Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÁV Zrt közlekedésbiztonsági projekt csomag (KözOP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÁV Zrt közlekedésbiztonsági projekt csomag (KözOP)"— Előadás másolata:

1 MÁV Zrt közlekedésbiztonsági projekt csomag (KözOP)
Előkészítés és megvalósítás Problémás hosszszelvények átépítése Pál László Általános vezérigazgató helyettes

2 MÁV Zrt Közlekedésbiztonsági projekt
Projekt közreműködői KÖZOP – MÁV Zrt Közlekedésbiztonsági projekt Vasúti átjárók korszerűsítése –Jármű és Pályadiagnosztikai eszközök beszerzése Közreműködő Szervezet: KIKSZ Zrt Kedvezményezett: MÁV ZRt. Projektirányítás: MÁV Zrt Projektiroda Projekt költségvetése: millió Ft, 43,7 millió euro TSZ aláírása: Projekt megvalósításának tervezett napja:

3 MÁV Zrt Közlekedésbiztonsági projekt
Projekt közreműködői KÖZOP – MÁV Zrt Közlekedésbiztonsági projekt Problémás hosszszelvények átépítése előkészítési projekt Közreműködő Szervezet: KIKSZ Zrt Kedvezményezett: MÁV ZRt. Projektirányítás: MÁV Zrt Projektiroda Műszaki tervezés: MÁV ZRt Műszaki Tervezés Projekt költségvetése: 55 millió Ft, 0,2 millió euro TSZ aláírása: Projekt kezdési időpontja: Projekt megvalósításának tervezett napja:

4 Az előkészítési projekt tartalma
KÖZOP – MÁV Zrt Közlekedésbiztonsági projekt Problémás hosszszelvények átépítése MT + tanulmányterv Engedélyezési terv Egyéb szakértői tevékenységek Környezetvédelmi Hatástanulmány + NATURA2000

5 Megvalósíthatósági tanulmány
Tényadatok, előzmények: 5649 db vasúti-közúti szintbeli kereszteződés (vasúti átjáró) 1,3 km-ként találkozhatunk közúti átjáróval Balesetveszélyes geometriai kialakítások példái: 1) „bogárhátú” átjáró, kis domború lekerekítések 2) Kisívű ráfordulási lehetőség túlemeléssel 3) Egyéb hiányosságok: átmeneti ívek nélküli csatlakozások, egyenes szakasz hiánya elleníves csatlakozások között, láthatósági problémák, túlemelt vágányok külön síkban való fekvése, keresztezett vágányok különböző magassági vonalvezetése A kedvezőtlen geometriai kialakítású közút-vasút szintbeli keresztezésekre a december 19-én Isaszegen történt baleset irányította rá a figyelmet. A balesetet követően a MÁV Zrt. minden szintbeni keresztezés geometriáját felülvizsgálta. A vizsgálat alapján megállapításra került, hogy az elsőrendű főutakon nincs a fennakadás szempontjából problémás átjáró. A másodrendű főutakon 20 db szintbeli keresztezés közúti hossz-szelvénye, illetőleg vonalvezetése aggályosnak minősült a közúti mélyágyas nyerges vontatók közlekedése esetén.

6 A fejlesztés célja A kedvezőtlen geometriai kialakítású közút-vasút szintbeli kereszteződések korszerűsítési lehetőségeinek feltárása Fejlesztési lehetőségek:  Vasúti vágány- és/vagy út hossz-szelvény kiigazítása helyben átépítéssel  Keresztezés kedvezőbb geometriájú áttervezése szükséges mértékű nyomvonal korrekcióval keresztezési szög kedvezőbbé tétele szükséges rálátás biztosítása átjáró áthelyezése nem ívben fekvő vasúti pályaszakaszra    Szintbeni keresztezés megszüntetése A vasúti átjáró kapacitásának meghatározása a 20/1984 (XII.21.) KM rendelet alapján történik. Amennyiben a vasúti átjáró számított kapacitás értéke a közúti mértékadó óra forgalom értékénél kisebb akkor különszintű csomópont építése szükséges. Az útátjáró keresztmetszetén áthaladó egységjárművek számát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Összesítő táblázatai alapján Számítjuk.

7 A projekt hatásterülete
6 Régió 12 Megye

8 Tanulmányterv fejezetei
A MÁV Zrt előzetes helyzetfeltárása alapján vizsgálandó 20 útátjáró tekintetében: Forgalmi helyzet, forgalomtechnikai elemzés, kapacitásszámítás Jelenlegi infrastruktúra, műszaki állapot ismertetése Forgalmi modellezés Személy- és áruszállítás Változatelemzés Műszaki változatok ismertetése Multikritériumos változatelemzés

9 Megvizsgálandó útátjárók forgalma
Közúti forgalomnagyság jellemzésére az egységjármű /nap mérőszámot tekintjük mértékadónak. A vaúti forgalom nagyságának meghatározásakor a jelenlegi menetrend alapján közlekedő személyvonatok számát vesszük alapul Valamint az állomásközben statisztikai adatok alapján közlekedő tehervonatok számát.

10 4603.sz. út x Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal
Műszaki megoldások, változatok: 16. Gyömrő (egy konkrét helyszínen) 4603.sz. út x Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal 16.0. változat Átjáró helyben történő átépítése Csatlakozó 4603.sz. út 100 m hosszban átépül 68,8 MFt 16.1. változat Átjáró helyben történő átépítése a 4603.sz. út 536 m hosszú magassági korrekciójával 251,5 MFt 16.2. változat Szintbeni közúti átjáró megszüntetése Közúti felüljáró műtárgy építése 620 m korrekciós nyomvonal 3 710 MFt

11 Multikritériumos változatelemzés (MCA)
NFÜ „Módszertani útmutató közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2009.” iránymutatásai alapján Cél: A tervezett beruházás projektjeinek rangsorolása Eszköz: Többváltozós, súlyozott értékelési modell A vizsgált változók: Beruházási költség nagysága (tanulmányszintű költség meghatározás alapján) Baleseti kockázati mutató Forgalomnagyság Közúti üzemeltetői szempont Vasúti üzemeltetői szempont Terület igénybevétel TRT összhang, önkormányzati szempont Környezeti hatás

12 Multikritériumos változatelemzés (MCA)
NFÜ „Módszertani útmutató közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2009.” iránymutatásai alapján Helyszín Azonosító Beruházási költség [Ft] Baleseti mutató Forgalom-nagyság [közút-vasút MOF szorzat] Közúti üzemeltetői szempont Vasúti üzemeltetői szempont Terület igénybevétel [m2] TRT összhang (önkormányzati szempont) Környezeti hatás (erdők, NATURA2000 Bódvaszilas 1.1. 2 34 4 3 40000 Eger-Felnémet 2.0. 346 1 2.1. Tápiószentmárton 4.1. 993 28000 Farmos 5.1. 52000 5.2. 62000 5.3. 240000 Ceglédbercel 6.0. 2 001 6.1. 18800 Nyíregyháza - Sóstóhegy 7.1. 3 058 17000 Rakamaz 8.1. 1 519 30000 Nyíradony 9.1. 488 Szeghalom 10.1. 319 20000 Kiskőrös 11.0.  11.1. 2000 Sásd 12.0. 1 061 Sárbogárd 13.0. 703 13.1. 33580 Mórágy 14.1. 83 34500 14.2. 282000 Isaszeg 15.1. 2 606 35000 Gyömrő 16.0. 4 089 16.1. 24000 16.2. Soltvadkert 17.1. 998 74400 Apátfalva 18.0. 505 Nyíradony-Aradványpuszta 19.1. 18100 Nyírgelse 20.1. 352 80000 A multikritériumos választási mátrix minőségi szempontjai: Az egyes műszaki változatok beruházási értéke Baleseti mutató 1 és 4 között értékeli a múltbeli balesete,k valamint a potenciális baleseti kockázat alapján a ming geometriájában mind magassági vonalvezetésében legkritukusabb veszélyszinteket: 1 – csekély szintű Kockázatot: 4 Az átjárók forgalmának nagysága : közút- vasút forgalmi szorzat , a csúcsórai forgalom nagysága alapján Felvett értékek: : 4 : 3 : 2 : Az út és vasút üzemeltetői szempont szubjektív megközelítés 1-es értéket kap a legfontosabbnak ítélt beavatkozás Területigény sávos besorolás szerint veszi fel az értékeket négyzstméter 1 – négyzetméter 2 30001 – négyzetméter 3 fölött 4 Regionális országos fejlesztési elképzelésekkel fennálló koherencia 1 összhangban áll az elképzelésekkel, 2 valamilyen Területrendezési tervvel , önkormányzati elképzeléssel nincs összhangban Natura érintettség , 1-4 közötti érték, a magasabb érték magasabb környezeti károkozás

13 Multikritériumos változatelemzés (MCA)
NFÜ „Módszertani útmutató közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2009.” iránymutatásai alapján Vizsgált Változatok, súlyozással kiemelt szempontok: I. Eset: Beruházási költség + Baleseti kockázat + Forgalomnagyság II. Eset: Beruházási költség + Baleseti kockázat + Forgalomnagyság + Üzemeltetői szempontok III. Eset: Beruházási költség + Baleseti kockázat IV. Eset: Beruházási költség + Üzemeltetői szempontok V. Eset: Beruházási költség + Baleseti kockázat + Forgalomnagyság + Környezeti hatás I- V eset kerül vizsgálatra Ebben 5 külöböző súlyozási rendszer kerül beállításra A súlyok összességében minden esetben 100-at adnak ki, de a felsorolt kritériumok kapják az egyes változatokban A legnagyobb súlyszámot

14 Multikritériumos változatelemzés (MCA)
NFÜ „Módszertani útmutató közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2009.” iránymutatásai alapján Helyszín Azonosító Beruházási költség [Ft] I. II. III. IV. V. Bódvaszilas 1.1. nem 1 Eger-Felnémet 2.0. 2.1. Tápiószentmárton 4.1. Farmos 5.1. 5.2. 5.3. Ceglédbercel 6.0. 6.1. Nyíregyháza - Sóstóhegy 7.1. Rakamaz 8.1. Nyíradony 9.1. Szeghalom 10.1. Kiskőrös 11.0.  11.1. Nem  nem Sásd 12.0. Sárbogárd 13.0. 13.1. Mórágy 14.1. 14.2. Isaszeg 15.1. Gyömrő 16.0. 16.1. 16.2. Soltvadkert 17.1. Apátfalva 18.0. Nyíradony-Aradványpuszta 19.1. Nyírgelse 20.1. Kiválasztott változatok összköltsége: Az eltérő súlyozási rendszerrel történik a megvalósításra javasolt legnagyobb hasznosságot hordozó 12 változat kiválasztása A legtöbb változathoz megjelölt projektek összköltsége: 5 985,8MFt

15 Multikritériumos változatelemzés (MCA)
NFÜ „Módszertani útmutató közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2009.” iránymutatásai alapján És legyen itt egy utolsó változat: Szigorúan beruházási költség alapján 12 átjáró korszerűsítésének minimális költséggel járó változata: 3 953 MFt

16 Költség-haszon elemzés (CBA)
CBA - A megvalósításra kiválasztott 12 átjáró átépítésére készül Pénzügyi elemzés (vele-nélküle eset összehasonlítása) Költségek Bevételek Beruházási költség Maradványérték Működési költségkülönbség Alapfeltételezések Bázis időszak: Vizsgált időtartam: 30 év Pénzügyi diszkontráta: 5% Alkalmazott pénzügyi mutatók Pénzügyi Nettó Jelenérték (FNPV) Pénzügyi Megtérülési Ráta (FRR) Várható eredmény: Erősen negatív jelenérték Megtérülése nem várható a vizsgált időszakban megtér

17 Költség-haszon elemzés (CBA)
CBA - A megvalósításra kiválasztott 12 átjáró átépítésére készül Közgazdasági elemzés (vele-nélküle eset összehasonlítása) Költségek Hasznok Beruházási költség Működési költségkülönbség Maradványérték Alapfeltételezések Bázis időszak: Vizsgált időtartam: 30 év Gazdasági diszkontráta: 5,5% Alkalmazott pénzügyi mutatók Gazdasági Nettó Jelenérték (NPV) Gazdasági Megtérülési Ráta (ERR) Várható eredmény: Jelentős társadalmi externális hasznok Minimális mértékű, ám pozitív jelenérték Minimális megtérülés Utazási időmegtakarítás Baleseti költségmegtakarítás

18 Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt…
Nyíregyháza Mátészalka Bük

19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "MÁV Zrt közlekedésbiztonsági projekt csomag (KözOP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések