Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Nemzeti technológiai platform a textil és ruhaipar megújításáért” Célok és a tervezett tevékenységek Máthé Csabáné dr. Alakuló ülés 2009. január 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Nemzeti technológiai platform a textil és ruhaipar megújításáért” Célok és a tervezett tevékenységek Máthé Csabáné dr. Alakuló ülés 2009. január 21."— Előadás másolata:

1 „Nemzeti technológiai platform a textil és ruhaipar megújításáért” Célok és a tervezett tevékenységek Máthé Csabáné dr. Alakuló ülés 2009. január 21.

2 A Platform fő küldetése •A magyar textil- és ruhaipari vállalkozások helyzetének javítása, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük növelése, a foglalkoztatás szintentartása •Segítség a cégek szakmai problémáinak megoldásában. •Válaszok keresése a jelenlegi nehéz helyzetre és felkészülés a válság utáni – valószínűleg a maitól különböző – korszakra.

3 A Platform célja •A magyar textil- és ruhaipar visszaesésének megállítása, az ágazat stabilizálása és megújítása az innováció fokozásával, a termékszerkezet átalakításával •A versenyképes és eredményes vállalkozások számának növelése, és legalább a jelenlegi foglalkoztatás megtartása. •Az ágazat társadalmi presztízsének, önbecsülésének emelése

4 A Platform szerepe (1) •Valamennyi érdekelt fél összehozása és mozgósítása a fenti célok érdekében •A vállalatok innovációs tevékenységének segítése, ösztönzése, hatékonyságának növelése, a K+F+I folyamat felgyorsítása •Az innovációk alapjául szolgáló K+F eredmények létrejöttének, megszerzésének kezdeményezése, a technológiai transzfer szervezése

5 A Platform szerepe (2) •A vállalkozók, vállalatvezetők és szakemberek gondolkodásmódjának változtatása, innovációs készségük, ismereteik és képességeik fejlesztése •A vállalatok közötti és a K+F szférával való kapcsolat erősítése, hálózatok szervezése •A textil- és ruhaipar külső kapcsolatainak fejlesztése, beleértve a döntéshozó szerveket

6 Külső kapcsolatok •Kapcsolatok az innovatív textiltermékek felhasználásában érdekelt területekkel (egészségügy, közlekedés, ipar, stb.) •Kapcsolatok azokkal a tudományterületekkel, ahonnan a textiliparban is hasznosítható eredmények jöhetnek (számítástechnika, anyagtudomány, nanotechnológia, stb.) •Kapcsolat a szakpolitikákkal, döntéshozókkal •Nemzetközi kapcsolatok, különös tekintettel a textil- és ruhaipar európai technológiai platformjával

7 A Platform szervezete •A Platform - tagja lehet minden a magyar textil- és ruhaipar fejlődésében érdekelt vállalat, intézmény •Platform Tanács – a Platform munkáját irányítja •Felügyelő Bizottság •Titkárság – TMTE apparátus •Munkacsoportok – állandó vagy feladatra orientált

8 A Platform indítása, mint projekt •NKTH program: Nemzeti Technológiai Platformok (eddig 21) támogatása •A projekt fő feladatai: - A Platform megalakítása és bővítése - Jövőkép kialakítása - Stratégiai Kutatási Terv készítése - Megvalósítási Terv készítése - Folyamatos kommunikáció több irányban - Kapcsolatok építése

9 A jövőkép kialakítása A jövőkép első változatának megfogalmazása szakértőkkel kibővített Platform Tanácsülésen 2009. február 25. (Továbbá részletes munkaterv kidolgozása és elfogadása 2009.-re)

10 Az SKT legfontosabb kérdései •A legfontosabb fejlesztési és innovációs irányok, prioritások a világban •A gazdasági és társadalmi környezet elemzése •A magyar cégek innovációs tevékenysége és versenyképessége – helyzetfelmérés •A hazai vállalatok számára optimális fejlesztési irányok, kulcstechnológiák és az elérendő termékszerkezet meghatározása •Javaslatok innovációs projektekre, fejlesztésekre

11 Az SKT legfontosabb kérdései (2) •Milyen K+F eredményekre van szükség, rendelkezésre állnak-e ezek Magyarországon? •Milyen együttműködések szükségesek az innovációk sikeréhez? •Megvannak-e a szükséges fejlesztések feltételei vállalati szinten? •Hogyan lehet felgyorsítani a K+F eredmények megvalósulását a gyakorlatban? •A fejlesztések végrehajtásával elérhető gazdasági és társadalmi hatások

12 Az SKT kidolgozásának menete •Négy szakmai terület – négy munkacsoport - Speciális, funkcionális textil- és ruházati termékek - Új textil alkalmazási területek (műszaki textilek) - A ruhaipari technológiai folyamat megújítása a textillánc teljes folyamatában (gyártás – értékesítés) - Új termékfejlesztési és üzleti koncepciók a változó társadalmi igényeknek megfelelően

13 Módszerek, rendezvények •Helyzetfelmérés – az adott terület gyártóinak (és felhasználóinak) meg- és felkeresése, primer és szekunder információgyűjtés •Szakmai fórumok, workshopok az érdekeltekkel az SKT kérdéseiről - cégek bevonása •SKT összeállítása, a főbb állítások megvitatása munkacsoporton belül, vagy szélesebb részvétellel, a jövőkép pontosítása •Ágazati SKT összeállítása, megvitatása, megjelentetése kiadványban

14 A második projektszakasz •Megvalósítási Terv elkészítése részben tématerületenként •Rendezvények, képzések a vállalkozók, vállalati menedzserek innovációs képességeinek fejlesztésére •Konkrét projektek szervezése •Technológiai transzfer szervezése •Hálózatok, klaszterek szervezése •Nyitó és záró konferencia

15 Kommunikációs akciók •Hetenként frissített honlap •A Platform tagjainak időnkénti tájékoztatása e- mailen •Folyamatos sajtómegjelenés a szakmai lapokban •Fontosabb rendezvényekre média meghívása •A textilipari innovációk kommunikálása a kívülállók felé •Az SKT és az MT megjelenítése színvonalas kiadványokban

16 A projekt menedzsment és a finanszírozás •Projekt menedzsment: TMTE •Finanszírozás az NKTH támogatásból: Szervezési és koordinálási költségek – TMTE apparátus Szakmai és szakértői munka a munka- csoportokban Rendezvények, bel- és külföldi utak, kommunikációs akciók, rezsi

17 Kapcsolat TMTE Titkársága 1027.Budapest Fő utca 68. E mail: titkarsag.tmte@mtesz.hutitkarsag.tmte@mtesz.hu Tel/fax 201-8782 Máthé Csabáné dr. szakmai vezető Lakatosné Győri Katalin projektvezető


Letölteni ppt "„Nemzeti technológiai platform a textil és ruhaipar megújításáért” Célok és a tervezett tevékenységek Máthé Csabáné dr. Alakuló ülés 2009. január 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések