Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10. előadás Párhuzamos programozási kérdések. Az Ada taszkok (1).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10. előadás Párhuzamos programozási kérdések. Az Ada taszkok (1)."— Előadás másolata:

1 10. előadás Párhuzamos programozási kérdések. Az Ada taszkok (1).

2 2 Párhuzamos programozás n Program: több tevékenység egyidőben n Önálló folyamatok n Együttműködnek n Többféle lehetőség – Elosztott rendszer (distributed system) – Többszálú program (multithreaded program) – … n Célok – Hatékonyság növelése – A feladat egyszerűbb megoldása

3 3 Elosztott rendszer n Több számítógép hálózatba szervezve n A folyamatok elosztva a hálózaton n Kliens-szerver programok n Elosztott objektumrendszer (CORBA, DCOM) n PVM, MPI, messaging rendszerek n Ada 95: Partíciók n Kommunikáció: – Távoli eljáráshívás (Remote Procedure Call) – Üzenetküldés

4 4 Megosztott memóriájú rendszer n Shared memory system n Szemben az elosztott (memóriájú) rendszerrel n Egy gépen belül több processzor n Egyszerűbb kommunikáció

5 5 Többszálú programok n Egy processzen belül több végrehajtási szál n Pehelysúlyú folyamatok (light-weight processzek) a heavy-weight processzben n Operációs rendszerek is támogathatják n Programozási nyelvi eszközök (Ada, Java) n Egy tárterületen belül futnak – A processzhez rendelt memóriában – Megosztott memóriás modell – Saját végrehajtási verem

6 6 Mire jó a több szál n Ha több tevékenységet kell végezni egyszerre n Egymástól függetlenül fogalmazhatjuk meg ezeket n Összehangolásra szükség van: – Szinkronizáció – Kommunikáció n Példák – Több kliens kiszolgálása a szerverben – Webböngésző: a felhasználói felület kezelése + letöltés – Szimulációk

7 7 Problémák n Elméleti nehézség (programhelyesség) n Gyakorlati nehézség (nemdeterminisztikusság) tesztelés, nyomkövetés n Ütemezés n Interferencia n Szinkronizáció n Kommunikáció n Holtpont és kiéheztetés

8 8 Ada taszkok n A többszálú programozáshoz nyelvi eszköz n Gazdag lehetőségek task A; task body A is begin for I in 1..10000 loop Put_Line("Szia!"); end loop; end A;

9 9 Taszk programegység n Specifikáció és törzs – Különválik (mint a csomag és a sablon) task A;task body A is … end A; – Specifikáció: hogyan lehet vele kommunikálni – Törzs: hogyan működik n Nem lehet könyvtári egység (be kell ágyazni más programegységbe)

10 10 Kétszálú program with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; procedure Kétszálú is task Egyik; task body Egyik is begin loop Put_Line("Szia!"); end loop; end Egyik; begin loop Put_Line("Viszlát!"); end loop; end Kétszálú;

11 11 Lehetséges kimenetek Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! Viszlát! Szia! SziViszla! át! Szia! Viszlát! ViszSzia! láSzit!a! Szia!

12 12 Jellemző kimenet n Sokszor az egyik (például Viszlát!) n Utána sokszor a másik n Nem ugyanannyiszor n Változik futás közben, hogy melyikből mennyi n Futásról futásra is változik

13 13 Ütemezés n A futtató rendszer ütemezi a szálakat – Vagy az oprendszer, vagy az Ada rendszer – Co-rutinok: programozó ütemez (Simula 67) n Az Ada nyelv nem tesz megkötést arra, hogy egy adott Ada implementációban az ütemezés milyen algoritmussal történik n Jó program: bármely ütemezésre jó

14 14 Időosztásos ütemezés n Nem valódi párhuzamosság n Egy processzor: egyszerre csak egyet n Időszeletek (time slicing) n Gyorsan váltogatunk, párhuzamosság látszata n Egyenlő időszeletek: pártatlanság n Kooperatív viselkedés

15 15 Kompetitív viselkedés n „Fusson, amíg van mit csinálnia” n Amíg számol, addig övé a vezérlés n Vezérlés elvétele: csak speciális pontokon (blokkolódás, szinkronizáció) n Hatékonyabb, mint az időszeletes ütemezés – Kevesebb kontextusváltás (context switch) n Nem pártatlan: egy taszk kisajátíthatja az erőforrásokat

16 16 Prioritás n A magasabb prioritású szálak előnyben n Ada: Real-Time Systems Annex n Set_Priority, Get_Priority alprogramok

17 17 Pártatlanság, kooperáció n Egy taszk lemondhat a vezérlésről n delay utasítás loop Put_Line("Szia!"); delay 0.0; end loop; n Jellemző kimenet: felváltva írnak ki

18 18 Várakozás n Egy időre felfüggeszthető a taszk n A delay utasítással: delay 2.4; n A delay után Duration típusú érték van – Predefinit valós fixpontos típus – A másodperc megfelelője n Legalább ennyi ideig nem fut a taszk n Szimulációkban gyakran használjuk n Használjuk szinkronizációs utasításokban

19 19 Taszk elindulása és megállása procedure P is task T; task body T is … begin … end T; begin … end P; itt indul a T P itt bevárja T-t

20 20 Szülő egység n Az a taszk / alprogram / könyvtári csomag / blokk, amelyben deklaráltuk – (!) n Elindulás: a szülő deklarációs részének kiértékelése után, a szülő első utasítása előtt n A szülő nem ér véget, amíg a gyerek véget nem ér n Függőségi kapcsolatok

21 21 Taszk befejeződése n Bonyolult szabályok n Fogalmak: komplett, abortált, terminált n Például: – elfogytak az utasításai (akár kivétel miatt) – és a tőle függő taszkok már termináltak n T’Callable n T’Terminated

22 22 Ha több egyforma szál kell with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; procedure Háromszálú is task Egyik; task body Egyik is begin loopPut_Line("Szia!");end loop; end Egyik; task Másik; task body Másik is … begin … end Másik; begin loopPut_Line("Viszlát!"); end loop; end Háromszálú;

23 23 Taszk típussal with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; procedure Háromszálú is task type Üdvözlő; task body Üdvözlő is begin loopPut_Line("Szia!");end loop; end Üdvözlő; Egyik, Másik: Üdvözlő; begin loopPut_Line("Viszlát!"); end loop; end Háromszálú;

24 24 Taszk típus n Taszkok létrehozásához – Ugyanazt csinálják, ugyanolyan utasítássorozatot hajtanak végre – Saját példánnyal rendelkeznek a lokális változókból n Korlátozott (limited) típusok n Cím szerint átadandó, ha alprogram-paraméter n Programegységek – Mint a taszk programegységek – Specifikáció és törzs különválik – Nem lehet könyvtári egység (be kell ágyazni más programegységbe)

25 25 Taszk típus diszkriminánsai n Mint a rekordok esetében n Lehet a diszkrimináns mutató típusú is n Taszkok létrehozásakor aktuális task type T ( Id: Integer ); task body T is … begin … Put(Id); … end T; X: T(13);

26 26 Mutató típusú diszkrimináns with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; procedure Háromszálú is type PString is access String; task type Üdvözlő ( Szöveg: PString ); task body Üdvözlő is begin loopPut_Line(Szöveg.all);end loop; end Üdvözlő; Egyik: Üdvözlő(new String’("Szia!")); Másik: Üdvözlő(new String’("Hello!")); begin loopPut_Line("Viszlát!");end loop; end Háromszálú;

27 27 Taszkok létrehozása allokátorral n Taszk típusra mutató típus: task type Üdvözlő ( Szöveg: PString ); type Üdvözlő_Access is access Üdvözlő; P: Üdvözlő_Access; n A mutató típus gyűjtőtípusa egy taszk típus n Az utasítások között: P := new Üdvözlő( new String’("Szia!") );

28 28 Taszk elindulása és megállása procedure Fő is task type Üdvözlő ( Szöveg: PString ); type Üdvözlő_Access is access Üdvözlő; P: Üdvözlő_Access; task body Üdvözlő is … begin … end; begin … P := new Üdvözlő( new String’("Szia!") ); … end Fő; itt indu l Fő itt bevárja

29 29 Szülő egység n Az a taszk / alprogram / könyvtári csomag / blokk, – amelyben deklaráltuk – amely a mutató típust deklarálta n Elindulás: – a szülő deklarációs részének kiértékelése után, a szülő első utasítása előtt – az allokátor kiértékelésekor n A szülő nem ér véget, amíg a gyerek véget nem ér n Függőségi kapcsolatok, befejeződés

30 30 Komplett taszk n Ha véget ért a törzs utasításainak végrehajtása – normálisan – kivételes eseménnyel n és nincs kivételkezelő rész n vagy van, de nincs megfelelő ág benne n vagy van, és a kivételkezelő ág lefutott n Ha a taszk elindítása során kivétel lépett fel

31 31 Abnormális állapotú taszk n Az abort utasítással „kilőhető” egy taszk – akár magát is kilőheti: öngyilkos n Nem túl szép módja egy taszk leállításának task type T( Id: Integer ); task body T is... end T; X: T(1); Y: T(2); begin … abort X, Y;

32 32 Egy taszk terminál, ha n komplett, és az összes tőle függő taszk terminált már n abnormális állapotba jutott és törlődött a várakozási sorokból n terminate utasításhoz ért, és a taszk olyan programegységtől függ, amely már komplett, és a leszármazottai termináltak már, komplettek, vagy szintén terminate utasításnál várakoznak

33 33 Szülő terminálása n Egy szülő addig nem terminálhat, amíg az általa létrehozott taszkok nem terminálnak n Miután befejezte saját utasításainak végrehajtását (azaz kompletté vált), megvárja, hogy a tőle függő taszkok is termináljanak (az end-nél várakozik)

34 34 Információcsere taszkok között n Nonlokális (globális) változókon keresztül – Nem szeretjük... – Biztonságosabbá tehető különféle pragmák segítségével (Atomic és Volatile) n Randevúval – Ezt fogjuk sokat gyakorolni – Aszimmetrikus, szinkron, pont-pont, kétirányú kommunikációt tesz lehetővé n Védett egységek használatával

35 35 Nonlokális változón keresztül procedure P is N: Natural := 100; task type T; task body T is begin … if N > 0 then N := N-1; … end if; … end T; A, B: T; begin … end P; legfeljebb N-szer szabadna

36 36 Interferencia n Ha a taszkok önmagukban jók n De együttes viselkedésük rossz n Szinkronizáció segíthet

37 37 Randevú n Szinkronizációhoz és kommunikációhoz n Egyik taszk: belépési pont (entry) és accept utasítás n Másik taszk: meghívjuk a belépési pontot n Aszimmetrikus n Szinkron n Pont-pont n Kétirányú

38 38 task Lány is entry Randi; end Lány; task body Lány is begin … accept Randi; … end Lány; task Fiú; task body Fiú is begin … Lány.Randi; … end Fiú; Fiú és lány taszkok

39 39 task Lány is entry Randi; end Lány; task body Lány is begin … accept Randi; … end Lány; task Fiú is end Fiú; task body Fiú is begin … Lány.Randi; … end Fiú; Fiú és lány taszkok

40 40 Pont-pont kapcsolat n Egy randevúban mindig két taszk vesz részt n Egy fiú és egy lány n Szerepek – Egy taszk lehet egyszer fiú, másszor lány n Nincs "broad-cast" jellegű randevú

41 41 Aszimmetrikus n Megkülönböztetjük a hívót és a hívottat (fiú és lány) n Egész másként működik a két fél n A szintaxisban is kimutatható a különbség n A hívó ismeri a hívottat, de fordítva nem

42 42 Az accept törzse n A randevú az accept utasítás végrehajtásából áll n Ez alatt a két taszk „együtt van” n A fogadó taszk hajtja végre az accept-et n Az accept-nek törzse is lehet, egy utasítássorozat

43 43 task Lány is entry Randi; end Lány; task body Lány is begin … accept Randi do … end; … end Lány; task Fiú; task body Fiú is begin … Lány.Randi; … end Fiú; Huzamosabb randevú

44 44 Szinkronitás n A randevú akkor jön létre, amikor mindketten akarják n Bevárják egymást a folyamatok az információcseréhez n Az aszinkron kommunikációt le kell programozni, ha szükség van rá

45 45 A fiú bevárja a lányt (1) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

46 46 A fiú bevárja a lányt (2) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

47 47 A fiú bevárja a lányt (3) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

48 48 A fiú bevárja a lányt (4) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

49 49 A fiú bevárja a lányt (5) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

50 50 A fiú bevárja a lányt (6) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

51 51 A lány bevárja a fiút (1) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

52 52 A lány bevárja a fiút (2) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

53 53 A lány bevárja a fiút (3) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

54 54 A lány bevárja a fiút (4) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

55 55 A lány bevárja a fiút (5) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

56 56 A lány bevárja a fiút (6) FiúLány Lány.Randi;accept Randi do … end Randi;

57 57 Kommunikáció n A randevúban információt cserélhetnek a taszkok n Paramétereken keresztül – Entry: formális paraméterek – Hívás: aktuális paraméterek n A kommunikáció kétirányú lehet, a paraméterek módja szerint (in, out, in out) n Az alprogramok hívására hasonlít a mechanizmus (fontos különbségek!)

58 58 Várakozási sor n Egy entry-re több fiú is várhat egyszerre n De a lány egyszerre csak eggyel randevúzik n Egy entry nem olyan, mint egy alprogram, mert nem „re-entráns” n A hívó fiúk bekerülnek egy várakozási sorba n Minden entry-nek saját várakozási sora van n Ha a hívott lány egy accept utasításhoz ér, a legrégebben várakozóval randevúzik (vagy, ha nincs várakozó, akkor maga kezd várni)

59 59 A belépési pontok n Minden belépési ponthoz tartoznia kell legalább egy accept utasításnak a törzsben n Akár több accept utasítás is lehet a törzs különböző pontjain elhelyezve n (Egy hívóban több entry-hívás is lehet) n Az entry várakozási sorának aktuális hossza: ‘Count attribútum Randi’Count

60 60 task Tároló is entry Betesz( C: in Character ); entry Kivesz( C: out Character ); end Tároló; Több belépési pont is lehet

61 61 task body Tároló is Ch: Character; begin loop accept Betesz( C: in Character ) do Ch := C; end Betesz; accept Kivesz( C: out Character ) do C := Ch; end Kivesz; end loop; end Tároló; Egyelemű buffer

62 62 task body T is Ch: Character; begin... Get(Ch); Tároló.Betesz(Ch);... Tároló.Kivesz(Ch); Put(Ch);... end T; Így használhatjuk

63 63 Aszinkron kommunikáció task body A is Ch: Character; begin... Get(Ch); Tároló.Betesz(Ch);... end A; task body B is Ch: Character; begin... Tároló.Kivesz(Ch); Put(Ch);... end B;


Letölteni ppt "10. előadás Párhuzamos programozási kérdések. Az Ada taszkok (1)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések