Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Számítástudományi → Számítógéptudományi Tanszék első harminc éve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Számítástudományi → Számítógéptudományi Tanszék első harminc éve"— Előadás másolata:

1 A Számítástudományi → Számítógéptudományi Tanszék első harminc éve
Pethő Attila Köszönet:Dr. Papp Zoltánnak és Dr. Fazekas Attilának az előkészítésben nyújtott segítségükért.

2

3 Előzmények 1962. A Matematikai Intézetben megkezdődik a hallgatók számítástechnikai képzése. 1968. A Számoló Központ megalakulása. 1971. február 15. Dr. Gyíres Béla és Jékel Pál „Számítástechnikai program a Kossuth Lajos Tudományegyetemen”: „… szükség van a computer science magasszintű művelésére egyetemünkön.” „A végső megoldás a Matematikai Tanszékcsoporton belül egy numerikus és gépi módszerek tanszék megszervezése, megfelelő szintű vezetéssel volna.” Elsődleges súllyal szerepelt a valószínűségszámítás, valamint a matematikai statisztika oktatása.

4 1972. október 10. Dr. Gyíres Béla „Javaslat a Számítástudományi Tanszék vezetésére”
„A számítástechnikában specializált vezető szakembereket hívtunk meg féléves előadássorozatok tartására.” „Megszerveztük a Kar, sőt az egész egyetem, valamint a gyakorló iskolák oktatóinak számítástechnikai képzését.” „Megszerveztük a numerikus és gépi módszerek…, [a] lineáris programozás, valamint… [a] matematikai logoka színvonalas oktatását.” Idézi Kalmár Lászlót, aki szerint „a debreceni Egyetem élenjáró szerepet töltött be az országos számítástechnikai képzés megindításában és fejlesztésében.”

5 1971. október 5. A TTK Tanács Elnöksége:
„Az Elnökség kéri a Matematikai TCs vezetőjét, hogy a [Számítástudományi] Tanszék felállítására és a tanszékvezető személyére vonatkozó javaslatát a legközelebbi tanácsülésig terjessze elő.” 1971. november 18. A TTK Tanácsa a Számítástudományi Tanszék felállítását elvben elfogadta. 1972 szeptember. Beindul a (főiskolai szintű) programozó matematikus szak.

6 1972. október 1. Dr. Kertész Andor ( ) egyetemi tanár a KLTE rektorának megbízása alapján vezeti a Tanszéket. 1972. október 10. Az MTCs vezetése Dr. Kertész Andort javasolja a Tanszék vezetőjének. 1972. november 23.-án Dr. Kertész Andor, megromlott egészségi állapota miatt nem vállalja a Tanszék vezetését.

7 Az első korszak 1973. január 9. A TTK dékánja Dr. Gesztelyi Ernő ( ) egyetemi docenst javasolja a Tanszék vezetőjének, aki 1988-ig töltötte be ezt a tisztséget.

8 A Tanszék első oktatói Dr. Boros Péterné, Gárdos Éva
Rochlitz Szilveszter Dr. Szabó Zoltán Dr. Lakatos Piroska Reményi György Papp Zoltán Fazekas Gábor (1976-tól) Várterész Magda (1977-től) Dr. Demetrovics János ( , félállású egyetemi tanár)

9 Oktatási feladatok Programozó matematikus szakon:
Operációkutatás, numerikus analízis, magas szintű programozási nyelvek, assembly nyelvek, stb. Matematikus (kibernetikus) szakon: Rendszerelmélet, programozáselmélet, adatbázis rendszerek, stb. Egyéb számítástechnikai oktatás szakmai felügyelete.

10 Számítástechnika tanárszak („B” szak) indítása, 1984.
Tantervek, tantárgyi tematikák korszerűsítése Oktatási segédletek, jegyzetek készítése: Fazekas G., Gesztelyi E., Bevezetés a rendszerelméletbe, 1979 Gárdos É., Lakatos P. és Papp Z., Számítástechnikai ismeretek, 1982 Gárdos É. és Lakatos P., BASIC példatár, 1983 Gárdos Éva, A Z80 mikroprocesszor programozás, 1990 Számítástechnika tanárszak („B” szak) indítása, 1984.

11 Tudományos munka Rendszerelmélet
Mikusinski operátorok rendszerelméleti alkalmazásai Színfelismerő rendszerek Processzorelmélet Numerikus analízis Véges csoportok elmélete Algebrai kódelmélet Hang- és képfeldolgozás

12 Tudományos minősítések
Gesztelyi Ernő, tudomány doktora, 1984 Szabó Zoltán, tudomány kandidátusa, 1980 Lakatos Piroska, tudomány kandidátusa, 1986 Gárdos Éva, egyetemi doktor, 1977 Papp Zoltán, egyetemi doktor, 1978 Fazekas Gábor, egyetemi doktor, 1981

13 Második korszak ( ) Tanszékvezető: Dr. Pethő Attila, egyetemi docens Új oktatók: Nemes István (1989-ig) Sajtos János (1992-ig) Horváth Sándor (1992-ig) Ilosvay Ferenc (meghalt 1991-ben) Bognár Katalin Bajalinov Erik Dragálin Albert Fazekas Attila Kozma László (ELTE, félállás) Herendi Tamás

14 Új oktatási feladatok 1989, programtervező matematikus szak (egyetemi)
Szakmai és elvi támogatás az ELTE Általános Számítástudományi Tanszékétől Arcnet hálózat kiépítése az M épület 3. emeletén Két hallgatói PC labor kialakítása 1991, Alkalmazott Informatika Tanszék megalakulása Oktatási terhek megoszlása Tanszékek közötti koordináció

15 Tudományos tevékenység
Komputeralgebra Számítógépes számelmélet Colloquium on Computational Number Theory, 1989 Konstruktív logika Automatikus tételbizonyítás Nemlineáris egyenletmegoldó iterációk Alakfelismerés Kép- és jelfeldolgozás Közös kutatási projekt az Egyetemi Könyvtárral

16 Tudományos fokozatok Pethő Attila, tudomány doktora, 1992
Dragálin Albert, tudomány doktora, 1992 Várterész Magda, egyetemi doktor, 1990

17 Harmadik korszak (1993-1999) Új név: Számítógéptudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr, Dragálin Albert, egyetemi tanár, 1998-ban bekövetkezett haláláig Új oktatók: Vályi Sándor Aszalós László

18 Szervezeti változások az intézetben
Informatikai részleg megalakulása Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék Információ Technológia Tanszék Számítógépi Grafika és Könyvtárinformatika Tanszék Számítógéptudományi Tanszék 1993, Matematika és Informatika Doktori Program Informatika alprogram, vezető: Dr. Dragálin Albert, majd az ő halála után Dr. Arató Mátyás

19 Oktatási feladatok Számítástudomány alapjai Matematikai logika
Diszkrét matematika Mesterséges intelligencia Programozáselmélet Algoritmuselmélet Formális nyelvek és automaták Adatszerkezetek és algoritmusok Operációkutatás Az informatika tanítása és iskolai alkalmazásai

20 Kutatási tevékenység Bizonyításelmélet Konstruktív matematika
Logikai programozás Mesterséges intelligencia Automatikus tételbizonyítás Természetes szöveg gépi fordítása Matematikai programozás elmélete Egyenletmegoldó iterációs eljárások Képfeldolgozás

21 Tudományos fokozatok és díjak
Bajalinov Erik, tudomány kandidátusa, 1993 Bognár Katalin, PhD, 1997 Fazekas Attila, PhD, 1999 Várterész Magda, PhD, 2000 Fazekas Attila, Kalmár László Díj, 1997

22 Sikeres pályázatok OTKA 15893, Dragálin Albert
Mesterséges intelligencia problémák megoldása, optimalizálása és alkalmazásai OTKA 19341, Dragálin Albert Bizonyításelmélet alkalmazásai OTKA F14006, Fazekas Attila Vázkijelölő algoritmusok QAS Tempus SJEP 12435/97 Egyetemek és főiskolák egységes oktatási tematikáinak kialakítása Balaton F4/98, Bognár Katalin Objektumorientált rendszer az adatszerkezetek reprezentálására

23 Jelen Tanszékvezető: Dr. Pethő Attila, egyetemi tanár
Oktatók: Dr. Dömösi Pál, egyetemi tanár Dr. Bognár Katalin, egyetemi adjunktus Dr. Fazekas Attila, egyetemi adjunktus Dr. Papp Zoltán, egyetemi adjunktus Dr. Várterész Magda, egyetemi adjunktus Dr. Bajalinov Erik, tudományos főmunkatárs Pásztorné, Dr. Varga Katalin, tudományos főmunkatárs, másodállás Dr. Csirmaz László, tudományos főmunkatárs, másodállás Dr. Aszalós László, egyetemi tanársegéd Battyányi Péter, egyetemi tanársegéd Herendi Tamás, egyetemi tanársegéd Horváth Géza, egyetemi tanársegéd Mecsei Zoltán, egyetemi tanársegéd Vályi Sándor, egyetemi tanársegéd Nagy Benedek, számítástechnikai munkatárs

24

25


Letölteni ppt "A Számítástudományi → Számítógéptudományi Tanszék első harminc éve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések