Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)"— Előadás másolata:

1 A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)

2 A KAPITALISTA TÁRSADALOM NEM FAIR TÁRSADALOM
A KAPITALISTA TÁRSADALOM NEM FAIR TÁRSADALOM. ELŐNYÖSEBB HELYZET KIÉPÍTÉSÉRE ÉS KIHASZNÁLÁSÁRA TÖREKVÉS EGYÉNI-, CSOPORT-, TÁRSADALMI- ÉS NEMZETKÖZI SZINTEN EGYARÁNT. A FOLYAMATOT VERSENYNEK HÍVJUK.

3 FEUDALIZMUSBÓL A KAPITALIZMUSBA NAGYOBB ELMÉLETI VÁLTÁS NÉLKÜL MENT ÁT EURÓPA. A KAPITALIZMUS AZ EURÓPAI FEJLŐDÉS EREDMÉNYEKÉNT ALAKULT KI.

4 MEGCÁFOLÓDOTT A DEISTA VILÁGKÉP (Kopernikusz, Galilei, Newton), MEGDŐLT AZ ELRENDELTETETTSÉG, A GAZDASÁGI HATALOM TÁRSADALMI ERŐFÖLÉNNYÉ VÁLT.

5 A MEZŐGAZDASÁG ÉS AZ IPAR TERÜLETÉN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK KÖLCSÖNHATÁSAKÉNT BONTAKOZOTT KI A FEJLŐDÉS

6 A FEJLŐDÉS ALAPJA A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉKENYSÉG NÖVEKEDÉSE
A FEJLŐDÉS ALAPJA A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉKENYSÉG NÖVEKEDÉSE. A FOGYASZTÁSBAN MEGNŐ A NEM ÉLELMISZER (IPARI EREDETŰ HASZNÁLATI ÉS ÉLVEZETI CIKKEK) RÉSZARÁNY.

7 NŐ A TELJESÍTMÉNY, TÖBB EMBER SZABADUL FEL A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ALÓL, AKIK AZ IPARBA VÁNDOROLNAK. TÁRSADALOM ÁTSTRUKTÚRÁLÓDIK. KIALAKUL A TŐKÉS RÉTEG ÉS A MUNKÁSOSZTÁLY, MIKÖZBEN MEGMARAD A RÉGI STRUKTÚRA IS.

8 A TERMŐFÖLD HELYÉBE A FELHALMOZOTT ERŐFORRÁS, A PÉNZ LÉPETT TÁRSADALMI ÉRTÉKMEGHATÁROZÓKÉNT. A MEZŐGAZDASÁGOT AZ IPAR VÁLTOTTA A FONTOSSÁGI SORREND ÉLÉN.

9 A FELFEDEZÉSEKKEL ÚJ DIMENZIÓT KAPOTT - A NÉPESSÉGSZABÁLYOZÁS, - A TŐKEFELHALMOZÁS, - A TERMELÉSI MÉRET, - A MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS

10 EURÓPA AZ EGYESÜLÉS HELYETT A DIFFERENCIÁLT NEMZETI FEJLŐDÉS ÚTJÁN HALADT TOVÁBB.

11 EURÓPÁBAN TÖBBIRÁNYÚ FEJLŐDÉS ALAKULT KI
GYARMATATRTÓ BIRODALMI BELSŐ FEJLŐDÉSŰ BIRODALMI NEMZETI FEJLŐDÉSŰ NEMZETI FEJLŐDÉS ELŐTT ÁLLÓ FEJLŐDÉSBEN VISSZAMARADÓ, MEGSZÁLLT TERÜLETEK

12 EURÓPA A FELFEDEZETT TERÜLETEKET INTEGRÁLTA, TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KAPCSOLATOT HOZOTT LÉTRE. A GYARMATOK AZ ANYAORSZÁG GAZDASÁGI ÉLETÉNEK A RÉSZÉT KÉPEZTÉK, DE TÁRSADALMILAG KÜLÖNÁLLÓKÉNT (ALSÓBBRENDŰ RÉSZKÉNT) KEZELTÉK.

13 EURÓPA VÁLT A VILÁGFEJLŐDÉS CENTRUMÁVÁ – KONTINENSEKET ÖSSZEKÖTŐ VILÁGGAZDASÁG MEGTEREMTŐJE ÉS MŰKÖDTETŐJE LETT.

14 A FELFEDEZETT TERÜLETEK ELSAJÁTÍTOTTA ÉS SAJÁT TERMELÉSI-, FEJLŐDÉSI FOLYAMATÁBA ILLESZTETTE AZ ÁLTALA HASZNOSÍTHATÓNAK VÉLTEKET, MAJD AZ ÍGY LÉTREHOZOTT RENDSZEREKET CENTRUM JELLEGÉBŐL FAKADÓAN SZÉTTERÍTETTE A VILÁGBAN.

15 INTERKONTINENTÁLIS TERMELÉSI- ÉS FOGYASZTÁSI RENDSZEREK JÖTTEK LÉTRE

16 MEGOSZTOTT TERMELÉSI FOLYAMAT JÖTT LÉTRE AZ ANYAORSZÁG ÉS A GYARMAT KÖZÖTT. ANYAORSZÁG : IPAR, TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, MÁSODLAGOS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS GYARMAT: MEZŐGAZDASÁG, MAJD A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA, ELSŐDLEGES TERMÉKFELDOLGOZÁS

17 MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KORAI KAPITALIZMUSBAN
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN A HÁROMNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS VEGYES GAZDASÁGOK ELŐNYE, KÖZEPES MÉRETŰ PARASZTGAZDASÁG TUDTA KIHASZNÁLNI AZ ELŐNYÖKET JOBBÁGYMUNKA HELYÉT A HATÉKONYABB EGYÉNI GAZDÁLKODÁS VETTE ÁT, -JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS IPARI NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE FELLENDÜL, FELFEDEZÉSEK NYOMÁN KIBONTAKOZÓ NÖVÉNYCSERÉK

18

19

20 A FEJLŐDÉSRE LEGNAGYOBB HATÁSSAL A NÖVÉNYCSERÉK VOLTAK KUKORICA, BURGONYA, NAPRAFORGÓ, PARADICSOM, PAPRIKA, DOHÁNY, COKORNÁD,KÁVÉ, KAUCSUKFA, GYAPOT, KAKAÓ,

21 AZ ELSŐ CUKORSZÁLLÍTMÁNY 1512-BEN, 20 ÉVVEL AMERIKA FELFEDEZÉSE UTÁN KERÜLT SPANYOLORSZÁGBA HISPANIOLÁRÓL. ÚJ KATEGÓRIA: GYARMATÁRU

22 A KIFEJLETT KAPITALISTA MEZŐGAZDASÁG MŰKÖDÉSE
MEGNŐTT A MEZŐGAZDASÁG TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, MUNKAERŐ FELSZABADULÁSA A MEZŐGAZDASÁGBÓL A KIVÁNDORLÁSSAL VILÁGMÉRETŰVÉ VÁLT AZ EURÓPAI RENDSZER GÉPESÍTÉS UGRÁSSZERŰ TERMELÉS- NÖVEKEDÉSHEZ VEZETETT, ORSZÁG-KÖZÖSSÉGEK ALAKULTAK KI, SZÁLLÍTÁSI ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE, EGYSÉGESÜLŐ NEMZETKÖZI PIACOK, MEGVALÓSULT A TŐKE SZABAD ÁRAMLÁSA, MEGVALÓSULT A MUNKAERŐ SZABAD ÁRAMLÁSA, TERMELŐERŐKÉNT HASZNOSÍTOTT TUDÁS FEJLŐDÉS-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐVÉ VÁLT.

23 A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉT SEGÍTETTE
A KIBONTAKOZÓ SZELEKTÁLÁS, MAJD NEMESÍTÉS, A XVIII. SZÁZADBAN KIDOLGOZOTT NORFOLKI NÉGYEST TOVÁBBFEJLESZTETTÉK, MEGINDULT A MŰTRÁGYA HASZNÁLATA, AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS MIND BELTERJESSEBBÉ VÁLT, ÚJABB TERÜLETEKET FOGTAK HASZNOSÍTÁSBA, (LECSAPOLÁSOK, ERDŐÍRTÁSOK, LEGELŐK FELSZÁNTÁSA STB.) A SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK RADIKÁLIS CSÖKKENÉSE, ÉS A SZÁLLÍTÁS TECHNIKAI KÖRÜLMÉNYEINEK JAVULÁSA, A XIX. SZ. KÖZEPÉN A MEZŐGAZDASÁG IPARI ALAPOKRA KERÜLT, MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKFELDOLGOZÁS, AZ ÉLELMISZERIPAR FEJLŐDÉSE, A TECHNIKAI FEJLŐDÉSBEN AMERIKA ÉLRE TÖR

24 A XVIII-XIX. SZ. MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉSE MÁR GLOBÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FOLYT. A FEJLŐDÉS CENTRUMÁBAN ANGLIA, NÉMETALFÖLD ÁLLT. AZ IPARI FORRADALOM DIKTÁLTA A TEMPÓT

25 A TECHNIKAI FEJLŐDÉS A XIX
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS A XIX. SZÁZADBAN MÁIG HATÓ TÖRÉST EREDMÉNYEZETT USA – NYUGAT-EURÓPA – ÁZSIA, AFRIKA ÉS DÉL-AMERIKA KÖZÖTT.

26 A GYARMATBIRODALMAK KÉTÁGÚ FEJLŐDÉSE
BENNSZÜLÖTTEKRE TELEPEDŐ RENDSZER ÚJRA BENÉPESÍTETT TERÜLETEK

27 AZ EURÓPAI FEJLŐDÉSKÜLÖNBSÉGEK ELVEZETTEK A 48-AS FORRADALMI HULLÁMIG, MAJD AZ I VILÁGHÁBORÚIG. A LEMARADOTTAK ÚJUTAKAT KERESTEK: - GYARMATOSÍTÁS (Franciaország), - TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉS (Poroszország) - (KÜLÖN CSOPORT A FEJLŐDÉSBEN MEGÁLLÓK)

28 I. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉVEL LEZÁRULT A KIRÁLYOK ÉS AZ ARISZTOKRÁCIA KORA

29 A GÉPESÍTÉS MÉRETNÖVEKEDÉSHEZ, FÖLDÉHSÉGHEZ VEZETETT A XVIII-XIX. SZ
A GÉPESÍTÉS MÉRETNÖVEKEDÉSHEZ, FÖLDÉHSÉGHEZ VEZETETT A XVIII-XIX. SZ. HATÁRÁN, MEGNŐTT A SZÁNTÓK ARÁNYA, AMI AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS BELTERJESSÉ TETTE.

30 1 HA BÚZA MUNKAIGÉNYE AZ USA-BAN 1830 – 148 MUNKAÓRA 1890 – 37 MUNKAÓRA AZ ELSŐ GÁZOLAJJAL MŰKÖDŐ TRAKTOR: 1892 AZ ELSŐ TRAKTORGYÁR: 1907

31 MEGINDUL A TERMÉKFELDOLGOZÁS, KIALAKUL A CUKORIPAR, TEJIPAR, MALOMIPAR, HÚSIPAR

32 ÉLELMISZERBŐSÉG – TÚLNÉPESEDÉS A XVIII-XIX
ÉLELMISZERBŐSÉG – TÚLNÉPESEDÉS A XVIII-XIX. SZÁZAD FOLYAMÁN EURÓPÁBÓL MILLIÓNYI EMBER VÁNDOROLT KI.

33 A TERMELÉS VILÁGMÉRETŰVÉ VÁLT, AZ ÖNELLÁTÁS HELYETT PIACRA TERMELÉS LETT A FŐ TÖREKVÉS, A FEJLŐDÉS A SZAKOSODOTT TERMELÉS IRÁNYÁBA MENT.

34 ES VÁLSÁG A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ELÉRKEZETT ARRA A PINTRA, AMITŐL KÉPES LETT A FIZETŐKÉPES KERESLETET JELENTŐS MÉRTÉKBEN MEGHALADÓ ÁRU ELŐÁLLÍTÁSÁRA. ELŐSZÖR FORDULT ELŐ, HOGY VILÁGMÉRETEKBEN KÍNÁLATI PIAC ALAKULT KI. NEM A TERMELÉS DIKTÁLT TÖBBÉ, HANEM A PIAC

35 A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA EZ AZT JELENTETTE, HOGY
A MEZŐGAZDASÁG KISZOLGÁLTATOTTÁ VÁLT AZ IPARRAL ÉS A KERESKEDELEMMEL SZEMBEN, A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ IPARTÓL ÉS A KERESKEDELEMTŐL FÜGGÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK IS VILÁGPIACI ÁRA LETT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS RÉSZÉVÉ LETT AZ ÉRTÉKESÍTÉS, A FÖLD IS ALAPVETŐEN TŐKE TERMÉSZETŰVÉ VÁLT

36 A VÁLSÁGBÓL KIVEZETŐ MEGOLDÁS A KERESLET-NÖVELÉS ÉS A SZABÁLYZOTT TERMELÉS LETT. CSÖKKENTETTÉK A TŐKEJÖVEDELEM ARÁNYÁT A BÉRJUTTATÁSOK JAVÁRA. AZ ÚJ RENDSZER A KÖZÉPRÉTEGET TETTE MEG FŐ FOGYASZTÓVÁ, TÖMEGÁRU CENTRIKUS TERMELÉS A KÖZÉPRÉTEG VÁLT MEGHATÁROZÓVÁ

37 JÖVEDELEMSZERINTI LAKOSSÁGMEGOSZLÁS FEJLETT „FEJLŐDŐ” ORSZÁGOKBAN

38 A II. VOLÁGHÁBORÚ ÁTÍRTA A VILÁGRENDET
ÁLTALÁNOSSÁ LETT A GYARMAT-FELSZABADULÁS, AMERIKA DOMINÁNS HATALOMMÁ VÁLT NYUGAT-EURÓPA MEGTARTOTTA CENTRUM JELLEGÉT, DE MEGOSZTOTTSÁGÁT IS. LÉTREJÖTT A SZOCIALISTA TÖM, LÉTEZŐ VALÓSÁGGÁ VÁLT A „MÁSIK ÚT” KÍNA SAJÁT FEJLŐDÉSI PÁLYÁRA ÁLLT, ELINDULT A GLOBALIZÁCIÓ KITELJESEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FOLYAMATA

39 A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI ISMERETI ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉS AZ 50-ES ÉVEKBEN TELJEDETT KI. A FEJLŐDÉS MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE MÁR NEM A TŐKE, HANEM A TERMELŐ ERŐVÉ ALAKÍTOTT TUDÁS LETT.

40 AZ EGYSÉGESÍTÉSI SZÁNDÉK ÉS A GAZDASÁGI ÉRDEK ELTÉRŐSÉGE (ENSZ, FAO, IBRD, IMF, EK, KGST NATO, VARSÓI SZERZŐDÉS) A VILÁG TOVÁBBRA IS MEGOSZTOTT MARADT.

41 A VÁLTOZÁS FŐ IRÁNYA A KÉTFÉLE BERENDEZKEDÉSŰ ORSZÁGCSOPORT VERSENGÉSE, A HARMADIK VILÁG ÁTRENDEZŐDÉSI FOLYAMATA

42 – ZÖLD FORRADALOM – TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI-INFORMATIKAI FORRADALOM A MEZŐGAZDASÁG ALAPANYAG ELŐÁLLÍÓ SZEKTORRÁ VÁLT.

43 A mezőgazdasági fejlettség néhány mutatója USA és Európa összehasonlításában (1938.)
Megnevezés USA Nyugat-Európa Kelet-Európa A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓK ARÁNYA (%) 19,1 29,6 54,1 EGY MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓRA JUTÓ NÉPESSÉG (fő) 15,4 7,3 3,9 EGY MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓRA ESŐ MEGMŰVELT TERÜLET (ha) 16,9 2,6 4,3 EGY TRAKTORRA JUTÓ MEGMŰVELT FÖLDTERÜLET (ha) 51,0 231,3 718,0 AzZ ÁLLATI TERMÉKEK ARÁNYA(%) 55,2 57,2 35,1 EGY MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓRA JUTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK USD) 2059,0 837,0 275,0

44 AZ ELTARTÓKÉPESSÉG VÁLTOZÁSA 1965-1980 KÖZÖTT
MEGNEVEZÉS 1965 1980 % (80/60) NÉPESSÉG (M.) 691,0 791,0 114,0 MEZŐGAZDASÁGI KERESŐK SZÁMA (M) 49,0 27,0 55,0 MG. FOGLALK. ARÁNY % 16,5 8,4 51,0 1 MG-I TERMELŐRE JUTÓ NÉPESSÉG (FŐ) 12,0 30,0 250,0 1 MG. TERMELŐRE JUTÓ FÖLDTERÜLET (HA) 6,8 14,8 218,0

45 MINIMUM GAZDASÁGI VAGYONI ÉRTÉK AZ EU TAGORSZÁGOKBAN 1999


Letölteni ppt "A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN (xv-xx. század)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések