Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási lehetőségek a határon túl – avagy a migrációs folyamatok vizsgálata a kelet-közép-európai térben Dr. Lipták Katalin Ph.D. egyetemi tanársegéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási lehetőségek a határon túl – avagy a migrációs folyamatok vizsgálata a kelet-közép-európai térben Dr. Lipták Katalin Ph.D. egyetemi tanársegéd."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási lehetőségek a határon túl – avagy a migrációs folyamatok vizsgálata a kelet-közép-európai térben Dr. Lipták Katalin Ph.D. egyetemi tanársegéd Kaposvár, 2013. november 22. „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

2 Előadás felépítése Globális szintű munkaerő-piaci folyamatok Néhány tény a hazai munkaerőpiac alakulásáról – migrációt befolyásoló tényezők Munkaerő-piaci előrejelzés Következtetések

3 Hipotézis A globalizáció fő hatása a munkaerőpiacokra leginkább a munkaerő iránti kereslet rugalmasságának növekedésében és nem pedig a kereslet általános csökkenésében nyilvánul meg. A termelés-kihelyezést tekinthetjük a munkaerő keresletet befolyásoló tényezőjeként, amely a migráció kínálati oldali változását befolyásolja. A globális munkaerőpiac új szerveződési rendet követ, az egyes szektorok eltérő súlya eredményezi az egyre megosztottabb munkaerőpiacot, aminek eredményeképpen egy a korábbinál rugalmasabb, ugyanakkor bizonytalanabb munkaerőpiac alakul ki. Hipotézisem szerint a kelet-közép-európai térben a kedvezőtlen lokális munkaerő-piaci folyamatokhoz párosul egy erőteljes szelektív kivándorlás, amely nehezíti a belső munkaerőpiac állapotát.

4 Globális szintű folyamatok Globalizáció A gazdaságok közötti kereskedelmi folyamatok növekedése Technológiai változás A határokat átívelő pénzáramlások gyors növekedése és a működő- tőke áramlása Szerkezeti változások a tercier, kvaterner szektor irányába Foglalkoztatottság Differenciált munkahelyteremtés A reálbérek gyors növekedése A foglalkoztatás területi és szektorális átrendeződése A nemzetközi migráció kiterjedése Rugalmasabb munkaerőpiac Forrás: Saját szerkesztés Hoover-index alakulása (népesség-foglalkoztatottak) Hirschman-Herfindahl-index (népesség-foglalkoztatottak)

5 Kelet-Közép-Európa Hoover-index alakulása Európában (népesség és foglalkoztatottság alapján) Forrás: Saját szerkesztés Worldbank adatok alapján A 2004. évi bővítés óta az Európai Unióban a munkaerő-piaci verseny fokozódik, miközben a kelet-közép-európai országokban a foglalkoztatásban látszólag kiegyenlítődés történik, ez a kiegyenlítődés nem jár együtt a gazdasági felzárkózással, hanem együttes leszakadást eredményez.

6 Nemzetközi vándorlási különbözet (fő) Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján

7 Nemzetközi vándorlási különbözet ezer lakosra Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján

8 Következmények a munkaerőpiacon Fokozódó munkanélküliségi problémák Szegénység, kirekesztettség Társadalmi és gazdasági problémák Függőségi viszonyok erősödése Szegregáció fokozódása ERŐSÖDŐ MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK A migráció fő mozgatórugójának, a munkanélküliségnek az alaposabb vizsgálata szükséges.

9 Paradigmaváltás a munka fogalmát illetően Preindusztriális korszak (Aquinói Szent Tamás, Colbert, Quesnay) –munka = a közösségért önként végzett hasznos társadalmi tevékenység Indusztriális korszak (Petty, Smith, Ricardo, Malthus, Marx, Marshall, Jevons, Keynes) –munkaérték elmélet → termékeny/nem termékeny munka → a munka áruvá vált → bérmunka → munkatársadalom Posztindusztriális korszak (Friedman, Veblen) –munkafogalom válsága → társadalmilag hasznos tevékenység A munka fogalom folyamatosan változik → új fogalomra van szükség

10 A tartós munkanélküliség veszélyei A tartós munkanélküliség megnehezíti az inaktivitási arány csökkentését. Munkaerőpiac végleges elhagyása. A fekete és szürkegazdaság erősödésének veszélyei. A költségvetésre nézve kettős negatív hatással van: a munkanélküli támogatások folyósítása jelentős kiadásokat okoz, valamint az elmaradt adóbevétel is számottevő. Fokozódó motiváció a kivándorláshoz Következmények: (1)fokozódó motiváció a kivándorláshoz (2)reményvesztett munkanélkülivé válás

11 Migrációt befolyásoló tényezők Magának a migrációnak számos oka van, majdnem annyi, mint ahány migráns, azonban alapvetően három fő típusra oszthatók: kereslet által vezérelt tényezők a célországban kínálat által vezérelt tényezők a származási országban hálózati tényezők, melyek összekötik a származási országot és a célországot. Migráció típusaIgényvezéreltKínálatvezéreltHálózati/Egyéb Gazdasági migránsok Munkaerő kereslet pl. vendégmunkások Munkanélküliség, alacsony foglalkoztatás, alacsony bérek Állás és bérinformációk, családegyesítés Nem gazdasági migránsok CsaládegyesítésÜldöztetés és háború előli menekülés pl. lakóhelyüket elhagyni kényszerültek, menekültek/menedékkérők Kommunikáció, szállítmányozás, kalandvágy Forrás: Martin, 2003

12 Magyarország munkaerő-piaci adatai Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 1993-1998 között folyamatosan csökkent a munkanélküliségi ráta. A háttérben inkább a munkanélküliségbe való beáramlás csökkenése, mint a munkanélküliségből való kiáramlási ráták emelkedése áll.

13 Szezonálisan kiigazított GDP és a foglalkoztatottak számának alakulása (előző negyedév=100%) Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján

14 Foglalkoztatási ráta korcsoportonként Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján A válság hatására a fiatalok foglalkoztatási rátája visszaesett, míg az idősek esetében némi javulás következett be.

15 Szezonálisan kiigazított magyarországi adatsor Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján A válságból való kilábalás jelei tapasztalhatóak.

16 Beveridge-görbe Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján

17 Munkanélküliek száma (ezer fő) Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 2003 óta megduplázódott a munkanélküliek száma, főleg az alacsony végzettséggel rendelkezők körében.

18 ARIMA modell alkalmazása ahol, Y(t) – a vizsgált idősor tényadatai, X T (t) – trend (a tartósan érvényesülő tendencia, hosszú távú alapirányzat) X S (t) – szezonális komponens (a trendtől való eltérés, az éven belüli, periodikus ingadozás mértéke) X C (t) – ciklikus komponens (a hosszabb távú ingadozás) X x (t) – irreguláris komponens (stacionárius, Gauss eloszlású véletlen hatás)

19 ARIMA(1,1,1)(1,1,1)

20 Munkaerő-piaci előrejelzés eredménye (2013.szept - 2014. szept)

21 Alternatív munkaerő-piaci megoldások Foglalkoztatáspolitika – migrációs politika összehangolása Munkanélküliség csökkentése: Atipikus foglalkoztatási formák (Jó példák: Dánia, Hollandia) Közfoglalkoztatás –sajátos vonások, –korlátos, –statisztikailag növeli a foglalkoztatottságot. Szociális gazdaság (Jó példa: Franciaország)

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Foglalkoztatási lehetőségek a határon túl – avagy a migrációs folyamatok vizsgálata a kelet-közép-európai térben Dr. Lipták Katalin Ph.D. egyetemi tanársegéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések