Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi mobilitás. Alapformái Egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Általánosan a foglalkozási vagy a más alapon definiált társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi mobilitás. Alapformái Egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Általánosan a foglalkozási vagy a más alapon definiált társadalmi."— Előadás másolata:

1 Társadalmi mobilitás

2 Alapformái Egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Általánosan a foglalkozási vagy a más alapon definiált társadalmi kategóriák közötti elmozdulásra vonatkozik. Egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Általánosan a foglalkozási vagy a más alapon definiált társadalmi kategóriák közötti elmozdulásra vonatkozik. Földrajzi mobilitás, vándorlás Olyan időszakos vagy állandó lakóhely- változtatási folyamat amely az eredeti lakóhely települési határainak az átlépésével jár. Olyan időszakos vagy állandó lakóhely- változtatási folyamat amely az eredeti lakóhely települési határainak az átlépésével jár.

3 Vándormozgalmi folyamatok. Földrajzi mobilitás típusok Attól függően, hogy az elmozdulás politikai fennségváltással jár vagy sem. Belső vándorlás. Belső vándorlás. Külső vándorlás. Külső vándorlás. Az elmozdulás időhorizontja függvényében Ideiglenes (ingázás) Ideiglenes (ingázás) Állandó (átköltözés) Állandó (átköltözés)

4 Vándorlás Településtípusonként és regionálisan eltérő termékenység. Asszimetrikus gazdasági szerkezeti fejlődés. Venczel József a Székely népfelesleg 1880-1940 (első demográfiai átmenet) legalább 140 ezer ember hagyta el a régiót 1880-1940 (első demográfiai átmenet) legalább 140 ezer ember hagyta el a régiót 1940-ben 500 ezer ember, de csak 300 ezer számára tudott az akkori gazdasági szerkezet elfogadható jövedelmet biztosítani 1940-ben 500 ezer ember, de csak 300 ezer számára tudott az akkori gazdasági szerkezet elfogadható jövedelmet biztosítani Relatív népességtöblet.

5 Belső-külső vándorlás Nem lépi át a határt. Határ: fennhatóság, munkaerőpiac, a tartózkodás engedélyezéshez kötött. Belső vándorlás a bejelentés kötelezettsége. Külső vándorlás a belépés és a tartózkodás engedélyezése.

6 Belső vándorlás A nyilvántartás kötelezettsége: ideiglenes tartózkodás, lakhelyváltás. Folyamatok: Urbanizáció – Ruralizáció Urbanizáció – Ruralizáció Régiók közti migráció Régiók közti migráció Belső állandó és ideiglenes vándorlás (ingázás) Állandó és lakónépesség

7 Belső vándorlás átmenete 1.Premodern – területileg cirkuláris, térségi kiegyenlítődés. 2.Korai átmenet (indusztrializáció) falu – város, a gyéren lakott területek benépesedése. 3.Az iparosodás végén – csökken falu – város, növekszik cirkuláris, régiók közti 4.Növekszik város – város

8 Nemzetközi vándorlás Gyors demográfiai növekdedés – kolonizáció jellegű masszív vándorlás fejlett régiókból vagy fejlett vagy fejletlen. Népességcsökkenés a fejletelen de termékeny országokból a fejlettebbekbe. Átemenetek Európában. XX. század elő: Észak, Dél Amerika. XX. század elő: Észak, Dél Amerika. XX. század második fele Dél – Észak XX. század második fele Dél – Észak XX. század utolsó évtízed Kelet-Nyugat XX. század utolsó évtízed Kelet-Nyugat Népességhelyettesítő migráció.

9 Településtípusok közötti elmozdulás Folyamatos városi népességnövekedés 1992-ig. Erőltetett urbanizáció. (rurbanizáció). Megtorpanás, visszaesés 2002-re. Deindusztrializáció. A tulajdonszerkezet megváltozása

10 Régiók közötti elmozdulás 1992 236 125 314768314768 7120671206

11 Az osztályrétegződés és mobilitás Mint a rétegződés történelmi formája elvben nyitott társadalom. Az egyenlőtlenségek kialakult formát sem jogilag, sem ideológiailag nem rögzítik. A társadalmi pozíciókat/státusokat szerzik (teljesítmény elv) és nem öröklik (származási alapon történő hozzárendelés). Nyított társadalom Meritokrácia mint ideál.

12 Társadalmi mobilitás típusai IRÁNYVertikális Fölfele irányuló mobilitás. Fölfele irányuló mobilitás. Lefele irányuló mobilitás. Lefele irányuló mobilitás.Horizontális A társadalomszerkezet viszonylag azonos hierarchikus szintjén elhelyezkedő poziciók közötti elmozdulás. A társadalomszerkezet viszonylag azonos hierarchikus szintjén elhelyezkedő poziciók közötti elmozdulás.

13 Társadalmi mobilitás típusai VISZONYÍTÁSI HORIZONT Intragenerációs, nemzedéken belüli, karrier mobilitás Azonos évjáratokon (kohorszokon belüli) mobilitási pályák. Az egyéni élet során bekövetkezett pozicióváltások folyamata. Azonos évjáratokon (kohorszokon belüli) mobilitási pályák. Az egyéni élet során bekövetkezett pozicióváltások folyamata. Intergenerációs, nemzedékek közti A gyermekeknek a szülőkhöz viszonyított mobilitási pályájának az alakulása. A gyermekeknek a szülőkhöz viszonyított mobilitási pályájának az alakulása.

14 A mobilitásvizsgálatok módszerei ISA paradigma Kilépési mobilitási arányszámok Egy adott kategóriából származok közül milyen arányban kerülnek a különféle társadalmi kategóriákba. Belépési mobilitási arányszámok. Egy adott kategóriába tartozók hogyan oszlanak meg a származási kategóriák szerint.

15 Példa az ISA paradigmára Kilépési mobilitási arányszámok

16 Példa az ISA paradigmára Belépési mobilitási arányszámok

17 Nehézségek a mobilitási folyamatok értelmezésében Imobilis

18 Belépési kilépési mobilitás

19 Belépési kilépési mobilitás (arányszámok)

20 Strukturális mobilitás Az apák nemzedékének a társadalomszerkezete eltér a fiúk nemzedékének a társadalomszerkezetétől. A fiúk nemzedékének egy része azért lett mobilis mert megváltozott maga a társadalom szerkezet – strukturális mobilitás. Imobilis 57,% Összesen mobilis 42,8% Strukturálisan mobilis 26,5% Cirkuláris mobilitás (16,3%) = Összesen mobilis(42,8%) - Strukturálisan mobilis (26,5)

21 Könyvészet Andorka Rudolf (1997) 220-228, 232-242, 256-263 Giddens 244-249


Letölteni ppt "Társadalmi mobilitás. Alapformái Egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Általánosan a foglalkozási vagy a más alapon definiált társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések