Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fotoaktív bio-nanokompozit előállítása reakciócentrum fehérje és TiO 2 -dal borított többfalú szén nanocsövek felhasználásával Fiser Béla Témavezetők:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fotoaktív bio-nanokompozit előállítása reakciócentrum fehérje és TiO 2 -dal borított többfalú szén nanocsövek felhasználásával Fiser Béla Témavezetők:"— Előadás másolata:

1 Fotoaktív bio-nanokompozit előállítása reakciócentrum fehérje és TiO 2 -dal borított többfalú szén nanocsövek felhasználásával Fiser Béla Témavezetők: Dr. Hernádi Klára, egyetemi tanár, Dr. Nagy László, egyetemi docens SZTE, TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet 2008 Tudományos diákköri dolgozat

2 Bevezetés Áttekintés Célkitűzések Anyagok és módszerek Eredmények és megvitatásuk Összegzés Továbblépési lehetőségek Előadásomban fotoaktív bio-nanokompozit előállítását mutatom be fotoszintetikus reakciócentrum és TiO 2 -dal borított többfalú szén nanocső felhasználásával, s az így kapott rendszer fotokémiai folyamatait vizsgálom. Előadásom felépítése

3 Bfeo A P QABQAB QBQB Fe Crt Bfeo B Bkl A Bkl B Áttekintés Nanotechnológia, nanobiotechnológia Kompozitok, nanokompozitok Szén nanocső erősítésű kompozitok Szén nanocső alapú bionanokompozitok A fotoszintetikus reakciócentrum felépítése Egy MWNT „matryoska- baba” szerkezete (Forrás: www.nanotech-now.com) Fotoszintetikus reakciócentrum fehérje és nem fehérje jellegű részei

4 Célkitűzések Szervetlen TiO 2 réteggel borított többfalú szén nanocsövek előállítása és karakterizálása TiCl 4, TiBr 4 prekurzorok és különböző oldószerek alkalmazásával. A szén nanocsöveken kialakuló szervetlen réteg minőségének vizsgálata a hidrolízis sebességének függvényében. Fotoaktív bio-nanokompozitok előállítása, a kapott kompozitok és fotoszintetikus reakciócentrum felhasználásával, s ezen anyagok fotokémiai folyamatainak vizsgálata.

5 Minta előkészítés, vizsgálati módszerek I. Közvetlen összemérés a minta előállítás során, a prekurzorok reaktivitása miatt N 2 áram alkalmazása Vizsgálatainkat TEM, SEM, készülékek segítségével végeztük, a normál felbontású vizsgálatok esetében ragasztásos technikát használtunk a minta előkészítés során Felületi réteg bizonyítása: - szabad nanocsővégek - rétegben előforduló repedések

6 Fotoszintetikus reakciócentrum (RC) előállítása preparátum formájában RC/ TiO 2 /MWNT bio-nanokompozit előállítása Flash-indukált abszorpcióváltozás vizsgálata PS L – a mérőfényt szolgáltató lámpa M – monokromátor SH – shutter K – mintatartó F 1, F 2 - szűrők PM – fotoelektron-sokszorozó C – számítógép PS – a flash-lámpa tápegysége Xe – a gerjesztő fényt szolgáltató Xenon flash-lámpa Minta előkészítés, vizsgálati módszerek II. A vizsgálathoz alkalmazott egysugaras spektrofotométer blokkvázlata

7 Eredmények és értékelésük Oldószer használata a szeparált TiO 2 részecskék keletkezésének visszaszorítására Alkalmazott oldószerek: aceton, etanol Mindkét prekurzor kiválóan oldódott az alkalmazott oldószerekben. TiO 2 /MWNT+EtOH (prek. TiBr 4 ) TiO 2 /MWNT +Aceton (prek. TiCl 4 )

8 A hidrolízis sebességének hatása a rétegképződésre Hogyan hat a hidrolízis sebességének változtatása a kialakuló szervetlen réteg minőségére? Vizsgált minták: - TiBr 4 /MWNT/EtOH - TiCl 4 /MWNT/Aceton Lassú és gyors hidrolízis alkalmazása TiCl 4 /MWNT/Aceton – „gyors” TiBr 4 /MWNT/EtOH – „lassú”

9 Abszorpciós kinetika változások egyszeres gerjesztés hatására (λ=860 nm) SampleA fast (%)  fast (s) A slow (%)  slow (s) constant (%) RC1000.853- RC/MWNT340.250661.6- RC/TiO 2 /MWN T 520.49348 RC/TiO 2 /MWN T+Terb. 820.125180.765- A kapott görbék számított kinetikai paraméterei

10 Abszorpciós kinetika változások sorozat flashekkel történő gerjesztés hatására (λ=860 nm)

11 Összegzés A szén-nanocsöveken szervetlen TiO 2 réteg alakul ki oldószerek (etanol, aceton), és TiCl 4, vagy TiBr 4 prekurzorként történő alkalmazása esetén, melynek minőségét a hidrolízis sebessége egyértelműen befolyásolja. RC/ TiO 2 /MWNT összetételű bio- nanokompozit anyagot állítottunk elő, amely fotoszintetikus tevékenységet mutat, és stabilitása perceken keresztül megmarad. A TiO 2 /MWNT nanokompozit a fény által gerjesztett elektront csapdázza. Nanokompozit anyagok, TiO 2 réteggel borított többfalú szén- nanocsövek előállítása és karakterizálása. Fotoaktív bio-nanokompozitok előállítása, a kapott kompozitok és fotoszintetikus reakciócentrum felhasználásával, s ezen anyagok fotokémiai folyamatainak vizsgálata. Célkitűzések

12 Továbblépési lehetőségek RC/ TiO 2 /MWNT bio-nanokompozit előállítási paramétereinek változtatása A bio-nanokompozit fotokémiai aktivitásának további vizsgálata A környezeti tényezők hatása a rendszerre

13 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném megköszönni Dr. Hernádi Klárának és Dr. Nagy Lászlónak, a témavezetőimnek, (SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet) a munkám elkészítéséhez nyújtott tanácsaikat, segítségüket, s mindent, amit megtanítottak nekem. Külön köszönet illeti a Biofizika Tanszék minden dolgozóját a kellemes légkörért, amelyben végezhettem munkámat, és Németh Zoltánt, az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék PhD hallgatóját.


Letölteni ppt "Fotoaktív bio-nanokompozit előállítása reakciócentrum fehérje és TiO 2 -dal borított többfalú szén nanocsövek felhasználásával Fiser Béla Témavezetők:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések