Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az Áldozatsegítő Szolgálat és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közös hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítása Komárom-Esztergom megyében” 2008. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az Áldozatsegítő Szolgálat és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közös hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítása Komárom-Esztergom megyében” 2008. április."— Előadás másolata:

1 „Az Áldozatsegítő Szolgálat és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közös hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítása Komárom-Esztergom megyében” 2008. április 26. Dr. Lengyel Tímea Dr. Gulyás Renáta

2 Támogatott: Igazságügyi Hivatal (1145 Budapest, Róna utca 135.) A modellprojekt jellege: Mikro A pályázati program célja: Mikro I. 6. „ Az áldozatsegítő szolgáltatás hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítását célzó modellprogram kidolgozása és megvalósítása” A megvalósított projekt megnevezése: „Az Áldozatsegítő Szolgálat és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közös hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítása Komárom-Esztergom megyében” A partnerségi együttműködésben részt vevő szervezetek: Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő és Jogi Segítségnyújtó Szolgálata (projekt megvalósítója) Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Projekt időtartama: 2007. szeptember 1. – 2008. április 30.

3 Kiindulópontjaink Személyi és tárgyi feltételek megléte Többletszolgáltatásra való igény az ügyfelek és a munkatársak részéről Rendőrkapitányságok jelzései A kérelmüket hét közben előterjesztő ügyfeleink igényei Az azonnali pénzügyi segély igénylésére nyitva álló határidő rövidsége A Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának ügyfélfogadási gyakorlata A hét eleji munkanapok túlterheltsége Az ügyintézők adminisztrációs terhei Komárom-Esztergom megye közlekedési adottságai

4 Fentiek figyelembevételével az Igazságügyi Hivatal a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint konzorciumi partnerrel együttműködve jelen projekt keretei között a következőképpen kívánja megvalósítani az áldozatsegítő szolgáltatások hétvégi ügyeleti rendszerét Komárom-Esztergom megyében: A Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának és Jogi Segítségnyújtó Szolgálatának munkatársai valamint a Hivatal gazdasági ügykezelője vállalják, hogy kísérleti jelleggel, 2007 novembere és 2008 áprilisa közötti 24 hetes időszakban, a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal 2800 Tatabánya, Előd vezér út 4. szám alatti helyiségében, napi 4 óra időtartamban, szombaton és vasárnap 8-tól 12 óráig megvalósítják az Áldozatsegítő és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közös hétvégi ügyeleti rendszerét.

5 A jogi segítségnyújtó szolgálat feladatai Hatósági tevékenység keretében támogatás iránti kérelmek rászorultság alapján történő elbírálása Az engedélyező határozattal rendelkezők számára a jogi segítői hálózaton keresztül a támogatás igénybevételének biztosítása Az egyszerűbb megítélésű ügyekben a hivatal munkatársai tájékoztatást, tanácsadást nyújtanak, illetve felvilágosítást adnak hatásköri illetve illetékességi kérdésekben Határon átnyúló jogviták esetében támogatás biztosítása  Uniós állampolgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez  A magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróság előtti eljárásokban kérhessenek jogi segítséget, költségmentességet, pártfogó ügyvédet

6 Támogatások peren kívüli ügyekben A jogi segítő peren kívül ad tanácsot illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot :  minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor,  peren kívül is lezárható jogvitában érintett fél részére,  mindennapi megélhetést érintő kérdésekben,  ha az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt,  bűncselekmény áldozata számára, amennyiben a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog– vagy érdeksérelem elhárításához szükséges a szakjogászi közreműködés,  polgári vagy büntető eljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez szükséges a segítség. Kizárt a támogatás pl. vámügyekben, hitelügyekben, alkotmányjogi panasszal kapcsolatban, valamint ingatlan adásvételi szerződésekben, ez utóbbi alól kivétel: a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetőleg az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatalok első lakáshoz jutása érdekében a jogi segítő adásvételi szerződést készíthet.

7 Támogatások peres ügyekben Polgári peres és nemperes eljárásokban pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása:  a felperes,  az alperes,  a beavatkozó (perbe hívott),  a kérelmező  és a kérelmezett fél részére. Büntető ügyben Pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása:  a sértett,  a magánvádló,  a magánfél,  és az egyéb érdekeltek, valamint  a pótmagánvádló részére. Személyes költségmentesség a pótmagánvádló részére. Főszabály szerint a pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást a jogi segítőnek, a kirendelésre kivételesen kerül sor.

8 Rászorultság peren kívüli ügyekben 1.) A jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam viseli a)Kedvezményezett kör  Rendszeres szociális segélyben részesülők vagy rendszeres szociális segélyben részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban  Közgyógyellátásban részesülők  Átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személyek  Menekült, menedékes  Vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár, vagy az volt, továbbá visszahonosításra irányuló eljárásban résztvevő személy  Családjában olyan gyermeket gondoz, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították

9 Rászorultság peren kívüli ügyekben b)A fél egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyona pedig nincs ( 28500 Ft-ot ). c)Egyedülálló személy esetében, ha a fél rendelkezésre álló havi nettó jövedelme nem haladja meg nyugdíjminimum 150 %-át. ( 42750 Ft-ot ) d) Akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, esetében a jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam viseli, ha jövedelme nem haladja meg a 147232 forintot. 2.) A jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam megelőlegezi, ha a fél havi nettó jövedelme nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év– a KSH által közzétett – nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43%-át és vagyona nincs ( 73616 Ft-ot ).

10 Rászorultság peres ügyekben 1.) A pártfogó ügyvéd díját az ügyfél helyett az állam viseli: a.) kedvezményezett kör b.) akiknél a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét c.) egyedülálló személyek esetében a minimálnyugdíj 150 %-át d.) ha a fél költségmentességben részesül 2.) Pártfogó ügyvéd díját az állam megelőlegezi: a.) akiknél a családban a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 73616 forintot b.) bűncselekmény áldozata és a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 147232 forintot c.) ha a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg d.) kiemelkedően közhasznú szervezet és a munkavállalói érdekképviseleti szervezet esetében az általuk közérdekből, külön jogszabály felhatalmazása alapján indított perben

11 A program ütemterve DátumFeladat TípusMegvalósítás 2007. szeptember 1. – október 31. Előkészítő szakasz  Munkaszervezet felépítése  Feladatok elosztása  Szóróanyagok megtervezése és a nyomdai munkálatok kivitelezése  Tárgyi eszközök beszerzése  Programnyitó értekezlet megszervezése  Televíziós és újsághirdetések megszerkesztése  Sajtóval történő kapcsolatfelvétel 2007. november 1. - 2008. április 30. Megvalósítási szakasz  2007. november 7. - programnyitó értekezlet  2007. november 30. – OBmB ülése  24 héten át a hétvégi ügyeleti rendszer gyakorlati lebonyolítása  Folyamatos részértékelés  Szóróanyagok terjesztése  Ügyeleti rendszer népszerűsítése a helyi sajtóban  2008. április 17. – szakmai egyeztetés az együttműködő partnerrel  2008. április 26. „Hétvégén is az áldozatokért” című szakmai rendezvényen való részvétel 2008. április 1. – április 30. Befejező szakasz A programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése, összefoglaló értékelés.

12 Ügyfelek megoszlása szolgálatonként

13 Az ügyfélforgalom hétvégék szerint (napi átlag: 1,54 fő)

14 Intézkedések megoszlása

15 A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat intézkedéseinek megoszlása

16 Az Áldozatsegítő Szolgálat intézkedéseinek megoszlása

17 Bűncselekmény típusok Lopás: 18 db Emberölés: 2 db Súlyos testi sértés: 2 db Rongálás: 1 db Magánlaksértés: 1 db Szemérem elleni erőszak: 1 db Sikkasztás: 1 db Csalás: 1 db Az ügyfelek megoszlása nem szerint Férfi: 38 fő Nő: 40 fő

18 Összehasonlítás Főváros 66 órás ügyelet/hétvége Telefonos Kizárólag Áldozatsegítő Szolgálat Telefonszám kiadása a RENDŐRSÉGNEK Eszközszükséglet: gépkocsi, telefon, bankkártya Komárom-Esztergom megye 2x4 órás ügyelet/hétvége „Személyes” Jogi Segítségnyújtó Szolgálattal közösen Ügyeleti rendszer elérhetőségének kiadása az ÜGYFÉLNEK Eszközszükséglet: normál hivatali Többletmunka elrendelésével megvalósuló többletszolgáltatás Kísérleti jellegű program Az ügyfelek részéről pozitív fogadtatás A hat hónapos időszak nem bizonyult elegendőnek, hogy a program általánosan elterjedjen

19 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Az Áldozatsegítő Szolgálat és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közös hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítása Komárom-Esztergom megyében” 2008. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések