Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére Minkó-Csontos Anna SZTE Egyetemi Könyvtár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére Minkó-Csontos Anna SZTE Egyetemi Könyvtár"— Előadás másolata:

1 Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére Minkó-Csontos Anna SZTE Egyetemi Könyvtár anna@bibl.u-szeged.hu

2 Probléma In medias res… Névváltozatok (magyar)  Mesterházy Nagy Márta  Lécesné Mesterházi-Nagy Márta  Deutsch Tamás  Deutsch Für Tamás  Kovács András  Kovács-Magyar András

3 Lehetséges variációk Papp István és Kiss Judit házasságkötése Kiss Judit Papp Istvánné Papp Istvánné Kiss Judit Pappné Kiss Judit Papp Judit Papp-Kiss Judit Kiss-Papp Judit Papp István Kiss István Kiss-Papp István Papp-Kiss István

4 Probléma Névváltozatok (külföldi)  John Winston Lennon  John Ono Lennon (Yoko Ono)  Tomas Masaryk  Tomas G. Masaryk (Charlotte Garrigue) Külföldi szerzők feltüntetése

5 Nemzetközi egységesítési törekvések 1961 IFLA Párizsi Alapelvek (a bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosításának alapelvei)  az egységesített név fogalmának sokféle értelmezése, sokféle gyakorlata alakult ki 1969 Nemzeti bibliográfiai információ koncepciója (saját országon belül egységesített besorolási adatok létrehozása, hozzáférés biztosítása) - ISBD 1973 UBC (Universal Bibliographic Control = Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel) 1977 UNIMARC adatcsere formátum 1993 ISADN (International Standard Authority Data Number) koncepció ötletének felmerülése (elnapolva) 2003 (Frankfurt) IFLA konferencia (Párizsi Alapelvek on-line könyvtári katalógusokhoz igazítása)

6 Hazai példák „Az elképzelések szerint a bibliográfiai rekordokkal együtt az egységesített névalakokat tartalmazó úgynevezett authority rekordok is feltöltésre kerülnek. Ezzel a MOKKA projekt megpróbálja elősegíteni a magyar nevek egységesített alakját tartalmazó névlista (authority file) létrejöttét. „ Az elkészült anyagok: 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai: 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok: a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje. 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül tartalmazza: az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.) Az elkészült anyagok: 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai: 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok: a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje. 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül tartalmazza: az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.) Az elkészült anyagok: 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai: 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok: a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje. 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül tartalmazza: az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.) Személyek esetében a polgárok személyi adatainak nyilvántartása: (személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje) Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül tartalmazza: az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. SZTE EK dr. Bakonyi Géza

7 Terminológia (Egységes) besorolási rekord – (authority (entry)record) Besorolási adat (authority data) Egységes besorolási adat Besorolási adatok ellenőrzése (authority control) Besorolási adatok egységesítése (létrehozása) (authority work) Egységes besorolási adatállomány (adattár) (authority file) Egységes besorolási jegyzék (authority list) (Dudás Anikó)

8 MATARKA példa Bara Tamásné Baráné Herczeg Ottilia

9 MATARKA példa

10

11

12

13 Javaslat Egységesített névalak  böngészőből  egyéb segédanyagból (pl. kiadói jegyzékek, NDA névtér, egyetemi, intézeti honlapok stb.) Utaló készítése a beviteli űrlapon konvertált állomány revíziója (kurrens és retrospektív) kézi bevitel revíziója (kurrens és retrospektív) kézi bevitel revíziója (kurrens és retrospektív)

14 A névalak meghatározói Hagyományos tényezők  szabvány  történelmi névhasználat  nyelv (amelyen alkotott)  nemzeti hovatartozás  hagyomány (köztudat, rövidítések, stb.)  transzliteráció, transzkripció  a katalógus (adatbázis) nyelve

15 A névalak meghatározói A könyvtárgépesítés következményei  adatformátum  mezőkitöltések eltérő módja  diakritikus jelek kezelése  homonímák  duplikációk

16 A névrekord feladata A személy kizárólagos azonosítása A személy kereshetősége Szabványosság (nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályok - pl.: MSZ, ISBD, ISO – alkalmazása integrált keresés céljából Az ellenőrzés biztosítása, megkönnyítése a bevitel során

17 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. Általános előírások Mindig ugyanazon a néven kell megnevezni Mindig ugyanabban a névalakban kell írni Egységesített név:  amelyen működését kifejtette  amelyen a nemzeti hovatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat a személyt számon tartja  a fentiek hiányában a személy által utolsóként használt név, vagy  a bibliográfia gyakorlatában először előforduló név

18 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. Általános előírások Nem tartoznak az egységesített névhez a különböző címek, tudományos fokozatok, stb. Ha a személy neve rövidebb alakjában vált ismertté (H. Takács Marianna), e rövidebb név az egységesített név. Az egységesített nevet a bibliográfia által használt írásrendszerben kell leírni (fonetika )

19 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. Általános előírások Írásjelek használata:  sorrendcsere [,]  többszörös csere esetén mindegyiknél [,]  rövidítés [.]  kiegészítő adatok [()]  több kiegészítő adat esetén vagy külön-külön zárójelpárokkal, vagy egy kerek zárójelen belül [(;)] tagolni  minden egyes jelet szóköz követ  a pontosvesszőt szóköz előzi meg és szóköz követi

20 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. Modern névhasználat A név elemei: családnév, felvett név, egyéni név, atyai név  egyszerű családnevek (pl. Babits Mihály)  névelőzékes családnevek Ha a névelőzéket kötőjel kapcsolja a családnévhez, akkor együtt alkotják a rendszót. Pl.: La-Rosa Toro, Augustin de A minősítő névelőzék a rendszó első eleme. Pl.: Santa Croce, Antonio Külön szóként írt névelőzék (névelő, elöljáró stb.) esetén, a nemzeti, nyelvterületi szabályok szerint kell eljárni

21 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek Angol nyelvterület: minden névelőzék a rendszó első eleme Pl.: De la Mare, Walter  Utaló: La Mare, Walter De Pl.: De Quincey, Thomas  Utaló: Quincey, Thomas De

22 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek Belga személyek: minden névelőzék a rendszó első eleme Pl.: De la Faille, Antoine  Utaló: La Faille, Antoine De Pl.: Van den Eede, Louis  Utaló: Den Eede, Louis Van

23 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek Cseh személyek: minden névelőzéket hátra kell vetni! Pl.: Karel z Žerotina  Utaló: Žerotina, Karel z

24 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek Francia nyelvterülethez tartozó személyek: minden névelőzék a rendszó első eleme, kivéve a de (illetve d’) elöljárót. Pl.: Le Sage, Alain René Pl.: La Fontaine, Jean de

25 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek Magyar személyek: az idegen eredetű nevekben a névelőzék a rendszó első eleme. Pl.: Di Gléria János  Utaló: Gléria János, Di Pl.: Dell’Adami Rezső  Utaló: Adami Rezső, Dell’

26 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek Német nyelvterület : a névelővel összevont előljáró, az idegen eredetű nevek közül a román nyelvekből származókban a névkezdő névelő a rendszó első eleme, minden egyéb névelőzéket hátravetünk. Pl.: Vom Berg, Fritz  Utaló: Berg, Fritz Vom Pl.: Hagen, Friedrich von der  Utaló: Von der Hagen, Friedrich

27 Az MSZ 3440/2-79 Összetett családnevek Az összetett családnév – külön szóként írott, vagy kötőjellel összekapcsolt – elemei együtt alkotják a rendszót (kivételek). Az összetett családnév második stb. eleméről utalók készíthetők. Pl.: Bajcsy-Zsilinszky Endre  Utaló: Zsilinszky Endre, Bajcsy-

28 Az MSZ 3440/2-79 Asszonynevek Ha a férjezett személy lánykori családneve helyett férje családnevét használta, a férj családneve, illetve ennek képzett változata minősül rendszónak. Az egységesített névben ezt követi a nő egyéni neve, vagy a férj egyéni nevének képzett változata, vagy a férj egyéni neve és az asszonynévre utaló megszólító cím.  Pl.: Veres Pálné  Pl.: Smith, James, Mrs.  Pl.:Lenormant, Charles, Mme

29 Az MSZ 3440/2-79 Asszonynevek Ha a férjezett személy férje családnevét és lánynevét együttesen használja, a két családnév – összetett családnévként – együtt minősül rendszónak. Pl.: Déryné Széppataki Róza  Utaló: Széppataki Róza, Déryné Pl.: Poblete de Espinoza, Olga  Utaló: De Espinoza, Olga Poblete  Utaló: Espinoza, Olga Poblete de

30 Az MSZ 3440/2-79 Egyéni nevek A személy által nem használt egyéni nevet (neveket) az egységesített névben nem kell közölni! A személy által kezdőbetűvel rövidített egyéni nevet (neveket) nem kell kiegészíteni! Ha azonban a személy működése során egyéni nevét (neveit) egyáltalán nem használta, és e mellőzött egyéni név (nevek) megállapítható(k), közülük legalább az elsőt az egységesített névben közölni kell! Pl.: Degas, Edgar Nem pedig: Degas, Hilaire Germain Edgar

31 Az MSZ 3440/2-79 Írói nevek, művésznevek, álnevek Ha a személy irodalmi, művészi tevékenységét nem valódi (polgári) nevén fejtette ki, hanem helyette felvett nevet használt, ez az írói névnek (művésznévnek) minősülő név a személy egységesített neve. A valódi névről utaló készíthető. Pl.: Voltaire  Utaló: Arouet, Francois Marie d’

32 Az MSZ 3440/2-79 Azonos nevű személyek Kiegészítő adatok Az id. vagy ifj. jelző  Pl.: Ábrányi Kornél (id.) Születés és/vagy halálozás éve  Pl.: Bókay János (1922) Foglalkozás, működési terület  Pl.: Kalmár László (filmrendező)

33 Hogyan tovább? MSZ 3440/2-79 MOKKA SZTE EK Tóthné Horváth Rozália Tóthné Horváth Rozália Horváth Rozália, Tóthné

34 Bibliográfia Bakonyi Géza [2003b]: A Magyar Országos Közös Katalógus projekt első szakaszának tapasztalatai. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 50 (2003) 5. sz. p. 191-197. Berke Barnabásné: Párizstól Frankfurtig és tovább… : Beszámoló az IME ICC- tevékenységéről. In: Könyvtári Figyelő. 50 (2004) 3. sz. p. 581-586. Dudás Anikó: A könyvtári névírás rejtelmei. In: Könyvtári Figyelő. 48 (2002) 3. sz. p. 457-474. Dudás Anikó: A sorolási adatoktól a névtérig - a besorolási adatok kontrolljának kutatástörténete. In: Könyvtári Figyelő. 51 (2005) 2. sz. p. 223-256. Matarka (http://www.matarka.hu/)http://www.matarka.hu/ Magyar Országos Közös Katalógus MOKKA Katalogizálási Szabályzat. 4.rész. Személynevek. /szerk.: Koltay Klára. Bp.,1989 (http://www.mokka.hu/ksz4.rtf. )http://www.mokka.hu/ksz4.rtf MSZ 3440/2-79. A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. Mi az NDA? (http://www.gkm.gov.hu/data/531355/nda.pdf. 2007. ápr. 16.)http://www.gkm.gov.hu/data/531355/nda.pdf. 2007 NDA Névtér: A munkacsoport beszámolója http://www.nda.hu/resource.aspx?ResourceID=Nevter_beszamolo_konf_V2http://www.nda.hu/resource.aspx?ResourceID=Nevter_beszamolo_konf_V2. (2007. ápr. 14.) Sipos Márta: USMARC – UseMARCON – HUNMARC: A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma és a konverzió. In.: Könyvtári Figyelő. 43 (1997) 1. sz. p.73-80. Az IFLA szakértők 1. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról (http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_hungarian.pdf. )http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_hungarian.pdf

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére Minkó-Csontos Anna SZTE Egyetemi Könyvtár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések