Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eximbank – a magyar exportőrök bankja 2011. november 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eximbank – a magyar exportőrök bankja 2011. november 17."— Előadás másolata:

1 Eximbank – a magyar exportőrök bankja 2011. november 17.

2 Finanszírozási igények és megoldási lehetőségek Zeller Judit igazgató 2011. november 17.

3 Állami exportösztönzési tevékenység Komplex tevékenységi kör: – Finanszírozás – Biztosítás – Befektetés-ösztönzés – Piaci promóció – Külgazdaság-politikai szakmai irányítás Része: hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenység; erre specializálódott intézmények: exporthitel ügynökségek, hitelbiztosítók

4 Kétintézményes modell Az exporthitelezés és az exporthitel biztosítás két elkülönült intézmény keretei között valósul meg EXIMBANKMEHIB exporthitel konstrukciókexporthitel biztosítási konstrukciók kamattámogatás exportcélú garanciavállalás, illetve kockázatmegosztás

5 Eximbankról Alapítás: 1994 Tulajdonosok: –MFB 75%-1 szavazat –Magyar Állam25 %+1 % szavazat –( a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja.) Jegyzett tőke: 10,1 mrd Ft MFB csoportnak tagja Hitelfelvételeiért az állam készfizető kezességet vállal

6 Eximbank küldetése Az exportösztönző támogatásra allokált kormányzati erőforrások minél hatékonyabb felhasználásával – a MEHIB-bel szorosan együttműködve – segítse elő a magyar export növekedését Elsődlegesen azokat a Magyarországon működő vállalkozásokat támogatva, amelyek olyan jelentősebb exportpotenciállal rendelkeznek, amelyet a kereskedelmi bankok által kínált termékek, illetve szolgáltatások igénybevételével nem tudnak kiaknázni.

7 Szabályozási környezet –Nemzetközi irányelvek és direktívák WTO (Szubvenciós Kódex) OECD (OECD Megállapodás) Európai Unió (versenyjog) –Hazai jogszabályok Exim törvény és egyéb irányadó rendeletek Hpt. 85.sz. korm.rendelet

8 2011. évi költségvetési háttér Forrásoldali garancia320Mrd Ft Költségvetési hátterű garanciavállalások80Mrd Ft ennek terhére –hitelfedezeti garancia –kereskedelmi garancia nyújtására van lehetőségünk Kamatkiegyenlítés5,5Mrd Ft Kötött segélyhitelek támogatása585,2mió Ft

9 Együttműködés a kereskedelmi bankokkal Az Eximbank nem versenytárs –Olyan kockázatokat vállal, amelyeket a kereskedelmi bankok részben, vagy egészében nem képesek, ill. nem készek vállalni. –Olyan ügyletekben vesz részt, amelyek a részvétele nélkül nem valósulnának meg –Termékei és szolgáltatásai alternatív, ill. kiegészítő jellegűek a kereskedelmi banki termékekhez, szolgáltatásokhoz képest –Nem vezet pénzforgalmi bankszámlát

10 Termékpaletta I. Export előfinanszírozás export teljesítését megelőző időszak (alapanyag-beszerzés  termelés  értékesítés) KözvetlenKözvetett export előfinan-refinanszírozás szírozó hitel(keret + egyedi) Export utófinanszírozás export teljesítését követő időszak (értékesítés  árbevétel realizálása) KözvetlenKözvetett vevőhitel konstrukciókrefinanszírozás leszámítolási konstrukciók (egyedi) Garanciavállalások hitelfedezeti kereskedelmi

11 Termékpaletta II. Vevőhitel konstrukciók hitelnyújtás az áru/szolgáltatás hitelből történő megvalósításának finanszírozására közvetlenül a vevő részére (klasszikus vevőhitel), vagy a vevő bankján keresztül (bankközi vevőhitel) Szállítói hitel leszámítolása exportőr által kereskedelmi szerződés alapján a vevőnek nyújtott szállítói hitelből eredő követelések leszámítolása (követelések megvásárlása diszkontált értéken) Forfaiting: Bankári instrumentumokkal biztosított halasztott fizetésű export követelések megvásárlása Export utófinanszírozás beruházási javak exportjának közép-, illetve hosszú lejáratú finanszírozása – klasszikus ECA terep Speciális konstrukciók projektkockázatú vevőhitel kötött segélyhitel

12 CIRR - OECD referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate) Hivatalosan támogatott exporthitelek legkisebb kamatlába Az OECD Titkárság által kerül havonta meghatározásra államkötvények hozama alapján A teljes futamidőre előre meghatározott fix kamatláb 2 éven túli futamidő, törlesztés egyenlő részletekben, legalább 6 havonta

13 Export előfinanszírozás Közvetlen -KKV-k részére, (stabil éves export árbevétel) -Éven belüli lejáratra (meghosszabítási lehetőséggel) -Éven túli lejáratra -Hitel összeg: Jellemzően min.100 mió Ft-tól (HUF, EUR, USD) -Változó vagy fix kamatozás (CIRR) 2 év felett lehet CIRR, féléves törlesztés esetén tudatosan nagyobb kockázatvállalás (kereskedelmi bankok kockázatvállalási képességéhez, illetve készségéhez képest) - Refinanszírozási keret -KKV-k (max. 13,5Mrd Ft nettó éves árbevételig) 2-3 év -EUR 100.000 - 5.000.000 (max. finanszírozott export 50%-a) fix kamatozás (CIRR) -Ref hitel kamata: –CIRR-1,75 % (Árbevétel < 6 mrd Ft) –CIRR-1,25 % (Árbevétel > 6 mrd Ft) exportőr kockázatát a kereskedelmi bank vállalja

14 Garanciavállalások (saját kockázatra vagy költségvetési háttérrel) Hitelfedezeti KKV-k részére kereskedelmi bank által nyújtott export előfinanszírozó hitelek visszafizetésének részleges biztosítására (max. a tőke 75%-a;) Kereskedelmi Exportügylet teljesítéséhez kapcsolódó bankgaranciák tender előleg-visszafizetési teljesítési/szavatossági (biztosítékok, árazás egyedi elbírálás alapján) egyedi elbírálás alapján külföldi bankok által kiadott akkreditívek, illetve bankgaranciák felülgarantálása

15 Preferált relációk (a kormány külgazdasági stratégiájával összhangban) Kelet-Közép-Európa, különösen a Kárpát-medence országai FÁK országok (Oroszország, Ukrajna stb.) Balkáni térség nem EU tagállamai Kína, Dél-Kelet-Ázsia országai Észak-Afrika és Közel-Kelet egyes tagállamai

16 Preferált export ügyletek Megújuló energiatermeléssel kapcsolatos technológiák Információs és kommunikációs technológiák Agrártermelési rendszerek és vízgazdálkodás Biotechnológia Orvos-technológia Energiatakarékos és környezetbarát technológiák Nagy értékű termelő berendezések Élelmiszeripari technológiák Elektronika

17 Kizáró okok Ügyfél csőd- és felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll; lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással bír; a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik Ügylet jogszabályba ütköző tevékenység; környezetvédelmi előírásba ütköző tevékenység; katonai berendezések exportja; közvetett export, re-export

18 Kapcsolat Magyar Export-Import Bank Zrt. 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. www.eximbank.hu  : +36 (1) 374-9100

19 Kapcsolattartók: Zeller Judit igazgató  +36-3749-117 e-mail: zeller.judit@eximbank.huzeller.judit@eximbank.hu Szőcs Gábor vezető szakértő  +36-1-3749-308 e-mail: szocs.gabor@eximbank.huszocs.gabor@eximbank.hu Szántó Ildikó vezető szakértő  +36-1-3749-393 e-mail: ildiko.szanto@eximbank.huildiko.szanto@eximbank.hu Dr Keresztes-Nagy Orsolya vezető szakértő  +36-1-3749-318 (utófinanszírozás) e-mail: knagyo@eximbank.huknagyo@eximbank.hu


Letölteni ppt "Eximbank – a magyar exportőrök bankja 2011. november 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések