Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Dawes-terv és az évi német elnökválasztás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Dawes-terv és az évi német elnökválasztás"— Előadás másolata:

1 A Dawes-terv és az 1925. évi német elnökválasztás
Készítette: Koltai Zsuzsa PTE-BTK, Történelem Szak, 4. évfolyam

2 Charles Gates Dawes életútja
Ügyvédnek tanult, majd számvevő Central Trust Company vezetője 1. VH. idején a franciaországi amerikai expedíciós haderő ellátásának irányítása : az USA költségvetési igazgatója 1923: A Jóvátételi Bizottság megbízza a német gazdaság helyreállítási tervének elkészítésével :az USA alelnöke (Calvin Coolidge elnöksége) : nagykövet Londonban 1932: Reconstruction Finance Corporation, majd a bankéletben helyezkedik el

3 Charles Gates Dawes 1865-1951 Amerikai republikánus politikus, bankár
1924: Dawes-terv 1925: Nobel-békedíj (megosztva Chamberlainnel) Republikánus Párt alelnöke ( )

4 Dawes főbb művei Napló a nagy háborúról (1921)
Alelnöki jegyzetek (1935) Napló a jóvátételről (1939)

5 A német gazdaság talpra-állításához kötődő amerikai gazdasági érdekek
Ruhr-krízis infláció Németországban importképtelenné válik veszteség az angol- amerikai áru- és tőkeexportnak kihasználatlan pénzösszegek felhalmozódása az USA-ban évi 400 millió $ veszteség

6 A tőkeexport szempontjából Németországban rejlő lehetőségek
15 milliós, jól képzett munkásréteg, melyet az amerikai béreknél jóval olcsóbban lehet foglalkoztatni Megnövekedett exportlehetőségek a közép-és délkelet-európai országokba A Németországra háruló áru és pénzbeli jóvátétel hosszú időre garantálja a német ipari kapacitás kihasználását

7 Nemzetközi bizottságok létrehozása a német fizetőképesség pontos megállapítására
A német fizetőképesség feltételeit meghatározó bizottság elnöke: Charles Dawes, alelnök: Owen Young A külföldre kivitt német tőke összegének megállapítását végző bizottság elnöke: McKenna

8 1924. Április 11.: A Dawes-terv nyilvánosságra hozatala
Alapelv: a jóvátételt követelő államok biztosítékot kapjanak, de ez ne területi jellegű legyen, hanem gazdasági-pénzügyi garanciák 1 éven belül Németország 1 milliárd aranymárka jóvátételt fizessen Az összeg 5 év alatt 2,5 milliárd aranymárkára emelkedik és stabilizálódik az összeg teljes kifizetéséig A német kormány 800 millió aranymárka kölcsönt kap A Reichsbahn( Birodalmi Vasút) a szövetségesek ellenőrzése alatt működő magántársaság kezébe kerüljön Szövetségesek ellenőrzési jogának biztosítása a Birodalmi Bank felett A német kormány mondjon le egyes fogyasztásiadó bevételekről és a vámjövedelmek egy részéről

9 A Dawes-terv németországi fogadtatása
Eltérő fogadtatás Németországban Gyáriparosok Szövetsége helyesli nemzetiszocialisták + DNVP egy része kritizálja: “Új Versailles”, “Németország pénzügyi rabszolgasága”

10 Londoni konferencia 1924. július 16.- augusztus 16.
Kedvező nemzetközi feltételek Angliában és Franciaországban: Anglia: Ramsay MacDonald munkáspárti kormánya hatalmon decembere óta A Munkáspárt határozottan ellenzi Poincaré szankciós politikáját, “ Új napóleonizmus” angol nyomásgyakorlás eszközei: balszárnyon fenyegetőzés a versaillesi békeszerződés felmondásával MacDonald: ha Franciaország a jövőben a Ruhr-vidék önkényes megszállásához hasonló eszközökre szánja el magát, Anglia külön szeződést lesz kénytelen kötni Németországgal

11 Londoni konferencia Belpolitikai változások Franciaországban: májusában a Poincaré vezette Nemzeti Front vereséget szenved a választásokon a demokrata-szocialista blokkal szemben Édoudard Herriot kormánya 1924. július 8.: Herriot és MacDonald találkozója Párizsban elvi egyetértés Herriot nem akarja kiengedni a jóvátétel területi biztosítékát a kezéből 1924. augusztus 5.: a német kormányküldöttséget is bevonják a tárgyalásokba ( Wilhelm Marx-kancellár; Stresemann- külügyminiszter; Luther-pénzügyminiszter) a Rurh-vidék kiürítése bármiféle megállapodás előfeltétele

12 A londoni konferencia eredményeinek fogadtatása
Az angol és az amerikai kormány erős nyomásának engedve Herriot kötelezetséget vállal, hogy 1 éven belül teljesen befejezik a Ruhr-vidék kiürítését A francia baloldali és demokratikus képviselők ujjongva ünneplik a francia-német megbékélést, Herriotot Stresemann fogadtatása hűvös, még saját pártjának tagjai is, ok: nem sikerült elérni a Rurh-vidék azonnali és teljes kiürítését

13 Londoni egyezmény a Dawes tervről
1924. augusztus 30. A Dawes-terv végleges formájának rögzítése 11 cikkből áll 1924. augusztus 16-án parafálja: Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország, Görögország, Olaszország, Japán, Portugália, Románia, szerb-horvát-szlovén állam és Németország levélváltásban: 1 éven belül ki kell üríteni a Ruhr-vidéket

14 Londoni egyezmény, 1.cikk
Németország szükséges intézkedései a terv végrehajtásához: A terv végrehajtásához szükséges törvények elfogadása a birodalmi gyűlésben és azok kihirdetése A terv szabályszerű megvalósításához szükséges és tervbe vett végrehajtó szervek létrehozása a Bank és a Német Birodalmi Vasúti Társaság végleges létrehozása Az országok megkötötték azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik a 800 millió aranymárka kölcsön jegyzését

15 Londoni egyezmény, 2. cikk
Németország pénzügyi és gazdasági egységét helyreállítottnak tekintik, ha a szövetséges kormányok megteszik az alábbiakat: a német pénzügyi és gazdasági törvénykezés Január 11-e óta fennálló valamennyi korlátozásának megszüntetése A német hatóságok felruházása mindazon jogkörökkel amelyeket a megszállt területeken Január 11-e előtt gyakoroltak minden téren Valamennyi bánya, kokszoló és egyéb ipari, mezőgazdasági, erdészeti és hajózási vállakozás visszaadása tulajdonosainak, amelyeket január 11-e óta a megszálló hatóságok saját kezelésben használtak vagy ideiglenesen elzálogosítottak A személy-, teher- és járműforgalom korlátozásainak megszüntetése

16 A Dawes-terv megszavazása a Reichstagban
1924. augusztus 29. A DNVP nem térhet ki a terv elfogadása elől, mert akkor rá hárulna a vád a Ruhr-vidék elvesztése miatt DNVP felemás szavazása: igen nem kifejezésre jutatták, hogy a párt nem helyesli egységesen 1924. szeptember 3.: Parker Gilbert elfoglalja Berlinben a jóvátételi biztos rendkívüli hatalommal felruházott tisztét 1924. október 10.: a német kormány aláírja a 800 millió aranymárka kölcsönről szóló szerződést

17 A Dawes-terv hatásai A következő 5 évben Németország kb. 1 milliárd $ jóvátételt fizetett és kb. 2 milliárd $ kölcsönt kapott az összeget az ipar modernizálására fordíthatták nemzetközi ellenőrzés alatt a pénzügyek A jóvátételi fizetéseket erőteljesebben kötötte a német gazdaság és valuta teljesítményéhez német-francia ellentétek jelentős enyhülése gazdasági fellendülés ( problematikus) A remélt gazdasági konszolidáció és európai megbékélés megfosztja talajától a nácik szociális és nacionalista demagógiáját. a francia és belga csapatok augusztus végéig kivonultak a Ruhr-vidékről, Düsseldorfból és Duisburgból

18 Genfi Jegyzőkönyv 1924. október 2.
Herriot és MacDonald tárgyalásainak eredményeként Franciaország visszakozása A Baldwin-kormány már nem tudja szentesíteni a brit domíniumok ellenállása miatt 1925. január: Párizs megtagadja a Ruhr-vidék előírt kiürítését és formális kifogások emelése, pl. ”titkos fekete Reichswehr” a Locarno -i szerződés alapja

19 Elnökválasztás 1924 óta: Politikai támadássorozat Ebert ellen, politikai és korrupciós rágalmak- Rothard rágalmai 1925. február 28.: Frierich Ebert halála “Parlamentarizmusunk elég erős ahhoz, hogy az elnök akarata önmagában ne döntsön a dolgok alakulásáról, de viszonyaink elég diktatórikusak ahhoz, hogy az elnök akarata nélkül alig történhessen valami”- Kurt Hiller demokrata publicista Az Alkotmány rendelkezései az elnökválasztásról: ha az első fordulóban abszolút többség van nem kell második forduló, ha nincs, akkor a második fordulóban elég a relatív többség Lehetőség van rá, hogy a pártok a két forduló között új jelöltet állítsanak

20 Jelöltek az elnökválasztás első fordulójában
A polgári pártok először Gessler hadügyminisztert javasolták Stresemann ellenállása külföldön rossz benyomást keltene DNVP és DVP közös jelöltje: Karl Jarres Centrumpárt: Wilhelm Marx Bajor Néppárt: Held bajor miniszterelnök Német Demokrata Párt: Willy Hellpach nácik: Ludendorff tábornagy SPD: Otto Braun KPD: Ernst Thälmann

21 Az elnökválasztás első fordulójának eredménye
1925. március 29.: abszolút többséget senki sem ért el Jarres: 36,8% Braun:29% Marx: 14,5% Thälmann: 7% Hellpach: 5,8% Held: 3,7% Ludendorff:1,1%

22 Jelöltek az elnökválasztás második fordulójában
SPD+DDP + Centrum (egykori weimari koalíció) közös jelöltje: WILHELM MARX KPD ( eredetileg az SPD-vel akartak közös jelöltet, Braunt, de nem, így lett): THÄLMANN Jobboldal és Bajor Néppárt: HINDENBURG Ludendorff visszalépett Hindenburg javára A Bajor Néppárt azért támogatja Hindenburgot, mert protestáns (szakít a centrummal)

23 Az elnökválasztás második fordulójának eredménye
Hindenburg: 48,3% Marx: 45,3% Thälmann: 7%

24 Hindenburg életútja 1847-1934 Porosz junkercsaládból származik
hivatásos tiszti életpálya, 1866-tól minden hadjáratban részt vesz 1 VH-ban a 8. Hadsereg parancsnoka 1914. augusztus vége: tannenbergi győztes csata: “A tannenbergi hős” mítosza

25 Hindenburg elnökké választásának hatása
Elnökké választása jobbratolódást jelent és külpolitikailag problematikus, mert néhány évvel korábban még a legfőbb háborús bűnösök között volt ennek ellenére a nyugati hatalmak gyorsan napirendre tértek a dolog fölött Feltétlen tisztelet és ragaszkodás a Hohenzollern-ház iránt ennek hatása a kárpótlás körüli vitákra


Letölteni ppt "A Dawes-terv és az évi német elnökválasztás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések