Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságpolitika 4. Kereskedelempolitika. Kereskedelempolitika Ne takargassuk hibáinkat, de azért eredményeinket is mutassuk meg időben! Kereskedelempolitika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságpolitika 4. Kereskedelempolitika. Kereskedelempolitika Ne takargassuk hibáinkat, de azért eredményeinket is mutassuk meg időben! Kereskedelempolitika."— Előadás másolata:

1 Gazdaságpolitika 4. Kereskedelempolitika

2 Kereskedelempolitika Ne takargassuk hibáinkat, de azért eredményeinket is mutassuk meg időben! Kereskedelempolitika

3 Kereskedelempolitika helye a gazdaságpolitikán belül A kereskedelempolitika helyét meghatározó tényező a gazdaságpolitikához és a külpolitikához való viszonya Gazdaságpolitikai eszközök: Makrogazdasági eszközök, amelyek a gazdasági aktivitás szintjét szabályozzák Makrogazdasági eszközök, amelyek a gazdasági aktivitás szintjét szabályozzák Mikrogazdasági eszközök, amelyek az erőforrások allokációját szabályozzák Mikrogazdasági eszközök, amelyek az erőforrások allokációját szabályozzák Társadalompolitikai eszközök, amelyek a gazdasági szereplők szociális helyzetét befolyásolják Társadalompolitikai eszközök, amelyek a gazdasági szereplők szociális helyzetét befolyásolják

4 Mikrogazdasági eszközök Versenypolitika Versenypolitika Iparpolitika Iparpolitika Foglalkoztatási politika Foglalkoztatási politika Kereskedelmi politika Kereskedelmi politika

5 Kereskedelem és a gazdasági növekedés kapcsolata Strukturalista elmélet: A külkereskedelem hatása kedvezőtlen A külkereskedelem hatása kedvezőtlen Elszegényítő, gazdasági fejlődést korlátozó, relatív elmaradottságot konzerváló hatás érvényesül a fejlődő országok számára Elszegényítő, gazdasági fejlődést korlátozó, relatív elmaradottságot konzerváló hatás érvényesül a fejlődő országok számára

6 Strukturalista elmélet A kedvezőtlen hatások megjelenésének oka: a) Cserearányok romlása - a munkamegosztás iránya miatt - a munkamegosztás iránya miatt - piacszerkezetek miatt - piacszerkezetek miatt Singer-Prebisch - tétel b) Az exportkereslet erőteljes ingadozása (a fejlett országok konjunkturális ciklusai) (a fejlett országok konjunkturális ciklusai) c) A gyermekiparágak védelem hiánya miatti leszakadása d) A kereskedelemből eredő előnyök elosztása egyenlőtlen

7 Strukturalista felfogás Elsősorban a belföldi piacon alapuló növekedés ösztönzése, Elsősorban a belföldi piacon alapuló növekedés ösztönzése, védelem a fejlettebb országok termelőivel szemben védelem a fejlettebb országok termelőivel szemben Szükséges az import korlátozása, szabályozása Szükséges az import korlátozása, szabályozása IMPORTHELYETTESÍTŐ, BEFELÉ FORDULÓ STRATÉGIA

8 Neoklasszikus felfogás A külkereskedelem előnyös, nem elszegényít, hanem gazdagít A külkereskedelem előnyös, nem elszegényít, hanem gazdagít Kritikájuk a strukturalistákkal szemben: Kritikájuk a strukturalistákkal szemben: a) az export szerkezetét nemcsak a fejlettség, hanem a termelési tényezőkkel való ellátottság is meghatározza a) az export szerkezetét nemcsak a fejlettség, hanem a termelési tényezőkkel való ellátottság is meghatározza b) megtestesült technológia révén tudás, minőség cseréje is lezajlik - nemcsak árhatások érvényesülnek b) megtestesült technológia révén tudás, minőség cseréje is lezajlik - nemcsak árhatások érvényesülnek c) az iparágakon belüli kapcsolatok súlyának növekedése - azonosan érintik a feleket az árhatások c) az iparágakon belüli kapcsolatok súlyának növekedése - azonosan érintik a feleket az árhatások d) nem erőteljesebbek az árak ingadozásai a primer, mint az ipari termékek piacán d) nem erőteljesebbek az árak ingadozásai a primer, mint az ipari termékek piacán e) az állami támogatásokért folyó versenyben a termelők elsődleges erőfeszítései nem a hatékonyság növelésére irányulnak e) az állami támogatásokért folyó versenyben a termelők elsődleges erőfeszítései nem a hatékonyság növelésére irányulnak

9 Neoklasszikus felfogás A külkereskedelem biztosította előnyök A külkereskedelem biztosította előnyök - részben statikus, részben dinamikus jellegűek - részben statikus, részben dinamikus jellegűek - Statikus - komparatív előnyök, fogyasztási lehetőségek kibővülése - Statikus - komparatív előnyök, fogyasztási lehetőségek kibővülése - Dinamikus – skálahatékonyság növekedése, technológiai hatás érvényesülése, X-hatékonyság növekedése - Dinamikus – skálahatékonyság növekedése, technológiai hatás érvényesülése, X-hatékonyság növekedése

10 Neoklasszikus felfogás Kereskedelempolitika célja: Kereskedelempolitika célja: a külkereskedelem ösztönzése a külkereskedelem ösztönzése a gazdaság komparatív előnyeinek kihasználása a gazdaság komparatív előnyeinek kihasználása

11 A kereskedelempolitika jellege Az állami beavatkozás mértéke szerint: Az állami beavatkozás mértéke szerint: a) semleges a) semleges b) aktivista b) aktivista

12 Semleges kereskedelmi politika Az állam csak a törvényi kereteket határozza meg Az állam csak a törvényi kereteket határozza meg A piaci mechanizmus szabályoz A piaci mechanizmus szabályoz

13 Aktivista kereskedelempolitika Részben helyettesíti, kiegészíti a piaci mechanizmusokat Részben helyettesíti, kiegészíti a piaci mechanizmusokat Részben kiigazítja a piaci tökéletlenségeket Részben kiigazítja a piaci tökéletlenségeket

14 Kereskedelempolitika csoportosítható: a) Importhelyettesítő célja: a belföldi termelők védelme, a hazai piacokon történő értékesítés támogatása célja: a belföldi termelők védelme, a hazai piacokon történő értékesítés támogatása eszközei: kvóták, vámok, túlértékelt árfolyam, stb. eszközei: kvóták, vámok, túlértékelt árfolyam, stb. b) Exportorientált cél: az export jövedelmezőségének javítása, az exportértékesítés támogatása cél: az export jövedelmezőségének javítása, az exportértékesítés támogatása eszközei pl: exportberuházásokra nyújtott kedvezményes hitelek, az export szubvencionálása, az importált inputokat terhelő vámok visszafizetése, stb. eszközei pl: exportberuházásokra nyújtott kedvezményes hitelek, az export szubvencionálása, az importált inputokat terhelő vámok visszafizetése, stb.

15 A kereskedelempolitika eszközrendszere: importszabályozás lehetnek: árjellegű (vámok) lehetnek: árjellegű (vámok) és mennyiség jellegű eszközök és mennyiség jellegű eszközök Nem vám jellegű korlátozások eszközei: Nem vám jellegű korlátozások eszközei: - illeték - illeték - antidömping illeték - antidömping illeték - kvóták - kvóták - letéti rendszer, importfedezet biztosítása - letéti rendszer, importfedezet biztosítása - önkéntes exportkorlátozás - önkéntes exportkorlátozás - egészségügyi szabályok, szabványok, belépési feltételek szabályozása - egészségügyi szabályok, szabványok, belépési feltételek szabályozása

16 A kereskedelempolitika eszköz - rendszere: exportszabályozás Input-orientált eszközök: a hazai és az importált termelési tényezők árát mérséklik pl: gyorsított amortizáció lehetősége, kedvezményes kamatozású beruházási hitelek, vámvisszatérítés, stb Input-orientált eszközök: a hazai és az importált termelési tényezők árát mérséklik pl: gyorsított amortizáció lehetősége, kedvezményes kamatozású beruházási hitelek, vámvisszatérítés, stb Output-orientált eszközök: a termelés és az értékesítés jövedelmezőségét növelő eszköközök Output-orientált eszközök: a termelés és az értékesítés jövedelmezőségét növelő eszköközök pl. exporthitelek, K+F kiadások támogatása, szubvenciók, stb. pl. exporthitelek, K+F kiadások támogatása, szubvenciók, stb.

17 Kereskedelmi akadályok korábban a piacra jutás a határon megállapított vámokra helyezte a hangsúlyt korábban a piacra jutás a határon megállapított vámokra helyezte a hangsúlyt Manapság egyre jelentősebbé válnak a határátlépést követő egyéb akadályok: Manapság egyre jelentősebbé válnak a határátlépést követő egyéb akadályok: - nehézkes vámeljárás, megkülönböztető adószabályok és gyakorlatok - nehézkes vámeljárás, megkülönböztető adószabályok és gyakorlatok - műszaki rendelkezések, standardok és megfelelőség- értékelési eljárások - műszaki rendelkezések, standardok és megfelelőség- értékelési eljárások - nyersanyagokhoz való hozzáférés korlátozása - nyersanyagokhoz való hozzáférés korlátozása - szellemi tulajdonjogok védelme - szellemi tulajdonjogok védelme - akadályok a szolgáltatások és a külföldi közvetlen befektetések területén - akadályok a szolgáltatások és a külföldi közvetlen befektetések területén - kereskedelmi védelmi eszközök jogszerűtlen alkalmazása - kereskedelmi védelmi eszközök jogszerűtlen alkalmazása - állami támogatások és egyéb szubvenciók tisztességtelen alkalmazása - állami támogatások és egyéb szubvenciók tisztességtelen alkalmazása

18 A kereskedelempolitika liberalizálása Több tényezővel függ össze: Több tényezővel függ össze: - az importhelyettesítő kereskedelmi politika eredményeként kialakuló makrogazdasági feszültségek - az importhelyettesítő kereskedelmi politika eredményeként kialakuló makrogazdasági feszültségek - az adósságválság, az adósságszolgálat teljesítésével összefüggő exportkényszer - az adósságválság, az adósságszolgálat teljesítésével összefüggő exportkényszer - az állami beavatkozással szemben felerősödtek a visszaszorítására irányuló törekvések - az állami beavatkozással szemben felerősödtek a visszaszorítására irányuló törekvések - az erőteljes exportorientált növekedést folytató távol- keleti gazdaságok gyors növekedése - az erőteljes exportorientált növekedést folytató távol- keleti gazdaságok gyors növekedése - a liberalizálás hatékonyabb erőforrás-allokáció elérését teszi lehetővé, elérhetővé tesz hatékonyabb termelési eljárásokat, technikákat - a liberalizálás hatékonyabb erőforrás-allokáció elérését teszi lehetővé, elérhetővé tesz hatékonyabb termelési eljárásokat, technikákat - racionálisabb piaci struktúrák kialakulását tesz lehetővé - racionálisabb piaci struktúrák kialakulását tesz lehetővé

19 A liberalizálás hatása Függ: milyen ütemben megy végbe Függ: milyen ütemben megy végbe kiinduló makrogazdasági helyzet kiinduló makrogazdasági helyzet korábban gyakorolt protekcionizmus időtartama korábban gyakorolt protekcionizmus időtartama külső tényezők hatása külső tényezők hatása alkalmazott stabilizációs politika alkalmazott stabilizációs politika társadalmi csoportok ellenállása társadalmi csoportok ellenállása Liberalizálás és a stabilizáció kapcsolata Liberalizálás és a stabilizáció kapcsolata - melyiket célszerű előbb megvalósítani? - melyiket célszerű előbb megvalósítani?

20 Liberalizáció hatása: Rövid távon nem befolyásolja számottevően a főbb makrogazdasági mutatók alakulását. Szerkezeti és intézményi változások hatására nő a gazdaság nyitottsága, exportorientáltsága, a külker. súlya a a gazdaságban Rövid távon nem befolyásolja számottevően a főbb makrogazdasági mutatók alakulását. Szerkezeti és intézményi változások hatására nő a gazdaság nyitottsága, exportorientáltsága, a külker. súlya a a gazdaságban Hosszú távon: exportorientáció és export növekedése (eltérő módon ítélik meg) Hosszú távon: exportorientáció és export növekedése (eltérő módon ítélik meg)

21 Európai Unióhoz való csatlakozás Vámunióhoz csatlakoztunk – a csatlakozó országok közvetlen szabályozási autonómiájuk a külkereskedelem szabályozásában csökken Vámunióhoz csatlakoztunk – a csatlakozó országok közvetlen szabályozási autonómiájuk a külkereskedelem szabályozásában csökken Egységesített külkereskedelmi politika Egységesített külkereskedelmi politika

22 Közös kereskedelemi politika Egyik alapvető alkotóeleme: az erőteljes piacra jutási politika Egyik alapvető alkotóeleme: az erőteljes piacra jutási politika Elkötelezettség a multilaterális intézményekben való részvételre Elkötelezettség a multilaterális intézményekben való részvételre Gazdasági szereplők közvetlen segítése a harmadik országokban történő piacra lépés segítésében Gazdasági szereplők közvetlen segítése a harmadik országokban történő piacra lépés segítésében EU és tagállami képviseletek, a vállalkozók szervezeti részvételével a helyi uniós piacra jutási csoportok kialakítása EU és tagállami képviseletek, a vállalkozók szervezeti részvételével a helyi uniós piacra jutási csoportok kialakítása A tagállamok tisztviselői közötti intenzívebb együttműködés A tagállamok tisztviselői közötti intenzívebb együttműködés Kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos panaszbejelentés módjának és azok bizottsági elemzésének korszerűsítése Kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos panaszbejelentés módjának és azok bizottsági elemzésének korszerűsítése Az adatbázis teljes felújítása Az adatbázis teljes felújítása Főbb akadályok, célpiacok, ágazatok, területek rangsorolása a források hatékonyabb kihasználása érdekében Főbb akadályok, célpiacok, ágazatok, területek rangsorolása a források hatékonyabb kihasználása érdekében

23

24

25

26

27

28


Letölteni ppt "Gazdaságpolitika 4. Kereskedelempolitika. Kereskedelempolitika Ne takargassuk hibáinkat, de azért eredményeinket is mutassuk meg időben! Kereskedelempolitika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések