Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes Grafika 1. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes Grafika 1. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév."— Előadás másolata:

1 Számítógépes Grafika 1. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév

2 Információk ETR kód: IP-eSZG1G Időpont: kedd, 17:00-18:30 Helyszín: nyelvi labor Jegyszerzés: két beadandó + egy elméleti zh Gyakorlati diák: http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti

3 Mire lesz szükség Processing: http://processing.org/download/http://processing.org/download/

4 Ajánlott irodalom Processing reference: http://processing.org/reference/ http://processing.org/reference/ Casey Reas, Ben Fry: Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists

5 Processing Java-ra épülő nyelv, grafikus, interaktív, vizualizációs alkalmazások fejlesztésére Nem szükséges előzetes Java tudás Tud futtatható fájlba exportálni Linux, Mac és Windows alá is Saját IDE-vel jön: Processing Development Environment

6 Példaprogram 1

7

8 Utasítások print(s): – A státuszsorba ír – Konkatenáció jele: + – Támogatott típusok: boolean, byte, char, color, int, float, String, Object float a = 4.3; int b = 2; print(“a = “ + a + “ és b = “ + b);

9 Utasítások println(s): – Új sort kezd – A print típusain túl tömböket is meg tud jeleníteni float[] a = {4.3, 2.4, 3, 5}; println(a);

10 Utasítások Kommentek a szokásos módon: // egysoros komment print(“Hello!”); /* hosszú komment */

11 Alap típusok long color double char float int boolean byte

12 Példaprogram 2 // Helló Vonal példaprogram line(15, 25, 70, 90);

13 Példaprogram 2

14 Utasítások size(width, height): (több később) – A megjelenítő ablak méretének beállítása line(fromX, fromY, toX, toY): – KKR-ben, tehát (0,0) a bal-felső sarok (0,0)X Y

15 Utasítások stroke(r, g, b [, t] ): – A kirajzolás vonalának színe – Minden paraméter 0-255 között – A t az átlátszóság – stroke(s [, t]): r=g=b=s, pl. stroke(255) = fehér background(r, g, b [, t] ): – Háttérszín beállítása – Egyúttal törli is a képernyő tartalmát

16 Példaprogram 3 size(400, 400); background(192, 64, 0); stroke(255); line(150, 25, 270, 350);

17 Példaprogram 3’ size(400, 400); color bg = color(192, 64, 0); color st = color(255); background(bg); stroke(st); line(150, 25, 270, 350);

18 Processing A programokat sketch-eknek hívják Háromféle módon programozható: – Alap – Folytonos – Java

19 Példaprogram 4 void setup() { size(400, 400); stroke(255); background(32, 64, 16); } void draw() { line(0, 0, mouseX, mouseY); }

20 Processing Az előző kód már folytonos típusú volt A setup() függvény a program inicializálásakor A draw() minden egyes képkocka kirajzolásakor meghívódik

21 Utasítások mouseX, mouseY: – Az egér pillanatnyi X és Y koordinátái (KKR)‏ rect(x, y, width, height): – Egy téglalapot rajzol ki – Bal-felső sarka: (x,y) – szélessége/magassága: width/heigth random(min, max)‏ fill(r, g, b [, t] ): – Kitöltési szín zárt alakzatok rajzolásakor

22 Feladat 1 Az egérmutató pozíciójába egy 10x10-es négyzet kirajzolása véletlenszerű kitöltési- és keretszínnel

23 Feladat 2 Az egérmutató pozíciójába egy 10x10-es négyzet kirajzolása véletlenszerű kitöltési- és keretszínnel Ne látszódjanak a korábbi képkockákban kirajzolt dolgok

24 Egér mouseDragged(): – Meghívásra kerül, ha mozgatják az egeret és közben valamelyik gomb nyomva van mouseMoved(): – Az egér mozgatásakor hívódik meg mouseClicked(): – Meghívódik ha valamelyik egérgombot megnyomták majd felengedték

25 Egér mousePressed(): – Egérgomb lenyomásakor hívódik – A mousePressed bool típusú változó azt tárolja le van-e nyomva egy egérgomb mouseReleased(): – Egérgomb felengedésekor hívódik

26 Egér változók mouseButton: – melyik egérgomb van lenyomva – LEFT, RIGHT, CENTER mousePressed: – Változó, true, ha le van nyomva egy egérgomb pmouseX, pmouseY: – Az X és Y irányú elmozdulás mértéke a legutóbbi pozícióhoz képest – Más a draw() és más az egér callback függvényekben!

27 Billentyűzet keyType(): – Az OS billentyűismétlési szabályának megfelelően hívódik meg – A módosítók (ctrl, alt, shift stb.) nincsenek figyelembe véve keyReleased(): – Billentyű felengedésekor – A felengedett billentyű: Nem ASCII karakterek: keyCode ASCII karakterek: key

28 Billentyűzet keyPressed(): – Lenyomott billentyű: Nem ASCII karakterek: keyCode ASCII: key Megjegyzés: – ASCII specifikációban benne vannak ezek is: BACKSPACE, TAB, ENTER, RETURN, ESC, DELETE PC, Linux, …: ENTER Mac: RETURN – Iránybillentyűk keyCode-ban (UP, DOWN, LEFT, RIGHT)

29 Utasítások A szokásos módon: – switch-case – for ciklus – if-else

30 Billentyűzet void keyPressed() { switch (keyCode) { case UP: // felfelé break; } if (key == ‘c’) { // c }

31 Példaprogram 5 void setup() { size(400, 400); stroke(255); } void draw() { background(32, 64, 16); strokeWeight(10); point(mouseX, mouseY); }

32 Utasítások strokeWeight(w): – A vonalvastagság pixelben, nemnegatív érték kell legyen int millis() – Az alkalmazás indítása óta eltelt idő ms-ben year(), month(), day(), hour(), minute(), second(): – Aktuális dátum – Mind int, megfelelő intervallumokból sin(x), cos(x): – Az x radiánban adott

33 Feladat 3 Periodikusan változzon a kirajzolt pont nagysága

34 Feladat 4 Periodikusan változzon a kirajzolt pont nagysága Ne töröljük le a képernyőt minden draw()-ban Csak akkor rajzoljunk, ha az egyik egérgomb nyomva van tartva Véletlenszerűen változzon a kirajzolás színe A smooth() hívásával simább képet kapunk

35 noSmooth()smooth()

36 Utasítások pixels[]: – A képernyőn megjelenő színek tömbje, width x height nagyságú – (x,y) színe pixels[y*width + x] – Használata előtt loadPixels() utasítás kell – Ha módosítottuk a tartalmát updatePixels() visszaírja a képernyőre az adatokat

37 Utasítások PImage: –.gif,.jpg,.tga és.png képek megjelenítését szolgáló osztály – A.width és.height mezők az adott kép szélességét és magasságát tárolják – A.pixels tömbje pedig a színeket – A képet a Sketch/Add file-lal hozzá kell adni a sketch-hez

38 Utasítások image(img, x, y, width, height): – Az img Pimage width x height nagyságú részét a képernyő (x,y) pontjába kirajzolja

39 Példaprogram 6 Először adjuk hozzá a programunkhoz a Dokumentumok képek könyvtárából a Naplemente.jpg-t

40 Példaprogram 6 PImage img; void setup() { size (400, 400); img = loadImage("Naplemente.jpg"); } void draw() { image(img, 0, 0); }

41 Példaprogram 6’ void draw() { image(img, 0, 0); color c = img.pixels[ mouseY*img.width + mouseX]; fill(c); stroke(0); rect(mouseX+1, mouseY-11, 10, 10); }

42 Feladat Írjunk egy nagyítót: a kurzor által mutatott pozíció körüli 10x10-es részt nagyítsuk ki a tízszeresére

43

44 Segítség Egy sor kirajzolása: for (int i=-5; i<5; ++i) { int x = constrain(mouseX+i, 0, img.width); color l = img.pixels[ mouseY*img.width + x]; fill(l); rect(mouseX+1+(i+5)*10, mouseY-11, 10, 10); }


Letölteni ppt "Számítógépes Grafika 1. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések