Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére"— Előadás másolata:

1 Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére
Minkó-Csontos Anna SZTE Egyetemi Könyvtár

2 Probléma In medias res…
Névváltozatok (magyar) Mesterházy Nagy Márta Lécesné Mesterházi-Nagy Márta Deutsch Tamás Deutsch Für Tamás Kovács András Kovács-Magyar András

3 Lehetséges variációk Papp István és Kiss Judit házasságkötése
Papp Istvánné Papp Istvánné Kiss Judit Pappné Kiss Judit Papp Judit Papp-Kiss Judit Kiss-Papp Judit Papp István Kiss István Kiss-Papp István Papp-Kiss István

4 Probléma Névváltozatok (külföldi) Külföldi szerzők feltüntetése
John Winston Lennon John Ono Lennon (Yoko Ono) Tomas Masaryk Tomas G. Masaryk (Charlotte Garrigue) Külföldi szerzők feltüntetése

5 Nemzetközi egységesítési törekvések
1961 IFLA Párizsi Alapelvek (a bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosításának alapelvei) az egységesített név fogalmának sokféle értelmezése, sokféle gyakorlata alakult ki 1969 Nemzeti bibliográfiai információ koncepciója (saját országon belül egységesített besorolási adatok létrehozása, hozzáférés biztosítása) - ISBD 1973 UBC (Universal Bibliographic Control = Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel) 1977 UNIMARC adatcsere formátum 1993 ISADN (International Standard Authority Data Number) koncepció ötletének felmerülése (elnapolva) 2003 (Frankfurt) IFLA konferencia (Párizsi Alapelvek on-line könyvtári katalógusokhoz igazítása)

6 Hazai példák SZTE EK Az elkészült anyagok: Az elkészült anyagok:
„Az elképzelések szerint a bibliográfiai rekordokkal együtt az egységesített névalakokat tartalmazó úgynevezett authority rekordok is feltöltésre kerülnek. Ezzel a MOKKA projekt megpróbálja elősegíteni a magyar nevek egységesített alakját tartalmazó névlista (authority file) létrejöttét. „ SZTE EK dr. Bakonyi Géza Személyek esetében a polgárok személyi adatainak nyilvántartása: (személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje) Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül tartalmazza: az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. Az elkészült anyagok: Az elkészült anyagok: Az elkészült anyagok: • 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai: • 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai: • 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai: • 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak • 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak • 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok: adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok: adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok: • a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje. • a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje. • a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje. • 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a • 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a • 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül tartalmazza: tartalmazza: tartalmazza: • az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a • az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a • az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.) nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.) nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.)

7 Terminológia (Egységes) besorolási rekord – (authority (entry)record)
Besorolási adat  (authority data) Egységes besorolási adat  Besorolási adatok ellenőrzése  (authority control) Besorolási adatok egységesítése  (létrehozása) (authority work) Egységes besorolási adatállomány (adattár) (authority file) Egységes besorolási jegyzék  (authority list) (Dudás Anikó)

8 Baráné Herczeg Ottilia
MATARKA példa Bara Tamásné Baráné Herczeg Ottilia

9 MATARKA példa

10 MATARKA példa

11

12 MATARKA példa

13 Javaslat kézi bevitel revíziója
Egységesített névalak böngészőből egyéb segédanyagból (pl. kiadói jegyzékek, NDA névtér, egyetemi, intézeti honlapok stb.) Utaló készítése a beviteli űrlapon konvertált állomány revíziója (kurrens és retrospektív) kézi bevitel revíziója (kurrens és retrospektív)

14 A névalak meghatározói
Hagyományos tényezők szabvány történelmi névhasználat nyelv (amelyen alkotott) nemzeti hovatartozás hagyomány (köztudat, rövidítések, stb.) transzliteráció, transzkripció a katalógus (adatbázis) nyelve

15 A névalak meghatározói
A könyvtárgépesítés következményei adatformátum mezőkitöltések eltérő módja diakritikus jelek kezelése homonímák duplikációk

16 A névrekord feladata A személy kizárólagos azonosítása
A személy kereshetősége Szabványosság (nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályok - pl.: MSZ, ISBD, ISO – alkalmazása integrált keresés céljából Az ellenőrzés biztosítása, megkönnyítése a bevitel során

17 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Általános előírások
Mindig ugyanazon a néven kell megnevezni Mindig ugyanabban a névalakban kell írni Egységesített név: amelyen működését kifejtette amelyen a nemzeti hovatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat a személyt számon tartja a fentiek hiányában a személy által utolsóként használt név, vagy a bibliográfia gyakorlatában először előforduló név

18 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Általános előírások
Nem tartoznak az egységesített névhez a különböző címek, tudományos fokozatok, stb. Ha a személy neve rövidebb alakjában vált ismertté (H. Takács Marianna), e rövidebb név az egységesített név. Az egységesített nevet a bibliográfia által használt írásrendszerben kell leírni (fonetika )

19 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Általános előírások
Írásjelek használata: sorrendcsere [,] többszörös csere esetén mindegyiknél [,] rövidítés [.] kiegészítő adatok [()] több kiegészítő adat esetén vagy külön-külön zárójelpárokkal, vagy egy kerek zárójelen belül [(;)] tagolni minden egyes jelet szóköz követ a pontosvesszőt szóköz előzi meg és szóköz követi

20 A minősítő névelőzék a rendszó első eleme. Pl.: Santa Croce, Antonio
MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Modern névhasználat A név elemei: családnév, felvett név, egyéni név, atyai név egyszerű családnevek (pl. Babits Mihály) névelőzékes családnevek Ha a névelőzéket kötőjel kapcsolja a családnévhez, akkor együtt alkotják a rendszót. Pl.: La-Rosa Toro, Augustin de A minősítő névelőzék a rendszó első eleme. Pl.: Santa Croce, Antonio Külön szóként írt névelőzék (névelő, elöljáró stb.) esetén, a nemzeti, nyelvterületi szabályok szerint kell eljárni

21 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek
Angol nyelvterület: minden névelőzék a rendszó első eleme Pl.: De la Mare, Walter Utaló: La Mare, Walter De Pl.: De Quincey, Thomas Utaló: Quincey, Thomas De

22 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek
Belga személyek: minden névelőzék a rendszó első eleme Pl.: De la Faille, Antoine Utaló: La Faille, Antoine De Pl.: Van den Eede, Louis Utaló: Den Eede, Louis Van

23 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek
Cseh személyek: minden névelőzéket hátra kell vetni! Pl.: Karel z Žerotina Utaló: Žerotina, Karel z

24 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek
Francia nyelvterülethez tartozó személyek: minden névelőzék a rendszó első eleme, kivéve a de (illetve d’) elöljárót. Pl.: Le Sage, Alain René Pl.: La Fontaine, Jean de

25 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek
Magyar személyek: az idegen eredetű nevekben a névelőzék a rendszó első eleme. Pl.: Di Gléria János Utaló: Gléria János, Di Pl.: Dell’Adami Rezső Utaló: Adami Rezső, Dell’

26 Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek
Német nyelvterület : a névelővel összevont előljáró, az idegen eredetű nevek közül a román nyelvekből származókban a névkezdő névelő a rendszó első eleme, minden egyéb névelőzéket hátravetünk. Pl.: Vom Berg, Fritz Utaló: Berg, Fritz Vom Pl.: Hagen, Friedrich von der Utaló: Von der Hagen, Friedrich

27 Az MSZ 3440/2-79 Összetett családnevek
Az összetett családnév – külön szóként írott, vagy kötőjellel összekapcsolt – elemei együtt alkotják a rendszót (kivételek). Az összetett családnév második stb. eleméről utalók készíthetők. Pl.: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utaló: Zsilinszky Endre, Bajcsy-

28 Az MSZ 3440/ Asszonynevek Ha a férjezett személy lánykori családneve helyett férje családnevét használta, a férj családneve, illetve ennek képzett változata minősül rendszónak. Az egységesített névben ezt követi a nő egyéni neve, vagy a férj egyéni nevének képzett változata, vagy a férj egyéni neve és az asszonynévre utaló megszólító cím. Pl.: Veres Pálné Pl.: Smith, James, Mrs. Pl.:Lenormant, Charles, Mme

29 Az MSZ 3440/ Asszonynevek Ha a férjezett személy férje családnevét és lánynevét együttesen használja, a két családnév – összetett családnévként – együtt minősül rendszónak. Pl.: Déryné Széppataki Róza Utaló: Széppataki Róza, Déryné Pl.: Poblete de Espinoza, Olga Utaló: De Espinoza, Olga Poblete Utaló: Espinoza, Olga Poblete de

30 Az MSZ 3440/ Egyéni nevek A személy által nem használt egyéni nevet (neveket) az egységesített névben nem kell közölni! A személy által kezdőbetűvel rövidített egyéni nevet (neveket) nem kell kiegészíteni! Ha azonban a személy működése során egyéni nevét (neveit) egyáltalán nem használta, és e mellőzött egyéni név (nevek) megállapítható(k), közülük legalább az elsőt az egységesített névben közölni kell! Pl.: Degas, Edgar Nem pedig: Degas, Hilaire Germain Edgar

31 Az MSZ 3440/2-79 Írói nevek, művésznevek, álnevek
Ha a személy irodalmi, művészi tevékenységét nem valódi (polgári) nevén fejtette ki, hanem helyette felvett nevet használt, ez az írói névnek (művésznévnek) minősülő név a személy egységesített neve. A valódi névről utaló készíthető. Pl.: Voltaire Utaló: Arouet, Francois Marie d’

32 Az MSZ 3440/2-79 Azonos nevű személyek
Kiegészítő adatok Az id. vagy ifj. jelző Pl.: Ábrányi Kornél (id.) Születés és/vagy halálozás éve Pl.: Bókay János (1922) Foglalkozás, működési terület Pl.: Kalmár László (filmrendező)

33 Horváth Rozália, Tóthné
Hogyan tovább? Tóthné Horváth Rozália MOKKA MSZ 3440/2-79 Horváth Rozália, Tóthné SZTE EK

34 Bibliográfia Bakonyi Géza [2003b]: A Magyar Országos Közös Katalógus projekt első szakaszának tapasztalatai. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 50 (2003) 5. sz. p Berke Barnabásné: Párizstól Frankfurtig és tovább… : Beszámoló az IME ICC-tevékenységéről. In: Könyvtári Figyelő. 50 (2004) 3. sz. p Dudás Anikó: A könyvtári névírás rejtelmei. In: Könyvtári Figyelő. 48 (2002) 3. sz. p Dudás Anikó: A sorolási adatoktól a névtérig - a besorolási adatok kontrolljának kutatástörténete. In: Könyvtári Figyelő. 51 (2005) 2. sz. p Matarka (http://www.matarka.hu/) Magyar Országos Közös Katalógus MOKKA Katalogizálási Szabályzat. 4.rész. Személynevek. /szerk.: Koltay Klára. Bp. ,1989 (http://www.mokka.hu/ksz4.rtf. ) MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Mi az NDA? (http://www.gkm.gov.hu/data/531355/nda.pdf ápr. 16.) NDA Névtér: A munkacsoport beszámolója (2007. ápr. 14.) Sipos Márta: USMARC – UseMARCON – HUNMARC: A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma és a konverzió. In.: Könyvtári Figyelő. 43 (1997) 1. sz. p Az IFLA szakértők 1. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról (http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_hungarian.pdf. )

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések