Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hálózat fogalma Számítógépek összekapcsolásával kialakított olyan kommunikációs rendszer, amelyben az egyes számítógépek valamilyen hozzáférési eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hálózat fogalma Számítógépek összekapcsolásával kialakított olyan kommunikációs rendszer, amelyben az egyes számítógépek valamilyen hozzáférési eljárás."— Előadás másolata:

1

2 A hálózat fogalma Számítógépek összekapcsolásával kialakított olyan kommunikációs rendszer, amelyben az egyes számítógépek valamilyen hozzáférési eljárás (protokoll) szerint érhetik el csak a hálózat kijelölt gépein (a szervereken) lévő erőforrásokat(lemezegységeket, nyomtatókat, stb. ) Számítógépek összekapcsolásával kialakított olyan kommunikációs rendszer, amelyben az egyes számítógépek valamilyen hozzáférési eljárás (protokoll) szerint érhetik el csak a hálózat kijelölt gépein (a szervereken) lévő erőforrásokat(lemezegységeket, nyomtatókat, stb. )

3 A hálózat kialakulása  1964: Rand Corporation :országos információs és irányító hálózat védelme  első próbahálózat: MIT,Los Angeles-i Egyetem, ARPA  1969: négy csomópontos hálózat  1971:ARPANet:15 csomópont

4 A hálózat kialakulása  1973: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  EARN:közcélú és kereskedelmi hálózat  1983:INTERNET, MilNet  Nyolcvanas évek vége:különböző típusú hálózatok közötti szabad átjárhatóságot  1989: Ted Nelson, www szolgáltatás

5 Előnyök  Közös erőforrás-használat  Osztott háttértár használat  Nincs szükség önálló háttértárolóra  Gyors adatátvitel  Nagyobb teljesítmény  Többfelhasználós adatbázis használat

6 Hátrányok   Biztonsági igény   Költségigény   Hálózati operációs rendszer igény

7 A hálózatok fajtái kiterjedésük szerint:   LAN: (Local Area Network) lokális hálózatok) kis területen működnek   MAN: (Metropolitan Area Network) egy vagy több városra kiterjedő hálózat, amely helyi hálózatok összekapcsolásával jön létre   WAN: (Wide Area Network) nagy területre kiépült hálózat, lehet országos és földrészekre szóló is

8 A lokális hálózat alkotóelemei Állomás: a hálózathoz kapcsolódó eszközöket közös néven állomásoknak nevezzük Kábelrendszer: a lokális hálózat vmennyi állomása egy kábelrendszeren keresztül kapcsolódik össze

9 A lokális hálózatok elemzése: 1) 1) Átviteli közeg: a felhasználásra kerülő különböző típusú kábeleket jelenti 2) 2) Hozzáférési mód: adatátvitel szabályozása 3) 3) Átviteli mód: felvilágosítást ad, hogy miként alkalmazzák összeköttetésre a fizikai közeget 4) 4) Hálózati topológia: a hálózat topológiáján a hálózatba bekapcsolt berendezések elrendezését értjük.

10 1, Átviteli közeg   sodrott vagy csavart érpár: két, szigetelő műanyaggal bevont rézmagvas kábel   koaxiális kábel: videó és televíziók antennacsatlakozója   optikai kábelek: magja egy hajszálvékony üvegszál,könnyebb, drágább, Gerinchálózatok kialakítása   Egyéb megoldások

11 Csavart érpár Optikai kábel Koaxiális kábel

12 2,Hozzáférési mód   protokoll-átvitelvezérlés: olyan szabályozások, amelyek meghatározzák, h a kommunikációban résztvevő berendezések mikor és hogyan férhetnek hozzá az adatátviteli vonalhoz, továbbá azt is, h azon minként történik meg az információ továbbítása   átvitelvezérlés fajtái : - véletlen alapú vezérlés: nincs szüksége megkülönböztetett engedélyre - osztott vezérlés : :egy adott időben csak egy állomásnak van joga az üzenet továbbítására - központosított vezérlés: privilegizált vezérlő berendezés határozza meg az egyéb állomásoknak a kommunikációhoz való jogát.

13 3,Átviteli mód   alapsávú átvitel: az átviteli vonalat digitális jel továbbítására használja fel,   szélessávú átvitel: analóg jelátvitel,nem diszkrét- egymástól jól elkülöníthető- hanem folytonos jelet alkalmaznak  a másik a vevő  szinkron kommunikáció: két berendezés közül az egyik az adó, a másik a vevő   aszinkron kommunikáció: az összeköttetésben álló két állomás közül bármelyik adásba kezdhet

14 4,Hálózati topológia 1) 1) CSILLAG 2) 2) SIN-topológia (=BUSZ) 3) 3) GYŰRŰ 4) 4) VEGYES

15 Hálózati topológia 1.Csillag  az állomások közvetlenül a központi géphez kapcsolódnak  előny: egy állomás kiesése nem teszi működésképtelenné a hálózatot  hátrány: költséges a kábelezés  Hópehely topológia:összetettebb

16 Hálózati topológia 2, SIN-topológia (=BUSZ)  Minden állomás egy közös kábelre csatlakozik egyszerre csak egy üzenet,adat továbbítható  előnye: egyszerűen bővíthető, gazdaságos, mert a legrövidebb kábelhálózatot igényli,  hátránya: ha egy munkaállomás kiesik, megszakadhat a kapcsolat.  Fa topológia:összetettebb

17 Hálózati topológia 3, GYŰRŰ   vezérlő jel mindig körbejár, adott irányban, a kommunikációt az kezdi,akinél a vezérlőjel   sorba vannak kapcsolva a gépek, az első kapcsolódik az utolsóhoz   vezérjel állomásról állomásra halad, az üzenetet csak a címzett másolja le, - egy cikluson belül minden munkaállomás kap lehetőséget az adatátvitelre

18 OSI réteg modell  Nyílt rendszerek összekapcsolásának referencia modellje  Szabályozza hogy miként kapcsolódhatnak össze egy hálózathoz tartozó számítógépek  Hierarchikusan egymásra épülő rétegeket különít el

19 Az OSI hivatkozási modell rétegei  alkalmazási réteg: funkcióival bekapcsolódhat a rendszerbe a hálózat felhasználója  megjelenítési réteg: kódrendszerek átalakítása során üzeneteket értelmez, hozzáférhetünk így az információhoz  együttműködési réteg: párbeszédek felügyelete, irányítása és vezérlése

20 Az OSI hivatkozási modell rétegei  szállítási réteg: megfelelő adatátvitelért felel  hálózati réteg: útvonal kiválasztási feladatok  adatkapcsolati réteg: adatátvitel során keletkezett hibák kijavítása  fizikai réteg: funkciói közvetlen kapcsolatban állnak a fizikai átviteli közeggel és felelnek a továbbítandó bitfolyam átviteléért

21 Hálózat kialakításakor használható eszközök 1) 1) Adapterkártyák: feladata, hogy közeghozzáférési szolgáltatásokat biztosítsa 2) 2) Modemek:kommunikáció szokványos telefonvonalon történő megvalósítása 3) 3) Jelismétlők: (repeater) hálózati szegmensek összekapcsolása,hogy nagyobb, kibővített hálózatot kapjanak, feladata:üzenetek fogadása és jelek eredeti szintjét helyreállítva azt újraadja

22

23 Hálózat kialakításkor használható eszközök 4) 4) Hálózati hidak: (bridge)hálózati szegmensek összekötésére használják, össze lehet kapcsolni fizikailag eltérő hálózatokat is 5) 5) Forgalomirányító csomóponti számítógépek: a hálózati összeköttetés alkalmasabb kialakításához forgalomirányító csomóponti számítógépeknek(router) vagy közvetítőrendszernek (intermediate system) nevezett eszközt használnak. 6) 6) Hálózati zsilipek: (gateway)egymástól teljes mértékben eltérő hálózatok összekapcsolására alkalmaznak

24


Letölteni ppt "A hálózat fogalma Számítógépek összekapcsolásával kialakított olyan kommunikációs rendszer, amelyben az egyes számítógépek valamilyen hozzáférési eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések