Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)"— Előadás másolata:

1 A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)

2 A KAPITALISTA TÁRSADALOM NEM FAIR TÁRSADALOM. ELŐNYÖSEBB HELYZET KIÉPÍTÉSÉRE ÉS KIHASZNÁLÁSÁRA TÖREKVÉS EGYÉNI-, CSOPORT-, TÁRSADALMI- ÉS NEMZETKÖZI SZINTEN EGYARÁNT. A FOLYAMATOT VERSENYNEK HÍVJUK.

3 FEUDALIZMUSBÓL A KAPITALIZMUSBA NAGYOBB ELMÉLETI VÁLTÁS NÉLKÜL MENT ÁT EURÓPA. A KAPITALIZMUS AZ EURÓPAI FEJLŐDÉS EREDMÉNYEKÉNT ALAKULT KI.

4 MEGCÁFOLÓDOTT A DEISTA VILÁGKÉP (Kopernikusz, Galilei, Newton), MEGDŐLT AZ ELRENDELTETETTSÉG, A GAZDASÁGI HATALOM TÁRSADALMI ERŐFÖLÉNNYÉ VÁLT.

5 A MEZŐGAZDASÁG ÉS AZ IPAR TERÜLETÉN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK KÖLCSÖNHATÁSAKÉNT BONTAKOZOTT KI A FEJLŐDÉS

6 A FEJLŐDÉS ALAPJA A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉKENYSÉG NÖVEKEDÉSE. A FOGYASZTÁSBAN MEGNŐ A NEM ÉLELMISZER (IPARI EREDETŰ HASZNÁLATI ÉS ÉLVEZETI CIKKEK) RÉSZARÁNY.

7 NŐ A TELJESÍTMÉNY, TÖBB EMBER SZABADUL FEL A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ALÓL, AKIK AZ IPARBA VÁNDOROLNAK. TÁRSADALOM ÁTSTRUKTÚRÁLÓDIK. KIALAKUL A TŐKÉS RÉTEG ÉS A MUNKÁSOSZTÁLY, MIKÖZBEN MEGMARAD A RÉGI STRUKTÚRA IS.

8 A TERMŐFÖLD HELYÉBE A FELHALMOZOTT ERŐFORRÁS, A PÉNZ LÉPETT TÁRSADALMI ÉRTÉKMEGHATÁROZÓKÉNT. A MEZŐGAZDASÁGOT AZ IPAR VÁLTOTTA A FONTOSSÁGI SORREND ÉLÉN.

9 A FELFEDEZÉSEKKEL ÚJ DIMENZIÓT KAPOTT - A NÉPESSÉGSZABÁLYOZÁS, - A TŐKEFELHALMOZÁS, - A TERMELÉSI MÉRET, - A MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS

10 EURÓPA AZ EGYESÜLÉS HELYETT A DIFFERENCIÁLT NEMZETI FEJLŐDÉS ÚTJÁN HALADT TOVÁBB.

11 EURÓPÁBAN TÖBBIRÁNYÚ FEJLŐDÉS ALAKULT KI GYARMATATRTÓ BIRODALMI BELSŐ FEJLŐDÉSŰ BIRODALMI NEMZETI FEJLŐDÉSŰ NEMZETI FEJLŐDÉS ELŐTT ÁLLÓ FEJLŐDÉSBEN VISSZAMARADÓ, MEGSZÁLLT TERÜLETEK

12 EURÓPA A FELFEDEZETT TERÜLETEKET INTEGRÁLTA, TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KAPCSOLATOT HOZOTT LÉTRE. A GYARMATOK AZ ANYAORSZÁG GAZDASÁGI ÉLETÉNEK A RÉSZÉT KÉPEZTÉK, DE TÁRSADALMILAG KÜLÖNÁLLÓKÉNT (ALSÓBBRENDŰ RÉSZKÉNT) KEZELTÉK.

13 EURÓPA VÁLT A VILÁGFEJLŐDÉS CENTRUMÁVÁ – KONTINENSEKET ÖSSZEKÖTŐ VILÁGGAZDASÁG MEGTEREMTŐJE ÉS MŰKÖDTETŐJE LETT.

14 A FELFEDEZETT TERÜLETEK ELSAJÁTÍTOTTA ÉS SAJÁT TERMELÉSI-, FEJLŐDÉSI FOLYAMATÁBA ILLESZTETTE AZ ÁLTALA HASZNOSÍTHATÓNAK VÉLTEKET, MAJD AZ ÍGY LÉTREHOZOTT RENDSZEREKET CENTRUM JELLEGÉBŐL FAKADÓAN SZÉTTERÍTETTE A VILÁGBAN.

15 INTERKONTINENTÁLIS TERMELÉSI- ÉS FOGYASZTÁSI RENDSZEREK JÖTTEK LÉTRE

16 MEGOSZTOTT TERMELÉSI FOLYAMAT JÖTT LÉTRE AZ ANYAORSZÁG ÉS A GYARMAT KÖZÖTT. ANYAORSZÁG : IPAR, TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, MÁSODLAGOS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS GYARMAT: MEZŐGAZDASÁG, MAJD A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA, ELSŐDLEGES TERMÉKFELDOLGOZÁS

17 MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KORAI KAPITALIZMUSBAN NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN A HÁROMNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS VEGYES GAZDASÁGOK ELŐNYE, KÖZEPES MÉRETŰ PARASZTGAZDASÁG TUDTA KIHASZNÁLNI AZ ELŐNYÖKET JOBBÁGYMUNKA HELYÉT A HATÉKONYABB EGYÉNI GAZDÁLKODÁS VETTE ÁT, -JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS IPARI NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE FELLENDÜL, FELFEDEZÉSEK NYOMÁN KIBONTAKOZÓ NÖVÉNYCSERÉK

18

19

20 A FEJLŐDÉSRE LEGNAGYOBB HATÁSSAL A NÖVÉNYCSERÉK VOLTAK KUKORICA, BURGONYA, NAPRAFORGÓ, PARADICSOM, PAPRIKA, DOHÁNY, COKORNÁD,KÁVÉ, KAUCSUKFA, GYAPOT, KAKAÓ,

21 AZ ELSŐ CUKORSZÁLLÍTMÁNY 1512- BEN, 20 ÉVVEL AMERIKA FELFEDEZÉSE UTÁN KERÜLT SPANYOLORSZÁGBA HISPANIOLÁRÓL. ÚJ KATEGÓRIA: GYARMATÁRU

22 A KIFEJLETT KAPITALISTA MEZŐGAZDASÁG MŰKÖDÉSE MEGNŐTT A MEZŐGAZDASÁG TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, MUNKAERŐ FELSZABADULÁSA A MEZŐGAZDASÁGBÓL A KIVÁNDORLÁSSAL VILÁGMÉRETŰVÉ VÁLT AZ EURÓPAI RENDSZER GÉPESÍTÉS UGRÁSSZERŰ TERMELÉS- NÖVEKEDÉSHEZ VEZETETT, ORSZÁG-KÖZÖSSÉGEK ALAKULTAK KI, SZÁLLÍTÁSI ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE, EGYSÉGESÜLŐ NEMZETKÖZI PIACOK, MEGVALÓSULT A TŐKE SZABAD ÁRAMLÁSA, MEGVALÓSULT A MUNKAERŐ SZABAD ÁRAMLÁSA, TERMELŐERŐKÉNT HASZNOSÍTOTT TUDÁS FEJLŐDÉS- MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐVÉ VÁLT.

23 A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉT SEGÍTETTE A KIBONTAKOZÓ SZELEKTÁLÁS, MAJD NEMESÍTÉS, A XVIII. SZÁZADBAN KIDOLGOZOTT NORFOLKI NÉGYEST TOVÁBBFEJLESZTETTÉK, MEGINDULT A MŰTRÁGYA HASZNÁLATA, AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS MIND BELTERJESSEBBÉ VÁLT, ÚJABB TERÜLETEKET FOGTAK HASZNOSÍTÁSBA, (LECSAPOLÁSOK, ERDŐÍRTÁSOK, LEGELŐK FELSZÁNTÁSA STB.) A SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK RADIKÁLIS CSÖKKENÉSE, ÉS A SZÁLLÍTÁS TECHNIKAI KÖRÜLMÉNYEINEK JAVULÁSA, A XIX. SZ. KÖZEPÉN A MEZŐGAZDASÁG IPARI ALAPOKRA KERÜLT, MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKFELDOLGOZÁS, AZ ÉLELMISZERIPAR FEJLŐDÉSE, A TECHNIKAI FEJLŐDÉSBEN AMERIKA ÉLRE TÖR

24 A XVIII-XIX. SZ. MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉSE MÁR GLOBÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FOLYT. A FEJLŐDÉS CENTRUMÁBAN ANGLIA, NÉMETALFÖLD ÁLLT. AZ IPARI FORRADALOM DIKTÁLTA A TEMPÓT

25 A TECHNIKAI FEJLŐDÉS A XIX. SZÁZADBAN MÁIG HATÓ TÖRÉST EREDMÉNYEZETT USA – NYUGAT-EURÓPA – ÁZSIA, AFRIKA ÉS DÉL-AMERIKA KÖZÖTT.

26 A GYARMATBIRODALMAK KÉTÁGÚ FEJLŐDÉSE BENNSZÜLÖTTEKRE TELEPEDŐ RENDSZER ÚJRA BENÉPESÍTETT TERÜLETEK

27 AZ EURÓPAI FEJLŐDÉSKÜLÖNBSÉGEK ELVEZETTEK A 48-AS FORRADALMI HULLÁMIG, MAJD AZ I VILÁGHÁBORÚIG. A LEMARADOTTAK ÚJUTAKAT KERESTEK: - GYARMATOSÍTÁS (Franciaország), - TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉS (Poroszország) - (KÜLÖN CSOPORT A FEJLŐDÉSBEN MEGÁLLÓK)

28 I. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉVEL LEZÁRULT A KIRÁLYOK ÉS AZ ARISZTOKRÁCIA KORA

29 A GÉPESÍTÉS MÉRETNÖVEKEDÉSHEZ, FÖLDÉHSÉGHEZ VEZETETT A XVIII-XIX. SZ. HATÁRÁN, MEGNŐTT A SZÁNTÓK ARÁNYA, AMI AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS BELTERJESSÉ TETTE.

30 1 HA BÚZA MUNKAIGÉNYE AZ USA-BAN 1830 – 148 MUNKAÓRA 1890 – 37 MUNKAÓRA AZ ELSŐ GÁZOLAJJAL MŰKÖDŐ TRAKTOR: 1892 AZ ELSŐ TRAKTORGYÁR: 1907

31 MEGINDUL A TERMÉKFELDOLGOZÁS, KIALAKUL A CUKORIPAR, TEJIPAR, MALOMIPAR, HÚSIPAR

32 ÉLELMISZERBŐSÉG – TÚLNÉPESEDÉS A XVIII-XIX. SZÁZAD FOLYAMÁN EURÓPÁBÓL 80- 90 MILLIÓNYI EMBER VÁNDOROLT KI.

33 A TERMELÉS VILÁGMÉRETŰVÉ VÁLT, AZ ÖNELLÁTÁS HELYETT PIACRA TERMELÉS LETT A FŐ TÖREKVÉS, A FEJLŐDÉS A SZAKOSODOTT TERMELÉS IRÁNYÁBA MENT.

34 1929-31-ES VÁLSÁG A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ELÉRKEZETT ARRA A PINTRA, AMITŐL KÉPES LETT A FIZETŐKÉPES KERESLETET JELENTŐS MÉRTÉKBEN MEGHALADÓ ÁRU ELŐÁLLÍTÁSÁRA. ELŐSZÖR FORDULT ELŐ, HOGY VILÁGMÉRETEKBEN KÍNÁLATI PIAC ALAKULT KI. NEM A TERMELÉS DIKTÁLT TÖBBÉ, HANEM A PIAC

35 A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA EZ AZT JELENTETTE, HOGY A MEZŐGAZDASÁG KISZOLGÁLTATOTTÁ VÁLT AZ IPARRAL ÉS A KERESKEDELEMMEL SZEMBEN, A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ IPARTÓL ÉS A KERESKEDELEMTŐL FÜGGÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK IS VILÁGPIACI ÁRA LETT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS RÉSZÉVÉ LETT AZ ÉRTÉKESÍTÉS, A FÖLD IS ALAPVETŐEN TŐKE TERMÉSZETŰVÉ VÁLT

36 A VÁLSÁGBÓL KIVEZETŐ MEGOLDÁS A KERESLET-NÖVELÉS ÉS A SZABÁLYZOTT TERMELÉS LETT. CSÖKKENTETTÉK A TŐKEJÖVEDELEM ARÁNYÁT A BÉRJUTTATÁSOK JAVÁRA. AZ ÚJ RENDSZER A KÖZÉPRÉTEGET TETTE MEG FŐ FOGYASZTÓVÁ, TÖMEGÁRU CENTRIKUS TERMELÉS A KÖZÉPRÉTEG VÁLT MEGHATÁROZÓVÁ

37 JÖVEDELEMSZERINTI LAKOSSÁGMEGOSZLÁS FEJLETT „FEJLŐDŐ” ORSZÁGOKBAN

38 A II. VOLÁGHÁBORÚ ÁTÍRTA A VILÁGRENDET ÁLTALÁNOSSÁ LETT A GYARMAT- FELSZABADULÁS, AMERIKA DOMINÁNS HATALOMMÁ VÁLT NYUGAT-EURÓPA MEGTARTOTTA CENTRUM JELLEGÉT, DE MEGOSZTOTTSÁGÁT IS. LÉTREJÖTT A SZOCIALISTA TÖM, LÉTEZŐ VALÓSÁGGÁ VÁLT A „MÁSIK ÚT” KÍNA SAJÁT FEJLŐDÉSI PÁLYÁRA ÁLLT, ELINDULT A GLOBALIZÁCIÓ KITELJESEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FOLYAMATA

39 A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI ISMERETI ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉS AZ 50-ES ÉVEKBEN TELJEDETT KI. A FEJLŐDÉS MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE MÁR NEM A TŐKE, HANEM A TERMELŐ ERŐVÉ ALAKÍTOTT TUDÁS LETT.

40 AZ EGYSÉGESÍTÉSI SZÁNDÉK ÉS A GAZDASÁGI ÉRDEK ELTÉRŐSÉGE (ENSZ, FAO, IBRD, IMF, EK, KGST NATO, VARSÓI SZERZŐDÉS) A VILÁG TOVÁBBRA IS MEGOSZTOTT MARADT.

41 A VÁLTOZÁS FŐ IRÁNYA A KÉTFÉLE BERENDEZKEDÉSŰ ORSZÁGCSOPORT VERSENGÉSE, A HARMADIK VILÁG ÁTRENDEZŐDÉSI FOLYAMATA

42 1960-70 – ZÖLD FORRADALOM 1970-80 – TUDOMÁNYOS- TECHNIKAI-INFORMATIKAI FORRADALOM A MEZŐGAZDASÁG ALAPANYAG ELŐÁLLÍÓ SZEKTORRÁ VÁLT.

43 A mezőgazdasági fejlettség néhány mutatója USA és Európa összehasonlításában (1938.) MegnevezésUSANyugat- Európa Kelet- Európa A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓK ARÁNYA (%) 19,129,654,1 EGY MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓRA JUTÓ NÉPESSÉG (fő) 15,47,33,9 EGY MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓRA ESŐ MEGMŰVELT TERÜLET (ha) 16,92,64,3 EGY TRAKTORRA JUTÓ MEGMŰVELT FÖLDTERÜLET (ha) 51,0231,3718,0 AzZ ÁLLATI TERMÉKEK ARÁNYA(%) 55,257,235,1 EGY MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓRA JUTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK USD) 2059,0837,0275,0

44 AZ ELTARTÓKÉPESSÉG VÁLTOZÁSA 1965-1980 KÖZÖTT MEGNEVEZÉS19651980% (80/60) NÉPESSÉG (M.)691,0791,0114,0 MEZŐGAZDASÁGI KERESŐK SZÁMA (M) 49,027,055,0 MG. FOGLALK. ARÁNY %16,58,451,0 1 MG-I TERMELŐRE JUTÓ NÉPESSÉG (FŐ) 12,030,0250,0 1 MG. TERMELŐRE JUTÓ FÖLDTERÜLET (HA) 6,814,8218,0

45 MINIMUM GAZDASÁGI VAGYONI ÉRTÉK AZ EU TAGORSZÁGOKBAN 1999


Letölteni ppt "A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések