Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország, 1945-1956 Koalíciós évek. Felszabadulás és megszállás 1944-ben a szovjet hadsereg megjelenésével összeomlott a közigazgatási, politikai,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország, 1945-1956 Koalíciós évek. Felszabadulás és megszállás 1944-ben a szovjet hadsereg megjelenésével összeomlott a közigazgatási, politikai,"— Előadás másolata:

1 Magyarország, 1945-1956 Koalíciós évek

2 Felszabadulás és megszállás 1944-ben a szovjet hadsereg megjelenésével összeomlott a közigazgatási, politikai, gazdasági és a társadalmi rendszer is.1944-ben a szovjet hadsereg megjelenésével összeomlott a közigazgatási, politikai, gazdasági és a társadalmi rendszer is. 1944 dec. 02. Szeged: Független Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt és a Polgári Demokrata Párt megalapítja a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot1944 dec. 02. Szeged: Független Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt és a Polgári Demokrata Párt megalapítja a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot Ők alakítják az Ideiglenes Nemzetgyűlést. Első ülésük december 21. Debrecen.Ők alakítják az Ideiglenes Nemzetgyűlést. Első ülésük december 21. Debrecen. Megválasztják az Ideiglenes Nemzeti Kormányt Dálnoki Miklós Bélával. (moszkvai jóváhagyással)Megválasztják az Ideiglenes Nemzeti Kormányt Dálnoki Miklós Bélával. (moszkvai jóváhagyással)

3 Az Ideiglenes Kormány intézkedései 1945 Moszkva: fegyverszüneti egyezmény (1938 előtti határok, hadüzenet Németo.-nak, szövetségesek elleni háború beszüntetése, szovjet megszállás költségeinek fedezése, jóvátétel) A Szovjet Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte1945 Moszkva: fegyverszüneti egyezmény (1938 előtti határok, hadüzenet Németo.-nak, szövetségesek elleni háború beszüntetése, szovjet megszállás költségeinek fedezése, jóvátétel) A Szovjet Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte Igazolóbizottságok: közigazgatás, fegyveres testület dolgozói utáni nyomozásIgazolóbizottságok: közigazgatás, fegyveres testület dolgozói utáni nyomozás Szélsőjobboldali szervezetek feloszlatásaSzélsőjobboldali szervezetek feloszlatása Népbíróságok: A háborús bűnösök felelősségre vonásaNépbíróságok: A háborús bűnösök felelősségre vonása

4 Kivégezték többek között: (Szálasi, Sztójay, Imrédy, Bárdossy)

5 További intézkedések: 1945 márc. 17: földreformrendelet: felosztották az összes 1000 holdnál nagyobb birtokot, valamint a Volksbund-tagok, a nyilasok, a háborús bűnösök birtokait is. Az földekből különböző arányban részesültek.1945 márc. 17: földreformrendelet: felosztották az összes 1000 holdnál nagyobb birtokot, valamint a Volksbund-tagok, a nyilasok, a háborús bűnösök birtokait is. Az földekből különböző arányban részesültek.

6 Az 1945-ös választás és koalíció 1945. választójogi törvény: általános, titkos, nőkre is kiterjedő szavazati jog. 30%-ról(1939) 60%-ra nőtt a szavazók aránya. Nem szavazhattak a háborús bűnösök, szélsőjobboldalinak minősített szervezetek vezetői, német nemzetiségűek, és senki akit az igazoló bizottságok kizártak.1945. választójogi törvény: általános, titkos, nőkre is kiterjedő szavazati jog. 30%-ról(1939) 60%-ra nőtt a szavazók aránya. Nem szavazhattak a háborús bűnösök, szélsőjobboldalinak minősített szervezetek vezetői, német nemzetiségűek, és senki akit az igazoló bizottságok kizártak. 1945. november 04. parlamenti választások:1945. november 04. parlamenti választások:

7 Jelentősebb pártok irányzatai és vezetői Magyar Kommunista Párt Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Szociál- demokrata Párt Nemzeti Parasztpárt Irányzat ok és vezetők Magyarországi illegálisok: Rajk László, Kádár János; „moszkviták”: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Vas Zoltán, Farkas Mihály, Révai József, Nagy Imre Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla „jobbszárny”: Peyer Károly; centrum: Kéthly Anna, Bán Antal, Szakasits Árpád „balszárny”: Marosán György „jobbszárny”: Kovács Imre centrum: Veres Péter „balszárny”:Erdei ferenc 1945-ös progra m A földművesnép földhöz juttatása, a demokratikus erők szoros együttműködése. A kommunizmus építése ellen vannak Földreform, a kisgazdák támogatása, a polgári demokrácia megteremtése Kulcsiparágak államosítása, termelőszövetkezetek alakítása, önkormányzatiság erősítése Földreform, a termelőszövetkezetek ellenzése, közigazgatás és közoktatás demokratizálása, hangsúlyozottan nem kommunista fiókszervezet A párt szerepe 1945 után néhány száz fő helyett már 300 ezren vannak, egységes pártvezetés, túlsúly az erőszakszervezetekben A jobbközép gyűjtőpárt, itt tömörülnek azok, akik tartanak a komm. diktatúrától Megosztottság, a balszárny gyakorlatilag kommunista politikát folytat Megosztott, a balszárny gyakorlatilag kommunista politikát foyltat

8 A SZEB elnöke, Vorosilov Marsall ragaszkodott a koalíciós kormányzás fennmaradásához. A miniszterelnök kisgazda politikus, Tildy Zoltán lett.A SZEB elnöke, Vorosilov Marsall ragaszkodott a koalíciós kormányzás fennmaradásához. A miniszterelnök kisgazda politikus, Tildy Zoltán lett. 1946. február 1. a második Magyar Köztársaság kikiáltása: Tildy köztársasági elnök lett, a kormányfő a szintén kisgazda Nagy Ferenc.1946. február 1. a második Magyar Köztársaság kikiáltása: Tildy köztársasági elnök lett, a kormányfő a szintén kisgazda Nagy Ferenc. Így a Belügyminisztérium kommunista irányítása alá került.Így a Belügyminisztérium kommunista irányítása alá került. A rendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) függetlenítette magát a kormánytól. Vezetője Péter Gábor, közvetlenül a kommunista párt vezetőjének, Rákosi Mátyásnak tartozott felelősséggel.A rendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) függetlenítette magát a kormánytól. Vezetője Péter Gábor, közvetlenül a kommunista párt vezetőjének, Rákosi Mátyásnak tartozott felelősséggel. fent: Sztálin és Vorosilov

9 A gazdasági életet a Gazdasági Főtanács irányította. Élén Vas Zoltán. Közlekedés: Gerő Ernő „Gerő, a hídverő” (balra) Mindketten kommunista politikusok, míg a háború utáni nehéz helyzetben a külügyet és a pénzügyet egy kisgazdára bízták. Ebben az időszakban a helyi vezetők körében is több volt a kommunista, mint amennyi a szavazatok alapján indokolt lett volna. Ezért lett kiemelt kisgazda követelés az „arányosítás”.

10 Újjáépítés és Államosítás 1945 májusában az ipari termelés a háború el ő tti szint alig harmadára csökkent. Az élelmiszer fejadag mennyisége csak az éhezésre volt elég. A világtörténelem legnagyobb inflációja következett be. A peng ő teljesen elértéktelenedett. 1946. augusztus 1-jén bevezették a Forintot. (A Nemzeti Bank Amerikától visszakapta az aranykészletét) sikeresen megfékezték az inflációt.

11 Az újjáépítés gyors ütemben haladt. A hidak felét 20 hónap leforgása alatt visszaállították.Az újjáépítés gyors ütemben haladt. A hidak felét 20 hónap leforgása alatt visszaállították. Gépjárműveket hoztak helyreGépjárműveket hoztak helyre Amerikai mozdonyokat helyeztek üzembe, aminek következtében jelentősen javult a gazdasági helyzet.Amerikai mozdonyokat helyeztek üzembe, aminek következtében jelentősen javult a gazdasági helyzet. 1946-ban államosították a szénbányákat és a fontos nehézipari üzemeket.1946-ban államosították a szénbányákat és a fontos nehézipari üzemeket. 1947-ben hároméves tervgazdálkodás veszi kezdetét. A Kisgazdapárt viszont nem támogatja, így a mezőgazdaság helyett az ipar fejlesztése lett túlsúlyban. Így is sikeresnek bizonyult a terv, a termelés 40%-ot javult 1938-hoz képest.1947-ben hároméves tervgazdálkodás veszi kezdetét. A Kisgazdapárt viszont nem támogatja, így a mezőgazdaság helyett az ipar fejlesztése lett túlsúlyban. Így is sikeresnek bizonyult a terv, a termelés 40%-ot javult 1938-hoz képest. Jelentős változási folyamat indult meg az iparban. A nehézipar fejlődött, míg a könnyűipar kissé háttérbe szorult.Jelentős változási folyamat indult meg az iparban. A nehézipar fejlődött, míg a könnyűipar kissé háttérbe szorult.

12 A párizsi béke 1947. február 10. – Visszaállították a trianoni határokat, ráadásul Csehszlovákia javára elvesztettünk három falut: Horvátjárfalut, Oroszvárat és Dunacsunt.1947. február 10. – Visszaállították a trianoni határokat, ráadásul Csehszlovákia javára elvesztettünk három falut: Horvátjárfalut, Oroszvárat és Dunacsunt. A SZEB és a megszállás megszűnt, de a szovjet csapatok továbbra is Magyarországon maradtak „az ausztriai szovjet megszállási övezettel való összeköttetés fenntartása érdekében”A SZEB és a megszállás megszűnt, de a szovjet csapatok továbbra is Magyarországon maradtak „az ausztriai szovjet megszállási övezettel való összeköttetés fenntartása érdekében” A magyar hadsereg számát 65 ezer főben maximalizálták.A magyar hadsereg számát 65 ezer főben maximalizálták. 300 millió USA dollár értékű jóvátételt írtak elő.300 millió USA dollár értékű jóvátételt írtak elő.

13 „Szalámi - taktika” A kommunista vezetők a választások után a többi politikai párt megosztására törekedtek, hogy a későbbiekben egyenként számolhassanak le velük. Ezt hasonlította később Rákosi ahhoz, „ahogy a szalámit szeletelik”. Így született a szalámi-taktika elnevezés. A Nemzeti Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt részvételével létrehozták a Baloldali Blokkot, s a Kisgazdapártot nyomás alá vették, hogy szabaduljon meg a „reakciós tagjaitól”. A párt engedett, és 1946 márciusában 20 országgyűlési képviselőt zárt ki.

14 A „reakciósok” SzélsőjobboldaliakSzélsőjobboldaliak KonzervatívokKonzervatívok Bárki, aki a kommunistáknak nem tetsző módon viselkedik Az ún. B-tisztázás a közigazgatás megtisztítását célozta, és rövidesen a megfélemlítés eszközévé vált. 1946-ban 60ezer közalkalmazottat bocsátottak el ennek értelmében.Bárki, aki a kommunistáknak nem tetsző módon viselkedik Az ún. B-tisztázás a közigazgatás megtisztítását célozta, és rövidesen a megfélemlítés eszközévé vált. 1946-ban 60ezer közalkalmazottat bocsátottak el ennek értelmében. 1946 júliusában Rajk László 1500 reakciósnak kikiáltott szervezetet feloszlatott.1946 júliusában Rajk László 1500 reakciósnak kikiáltott szervezetet feloszlatott.

15 1947 januárjában folytatódott a Kisgazdapárt háttérbe szorítása.1947 januárjában folytatódott a Kisgazdapárt háttérbe szorítása. Rajk László(fent) bejelentette, hogy „köztársaság-ellenes összeesküvést” lepleztek le. A Magyar Testvéri Közösség letartóztatott tagjaiból beismerő vallomásokat csikartak ki, aminek alapján a többi politikust is letartóztathatták.Rajk László(fent) bejelentette, hogy „köztársaság-ellenes összeesküvést” lepleztek le. A Magyar Testvéri Közösség letartóztatott tagjaiból beismerő vallomásokat csikartak ki, aminek alapján a többi politikust is letartóztathatták. Kovács Bélát(lent), a kisgazdák főtitkárát is megvádolták. Emiatt 50 politikus lépett ki a pártból.Kovács Bélát(lent), a kisgazdák főtitkárát is megvádolták. Emiatt 50 politikus lépett ki a pártból. Nagy Ferenc miniszterelnököt megzsarolták, így lemondott posztjáról.Nagy Ferenc miniszterelnököt megzsarolták, így lemondott posztjáról.

16 Az egypárti diktatúra kiépítése Az új miniszterelnök Dinnyés Lajos lett (kisgazda).Az új miniszterelnök Dinnyés Lajos lett (kisgazda). Tildy Zoltán köztársasági elnök új szavazást írt ki 1947 augusztus 31-ére.Tildy Zoltán köztársasági elnök új szavazást írt ki 1947 augusztus 31-ére. Az előírás szerint, aki a szavazás idején nem tartózkodott a lakóhelyén, kék cédulák segítségével máshol is szavazhatott. Ezt kihasználva a kommunista aktivisták hamis kék igazolásokkal járták az országot, és 10-12 helyen is szavaztak. Kb. 60-200ezer hamis szavazatot tudtak így leadni.Az előírás szerint, aki a szavazás idején nem tartózkodott a lakóhelyén, kék cédulák segítségével máshol is szavazhatott. Ezt kihasználva a kommunista aktivisták hamis kék igazolásokkal járták az országot, és 10-12 helyen is szavaztak. Kb. 60-200ezer hamis szavazatot tudtak így leadni.

17 A kékcédulás választások eredménye

18 A kisgazdákat koalícióba kényszerítették, de a baloldallal együtt fennmaradtak. A Magyar Függetlenségi Párt, bár 13,4 %-ot szerzett, feloszlott. Állítólagos szabálytalanságokra hivatkozva megszűntették. 1947 őszén Pfeiffer Zoltán (az előbb említett párt elnöke), Kovács Imre és Peyer Károly emigrációba kényszerültek. 1948 tavaszán a Szoc. Dem. Párton belül fölénybe kerültek a kommunistabarát erők. A „jobboldali” politikusokat kizárták a pártból. 1948 június 12-én a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesült és létrejött a Magyar Dolgozók Pártja. (MDP) A párt főtitkára, és tényleges vezetője Rákosi Mátyás lett. (elnöke Szakasits Árpád)

19 1948-ban megindult az egyházak leépítése is. Az egyházi iskolákat államosították.1948-ban megindult az egyházak leépítése is. Az egyházi iskolákat államosították. 1948 karácsonyán őrizetbe vették a katolikus egyházfőt, Mindszenty József hercegprímást, esztergomi érseket. Koholt vádak alapján életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték.1948 karácsonyán őrizetbe vették a katolikus egyházfőt, Mindszenty József hercegprímást, esztergomi érseket. Koholt vádak alapján életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Pócspetrin a keresztények lázadása közben egy rendőrt véletlenül elsült fegyvere megölt. Az incidenst kihasználva kivégezték a gyilkossággal megvádolt jegyzőt és felbujtásért életfogytig tartó börtönre ítélték a helyi plébánost.Pócspetrin a keresztények lázadása közben egy rendőrt véletlenül elsült fegyvere megölt. Az incidenst kihasználva kivégezték a gyilkossággal megvádolt jegyzőt és felbujtásért életfogytig tartó börtönre ítélték a helyi plébánost. Támadás az egyház ellen

20 Az ellenzéki pártok 1948 második felére beszüntették tevékenységüket.Az ellenzéki pártok 1948 második felére beszüntették tevékenységüket. 1949 februárjában a „szövetséges” pártok beolvadtak az új Magyar Függetlenségi Népfrontba.1949 februárjában a „szövetséges” pártok beolvadtak az új Magyar Függetlenségi Népfrontba. Ők elfogadták az MDP vezető szerepét. Az 1949. május 15-ére kiírt szavazásokon pártokra már nem lehetett szavazni, csak Népfront jelöltjeire. A Népfront a szavazatok 96,27%-át kapta meg.


Letölteni ppt "Magyarország, 1945-1956 Koalíciós évek. Felszabadulás és megszállás 1944-ben a szovjet hadsereg megjelenésével összeomlott a közigazgatási, politikai,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések