Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER megközelítés megvalósítása Írországban TRANSLEADER program LEADER szakosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER megközelítés megvalósítása Írországban TRANSLEADER program LEADER szakosztály."— Előadás másolata:

1 LEADER megközelítés megvalósítása Írországban TRANSLEADER program LEADER szakosztály

2 Írországról LEADER megközelítéssel Népesség 4,7 millió, népsűrűség 62 fő/km2 Gazdasága kicsi, modern, kereskedelem, exportfüggő 2 típusú régiós szint (NUTS II, III), megyei szint (NUTS IV), helyi önkormányzatok – LEADER ez utóbbi kettő közötti önkéntes fejlesztési partnerség Közigazgatásilag nagyon centralizált, megyéknél van a közigazgatási feladatellátás jelentős része (szoros állami felügyelet) Önkormányzati szint nem meghatározó (kommunális, közüzemeltetési feladatok), de erősödés várható a fejlesztési területen Civil szervezetek szerepe meghatározó - számos helyi közösségi szolgáltatást ellátnak (jellemző a non-formális, kevés jogi személyiségű, ha jogi, akkor non-profit Kft jellegű) 2003-09 között kohéziós folyamat (104 jelentősebb területi hatókörű ernyőszervezetként működő civil szervezet összeolvadása, átcsoportosulása. Jelenleg 53 szervezet, közöttük 36 LEADER) Korábbi 3 hálózat LEADER vidékfejlesztési, szociális és társadalmi integrálódás, bevonódás területen Jelenleg: Ír Helyi Fejlesztési Hálózat (3 szakmai albizottság) TRANSLEADER program LEADER szakosztály

3 A LEADER és LEADER típusú programok alakulása 1991-től alkalmazzák, mára a partnerségek szerepe meghatározó a vidéki területek fejlesztésében LEADER I - 17 HACS LEADER II – meglévő 17 + 17 HACS (teljes lefedettség) LEADER + - 22 HACS, de időközben nemzeti programból +13 HACS (teljes lefedettség) LEADER (2007-13) + 36 HACS (teljes lefedettség) – 2008. november kiválasztás, 2009 július első kötelezettségvállalások Lehatárolás egyedi: Nemzeti Területfejlesztési Stratégia 22 nagyvárosi jellegű településkörzeten kívül az egész ország vidéki jellegű TRANSLEADER program LEADER szakosztály

4 Intézkedések forrásai a LEADER-en keresztül 2007-13 TRANSLEADER program LEADER szakosztály Támogatási forrás – nemzeti és közösségi együtt (ezer Euro) Támogatási forráson belüli arány (%) Támogatási forrás közösségi (ezer Euro) Támogatási forráson belüli arány (%) 1. Tengely 396 69510241 76610 2. Tengely 3 396 843821 868 26480 3. Tengely* 4. Tengely* 314 813 8235 18510 Technikai segítségny újtás 6 0003 000 Összesen 4 114 351 1002 348 215100 A programozási időszakban nagy viták voltak a forráselosztásról Eredeti terv: 4. tengely 5% 3. tengely 10% Erős mezőgazdasági lobbi 3-4 tengely 10% *A 3. tengely intézkedései LEADER megközelítéssel kerülnek megvalósításra.

5 Intézkedések a LEADER-en keresztül 2007-13 LEADER megközelítés Közösségi támogatás (ezer Euro) 413: Életminőség/diverzifikáció 244 471 421: Együttműködési projektek 7 878 431: HACS működési költség 62 464 Összesen314 814 3. és 4. tengely intézkedéseinek végrehajtása teljes egészében a HACS- okon keresztül Az 1. és 2. tengelyre nem tervezhettek a HACS-ok Nemzeti szintű tervezési hiba: 4. tengelyen belül nem terveztek 411., 412. intézkedésekre → a HACS- oknak nagyon szigorúan le kell határolniuk az 1. és 2. tengelytől a támogatásaikat. TRANSLEADER program LEADER szakosztály

6 Intézkedések a LEADER-en keresztül 2007-13 3. Tengely LEADER megközelítéssel megvalósuló intézkedései (413 alatt) Közösségi támogatás (ezer Euro) 311: Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja 12 266 312: Vállalkozások indítás és fejlesztése 35 530 313: Turisztikai fejlesztések ösztönzése 33 424 321: Alapszolgáltatások vállalkozók, vidéki szereplők részére 36 527 322: Falumegújítás, fejlesztés 39 903 323: Vidéki örökség megőrzése és fejlesztése 39 645 331: Képzés, készségfejlesztés, információnyújtás 21 681 341: Készségek elsajátítása, animáció HVS megvalósítása érdekében 25 495 Összesen 244 471 TRANSLEADER program LEADER szakosztály Projekt típusok támogatási intenzitások alapján (50-75-90-100%) Beruházási Tanulmány és egyéb nem beruházási Informatikai beruházási Szálláshely Képzés Animáció/Működés Eszközbeszerzés Előkészítés HACS működés

7 Intézmények, kapcsolatok, kapcsolódások TRANSLEADER program LEADER szakosztály EMVA Mezőgazdasági Minisztérium EMVA – LEADER megközelítés Környezeti, Közösségi és Helyi Fejlesztési Minisztérium Kormányzati szint IH feladatmegosztás Nemzeti Vidéki Hálózat (4 tengely mentén) Ír Helyi Fejlesztési Hálózat (3 szakmai albizottság) Szakmai segítségnyújtás Nemzeti kutatások, tanulmányok Együttműködések erősítése Érdekképviselet Helyi Fejlesztési Partnerségek (LEADER HACS/non-profit Kft.) Vezetőség önkormányzati, szociális, közösségi, jogi (szabályozási) partnerek Gazdasági- és szociális munkacsoport Munkaszervezet Projektpartnerségek Magas szintű bizalmi rendszer és decentralizáció Helyi fejlesztés Helyi partnerség

8 HACS jogi forma, szervezeti felépítés, kapacitás TRANSLEADER program LEADER szakosztály Helyi Fejlesztési Partnerségek (LEADER HACS/non-profit Kft.) Vezetőség/döntéshozó testület önkormányzati, szociális, közösségi, jogi (szabályozási) partnerek Szervezeti, tulajdonosi kör képviselői (24 fő) Gazdasági- és szociális munkacsoport Munkaszervezet Projektpartnerségek Értékelő-bizottság (8 fő) Vezérigazgató Helyi és Közösségfejlesztési Programigazgató LEADER Vidékfejlesztési Programigazgató Pénzügyi vezető Adminisztrációs munkatársak Fejlesztési tanácsadók, projektmenedzserek Adminisztrációs munkatársak Fejlesztési tanácsadók, projektmenedzserek

9 Fejlesztési Partnerség feladatok HACS feladatok HVS/üzleti terv elkészítése Projektgenerálás Folyamatos projektfejl. Animáció Képzés Pályázatkezelés Rendezvények Egyeztető megbeszélések Tanulmányok Gazdasági, és szociális munkacsoport ülések TRANSLEADER program LEADER szakosztály Tervezés Megvalósítás Partnerkapcsolatok bővítése/erősítése Visszacsatolás, fejlesztés Bírálat Szerződéskötés Megvalósítás nyomon követése Kifizetési kérelem Kifizetés Saját projektek (területi, nemzeti, nemzetközi együttm., egyéb) Jövőtervező műhelymunkák Projektötlet gyűjtés LEADER Helyi- és Közösségfejlesztési Program Melegebb otthonért TÚS/közösségi kezdeményezés a szakmai gyakorlati helyekért Vidéki szociális Program/gazdálk., halászok Nemzeti Túra Program/földtul. és gaazdálkodók

10 HACS finanszírozás Időtartam: 2009-15 Fejlesztési forrás 20%-a (431) +8% (341) Programozási időszak elején előleg (általában negyed év, de mérettől, likviditási helyzettől függően változó Elszámolható: Programhoz szorosan kapcsolódó költségek Likviditás biztosítása: programok közötti keresztfinanszírozás 3%-os szankció: mielőtt levonnának részletesen megvizsgálják az ügyet, úgy járnak el, hogy ne kelljen alkalmazni (2-3 alkalom) A fejlesztési forrás nincs a HACS-nál, de közvetíti TRANSLEADER program LEADER szakosztály

11 Pályázat- és kifizetési kérelem Nincs pályázati felhívás benyújtási határidő jelentős munkacsúcs összeférhetetlenség egyes munkafázisoknál TRANSLEADER program LEADER szakosztály EK rendeletek, IH által kiadott 3-4. tengelyre vonatkozó Működési Szabályzat HACS eljárási, és működési kézikönyv Van IH által megadott pontozási szempont DE… értékelő bizottság ÉS döntéshozó testület sok melléklet DE … szerződés/ajánlati dok.

12 Pályázat- és kifizetési kérelem TRANSLEADER program LEADER szakosztály Szándéknyilatkozat jellegű projekt adatlap HACS fejlesztő munkatárs 10 nap alatt visszajelez a támogathatóságról Projektfejlesztés Szükséges mellékletek beszerzése Pályázati adatlap elk. HACS fejlesztő munkatárs Szükséges mellékletek beszerzése, foly. tanácsadás Pályázat teljessé tétele ÜgyfélHACS részéről folyamatfelelős HACS/IH szintű tevékenység Rendszeres egyeztetés a munkaszervezeten belül a projektek előrehaladásáról HACS fejlesztő munkatárs Pályázat teljessé jelentése Készre jelentett projektek HACS szintű összesítése Értékelő bizottsági döntés HACS fejlesztő munkatárs Értékelő bizottsági dokumentumok összeállítása 2012. évtől IH előzetes tájékoztatása előzetes forráslekötés miatt

13 Pályázat- és kifizetési kérelem TRANSLEADER program LEADER szakosztály ÜgyfélHACS részéről folyamatfelelős HACS/IH szintű tevékenység HACS fejlesztő munkatárs Bíráló bizottsági dokumentumok összeállítása Bíráló bizottsági döntés HACS fejlesztési munkatárs/ügyvezető Bíráló bizottsági döntések jelentése IH felé IH - ellenőrzés, jóváhagyás HACS fejlesztési munkatárs/ügyvezető Szerződéskötés – támogatási ajánlati dokumentációk összeállítása Támogatási ajánlati dokumentációk elfogadása - szerződéskötés Projektmegvalósítás HACS fejlesztő munkatárs Tanácsadás HACS - Projektek készültségi fokának egyeztetése Kifizetési kérelem benyújtása HACS fejlesztő munkatárs Projekt készre jelentése Készre jelentett projektek HACS szintű összesítése HACS pénzügyi vezető Projekt készre jelentése IH felé IH – ellenőrzés, jóváhagyás, kifizetés HACS részére HACS pénzügyi vezető Kifizetés ügyfél részére Projekt pénzügyi zárása

14 Együttműködések, hálózatok, érdekképviselet Nemzeti Vidéki Hálózat 4 tengely mentén Nincs formális tagság Fő feladata a programról való tájékoztatás, tanulmányok, kutatási projektek, konferenciák, hírlevelek, honlap, hálózati fórum Ír Helyi fejlesztési Hálózat 3 külön hálózatból (LEADER, Közösségi Partnerség, Planet) 2003-09 közötti kohéziós folyamat - 104 →53 np. Cég 3 szakmai albizottság (vidékfejlesztés, társadalmi befogadás, szociális foglalkoztatás) Vidékfejlesztési bizottságban az összes HACS képviselve van 2-2 fő Minden 6. héten IH egyeztetés Sürgető feladat: –hálózati információcsere eszközeinek, módjainak racionalizálása –több alapos KIHF módszer elfogadtatása a következő tervezési időszakra HACS- okon keresztül. –HACS-ok szintre hozása, hogy helyi szinten képesek legyenek képviselni a közös célokat TRANSLEADER program LEADER szakosztály

15 2014-20-as felkészülés tárcaközi egyeztetés LEADER/KIHF módszertan jelenlegi HACS tevékenységek/több alap nemzeti konferencia 2012. ősz általános információs anyag Tanulmány HACS-ok felkészítése a több alappal gazdálkodó, KIHF módszertan helyi szintű képviseletére Együttműködés a témában az NVH- val, IH-val, HACS-okkal (vidékfejl.alb.) TRANSLEADER program LEADER szakosztály Még nincs döntés DE informatív jellegű felkészülések több szinten jellemzőek IH – Ír Helyi Fejlesztési Hálózat Ír Nemzeti Vidéki Hálózat Ír Helyi Fejlesztési Hálózat Kell-e minden HACS-nak több alap?


Letölteni ppt "LEADER megközelítés megvalósítása Írországban TRANSLEADER program LEADER szakosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések