Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN (8. ELŐADÁS, 2008. november 11.) Prof. Dr. Lengyel Imre Intézetvezető egyetemi tanár MTA (közgazdaságtudomány) doktora SZTE Gazdaságtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN (8. ELŐADÁS, 2008. november 11.) Prof. Dr. Lengyel Imre Intézetvezető egyetemi tanár MTA (közgazdaságtudomány) doktora SZTE Gazdaságtudományi."— Előadás másolata:

1 REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN (8. ELŐADÁS, 2008. november 11.) Prof. Dr. Lengyel Imre Intézetvezető egyetemi tanár MTA (közgazdaságtudomány) doktora SZTE Gazdaságtudományi Kar (Szeged) Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

2 Mai témánk: az innováció térbelisége EU: legyen a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága (Versenyképességi és Innovációs keretprogram) Egyik kulcsszó: innováció Előadásunk témái: 1. Az innováció fogalma és típusai 2. Az innováció terjedése 3. A vállalatok jellemzői a különféle fejlesztési fázisokban 4. Az innováció terjedésének térbeli módjai 5. Regionális innovációs rendszerek, EU-s és hazai helyzetkép

3 Straub F. Brunó Nagyvárad, 1914. január 5. – Budapest 1996. február 15.) Nagyvárad1914január 5.Budapest1996február 15. Egyetemi tanulmányait Szegeden kezdi (orvosi, természettudományi), Cambridge-ben Rockefeller ösztöndíjas 18 évesen Szent-Györgyi laboratóriumában kezd (az első előadás után) 1937-től Szegeden oktat az egyetemen, 1945-ben az egyetem Biokémiai Tanszékének egyetemi tanára (Szent-Györgyi utóda) 1948-ban Budapestre kerül, a SOTE Biokémiai Intézetének igazgatója Az MTA levelező (1946), majd rendes (1949) tagja A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának utolsó elnöke (pártonkívüli volt): 1988-1989. okt. 23. között Szeged díszpolgára (rendszerváltás után: 1990) Kezdeményezésére jött létre az MTA Szegedi Biológiai Központja (molekuláris biológiára, 1973-ban adták át), 1970-78 között első vezetője MTA SZBK: legnagyobb magyar akadémiai kutatóintézet (6 intézet, egyik Budapesten működik, 450 alkalmazott, 220 tudományos minősített) MTA SZBK: CENTER OF EXCELLENCE OF THE EUROPEAN UNION (EU Kiválósági központ, 2000) BIOPOLISZ egyik háttérintézete Szegeden Minden ősszel Straub F. Brunó konferencia Szegeden (fiatal kutatók részére) Kutatási területe: -enzimek, izomműködés, fehérjeszintézis -1941-ben felfedezte az aktint -Róla nevezték el a Straub-diaporázt (állati szervezetből sárgaenzimet állított elő)

4 1. Az innováció fogalma és típusai Schumpeter öt típusa (idézet): „Új - tehát a fogyasztók körében még nem ismert - javaknak vagy egyes javaknak új minőségben való előállítása. Új, tehát a kérdéses iparágban még gyakorlatilag ismeretlen termelési eljárás bevezetése, amelynek azonban semmiképpen sem kell új tudományos felfedezésen alapulnia, és amely valamely áruval kapcsolatos új kereskedelmi eljárás is lehet. Új elhelyezési lehetőség, vagyis olyan piac megnyitása, amelyen a kérdéses ország iparága ez ideig nem volt bevezetve, akár létezett a piac korábban is, akár nem. Nyersanyagok vagy félkészáruk új beszerzési forrásainak megnyitása: ismét mindegy, hogy ez a beszerzési forrás korábban is létezett, csupán nem vették figyelembe, illetve nem tartották megfelelőnek, vagy pedig először kellett kialakítani. Új szervezet létrehozása - például monopolhelyzet teremtése trösztösítéssel - vagy megszüntetése”. → Innováció hordozója: a vállalkozó → innováció: a fejlődés hordozója (minőségi változás) Joseph A. Schumpeter, osztrák közgazdász (1883-1950) Fő műve: A gazdasági fejlődés elmélete, 1912

5 Az innováció típusai (OECD Oslo Manual, 2005) Termék innováció (product): jellemzőit, vagy szándékolt felhasználását tekintve új, vagy jelentősen fejlesztett termék / szolgáltatás bevezetése. Eljárás innováció (process): egy új, vagy jelentősen fejlesztett termelési mód bevezetése. Marketing innováció (marketing): új marketing módszer bevezetése (jelentős változtatás a termék design, a csomagolás, az elosztás, a promóció, vagy az árazás tekintetében). Szervezeti innováció (organizational): új szervezeti metódus bevezetés (a cég üzleti gyakorlata, belső vagy külső kapcsolatai tekintetében). Freeman (1988) 1. fokozatos vagy módosító innovációk - teljesítményjavítás - költségcsökkentés - alkatrész vagy komponens cseréje 2. radikális innovációk - új termék új technológia (CD lejátszó) - új termék meglévő technológia (walkman)

6 A Kondratyev-ciklusok és a regionális fejlődés Nikolai D. Kondratyev (1892-1934?)

7 2. Az innováció terjedése Lineáris modell Rendszermodell A termékéletciklus és a profitciklus szakaszai Fejlett és fejlődő országok

8 Az innováció terjedésének lineáris modellje Ötletek Invenciók Innováció Az első adaptáció Az n-edik adaptáció Az innováció keletkezése Az innováció terjedése Szelekció Termékfejlesztés Az első termék- közvetítés A diffúziós szakasz Részfolyamat Szakasz Állomás

9 Az innováció folyamatának interaktív modellje (Varga Attila)

10 Az USA export/import az új piaci szegmensekben (Vernon-ciklusok)

11 A termékéletciklus és a profitciklus szakaszai.

12 Hagyományos versus csúcstechnológiai termékek életgörbéi

13 3. A vállalatok jellemzői a különféle fejlesztési fázisokban Inputok Tradicionális iparCsúcstechnológiai ipar Fejlesztési fázis Érettség fázisa Szabványosí tási fázis Fejlesztési fázis Érettség fázisa Tőke nagy tőkeigény nagy forgótőke igény nagy tőkeigény nagytőkeigén y és kockázat Szakképzetlen munkaerő kevés számúközepesnagyszámúkisszámú Fejlesztői és kutató állomány jelentőslényegeskisszámúnagyszámú Irányítókkevés számújelentőskisszámúközepes Marketing szakemberek kevés számújelentőskisszámúközepes Externáliákjelentős nagyon hasznos közepes nagy jelentőségű nagyon hasznos Telephelyválasztás gazdasági centrum agglomeráci ós terület periféria gazdasági centrum Agglomerá- ciós terület

14 Employment hi-tech 2002 < 7.45 < 7.45 – 9.55 < 9.55 – 11.65 11.65 – 13.75 >= 13.75 No data Average = 10.6 Standard deviation = 4.30

15 Iparirányító és gazdaságirányító központok.

16 4. Az innováció terjedésének térbeli módjai Szomszédsági hatásokon alapuló terjedés  Expanziós  Relokációs  Kombinatív Településhierarchia mentén  Tisztán hierarchikus  Tisztán szomszédsági  Szomszédsági és hierarchikus kombinációja Véletlen Torsten Hägerstrand svéd geográfus (1916-2004)

17 Az innovációk szomszédsági térbeli terjedése a) expanziós terjedés b) relokációs terjedés c) kombinatív terjedés Peter Haggett Emeritus Professor Univesity of Bristol (1933- ).

18 Az innovációk terjedését gátló tényezők Összetett tényezők: természeti környezet kulturális, mentális akadályok politikai akadályok finanszírozási akadályok infrastrukturális, vagy fizikai akadályok emberi, vagy humán akadályok

19 5. Regionális innovációs rendszerek, EU-s és hazai helyzetkép Hogyan lehetne a kevésbé fejlett országokban és régiókban az innovációk kidolgozását és terjedését felgyorsítani? RIS: regional innovation strategy EU NUTS-2 régiókban elvárt a RIS NIR: Nemzeti Innovációs Rendszer Mi a helyzet Magyarországon? EU lisszaboni stratégia: a GDP 3 %-a legyen a K+F-kiadások aránya (nem éri el az 1 %-ot) Magyarországon Budapesten van az Európai Innovációs és Technológiai Intézet székhelye (2008) Molnár Károly: kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter NKTH: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal http://www.nkth.gov.hu/

20 Brown piaci és ügynökségi modellje Lawrence A. Brown Professor Ohio State University

21 Innovativeness of Regions From a presentation by Hugo Hollanders (MERIT)

22 K+F-t nem végző innovátorok aránya (EIS, 2007, 28.o., Bajmócy Zoltán)

23 Innovációs hajlandóság: sereghajtók között (25 mutató alapján, %) Forrás: EU Innovation Scoreboard, 2007

24 Kevés K+F költés, torz területi és szektorális szerkezet Forrás: KSH Kutatás és Fejlesztés 2006 Regionális megoszlásSzektoronkénti megoszlás

25 Alacsony szinten a szellemi tulajdon generálás és felhasználás Forrás: EU Innovation Scoreboard 2007

26 K+F ráfordítások a GDP arányában Magyarországon Forrás:KSH, Kutatás és Fejlesztés 2006

27 A hazai kistérségek innovációs képességük alapján (Bajmócy Z.)

28 Tudományos minősítettek száma a pólusvárosokban (ezer lakosra): Straub. F Brunó hatása a szegedi BIOPOLISZ-ra


Letölteni ppt "REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN (8. ELŐADÁS, 2008. november 11.) Prof. Dr. Lengyel Imre Intézetvezető egyetemi tanár MTA (közgazdaságtudomány) doktora SZTE Gazdaságtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések