Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbbtanulás 2013/2014 Móra Ferenc Ált. Isk. OM:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbbtanulás 2013/2014 Móra Ferenc Ált. Isk. OM:"— Előadás másolata:

1 Továbbtanulás 2013/2014 Móra Ferenc Ált. Isk. OM: 035058
Készítette: Tóth Eszter pályaválasztási felelős október

2 Az előadás anyaga Of.-nél nyomtatva megtalálható
Az iskola honlapján pár nap múlva olvasható:

3 Információs lehetőségek
A választott középiskola honlapja / középfokú beiskolázás (Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Int. iskolaválasztást támogató weboldala) (Az „Iskolaválasztás előtt” c. könyv az idén sem fog megjelenni („kék könyv”))

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Köznevelési Hídprogramok
A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, … Híd I: Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. … Híd II: Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. …

13 Országos statisztika (általában, az előző években)
Jelentkezők száma: Férőhely: Első választott helyre: kb. 72% Első három hely valamelyikére: kb. 94% Általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt: kb Üresen maradt férőhelyek:

14 A felvételi eljárás szakaszai
Általános: I. 17. – IV. 25. KIFIR (szóbeli meghallgatások: II. 18. – III. 7.) Jelentkezések: II. 14-ig Rendkívüli: V. 05. – V. 16. (90% alatt kötelező) (ill. V. 05. – VIII. 29. lehetőség) Új jelentkezések, nem KIFIR Üres férőhelyek keresése: - májustól az Interneten is! és a - FPPTI-ben is (beiskolázási iroda – gyorsabban frissít)

15 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (1)
Közvetlen tanulói jelentkezés: XII. 10. Írjak? Ne írjak? Még nem tudom, hová akarok jelentkezni. Írásbeli időpontja: I (szombat) Pótnap: I (csüt.) Megjelenés 30 perccel előtte! Regisztráció! arcképes igazolvány (diákig. vagy személyi ig.)! Körző, vonalzó, szögmérő, íróeszközök (ceruzák – rajzhoz, kék vagy fekete tollak), Bárhol írhatja! Oda kell beküldeni / bevinni, ahol írni szeretné!

16 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (2)
Mintafeladatok: / Köznevelés / Középfokú felvételi eljárás / központi írásbeli… Ha a középiskola kéri a közös írásbeli eredményét, akkor köteles az írásbelit meghirdetni és megszervezni! Az OH a honlapján XI. 15-ig közzéteszi az írásbelit szervező középiskolák jegyzékét. Értékelő lap: II. 06-ig érte menni, 1 eredeti pld. a tanulónál marad!, el kell tenni!, később szükség lehet rá! Fénymásolatokat a jelentkezési lapokhoz csatolni!

17 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (3)
SNI és Nev.Tan.-os tanuló esetében szükséges a speciális körülmények ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény fénymásolatának csatolása a jelentkezési laphoz (2013. XII. 10.). A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, határozatba foglalja, és döntéséről az írásbeli vizsga előtt tájékoztatja a tanulót.

18 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (4)
Kérésre adható: A választott iskolától kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését - egyik vagy mindkét vizsgatárgyból Az írásbeliztető iskolától kérheti: időhosszabbítás segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszköz(öke)t használhatja a vizsga során)

19 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (5)
bizonyos feladatok értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizs- gadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípu- sokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elerhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

20 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (6)
Az írásbeli vizsgán tájékoztató: (figyeljen a gyerek az írásbelin, és írja fel!) A dolgozat megtekintéséről (8 napon belül 1 munkanap) fénymásolat v. digitális fénykép készíthető Észrevételek beadásának lehetőségéről (megtekintés másnapján 16h-ig) Észrevétel beadása és elbírálása írásban!

21 A felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek (1)
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt) § (2) bekezdése § (1)-(2) bekezdése § § (6) bekezdése § (9)-(10) bekezdése A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: - 7. § (1) és (3) bekezdései § (5) bekezdése § (3), (4), (6), (7), (9) és (10) bekezdései fejezete, §

22 A felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek (2)
A 2013/14. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 3. számú melléklete (a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben)

23 Szabályozók (3) Iskolai dokumentumok
A középiskola saját felvételi tájékoztatója (2013. X. 31-ig) pedagógiai programja SzMSz házirend OH útmutatói (of.-nél fénymásolva) Nyomtatványok kitöltési útmutatói

24 Alapvető tudnivalók (1)
Azonosítás: név + tanulói azonosító szám nyomtatványok, kódjegyzék stb. Interneten is! A szóbeli nyilvános Szóbelire legalább két nap, beosztásról érdeklődni kell (nem mindig küldnek értesítést) Jelige Tagozat nem indul: a jelentkezőket 3 napon belül értesíteni kell! Ideiglenes jegyzéket a felvételit követő 3. napon nyilvánosságra kell hozni (max III. 12.): tanulói azonosító szám vagy jelige

25 Alapvető tudnivalók (2)
Bármilyen meghallgatás csak a felvételi időszak idején!  szabálysértés Állami, (önkormányzati) iskolákban a felvételi költségei a szülőkre, tanulókra nem háríthatók! Határidő: aznap postára adható (régebben: több felvételről szóló értesítés esetén az az érvényes, amelyet a tanuló az adatlapján (ill. módosító adatlapján) előbb rangsorolt! Olyan tanuló az ált. felv. eljárásban nem vehető fel, aki az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepel. Tehát jogszabályellenes az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szereplő tanulóknak is felvételüket jelző levelet küldeni!

26 Alapvető tudnivalók (3)
Az iskolák nem írattathatnak saját feladatlapot! A felvételi döntés alapja: 1. kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy 2. a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli felvételi eredménye (min. 50 %) alapján, vagy 3. a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli felvételi eredménye (min. 50 %) + a szóbeli meghallgatás (max. 25%) eredménye alapján

27 Tehetséggondozó osztályt indító gimnáziumok (Bp.)
Eötvös József Gimn. Berzsenyi Dániel Gimn. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimn. Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. Bp. Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimn. és SzKI. Városmajori Gimn. Szent István Ginm. Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimn. De! Nem írattathatnak külön központi írásbelit!

28 Kötelező felvételt biztosító iskolák (tavalyi, az új 2014. I
Kötelező felvételt biztosító iskolák (tavalyi, az új I. 31-én várható, ritkán változik) Csak a szakiskolába! Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn. (1194 Csengő u. 1.) Mándy Iván (Szabómester) Szakképző Iskola (1089 Elnök u. 3.) Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk., Szakiskola és Koll. (1097 Timót u. 3.) Than Károly Ökoiskola, Gimn., SZKI és Szakiskola (1023 Lajos u. 1.) Verebély László SZKI és Szakiskola (1139 Üteg u. 15.)

29 OM azonosító- és Tanulmányi terület kódjegyzék
Figyelem: csak az idei használható! „OM azonosító- és Tanulmányi terület kódjegyzék a középfokú iskolai felvételikhez a 2014/2015 tanévre” (kapjuk nyomtatva is) OM azonosító: oktatási intézmény azonosítására szolgáló 6 jegyű szám (az első 0 is lehet) Tanulmányi terület kódja (volt tagozatkód): Az iskolán belül működő tanulmányi területre vonatkozó kétjegyű kód, a középiskola adja.

30 Jelentkezési lap Egy lapon egy iskola de több tanulmányi terület
A jelentkezés ne legyen túl kevés; ne csak „elit” iskolákat jelöljenek meg! Értesítési cím: csak, ha nem azonos a lakcímmel

31 Tanulói adatlap Középiskolák adatainak felsorolásánál a sorrend nem számít Rangsor felállítása tagozatonként Elektronikus adatlap kitöltő rendszer!!! A 9. évfolyamra jelentkezők beiskolázásakor az ált. isk.-nak használni 2013 jan. óta kötelező! (elérhető: január elejétől a jelszó!) (Tavaly volt adatbegyűjtő lap, melyet a szülő töltött ki, és amely alapján az of. az elektronikus adatlap kitöltő rendszerrel a jelentkezési lapokat elkészítette)

32 Tanulói adatlap (példák a rangsorolásra)
Jelentkezések: A iskola angol B iskola angol A iskola matek B iskola matek A iskola ált. tantervű Példák a rangsorolásra: A angol A angol B angol A matek A matek A általános B matek B angol A általános B matek

33 Aláírások A jelentkezési lapot és az adatlapot mindkét szülőnek alá kell írnia (vagy nyilatkozat fénymásolatának csatolása, of-nél van) A tanuló is aláírja, ha a 14. évét betöltötte (Mindenkivel alá szoktuk íratni) Osztályfőnök Igazgató (pecsét)

34

35 Módosítás Módosító tanulói adatlap („M”) III (osztályfőnökkel egyeztetve) Mikor érdemes módosítani? NE módosítson biztos 2.-ra! Beírt jelentkezés nem törölhető! Új iskola nem írható be! Sorrend változtatható! Új tagozat felvehető – de csak a középiskolával egyeztetve, az eredeti jelentkezési lapra rávezetve! Figyelem! III. 18-án éjfélkor lezár a rendszer! Új kitöltésével érvényét veszti a régi! Dátum! Aláírások!

36 Bukások Félévkor: elmennek a lapok, feltételes felvételi
Év végén  rendkívüli felvételi eljárás  Híd-program

37 Határidők 2013. okt. 31. A középiskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét Az ált. isk. szóban tájékoztatja a szülőket felvételi eljárás rendjéről. Nov. 15. az OH közzéteszi az írásbeli felvételit szervező középiskolák jegyzékét Dec. 10. Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára 2014. jan Írásbeli felvételi vizsga Jan Pótló írásbeli felvételi vizsga (csak igazolással!)

38 Febr. 6. A középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat (érte kell menni!)
Febr. 14. Az ált. isk. továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a felvételi központnak. Febr. 18. – márc. 7. Általános felvételi eljárás (3 hét), szóbeli felvételi vizsgák Márc A középiskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők (ideiglenes) felvételi jegyzékét. Márc. 17. – 18. Módosítás. Az ált. isk. eddig elzárva őrzi az eredeti, korábban elküldött adatlapok második példányát. Márc. 19. A módosító adatlap megküldése a Felvételi Központnak.

39 Ápr. 25. A középiskolák megküldik a felvételről (rangsorban elfoglalt sorszám) vagy az elutasításról (E) szóló értesítést a jelentkezőnek és/vagy az általános iskolának. Máj. 5 – 16. Rendkívüli felvételi eljárás (kell, ha 90% se!) Máj. 5 – aug. 29. Rendkívüli felvételi eljárás (lehet, ha 90% felett) Máj. 16. A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről Júni. 1. A jogorvoslati eljárások befejezése Júni. 25 – 27. Beiratkozások

40 Iskolai határidők (Móra)
Döntés az iskolákról, tagozatokról, sorrendről: mostanában! Választott iskolák, tagozatok adatait of-nek írásban beadni: jan. 10-ig (P) Lapok nyomtatása és szülői aláírások: jan. 31-ig (P) Jelentkezési lapok leadása az én kezembe: febr. 07. (péntek) !!!  pecsétek, aláírások  az írásbeli eredményének fénymásolása, lapok mellé csatolása  szülői beleegyezések fénymásolása, csatolása  postázás: iskolánként szétválogatni mellékletek gépelése, pecsételése, aláírása

41 Sok sikert kívánok mindenkinek


Letölteni ppt "Továbbtanulás 2013/2014 Móra Ferenc Ált. Isk. OM:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések