Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos adatgyűjtés a szibériai hadifogságban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos adatgyűjtés a szibériai hadifogságban."— Előadás másolata:

1 Tudományos adatgyűjtés a szibériai hadifogságban

2 1676-ban született Stralsund szigetén, német családból, eredeti neve Tabbert Apja és anyai nagyapja is polgármester (Landmeister) volt 1694-ben lépett be a svéd hadseregbe Részt vett a nagy északi háborúban. Az 1706. évi fraustadti ütközetben szerzett érdemeiért XII. Károly nemesi címet adományozott neki és öccsének Peer Siegfridnek. Új nemesi családnevük von Strahlenberg lett. 2

3 3 Stralsund  piactér

4 4 Fraustadt, 1706  nagy svéd győzelem a nagy északi háborúban

5 1. változat A svéd nemesi családok adatait tartalmazó könyv szerint az 1709. június 27-ére virradó napon lezajlott svéd-orosz ütközetben, a poltavai mezőn esett hadifogságba. Philipp Johann von Strahlenberg a csatából menekülve átkelt a Dnyeper folyó biztonságos felére. Katonatiszt öccsét nem találta, ezért visszatért a másik partra, hogy megkeresse. Ott azonban az orosz katonák felismerték és elfogták. 5

6 2. változat 6 Bátyja, Martin ezt írja egyik levelében: „… Testvérem a södermanlandi ezred alezredese a poltavai csata után a boldog emlékezetű királlyal együtt Benderbe érkezett, ahonnan később más tisztekkel együtt Valahiába (Moldvába) küldték és Suceavánál fogságba esett… Szibériába száműzték, ahol 13 évet töltött hadifogságban.”

7 Strahlenberg először Hlinovba (a mai Kirov) került mint fogoly, majd innen az összes többi tiszttel együtt Tobolszkba indították őket, ahová 1711. augusztus 26-án érkeztek meg. Az orosz állam kosztot és kvártélyt nem adott, a svéd tisztek kénytelenek voltak munkát vállalni, és a munkáért kapott fizetségükért szállást bérelni. A városban szabadon mozoghattak. 7

8 8 Tobolszk a 18. században

9 Strahlenberg a helyi könyvtárban tájékozódott, valamint érintkezésbe lépett a városon átutazó diplomatákkal, kereskedőkkel, kutatókkal stb. Először egy térképét készített Szibériáról, ez azonban megsemmisült, amikor 1715-ben háza kigyulladt és leégett 1717-ben elkészítette térképének új változatát 1720-ban Tobolszkba érkezett Messerschmidt, német természettudós. Expedíciójához a helyi viszonyokat már ismerős svéd hadifoglyokat kért segítségül. 9

10 10 Strahlenberg térképe

11 Az orosz kormányzó engedélye után Strahlenberg egy altiszttel (Daniel Kappel) és egy ügyesen rajzoló 15 éves fiúval (Karl Gustav Schulmann) együtt csatlakozott Messerschmidthez 1721 márciusában érkeztek Tomszkba Strahlenberg lett Messerschmidt legfőbb segítője, ő vezette az expedíció naplóját és fordítói tendőket is ellátott Strahlenberg gyakran maradt Tomszkban, amíg Messerschmidt terepmunkát végzett 11

12 1721 decemberében Abakanban végeztek régészeti feltárásokat 1722 tavaszán Krasznojarszkba utaztak Strahlenberg áprilisban értesült a svéd–orosz békekötésről, elkezdte szervezni hazatérését 1723 nyarán érkezett Svédországba, a södermanlandi ezredben folytatta katonai szolgálatát 1740-ben a karlsholmi vár kapitánya lett 1747-ben hunyt el 12

13 13 Térkép Oroszországról Vorbericht eines zum Druck verfertigten Werckes von der grossen Tartarey und dem Koenigreiche Siberien : mit einem Anhang von Gross-Russland, worinnen von dem Autore die Einrichtung und vornehmsten Contenta desselben, vorgetragen werden. Stockholm, 1726. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm, 1730. Description Historique de l'Empire Russien I-II. Párizs, 1757. 

14 A finnugrisztika iránt érdeklődők körében Zsirai Miklós műve nyomán egyoldalú kép alakult ki erről a könyvről. Kétségtelenül vannak benne nyelvészeti megállapítások is, de ezek csak a mű töredékét alkotják. Strahlenberg műve Oroszország történetének, geográfiájának, népeinek, növény- és állatvilágának stb. enciklopédikus jellegű összefoglalása A mű három, kb. egyenlő részre osztható: 1. Bevezető 2. Történeti rész 3. Egyéb ismeretek enciklopédiája 14

15 15 Strahlenberg a boreo-orientalis nyelvek 6 csoportja közül a felsőmagyar-finn osztályba a következő nyelveket sorolta: finn (a lívvel együtt), vogul, mordvin, cseremisz, permi, votják, osztják A kötet végén közölt Tabula Polyglotta finnugor etimológiákat mutat be

16 16 Részletek a táblázatból

17 Reichenbach György: Johann Philipp Strahlenberg és Nicolaas Witsen „országleíró” művei finnugrisztikai vonatkozásainak összehasonlítása nyelvészeti, történeti, néprajzi, régészeti szempontok alapján. Bp. 2010. (Kézirat) Strahlenberg von, Philipp Johann: Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm, 1730. http://archive.org/details/cihm_41821 Philipp Johann von Strahlenberg: Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia. With an Introduction by I. R. Kruger. Studia Uralo-Altaica 8. Szeged, 1975. Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Bp. 1937. 17


Letölteni ppt "Tudományos adatgyűjtés a szibériai hadifogságban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések