Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben – a Centrope régió esete Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése Révkomárom,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben – a Centrope régió esete Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése Révkomárom,"— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben – a Centrope régió esete Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése Révkomárom, 2011. november 25. Füzi Anita I. évf. PhD hallgató Széchenyi István Egyetem

2 Elgondolkodtató kérdések 1.Europaizáció, mint folyamat és „multilevel governance” (MLG, többszintű kormányzás), mint eszközrendszer? 2.Melyek a többszintű kormányzás értelmezési keretei: elmélet, megközelítés vagy az „intézményi barkácsolás” álneve? 3.Reformévad előtt: területi kohézió – területi kormányzás – transznacionális regionalizmus, mint az MLG új hívószavai? 4.MLG transznacionális kontextusban – sokszínűség: előny vagy hátrány?

3 A „multilevel governance” evolúciója 1990-es évek: a régiók szerepének felértékelődése - „szubnacionális mobilizáció” 2000-es évek: EU közpolitikai rendszerének hálózatos, önkéntes szabályozó eszközökön alapuló működési struktúrái – „governance turn”; hatékonyság és demokrácia – „normative turn” 2007-2013-as tervezési periódus: MLG, mint a kohéziós politika 3. irányelve Napjainkban: Többszintű és policentrikus kormányzás – cél a széleskörű, többcsatornás, intézményesített, kiegyensúlyozott partnerség

4 A többszintű kormányzásban „az állam központi kormányzatának létjogosultsága ugyan megmarad, azonban az már nem rendelkezik többé a döntéshozatal monopóliumával, és ezzel szuverenitása közvetett módon korlátozódik a résztvevők és érdekek meg- sokszorozódása által. A döntéshozatali kompetenciák különbözik integrációs szintek között oszlanak meg, nevezetesen a szupranacionális intézmények, a nemzeti kormányok, regionális és helyi szereplők között, így képezve egymáson átnyúló hálózati rendszereket.” Hooghe, Liesbet – Marks, Gary: Multi-Level Governance and European Integration. Rowman-Littlefield Publishers, Oxford, 2001. „A többszintű kormányzás az Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen alapuló összehangolt cselekvése, amelynek célja az Európai Unió politikáinak kidolgozása és végrehajtása. A többszintű kormányzás horizontális és vertikális dimenzióval rendelkező dinamikus folyamat... Az európai demokrácia hitelességének záloga a polgárok európai folyamathoz való csatlakozása. Az európai polgárság a részvételre épül, amely az európai kormányzás szerveződésének is alapja egyben.” Régiók Bizottságának a Többszintű kormányzásról szóló Fehér Könyve, Brüsszel, 2009. „Multilevel governance” – fogalmi meghatározás

5 A többszintű kormányzás, mint „jó európai kormányzás” egy rugalmasan értelmezhető feladat-specifikus, komplex „cselekvési tervrajz”, amely széleskörű, többcsatornás, intézményesített, kiegyensúlyozott partnerségen alapul, egységes közpolitikai keretet biztosítva így a területi, a privát és a nem-állami szereplők bekapcsolására a közösségi és tagállami szintű döntéshozatali folyamatokba.

6 A Centrope régió 4 ország – 8 régió – 9 város 44 000 km 2 6,5 millió lakos 2003 - Kittsee-i Nyilatkozat 2005 - St. Pölten „We grow together. Together we grow.” 2006 - Bécs „Vision CENTROPE 2015” Forrás: www.centrope.com

7 A Centrope Kezdeményezés kiváltó oka INTERREGIIIA/PHARE keretében politikai törekvés a gazdasági versenyképesség növelése érdekében, valamint a növekvő gazdasági előnyök kiaknázása céljából az újonnan csatlakozó államok részvételével Szereplők4 ország helyi és regionális politikai aktorai Térbeli kiterjedésHatárokon átívelő nyitott gazdasági és társadalmi tér Kooperáció természete Hálózatos együttműködés, tapasztalat hiánya Kontextus Radikálisan különböző belső terek a gazdasági és a társadalmi szerkezetben, politikai, intézményi struktúrában Cél A régió egészében az együttműködés partnerségen alapuló ellenőrzése érdekében működőképes, transznacionális kormányzási struktúra létrehozása Forrás: Saját szerkesztés

8 Centrope Ügynökség Politikai Bizottság Irányító Bizottság Decentralizált Együttműködési Irodák + Centrope Koordinációs Iroda Tematikus munkacsoportok Menedzsment folyamatábra Forrás: Centrope Peer Review Report, 2011.

9 Intézményi struktúra C ENTROPE M ULTILATERÁLIS M ENEDZSMENT Politikai Bizottság Stratégiai célok és irányok meghatározása Irányító Bizottság Kísérleti projektek és ötlet/eszköz fejlesztés Centrope Ügynökség Kommunikáció és marketing Forrás: Saját szerkesztés

10 Centrope Ügynökség Decentralizált Együttműködési Irodák térbeli kontextusban Belső koordináció Kommunikáció és marketing Belső lobbytevékenység Multilaterális felelősség szektoronként Multilaterális Centrope Menedzsment (DCO+CCO) Politikai koordináció Multilat. tanácsadás és hálózatépítés Kezdeményezés és szolgáltatás szakértő testületek, stratégiai szövetségek számára, kontrolling, üzleti terv megvalósítása Mindent lefedő kommunikáció és marketing, közös virtuális titkárság Forrás: Centrope Peer Review Report, 2011.

11 Kormányzás – szintek közötti kapcsolatrendszer Nem-állami szereplők befogadása –Kormányzati szint és üzleti szektor, egyetemek, kutatóintézetek kooperációja jellemző –Civil szféra, magángazdasági aktorok döntéshozatali kompetencia nélkül Stratégiák, stratégiai erőfeszítések, zászlóshajó projektek –Politikai szereplők, mint döntéshozók –Gazdasági ügynökségek → marketing, attraktivitás hirdetése Horizontális dimenzió –Informális, (osztrák) politikai döntéshozók között erős horizontális viszonyrendszer – asszimetria –Állami és magánszféra együttműködésének jele még nem mutatható ki Vertikális dimenzió –Nacionális szint támogatása, részvétele hiányzik –(Osztrák) Helyi és regionális szint túlsúlya - aránytalanság

12 Értékelés a kormányzás sikerfaktorai alapján Érintettek mobilizálása Rugalmas és alkalmazkodóképes partnerség EU-s források igénybevétele Megbízható politikai irányítás Közös finanszírozás Lobby-erő fejlesztés

13 Összegzés, ajánlás Feltörekvő régió jól strukturált célrendszerrel Többszintű kormányzás szempontjai részben megmutatkozik Az újonnan csatlakozó államok folyamatos jogi- közigazgatási átstrukturálása akadályokat gördít a töretlen fejlődés útjába A „Centrope”, mint márka erősítése, jobb definiálása Nyugat-Európában Ajánlás: nyugati „már bevált governance” modellek alkalmazása, partnerség erősítése

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! anita.fuzi@sze.hu


Letölteni ppt "Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben – a Centrope régió esete Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése Révkomárom,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések