Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése"— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben – a Centrope régió esete
Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése Révkomárom, november 25. Füzi Anita I. évf. PhD hallgató Széchenyi István Egyetem

2 Elgondolkodtató kérdések
Europaizáció, mint folyamat és „multilevel governance” (MLG, többszintű kormányzás), mint eszközrendszer? Melyek a többszintű kormányzás értelmezési keretei: elmélet, megközelítés vagy az „intézményi barkácsolás” álneve? Reformévad előtt: területi kohézió – területi kormányzás – transznacionális regionalizmus, mint az MLG új hívószavai? MLG transznacionális kontextusban – sokszínűség: előny vagy hátrány?

3 A „multilevel governance” evolúciója
1990-es évek: a régiók szerepének felértékelődése - „szubnacionális mobilizáció” 2000-es évek: EU közpolitikai rendszerének hálózatos, önkéntes szabályozó eszközökön alapuló működési struktúrái – „governance turn”; hatékonyság és demokrácia – „normative turn” as tervezési periódus: MLG, mint a kohéziós politika 3. irányelve Napjainkban: Többszintű és policentrikus kormányzás – cél a széleskörű, többcsatornás, intézményesített, kiegyensúlyozott partnerség

4 „Multilevel governance” – fogalmi meghatározás
A többszintű kormányzásban „az állam központi kormányzatának létjogosultsága ugyan megmarad, azonban az már nem rendelkezik többé a döntéshozatal monopóliumával, és ezzel szuverenitása közvetett módon korlátozódik a résztvevők és érdekek meg-sokszorozódása által. A döntéshozatali kompetenciák különbözik integrációs szintek között oszlanak meg, nevezetesen a szupranacionális intézmények, a nemzeti kormányok, regionális és helyi szereplők között, így képezve egymáson átnyúló hálózati rendszereket.” Hooghe, Liesbet – Marks, Gary: Multi-Level Governance and European Integration. Rowman-Littlefield Publishers, Oxford, 2001. „A többszintű kormányzás az Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen alapuló összehangolt cselekvése, amelynek célja az Európai Unió politikáinak kidolgozása és végrehajtása. A többszintű kormányzás horizontális és vertikális dimenzióval rendelkező dinamikus folyamat... Az európai demokrácia hitelességének záloga a polgárok európai folyamathoz való csatlakozása. Az európai polgárság a részvételre épül, amely az európai kormányzás szerveződésének is alapja egyben.” Régiók Bizottságának a Többszintű kormányzásról szóló Fehér Könyve, Brüsszel, 2009.

5 „Multilevel governance” – fogalmi meghatározás
A többszintű kormányzás, mint „jó európai kormányzás” egy rugalmasan értelmezhető feladat-specifikus, komplex „cselekvési tervrajz”, amely széleskörű, többcsatornás, intézményesített, kiegyensúlyozott partnerségen alapul, egységes közpolitikai keretet biztosítva így a területi, a privát és a nem-állami szereplők bekapcsolására a közösségi és tagállami szintű döntéshozatali folyamatokba.

6 A Centrope régió 4 ország – 8 régió – 9 város 44 000 km2
6,5 millió lakos Kittsee-i Nyilatkozat St. Pölten „We grow together. Together we grow.” Bécs „Vision CENTROPE 2015” Forrás:

7 Forrás: Saját szerkesztés
A Centrope Kezdeményezés kiváltó oka INTERREGIIIA/PHARE keretében politikai törekvés a gazdasági versenyképesség növelése érdekében, valamint a növekvő gazdasági előnyök kiaknázása céljából az újonnan csatlakozó államok részvételével Szereplők 4 ország helyi és regionális politikai aktorai Térbeli kiterjedés Határokon átívelő nyitott gazdasági és társadalmi tér Kooperáció természete Hálózatos együttműködés, tapasztalat hiánya Kontextus Radikálisan különböző belső terek a gazdasági és a társadalmi szerkezetben, politikai, intézményi struktúrában Cél A régió egészében az együttműködés partnerségen alapuló ellenőrzése érdekében működőképes, transznacionális kormányzási struktúra létrehozása Forrás: Saját szerkesztés

8 Menedzsment folyamatábra
Centrope Ügynökség Politikai Bizottság Irányító Bizottság Decentralizált Együttműködési Irodák + Centrope Koordinációs Iroda Tematikus munkacsoportok Forrás: Centrope Peer Review Report, 2011.

9 Centrope Multilaterális Menedzsment
Intézményi struktúra Politikai Bizottság Stratégiai célok és irányok meghatározása Irányító Bizottság Kísérleti projektek és ötlet/eszköz fejlesztés Centrope Multilaterális Menedzsment Centrope Ügynökség Kommunikáció és marketing Forrás: Saját szerkesztés

10 Centrope Ügynökség Decentralizált Együttműködési
Irodák térbeli kontextusban Belső koordináció Kommunikáció és marketing Belső lobbytevékenység Multilaterális felelősség szektoronként Multilaterális Centrope Menedzsment (DCO+CCO) Politikai koordináció Multilat. tanácsadás és hálózatépítés Kezdeményezés és szolgáltatás szakértő testületek, stratégiai szövetségek számára, kontrolling, üzleti terv megvalósítása Mindent lefedő kommunikáció és marketing, közös virtuális titkárság Forrás: Centrope Peer Review Report, 2011.

11 Kormányzás – szintek közötti kapcsolatrendszer
Nem-állami szereplők befogadása Kormányzati szint és üzleti szektor, egyetemek, kutatóintézetek kooperációja jellemző Civil szféra, magángazdasági aktorok döntéshozatali kompetencia nélkül Stratégiák, stratégiai erőfeszítések, zászlóshajó projektek Politikai szereplők, mint döntéshozók Gazdasági ügynökségek → marketing, attraktivitás hirdetése Horizontális dimenzió Informális, (osztrák) politikai döntéshozók között erős horizontális viszonyrendszer – asszimetria Állami és magánszféra együttműködésének jele még nem mutatható ki Vertikális dimenzió Nacionális szint támogatása, részvétele hiányzik (Osztrák) Helyi és regionális szint túlsúlya - aránytalanság

12 Értékelés a kormányzás sikerfaktorai alapján
Érintettek mobilizálása Rugalmas és alkalmazkodóképes partnerség EU-s források igénybevétele Megbízható politikai irányítás Közös finanszírozás Lobby-erő fejlesztés

13 Összegzés, ajánlás Feltörekvő régió jól strukturált célrendszerrel
Többszintű kormányzás szempontjai részben megmutatkozik Az újonnan csatlakozó államok folyamatos jogi-közigazgatási átstrukturálása akadályokat gördít a töretlen fejlődés útjába A „Centrope”, mint márka erősítése, jobb definiálása Nyugat-Európában Ajánlás: nyugati „már bevált governance” modellek alkalmazása, partnerség erősítése

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések