Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyártástechnológiai fejlesztések az FP7-ben: európai együttműködési lehetőségek Beszállítói és intagrátori képzés, képesség,készségfejlesztői Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyártástechnológiai fejlesztések az FP7-ben: európai együttműködési lehetőségek Beszállítói és intagrátori képzés, képesség,készségfejlesztői Konferencia."— Előadás másolata:

1 Gyártástechnológiai fejlesztések az FP7-ben: európai együttműködési lehetőségek Beszállítói és intagrátori képzés, képesség,készségfejlesztői Konferencia Vass Ilona 2009. április 23. Budapest, BME

2 www.nkth.gov.hu | 2. Gyártóipar az EU-ban 2.5 millió vállakozás a feldolgozó iparban 20 millió alkalmazott 22% EU-s GNP hozzájárulás 5.7% hozzájárulás a K+F ráfordításhoz ( USA 7.8%, Japán 8.4%) Barroso: „Manufacturing Industry is important for Europe for a sustainable Europe”

3 www.nkth.gov.hu | 3. Technológiai specializáció

4 www.nkth.gov.hu | 4. Stratégiai szemlélet 2010-2013 Felülről vezérelt Tudás háromszög: oktatás, kutatás, innováció integrált megközelítése Technológia fejlesztés/több szektort, ágazatot átfogó képességek erősítése - Kis, közepes méretű projektek Alulról vezérelt (piaci szereplők kezdeményezése) Technológiai integráció/több szektort, ágazatot átfogó haszon és szektoronkénti haszon (eredmény) integrációja - Nagy méretű projektek Fókusz > az ipari technológiákra Cél > ipari átalakulás/átalakítás Tudás létrehozása, új ötletek,> új rendszerek,> tudás fejlesztése > Új hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások 2008. November 3.

5 www.nkth.gov.hu | 5. MNP Stratégiai hangsúlyok a jövőre Több ágazatot átfogó szemlélet Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Fenntarthatóság, Öko-hatékonyság Kockázat elemzés és értékelés Megbízhatóság Többfunkciós technológia szemlélet Jövőbeli technológiák igényei Műszaki szabályozás és szabványosítás igényei Ipari részvétel a kutatásokban kulcskérdés KKV-k bevonása, erős részvétele Jó stratégiai egyensúly (akadémiai és alkalmazás orientált kutatás között) Új pénzügyi modellek alkalmazása (forrásmegosztás) Eredmények mellett a hatások erősítése

6 www.nkth.gov.hu | 6. FP7 szemlélet és célok az NMP Programban Célok 2009 (nanotechnológiák, anyagtudomány, gyártási technológiák) Az európai ipar versenyképességének növelése, ehhez lépésváltás (forrásalapútól-tudásalapú felé) a kutatásban; új tudás ösztönzése és létrehozása, az ipar tudásalapú átalakítása, a tudás elterjesztése az új alkalmazásokban, hasznosítása a különböző technológiák és diszciplinák között. K+F kell a high-tech ipar innovációjához, a hagyományos ipar magasabb hozzáadott értékű, tudásalapú fejlődéséhez, innovációjához 2008. November 6.

7 www.nkth.gov.hu | 7. NMP 2009/ tématerületek Nanotudományok és nanotechnológiák Anyagok Új gyártási technológiák Tudásalapú gyártás, gyártóbázisok Fókuszban azok a területek, amelyekre jellemző a széles alkalmazási terület, különböző szektorokban; az NMP tematikus területein Új alkalmazások és új szemlélet az ipari szektorokban „deliverables driven integration” Magas hozzáadott értékű termékek Kutatás az ipar és a műszaki szabályozás számára Fókuszok; multiszektorális, multialkalmazás szemlélet, energiaintenzív iparok környezeti hatásainak csökkentése, határterületek fejlesztése a bio-újrahasznosítás, a nanomedicina koncepcióhoz KKV-k kiemelt szerepe Nemzetközi együttműködések (közös célok, IMS, harmonizált szabványok,…). 2008. November 3.

8 www.nkth.gov.hu | 8. NMP 2009 Kapcsolódó tématerületek / Koordináció a nemzeti és regionális tevékenységekkel Kiemelt figyelem és kooperáció az FP 7 más tematikus területeivel; Egészség, Élelmiszer, Biztonság, ICT, Energia, Környezet és Közlekedés, Eszközök; közös felhívások (joint calls), koordinált felhívások (coordinated calls), koordinált programok és közös tevékenységek (coordinate programmes and joint activities; ERANET, ERANET+), Európai Technológiai Platformok, EUREKA, COST, Közös technológiai kezdeményezések (JIT), Közös vállalások (JU) 2008. November 3.

9 www.nkth.gov.hu | 9. KFI eszközök

10 www.nkth.gov.hu | 10. K+F állami finanszírozásának megosztása

11 www.nkth.gov.hu | 11. EU Gazdaságélénkítő Terv Public – Private Partnerships/Közszféra – magánszféra partnerségével –Factories of the future initiative/a jövő gyártása, gyártóipara –European energy efficient buildings initiative/energiahatékony épületek/építési szektor –European green cars initiative/”zöldautók”, járműgyártás (energiahatékony és kis kibocsájtású)

12 www.nkth.gov.hu | 12. Válság hatása

13 www.nkth.gov.hu | 13. Európai Technológiai Platformok (ETP-K) Az érdekeltek, az ipar vezetésével összeszerveződnek acélból, hogy Stratégiai Kutatási Tervet határozzanak meg Európa számára stratégiailag fontos területeken. A stratégia-alkotás társadalmi fontossága és célja az európai növekedés, a versenyképesség, amelyek közép- és hosszútávon a fő kutatásoktól és a technológiai fejlődéstől függnek.  Fókuszban az ipar,  kutatással az ipar versenyképességéért  Összefogás, amely a kiemelt technológiai kihívásokat célozza  A kutatási ráfordítások és hatásuk növelése  Erősítik a kutatások koordinációját Európában.

14 www.nkth.gov.hu | 14. … Stb.... 1. szakasz Igény  megalakulás 2. szakasz Tervezés 3. szakasz Megvalósítás Jövőkép Stratégiai Kutatási Terv Végrehajtási stratégia Közös Technológiai Kezdeményezés - Art. 171 Keret program MSs MS Egyeztető Fórum (Mirror group) Kutatási politika alkotó Európai Technológiai Platformok fejlődése ETP-k  JTI-k

15 www.nkth.gov.hu | 15. Fenntartható versenyképes gyártás - JTI Kutatási témák kiválasztásának kritériumai: –Innovatív, új képességeken alapuló technológiák –Gyártásorientált technológiák –Több területen, határterületeken alkalmazható technológiák –Hatások a fenntartható növekedésre és versenyképességre –Hatások a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozására JTI témák: –Fenntartható gyártási technológiák –Intelligens gyártás –Nagy teljesítményű gyártás –Új anyagok gyártási technológiai eljárásai

16 www.nkth.gov.hu | 16. Nemzeti Technológiai Platformok területei Területek, ahol Globális piacvezetői szerep fejlődhet ki Kereslet alapú nagy növekedési potenciál van Gazdasági és/vagy társadalmi igényt elégít ki Léteznek innovatív termékek vagy szolgáltatások, tudásbázis Húzóhatás (spill-over) A közszférának jelentős befolyása lehet a piacfejlesztésre (szabványok, szabályozás, stb…) Manufacture – HU megalakult!

17 www.nkth.gov.hu | 17. Nemzeti Technológiai Platformok szerepe a TTI stratégiájában  A hazai vállalatok versenyképességének növelése  Érdekérvényesítés az Európai kutatás-fejlesztés-innovációban  Nemzeti policy irányvonalak feltérképezése és kialakítása  A szakpolitikák megvalósításának (módszerek, eszközök) fejlesztése  A policy megerősítése programokkal, a program célok fejlesztése és a visszacsatolás elősegítése Kitörési lehetőségek? ! High tech területek? Hagyományos iparágak?

18 www.nkth.gov.hu | 18. Miért fontos az FP7 együttműködések? Versenyképességi hatás: –Hírnév, imázs –Új területekre való belépés –Új termékek, szolgáltatások Tudás hatás –Kompetencia fejlesztés –Tudás bázis erősítés Hálózati hatás –Partnerségek –Kiegészítő tudáshoz való hozzáférés

19 www.nkth.gov.hu | 19. Gyártóipar itthon: A hazai vállalkozások bruttó hozzáadott értéke gazdasági ágak szerint, 2007 Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2003

20 www.nkth.gov.hu | 20. A hazai vállalkozások K+F ráfordításai gazdasági ágak szerint, 2007

21 www.nkth.gov.hu | 21. Az export összetétele négy kelet-európai országban, 2006 (%) Forrás: MNB

22 www.nkth.gov.hu | 22. Hazai pályázati források 2009-2010-re

23 www.nkth.gov.hu | 23. Konkluziók Új szemlélet kell a stratégiában, együttműködésben, új ismeretek és módszerek alkalmazásában : strategic intelligence > hosszútávu kutatási stratégia kialakítása az összes érdekelt bevonásával a versenyképességért Tudás, technológiafejlesztés, vállalkozás, együttműködés > > közös célokért; lokális, regionális, európai, nemzetközi Források hatékony kihasználása; forrástérkép EU Strukturális Alapok/GOP+mások, FP7 és új eszközei, KTI Alap, ERA kezdeményezések

24 www.nkth.gov.hu | 24. Információ Seventh Framework Programme: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm ETPs: http://www.cordis.lu/technology- platforms/home.htmlhttp://www.cordis.lu/technology- platforms/home.html ETP fiches: http://www.cordis.lu/technology- platforms/summaries.htmhttp://www.cordis.lu/technology- platforms/summaries.htm

25 www.nkth.gov.hu | 25. Köszönöm a figyelmet! További információ: www.nkth.gov.huwww.nkth.gov.hu info@nkth.gov.hu Ilona.Vass@nkth.gov.hu


Letölteni ppt "Gyártástechnológiai fejlesztések az FP7-ben: európai együttműködési lehetőségek Beszállítói és intagrátori képzés, képesség,készségfejlesztői Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések