Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Angol romantika Sir Charles Barry: Dunrobin kastély.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Angol romantika Sir Charles Barry: Dunrobin kastély."— Előadás másolata:

1 Angol romantika Sir Charles Barry: Dunrobin kastély

2 Sir Charles Barry: Dunrobin-kert

3 John Nash: Királyi nyaraló (1815–1818; Brighton).

4 Sir Charles Barry és Augustus Welby Pugin : A londoni parlament

5 Az angol romantika XVIII-XIX. sz. JOHN CONSTABLE Szénásszekér Salisbury katedrális

6 JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER Eső, gőz és sebesség A Temeraire hadihajó utolsó útja

7 William Wordsworth (1770. ápr. 7. – 1850. ápr. 23.) 1770ápr. 7.1850ápr. 23.

8 Samuel Taylor Coleridge 1772. október 21. – 1834. július 25. 1772október 211834július 25 Desire by Samuel Taylor Coleridge Where true Love burns Desire is Love’s pure flame; It is the reflex of our earthly frame, That takes its meaning from the nobler part, And but translates the language of the heart.

9 Samuel Taylor Coleridge 1772-1834 'Stop, Christian Passer-by! - Stop, child of God, And read with gentle breast. Beneath this sod A poet lies, or that which once seem'd he. - O, lift one thought in prayer for S.T.C.; That he who many a year with toil of breath Found death in life, may here find life in death! Mercy for praise - to be forgiven for fame He ask'd for praise - to be forgiven for fame He ask'd, and hoped, through Christ. Do thou the same!'

10 William Blake (1757-1827) Szerelmi forgószél The Ancient of Days, 1794

11 A z á r t a t l a n s á g d a l a i 17 89

12 Songs of Innocence, 1789 Állatszimbolikát jelenít meg A pásztor c. vers (illusztrációja Az ártatlanság dalaiból )

13 Songs of Experience, 1794 A tapasztalás dalait a JÓ és a ROSSZ örökös ellentétének a tudata járja át. Tigris! Tigris! éjszakánk erdejében sárga láng, mely örök kéz szabta rád rettentő szimetriád? S amikor befejezett, mosolygott rád mestered? Te voltál, amire várt? Aki a Bárányt, az csinált?

14 Blake: Ádám felfedezi Ábel meggyilkolását, 1825

15 Blake: Dante Hell

16 Byron, George Gordon Noël, lord (1788 - 1824) „A kor címszereplője” Az írás számára életfunkció Szerepe:,, a végzetes ember ” (sok utánzója lesz) Zord szomorúság, spleen, világfájdalom=byronizmus - Childe Harold (1812) Lírai, szubjektív útirajz - Manfréd (1817 ) és Kain (1821)c. drámai költeményeinek főszereplői magányos tragikus hősök - Don Juan (1819-1824) c. verses regényével műfajt és mintát teremtett (ottava rima~ stanza:a b a b a b c c)

17 Percy Bysshe Shelley

18 Shelley a szabadságért és a természetért való rajongás költője. „Lázadó angyal”. Hitt abban, hogy egy utolsó nagy felkelés véget vet a zsarnokságnak és elhozza a világszabadságot. Barátságot kötött Byronnal. Versei látomásokra és zeneiségre épülnek. Kedvelt képei a természeti elemek. Jelentős műve A megszabadított Prométheusz című drámai költemény. Itáliában születtek legnagyszerűbb ódái, köztük az Óda a nyugati szélhez (1819 ), ötrészes versfüzér, amely a megszólított természeti jelenséget mitikus hatalommá növeli, ez a panteisztikus világnézetre vall.

19 John Keats (1795 - 1821) A Szép: igaz s az Igaz: szép! - sohse áhitsatok mást, nincs főbb bölcsesség! /Óda egy görög vázához/ Szeretnék hinni a halhatatlanságban... Ha arra ítéltettem, hogy boldog legyek veled - a leghosszabb élet is rövid. Bárcsak hinnék a halhatatlanságban - bárcsak örökké élhetnék veled! Ha a költemény nem jön olyan természetesen, ahogy levél sarjad a fán, jobb, ha egyáltalán nem is jön létre.

20 Keats: WHEN I have fears (sonnet) Ha félelem fog el WHEN I have fears that I may cease to beHa félelem fog el, hogy meghalok Before my pen has glean’d my teeming brain,s nem aratom le termö agyamat, Before high piled books, in charact’ry,s mint gazdag csürök, teli könyvsorok Hold like rich garners the full-ripen’d grain; nem örzik meg az érett magokat; When I behold, upon the night’s starr’d face,ha látom a csillagos éjszakán Huge cloudy symbols of a high romance,a nagy regény ködös jelképeit And think that I may never live to traces érzem, hogy árnyait leírni tán Their shadows, with the magic hand of chance; a sors mágikus keze nem segít; And when I feel, fair creature of an hour!Ha azt érzem, te percnyi tünemény, That I shall never look upon thee more,hogy többé majd nem nézhetek tereád Never have relish in the faery power s a gondtalan tündér szerelmet én Of unreflecting love! - then on the shorenem ízlelem, akkor a szép világ Of the wide world I stand alone, and think partján tünödve állok, egyedül, Till Love and Fame to nothingness do sink. s Hír, Szerelem a semmibe merül. /Vas István/

21 Poe, Edgar Allan (1809-1849) - Poe tekinthető az ún. detektívnovellák, bűnügyi és kincskereső kalandtörténetek megteremtőjének is: egy-egy rejtélyes, lélektanilag nem motivált, abszurd esemény titkát következetes logikával deríti fel, felhasználva merész intuícióját, a bizarra és fantasztikusra különösen hajló alkotó fantáziáját - Első verseskötete az 1827-ben megjelent Tamerlane és más költemények. Későbbi versei közül legjelentősebbek a test és lélek közti párbeszéd középkori műfaját modern változatban felújító Ulalume; a hangutánzás technikai virtuozitásának páratlan remeke, A harangok, és a szavak és rímek zenéjével és ritmikusságával szinte már hipnotikus hangulatot teremtő A holló; Lee Annácska – a visszatérő halott szerelmes motívuma A Morgue utcai kettős gyilkosság, Az ovális arckép, A Kút és az Inga, az Egy hordó Amontillado

22 A holló (1844) The Raven (1844) Egyszer - unt éjfél közelgett - bóbiskoltam elfelejtett tudományok furcsa könyvén, ellankadva, terhesen, fejem csügge... egyre jobban... s ím egyszerre ajtóm roppan, mintha egy kéz félve koppan - dobban ajtóm csöndesen: S szóltam: "Éji vendég toppan küszöbömre csöndesen: - az lehet, más semmisem." (1. vsz.) Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore - While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "This some visitor" I muttered, "tapping at my chamber door: - Only this and nothing more." Poe értelmezi a beszédhelyzet (a halott kedvese emlékétől szabadulni képtelen férfi drámai monológja) és a téma, a halál összefüggését is. A költemény tudatos szerkesztőmunka eredménye


Letölteni ppt "Angol romantika Sir Charles Barry: Dunrobin kastély."