programme SLOVENIA- HUNGARY-CROATIA Hungary-Slovenia Hungary-Croatia Instrument for Pre-Accession Assistence (IPA)

39 MTA Regionális Kutatások Központja 39 Programme areas Source: Programme Document

40 MTA Regionális Kutatások Központja 40 Információk Program Honlapok: magyar-román www.huro-cbc.eu magyar-szlovák www.husk-cbc.eu magyar-osztrák www.at-hu.net magyar-szlovén www.si-hu.eu magyar-horvát www.hu-hr-ipa.com magyar-szerb www.hu-srb-ipa.com magyar-szlovák-román-ukrán www.huskroua-cbc.net

41 MTA Regionális Kutatások Központja MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dr. Lados Mihály intézetvezető MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet H-9022 Győr, Liszt F. u. 10., Tel: +36 96 516 570, Fax: +36 96 516 579 E-mail: ladosm@rkk.hu; web: www.nyuti.rkk.huladosm@rkk.hu


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja A PHARE CBC és INTERREG-től az Európai Területi Együttműködési Programokig Lados Mihály C.Sc. intézetvezető MTA RKK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések