Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vetítéstechnika és prezentációs eszközök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vetítéstechnika és prezentációs eszközök"— Előadás másolata:

1 Vetítéstechnika és prezentációs eszközök
A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

2 A vizualizáció, a képi megjelenítés
Segít a tananyag könnyebb megértésében Gyorsabb, hatékonyabb információ-befogadás A tanultak tartósabban rögzülnek vizuális megjelenítéssel Felkeltik az érdeklődést Fejleszti a fantáziát A képi megjelenítés segíti a diákokat a tananyag könnyebb megértésében, az információ gyorsabb befogadásában. A vizualizáció gyorsabb és hatékonyabb információbefogadást tesz lehetővé, a tanultak tartósabban rögzülnek, így idő takarítható meg. Hiszen az emberi agy a vizuális benyomásokat gyorsabban fogja fel, mint a szöveget. A képi ismeretszerzésnél az érzékelés a szóbeli ismeretszerzéshez hasonlóan közvetlenül történik. A látott képek segítik a belső kép kialakítását, melyre sokáig vissza lehet emlékezni. Ezek segítségével kialakíthatók a vizuális ítéletek, melyekből a vizuális képzetek jönnek létre. Egyúttal fontos szerepük van a felidézésben, ugyanis a kép mozgásba hozza a látott dolgokkal kapcsolatos képzeteket és fogalmakat. További jelentősége a látottaknak, hogy felkeltik az érdeklődést egy-egy téma iránt, így aktív befogadásra késztetnek. Az élménynyújtás pedig fejleszti a fantáziát, a szemlélettől a gondolkodás síkjára juttatja el a tanulókat.

3 Vetítéstechnikai eszközök
Frontális munkát támogatják Szemléltetik a mondanivalót Kiegészítik a táblai munkát, a tanári magyarázatot Segítik a téma tartalmi feldolgozását A vetítéstechnikai eszközök (írásvetítő, diavetítő, episzkóp, projektor, presenter, filmvetítő) jól ki tudják egészíteni a frontális munkát, gyakran helyettesítve, kiegészítve a táblai munkát, szemléltetve a mondandót, segítik a téma tartalmi feldolgozását. Elsősorban az értelmi nevelést szolgálják azáltal, hogy információt közölnek, elősegítik a megértést, kiegészítik a tanári magyarázatot. Az egyik leggyakrabban használt taneszköz-csoport nemcsak a pedagógiai gyakorlatban, az üzleti bemutatók elengedhetetlen kommunikációs eszközei is. Alkalmazásuk révén lehetővé válik, hogy egyszerre több személy előtt a szemkontaktus folyamatos fenntartása mellett történhessen a bemutató.

4 Vetítéstechnikai eszközök
Írásvetítő Diavetítő Episzkóp Projektor Filmvetítő Mozgásérzet szempontjából vannak statikus, azaz állóképvetítők (írásvetítő, diavetítő, episzkóp) és dinamikus (projektor, filmvetítő) eszközök. A kivetített kép szempontjából pedig vannak ránézeti (episzkóp) és átvilágításos eszközök (írásvetítő, diavetítő).

5 Domború lencsék (gyűjtőlencsék) Homorú lencsék (szórólencsék)
Optikai alapfogalmak Domború lencsék (gyűjtőlencsék) Összegyűjtik a fénysugarakat (fókuszpontba) Homorú lencsék (szórólencsék) Szétszórják a fénysugarakat A kép előállításához, nagyításához lencsékre, és tükrökre van szükség. Működésüket illetően egy megvilágított tárgyról (legyen az egy lap, egy fólia, film, de akár egy villáskulcs is) a gyűjtőlencse, tükrök és a vetítőobjektív segítségével valódi, nagyított képet állítanak elő a vásznon, vagy a falon). Mivel a nagyításkor a kép fényerőssége jelentősen csökken, a vetítők erős fényforrást használnak, ezért némelyik eszköz használatához teljes, vagy részbeni sötétítésre van szükség. A keletkezett hő elvezetésére hűtőventillátort tartalmaznak. Állíthatjuk a vetített kép élességét, magasságát, a fényerősséget. Bizonyos eszközökhöz kiegészítők is rendelkezésünkre állnak, úgymint távirányító, időkapcsoló, lapadagoló, stb. Használatukhoz meg kell ismerkedni az eszközök felépítésével, működési feltételeivel. Képalkotólencsék, objektívek Optikai lencsét kapunk, ha átlátszó anyagból (általában üvegből vagy műanyagból) két gömb-, vagy egy gömb- és egy síkfelülettel határolt darabot vágunk ki. Alapvetően a lencséket két csoportba soroljuk: domború és homorú lencsékre. Domború lencsék (gyűjtőlencse): összegyűjtik a fénysugarakat, egy meghatározott pontba, az ún. fókuszpontba. Homorú lencsék (szórólencsék): szétszórják a fénysugarakat

6 Vetítőlencsék működése
Ha a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezkedik el (kék nyíl), a kép kicsinyített, és fordított állású. Ha a kétszeres fókuszban van (zöld nyíl), a kép egyenlő nagyságú, fordított állású. Ha az egyszeres és a kétszeres fókusz között van (piros nyíl), a kép nagyított és fordított állású. A lencsék képalkotásakor a tárgy egyes pontjaiból kiinduló és a lencsén áthaladó valamennyi fénysugár vagy valóságosan, vagy látszólagosan egy-egy ponton (az úgynevezett képpontokon) halad át. A kép megszerkesztésének bemutatásakor ezért elegendő néhány nevezetes sugármenetet kiválasztani. Optikai tengelynek nevezzük a lencsét határoló két gömb középpontját összekötő egyenest. Az optikai tengelynek a lencse fősíkjával vett metszéspontja a lencse középpontja. A lencsére az optikai tengellyel párhuzamosan eső fénysugarak a gyűjtőlencse esetén a lencse után az optikai tengelyen metszik egymást. Ezt a pontot gyújtópontnak vagy fókuszpontnak nevezzük Szórólencse esetén az optikai tengellyel párhuzamos sugarak széttartóvá válnak, mintha a lencse előtt, az optikai tengelyen levő pontból indultak volna ki. Ezt a pontot (a szórólencse fókuszpontját – virtuális fókuszpont) úgy kapjuk meg, hogy a széttartó fénysugarakat a tárgy felőli oldal irányába meghosszabbítjuk. Vetítéshez domború lencséket használnak. Az alábbi ábra egy domború lencse képalkotását mutatja be: Az ábrából a következőket állapíthatjuk meg: Ha a tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezkedik el (kék nyíl), a kép az egyszeres fókuszon belül van, kicsinyített, és fordított állású. Ha a tárgy a kétszeres fókuszban van (zöld nyíl), a kép a lencse másik oldalán szintén a kétszeres fókuszba kerül. A tárggyal egyenlő nagyságú, fordított állású. Ha a tárgy az egyszeres és a kétszeres fókusz között van (piros nyíl), a kép a kétszeres fókuszon kívülre kerül, nagyított és fordított állású. Ha a tárgy az egyszeres fókuszban van, a pontjaiból kiinduló sugarak a lencse után párhuzamosan haladnak tovább, így kép nem keletkezik. Ha a tárgy a fókusz és az optikai középpont között van, a pontjaiból kiinduló sugarak széttartóak lesznek, és úgy haladnak tovább, mintha a lencse előtt egy-egy pontból indultak volna ki. A keletkező kép a tárggyal azonos állású, nagyított, de ernyőn nem fogható fel, azaz csupán látszólagos (virtuális). A vetítőben a leképzés érdekében rendszerint domború lencséket és homorú tükröket alkalmaznak. A vetítés során két dologra kell ügyelni. Egyrészt arra, hogy a kivetített kép egyenes állású legyen, ezért a kivetítendő tárgyat mindig fejjel lefelé kell belehelyezni a képkapuba (diavetítő, epidiaszkóp). Az írásvetítőnél a vetítőfejbe 45°-os szögben elhelyezett síktükör a képet egyenes állásúvá képezi. Másrészt fontos tudnivaló a vetítő-berendezésekről, hogy a kivetítendő tárgy, kép az izzó irányából tekintve olvasható, és nem tükörírású felülete nézzen szembe az izzóval. Kivételt képeznek ez alól az írásvetítő jellegű berendezések.

7 A vetítő eszközök részei
Vetítő objektívek Elsősorban domború lencsék. Feladatuk: Leképezés A vetítőben a leképzés érdekében rendszerint domború lencséket és homorú tükröket alkalmaznak. Vetítő objektívek: Az objektív fókusztávolságát a mindenkori állóképvetítőknél igen nagy intervallumban mozog (60 mm mm). A képalkotásban elsősorban domború lencsék vesznek részt, de találkozhatunk homorú lencsékkel is.

8 Síktükrök Feladatuk Képfordítás Képterelés
Feladatuk a képfordítás és a képterelés. Felhasználásra elsősorban az írásvetítőknél és az episzkópoknál kerülnek.

9 Kondenzátorlencse Feladatuk: Egyenletes fényeloszlás, megvilágítás
Feladata, hogy a vetített kép egyenletes fényeloszlású, megvilágítású legyen. Speciális változatuk az ún. Fresnel lencsék, melyekkel az írásvetítőknél találkozhatunk (képen).

10 Vetítőizzók Feladatuk: A kép kivetítése Alapkövetelmény Fehér fény
Nagy fényerő Hosszú élettartam A vetítőizzók vetítik a képet a vászonra, falra. A képek élvezhetősége és valóságérzetük megtartása érdekében alapkövetelmény a fényforrásokkal szemben, hogy fehér fényt bocsássanak ki, nagy fényerejűek legyenek és hosszú élettartammal rendelkezzenek. Az izzók elég költségesek (az üzemeltetési költségek jelentős hányadát teszik ki), ezért amennyiben nem használjuk a vetítőeszközt, kapcsoljuk le a fényforrást, ez sok eszköz esetében egy gombbal megtehető. Ne húzzuk ki a gépet az áramforrásból, mert a ventillátoroknak ilyen állapotban is még el kell vezetniük a korábban keletkezett hőt. A gépet, amennyiben lehetséges ne mozgassuk, amíg az izzószálak ki nem hűlnek, mert melegen nagyon képlékenyek, könnyen elszakadnak. Az írásvetítőknél nappali fény mellett lehet a vetítést lebonyolítani, addig a diavetítőknél olyan kis fényerő is elég, amely csak a teljes elsötétítés mellett ad élvezhető képet.

11 Megjelenítő egységek (fal, vászon)
Feladatuk: A vetített kép felfogása Alapkövetlmény: Egyszínű, fehér Egyenletes, sík A vászon szerepe, hogy a vetített kép egy egyszínű fehér, egyenletes, tükröződésmentes, sík ernyőn keletkezzen, így minél pontosabb képet adjon vissza. Gyakran állítható magasságúak, illetve a trapéztorzulás elkerülése érdekében a dőlésszögük is változtatható. Vannak hordozható változatok is, rögzíthetjük a falon vagy egy hozzá tartozó – gyakran elég ingatag, kis huzat, mozgás esetén is borulékony - állványon. A hordozható, összetekerhető vásznak esetén vigyázzunk a vásznak gyűrődésére, koszosodására, arra, hogy a STOP feliratnál ne húzzuk tovább. Előadás közben praktikus a vászon mellett állni, mert így könnyen tudjuk mutatni, amit szeretnénk, nem takarjuk a képet, másrészt arcunk, mozdulataink, gesztusaink is kapnak annyi fényt, hogy látszódjunk. Továbbá mi is láthatjuk a kivetített képet, ha szükséges.

12 Az írásvetítő működése
Bekapcsolás Példa: az írásvetítő működése. Gyakorlati anyagban részletesebben!

13 A Fólia átvilágítása

14 A Fólia átvilágítása F É N Y

15 A Az objektív leképezi a képet A

16 A A A vetítő tükör megjeleníti a nagyított és
visszafordított képet a vásznon

17 A

18 Vetítéstechnikai eszközök csoportosítása 2.
Dinamika szerint Állóképvetítők Írásvetítő Diavetítő Episzkóp Mozgóképvetítők Filmvetítő Projektor Vetítéstechnikai eszközök csoportosítása 1. Állóképvetítők Az állóképvetítők az átvilágítható és át nem világítható információhordozók bemutatására szolgáló készülékek. Két fő csoportjuk van: az egyik a diavetítő és írásvetítő készülékek csoportja alapvetően az átvilágítható a másik az episzkóp az át nem világítható információhordozók kivetítésére szolgál. 2. Mozgóképvetítők Filmvetítő: filmszalag kivetítésére (átvilágítható médium) Projektor: egyéb, számítógépes, presenter, TV, video jel kivetítésére, Presenter (átvilágítható és át nem világítható) projektorral használható

19 Vetítéstechnikai eszközök csoportosítása 2.
Információ hordozó típusa szerint Átvilágítható Írásvetítő Diavetítő Filmvetítő Presenter Át nem világítható Episzkóp Egyéb: pl.: számítógépes jel kivetítése Projektor

20 Írásvetítő Előnyei: Egyszerű kezelés Nagy képméret Szemkontaktus
Fóliák ismételhetőek Nagy csoport esetén is Hátrányai: Állókép Kizökkentheti a gyakorlatlan előadót A ráhelyezett átlátszó fóliák, vagy egyéb tárgyak átvilágítható, nagyított képét állítja elő. A legegyszerűbb és a leggyakrabban használt képi megjelenítő. Használatához nincs szükség sötétítésre. Előnyei: Egyszerű kezelés Nagy képméret Szemkontaktus a közönséggel Chart-okat, fóliákat ismételhetjük Nagy csoport esetén is jó Könnyű előkészíteni Hátrányai: Állókép Kizökkentheti a gyakorlatlan előadót (a kép vezeti az előadást)

21 Diavetítő Előnyei: Kiváló minőség Hátrányai: Teremsötétítés szükséges
Költséges A képek gyors változtatása nem lehetséges Korlátozott szemkontaktus Érzékeny készülék Átlátszó képek, diaképek nagyított képét állítja elő a képek átvilágításával, kiváló minőségben. Magnóval kombinált változata a hangos diavetítő. Használatához sötétítés szükséges. Csak sok dia bemutatásához ajánlott

22 Episzkóp Előnyei: Át nem világítható tárgyakat tud kivetíteni
Egyszerű kezelés Nagy csoport esetén is Hátrányai: Teremsötétítés szükséges Költséges Korlátozott szemkontaktus Állókép Az episzkóp az át nem világítható tárgyak (könyvek, folyóiratok, ábrák, fényképek, lapos tárgyak) kivetítésére szolgál. Az epidiaszkóp az episzkóp és a diavetítő keresztezése, diavetítőként is működtethető episzkóp. Az antiszkóp pedig grafikus kicsinyítésre szolgáló eszköz. A régebbi típusok esetén a termet teljesen el kell sötétíteni.

23 Egyéb állóképvetítő eszközök
Mikrofilm olvasó Diaporáma vetítő Multivízió Mikrofilm leolvasó Könyvtárakban használják a leggyakrabban. A nem kölcsönözhető ritkaságokat egy keskeny mikrofilmre fényképezik le, s a mikrofilmolvasóval lehet megnézni. Az 1 cm2-ren tárolható betűk száma 4000 körüli. Diaporáma vetítő E vetítéstechnika lényege, hogy egyetlen képfelületre két géppel vetítünk felváltva. A képek váltása történhet kézzel vagy szinkronkapcsoló segítségével. Multivízió A vetítés során egy megosztott képmezőre kettő vagy annál több vetítőgéppel vetítünk. Egyre inkább felváltja a videós változat. Elektronikus változatának szokásos elnevezése: monitorfal.

24 Mozgóképvetítők Filmvetítő Előnyei:
Sok kisfilm létezik minden tantárgyhoz Érdekes Mozgókép Hátrányai: Hangos Sok előkészületet igényel Sötétítés szükséges Olyan szerkezet, amely a filmszalagon rögzített állóképeket (régebben 16, ma 24 képet másodpercenként), egy arra alkalmas optika segítségével sorra átvilágítja, s egy jó fényvisszaverő képességű felületre - többnyire vászonra - sorra kivetíti. Kazettás változata is létezik, ennek kezelése egyszerűbb.

25 Projektor (kivetítő) Előnyei: Nincs szükség fóliára
Előadó kezelheti a sorrendet Nagy képméret Kiváló minőség Szemkontaktus Nagy csoport esetén is Többféle forrás: TV, videó, számítógép, számítógépes prezentáció Videó vagy számítógépes jelet képes a vászonra kivetíteni. Képes interaktív tananyag kivetítésére, számítógéphez kapcsolva. Sokoldalúan használható, számos forrásból származó jelet képes megjeleníteni. Bemeneteit tekintve a monitorhoz, vagy a TV-hez hasonlít, belső felépítését tekintve pedig a diavetítőhöz. Helyettesíteni tudja, kiválthatja az írásvetítőt, diavetítőt, filmvetítőt. Nem minden változatához szükséges sötétítés.

26 Projektor (kivetítő) Hátrányai: PC ismeret szükséges
Tudni kell kezelni Készülék kompatibilitás Túl sok technikai lehetősége elvonja a figyelmet a mondanivalótól Költséges (ára, fenntartása is) Videó vagy számítógépes jelet képes a vászonra kivetíteni. Képes interaktív tananyag kivetítésére, számítógéphez kapcsolva. Sokoldalúan használható, számos forrásból származó jelet képes megjeleníteni. Bemeneteit tekintve a monitorhoz, vagy a TV-hez hasonlít, belső felépítését tekintve pedig a diavetítőhöz. Helyettesíteni tudja, kiválthatja az írásvetítőt, diavetítőt, filmvetítőt. Nem minden változatához szükséges sötétítés.

27 Presenter Előnyei: Át nem világítható és -
Átvilágítható tárgyakat is meg tud jeleníteni Nagy csoport esetén is jó Helyettesítheti az írásvetítőt, diavetítőt, episzkópot Hátrányai: Költséges Sok előkészületet, rutint igényel Kivetítéshez projektor v. monitor v. TV szükséges Ezzel a berendezéssel lehetőség van bármilyen vizuális információhordozót megjeleníteni. Az át nem világítható és az átvilágíthatóak tárgyakat egyaránt képes megjeleníteni. Előnye, hogy nem térbeli tárgyakat is meg tud jeleníteni. Nem más, mint egy reprodukciós állványra szerelt videokamera, amelynek a képét monitoron jelenítik meg, projektorral összekötve akár ki is vetíthetjük. Kivetítő segítségével (pl.: projektor) helyettesíteni tudja a diavetítőt, írásvetítőt, episzkópot, bizonyos mértékig a videokamerát is.

28 Előkészítés A vetítőgép, kiegészítők (elosztó, pótizzó, stb), a kivetítendő médiumok előkészítése Terem elrendezése, sötétítés megoldása Vetítőgép helyes, biztonságos elhelyezése Beállítás (óra előtt), próba Használat ellenőrizzük le, hogy a kiválasztott vetítőeszköz működik-e, megvan-e minden fontos kellék, kiegészítő, alkatrész. Továbbá szükségünk van még konnektorra, hosszabbítóra, elosztóra. A szerkezet beállítása ne a tanóra idejéből menjen el. Ez ugyanis gyakran sok időt vesz igénybe. Ha az adott eszköz használatához teljes sötétítés szükséges, gondoskodjunk arról, hogy a világítás (lámpakapcsoló) könnyen elérhető legyen. Az előadásra való felkészüléskor készüljünk fel arra, hogy valami miatt a készülék mégsem használható - más használja, nem működik, óra közben romlik el, áramszünet van. Ügyeljünk a készülék biztonságos elhelyezésére! A hibák elkerülése érdekében érdemes az óra előtt próbavetítést tartani. Tartsuk és tartassunk be minden biztonsági előírást, ami az eszközökben kárt tenne, vagy személyis sérülést okozna. Vigyázzunk a kábelekre, elhelyezésükre, ne hagyjuk felügyelet nélkül az eszközöket, figyeljünk az áramütés elkerülésére. Az óra megtervezésénél vegyük figyelembe, hogy a vetítéssel tűzdelt órák technikai okokból mindig kissé késve kezdődnek, és minden átállás időt vesz igénybe.

29 Használat előtt Érdemes próbavetítést tartani
Ellenőrizzük le, hogy működik-e, megvan-e minden fontos kellék: konnektor, hosszabbító, elosztó, pótizzó, stb. A vetítendő médiumokat az óra előtt ellenőrizzük le, rendszerezzük Más használja-e? Általános használati szabályok, hibalehetőségek Használat ellenőrizzük le, hogy a kiválasztott vetítőeszköz működik-e, megvan-e minden fontos kellék, kiegészítő, alkatrész. Továbbá szükségünk van még konnektorra, hosszabbítóra, elosztóra. Az előadásra való felkészüléskor készüljünk fel arra, hogy valami miatt a készülék mégsem használható - más használja, nem működik, óra közben romlik el, áramszünet van. A hibák elkerülése érdekében érdemes az óra előtt próbavetítést tartani.

30 Készüljünk fel arra, hogy nem tudjuk használni, mert:
Más használja Nem működik Áramszünet van Óra közben elromlik Általános használati szabályok, hibalehetőségek Az előadásra való felkészüléskor készüljünk fel arra, hogy valami miatt a készülék mégsem használható - más használja, nem működik, óra közben romlik el, áramszünet van.

31 Vetítési környezet kialakítása
A vetítés megkezdése előtt ki kell alakítani a megfelelő környezetet. Ez nem csupán a sötétítés megtervezését jelenti. El kell helyezni a vetítéstechnikai eszközt úgy, hogy a tanári mozgást, előadást ne akadályozza, a tanár munkája során a képet a legritkábban takarja. Az eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mindenki megfelelően, tisztán élesen lássa, az esetleges szöveget el tudják olvasni mindenféle erőfeszítés nélkül.

32 A vetítendő kép legyen:
Technikailag kifogástalan (megfelelő szín, éles kontúr) Didaktikailag jól tervezett Ne tartalmazzon bonyolult információkat, a témát tekintve mégis teljes Áttkinthető, rendezett Kapcsolódjon a frontális előadás témájához Követelmények a kivetített képekkel (fóliák, diaképek) szemben: Technikailag kifogástalanok (megfelelő színek, éles kontúrok) legyenek. Didaktikailag jól tervezettek legyenek. Ne tartalmazzanak bonyolult információkat, a témát tekintve mégis teljesek legyenek. Áttekinthetőek, rendezettek legyenek. Kapcsolódjanak a frontális előadás témájához.

33 Gyakorlati tanácsok Szöveg és kép is legyen
Inkább több egyszerűbb, mint egy zsúfolt kép Világosan és egyszerűen szerkesztett Ügyeljen a jó olvashatóságra A képek vizualizálják a szöveget A szöveg távolról is jól olvasható legyen Táblázatok, diagrammok használata


Letölteni ppt "Vetítéstechnika és prezentációs eszközök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések