Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Orosz-Magyar Üzleti Fórum Budapest, október 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Orosz-Magyar Üzleti Fórum Budapest, október 30."— Előadás másolata:

1 Orosz-Magyar Üzleti Fórum Budapest, 2012. október 30.
Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor vezérigazgató-helyettes Eximbank-MEHIB Orosz-Magyar Üzleti Fórum Budapest, október 30.

2 Állami exportösztönzés területei
Komplex tevékenységi kör: Külgazdaság-politikai szakmai irányítás (Külgazdasági stratégia) Befektetés-ösztönzés (külföldi közvetlen tőkebefektetések „elnyerése”) Külpiaci promóció (rendezvények, vásárok, delegációk) Kockázatvállalás Finanszírozás → erre specializálódott intézmények: exporthitel ügynökségek (ECA) Nemzetközi környezet: WTO Szubvenciós kódex OECD Megállapodás (CIRR kamatfeltétel) egyenlő feltételrendszer az államok között = az exportőrök versenyezzenek, ne az állami támogatások! hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenység Költségvetési források ECA .

3 Az exportösztönzés állami rendszere, a keleti nyitás jelentősége
Állami kockázatvállalás és/vagy finanszírozás nyújtása annak érdekében, hogy az exportképes, elsősorban kis és közép-vállalkozások minél teljesebb mértékben ki tudják aknázni külpiaci lehetőségeiket, biztosítani/növelni tudják külpiaci versenyképességüket, ezzel segítve munkahelyek megőrzését/létrehozását, a nemzetgazdaság fejlődését Külgazdasági stratégia, keleti nyitás - Oroszország és a FÁK-országok kiemelt jelentősége Olyan kockázatok vállalása és/vagy finanszírozás nyújtása, amelyeket a kereskedelmi bankok/biztosítók nem tudnak felvállalni kockázatvállalási képességük/készségük hiánya miatt Költségvetési források ECA .

4 A hazai intézmények működésének alapja az 1994. évi státusztörvény
Eximbank – szakosított hitelintézet MEHIB - biztosító 1994. évi XLII. törvény alapján exporthoz kapcsolódó hitelt és garanciát, illetve hitelbiztosítást nyújt magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságoknak Adatok* Mérlegfőösszeg Saját tőke Szavatoló tőke Hitelállomány Garancia/Fedezeti állomány Létszám Exportlefedettség *** 196,4 Mrd Ft 16,7 Mrd Ft 33,5 Mrd Ft 148,7 Mrd Ft 33,6 Mrd Ft 107 fő 0.84%/0.70% 11,9 Mrd Ft 9,1 Mrd Ft - 152,5 Mrd Ft ** 65 fő 0.54%/0.46% * év végi auditált adatok alapján ** Ígérvény, Fedezetbe vett állomány és Kárveszély állomány * ** Eximbank: Jóváhagyott ügyletek/magyar export; MEHIB: Fedezetbevétel/magyar export; első adat: csak áruexport lefedettség, második adat: összes áru- és szolgáltatás exportlefedettség, magyar export adatok forrása: KSH .

5 Az elmúlt időszak működésének főbb jellemzői
Működés mérőszámai Exportlefedettség

6 A két intézmény működési keretei

7 Megváltozott külgazdasági körülmények
Múlt (válság előtt) Jelen (válság → valóság) Globális, univerzális bankhálózatok Bő likviditás Magas kockázatvállalási hajlandóság Hitelezési expanzió Mi szükség az állami exporthitel ügynökségekre ? Fókusz a kulcs piacokra, régiókra, ügyfelekre, tevékenységekre Szűkülő, egyben dráguló források Növekvő tőkekövetelmények, kockázati költségek Csökkenő hitelezési hajlandóság Egyre nagyobb szerepet kell betöltenie az exporthitel ügynökségeknek!

8 Változások az Eximbank-MEHIB életében
A május 8-án elfogadott törvény alapján a két intézmény a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá került. 2012. június 15-től közös menedzsment az Eximbank és a MEHIB élén. A szervezeti integráció mellett a két intézmény jogilag megmarad, egy közös brand, az „EXIM” égisze alatt működnek tovább. Az integráció célja gazdaságpolitikai ösztönző eszközként működni: az exporttevékenységgel foglalkozó magyar cégek igényeinek felmérése és becsatornázása a fejlesztési folyamatokba, azok kielégítése koherens termékekkel. Az új üzleti stratégia fontos eleme, hogy széleskörű együttműködést valósítsunk meg leendő és új partnereinkkel: Kereskedelmi bankok (refinanszírozási keretek további bővítése hazai és nemzetközi piacokon), Közvetlenül is el tudjuk érni a bevonni kívánt exportőröket, a kkv szektor szereplőit (HITA, kamarák, ipartestületek, Kárpát Régió Üzleti Hálózat) Költségvetési források ECA

9 Az integrált exporthitelezési intézmény
a gazdaságpolitika egyik fő eszköze Illeszkedés a külgazdasági stratégia/gazdaságfejlesztés céljaihoz Költségvetési kapcsolatok Célügyfelek Csatornák Állami eszköz/intézményi rendszerben rejlő szinergiák kihasználása Ügyfélhatékonyság javítása Kockázatkezelés Termékek Operáció Állami eszköz/ intézményi rendszer Jogszabályi háttér IT háttér EU/OECD szabályozás adta mozgástér kihasználása

10 Jelentős expanzióhoz igazodó költségvetési lehetőségek
2013-ban: A költségvetés által garantált forrásoldali keret megemelése 320Mrd Ft-ról 1200 Mrd Ft-ra; A kereskedelmi és hitelfedezeti garanciakeret megemelése 80Mrd Ft-ról 350 Mrd Ft-ra; A kamatkiegyenlítési költségvetési keret megemelése 6,5 Mrd Ft-ról 7 Mrd Ft-ra s a keret felülről nyitottá válik. A nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állományának globállimit kerete 500 Mrd Ft.

11 Jelenlegi termékpaletta I. - Kockázatátvállalás
ALAPANYAG-BESZERZÉS → TERMELÉS → ÉRTÉKESÍTÉS → ÁRBEVÉTEL REALIZÁLÁSA Export előfinanszírozás Export utófinanszírozás - MEHIB biztosítás - MEHIB biztosítás nyitva szállításra gyártási kockázatokra - MEHIB vevőhitel biztosítás (önköltség megtérítése) - MEHIB szállítói hitel biztosítás - Eximbank hitelfedezeti bankgarancia - MEHIB követelésvásárlás biztosítás (exportőr cégkockázatának megosztása) Eximbank kereskedelmi bankgaranciák (tender, előleg, teljesítési stb.) Költségvetési források ECA

12 Jelenlegi termékpaletta II. - Finanszírozás
ALAPANYAG-BESZERZÉS → TERMELÉS → ÉRTÉKESÍTÉS → ÁRBEVÉTEL REALIZÁLÁSA Export előfinanszírozás Export utófinanszírozás Közvetett Közvetlen Közvetett Közvetlen refinanszírozás export előfinan- refinanszírozás vevőhitel konstrukciók (CIRR) szírozó hitelek: (CIRR) leszámítolási konstrukciók: rulírozó jellegű ● szállítói hitel középlejáratú fix ● forfetírozás kamatozású (CIRR) kötött segélyhitel Költségvetési források ECA

13 Jelenlegi termékpaletta III. - Összegzés
Nem-piacképes országbeli vevők fizetési kockázatának átvállalása (75-95%-ig) (nyitva szállítás esetén is). Magas ország-, illetve bankkockázatok átvállalása (95-100%-ig). Exportőrök cégkockázatának megosztása a kereskedelmi bankokkal (50-75%-ig). Kereskedelmi bankgaranciák (tender, előleg, teljesítési stb.) vállalása ésszerű biztosítékok mellett, illetve kockázatos relációkba. Nemzetközileg versenyképes, fix kamatozású (CIRR alapú) forrás biztosítása: kkv-k, illetve nagyszámú kkv-t foglalkoztató vállalatok exporthoz kapcsolódó forgóeszköz igényének finanszírozásához elsősorban hazai kereskedelmi bankokon keresztül, külföldi vevők, illetve azok bankjai részére magyar áruk/szolgáltatások megvásárlásának finanszírozásához. Költségvetési források ECA

14 CIRR ̶ OECD referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate)
Hivatalosan támogatott exporthitelek legkisebb kamatlába. Az OECD Titkárság által kerül havonta meghatározásra államkötvények hozama alapján. A teljes futamidőre előre meghatározott fix kamatláb. (2 éven túli futamidő, törlesztés egyenlő részletekben, legalább 6 havonta) EUR CIRR: 1,28% p.a. (2-5 éves törlesztés esetében – ig) USD CIRR: 1,34% p.a. (2-5 év alatti törlesztés esetében – ig) Költségvetési források ECA

15 Finanszírozható ügyfelek és ügyletek
Az Eximbank azon ügyfelek részére nyújthat finanszírozást, amelyek a magyar jog szerint legalább egy éve alakultak és érvényesen működnek, székhelye a Magyar Köztársaság területén van, a évi XCIII. törvény rendelkezései szerint devizabelföldinek minősülnek. Az Eximbank nem nyújthat finanszírozást amennyiben a) a gazdasági társaság csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll, lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással bír (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett), a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. b) ha a finanszírozási igény jogszabályba ütköző tevékenységre, környezetvédelmi előírásba ütköző tevékenységre, katonai berendezések exportjára, közvetett exportra; re-exportra, két éven túli futamidejű, fix CIRR alapú finanszírozás esetén mezőgazdasági árucikkek exportjára irányul. Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

16 Jövőbeni irányok, bővebb termékpaletta
A klasszikus termékek (előfinanszírozás, utófinanszírozás, garancia és biztosítás) kiegészítéseként alternatív, új pénzügyi eszközök kidolgozása a kereskedelem-finanszírozásban kialakult űr betöltésére, jogszabályi módosítás révén létrejövő lehetőségek alapján: Nagy exportőrök beszállítóinak finanszírozása (beszállítói láncok), Exportcélú beruházások finanszírozása, Exportcélú EU támogatások önerejének finanszírozása és/vagy előfinanszírozása, 2 évnél rövidebb lejáratú generális termék bevezetése, Projektfinanszírozás, Beszállítói hitelgarancia nyújtása, Import hitelgarancia nyújtása, Befektetési hitelgarancia nyújtása. Költségvetési források ECA

17 A bővülés célországai A Külgazdasági Stratégiával és a Wekerle Tervvel összhangban: FÁK országok (Oroszország, közép-ázsiai, illetve kaukázusi államok) Kelet-Közép-Európa, különösen a Kárpát-medence országai Kína, Délkelet-Ázsia országai (pl. India, Korea) Közel-Kelet és Észak-Afrika egyes államai (pl. Törökország, Szaúd-Arábia) Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

18 A magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok Oroszországban
Egészségügy (kórházépítés és orvosi berendezésekkel való felszerelése); Mezőgazdaság (gabonafeldolgozó, tej- és sörüzem); Kommunális, szociális beruházások (szociális lakásépítési program, sportkomplexumok); Energetika és gépipar (gázipari berendezések). Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

19 Oroszországba irányuló magyar export termékforgalom
Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

20 Oroszország jelentősége az intézmények portfóliójában
Eximbank MEHIB Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

21 Moszkvai irodánk is várja az Önök megkeresését
Oleg Szlepcov Tel.: Fax: Moscow , ul. Druzhinnikovskaya 15, Office 509. Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u Telefon: +36 (1) Telefon: +36(1) Minden hónap 15. napján kerül közzétételre


Letölteni ppt "Orosz-Magyar Üzleti Fórum Budapest, október 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések