Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A császárkori Róma A császárság első századai. Julius Claudius dinasztia (14-68) Tiberius (14-37) Hatalomra kerülése: - 50 éves Hatalomra kerülése: -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A császárkori Róma A császárság első századai. Julius Claudius dinasztia (14-68) Tiberius (14-37) Hatalomra kerülése: - 50 éves Hatalomra kerülése: -"— Előadás másolata:

1 A császárkori Róma A császárság első századai

2 Julius Claudius dinasztia (14-68) Tiberius (14-37) Hatalomra kerülése: - 50 éves Hatalomra kerülése: - 50 éves - sokszor mellőzik - sokszor mellőzik - Tiberius fogadott fia - Tiberius fogadott fia - embergyűlölő - embergyűlölő Tevékenysége: - Augustus rendszerét szilárdította meg Tevékenysége: - Augustus rendszerét szilárdította meg - Erősítette Itália politikai és gazdasági szerepét - Erősítette Itália politikai és gazdasági szerepét - takarékossági intézkedések - takarékossági intézkedések - köv. plebs elégedetlensége - köv. plebs elégedetlensége Magánélete: - féltékenységi hajlam Magánélete: - féltékenységi hajlam - felségsértési perek - felségsértési perek - 26-ban Capri szigetére vonul vissza és - 26-ban Capri szigetére vonul vissza és rendeletekkel kormányoz rendeletekkel kormányoz

3 Julius Claudius dinasztia (14-68) Gaius Caligula (37-41) Jelleme: - nagyzási mánia Jelleme: - nagyzási mánia - összeesküvés ellene - összeesküvés ellene - testőrsége meggyilkolja - testőrsége meggyilkolja

4 Julius Claudius dinasztia (14-68) Claudius (41-54) Hatalomra kerülése: - görög – etruszk kultúrával foglalkozik Hatalomra kerülése: - görög – etruszk kultúrával foglalkozik - testi hibás - testi hibás - nem számított rá hogy császár lesz - nem számított rá hogy császár lesz Tevékenysége: - jó szervező képesség Tevékenysége: - jó szervező képesség - császári közigazgatási szervezet kiépítése - császári közigazgatási szervezet kiépítése - a hivatalok élére szakképzett hivatalnokok kerülnek - a hivatalok élére szakképzett hivatalnokok kerülnek - állami hivatalok - állami hivatalok - romanizálodás - romanizálodás - postaszolgálat kiépítése - postaszolgálat kiépítése - úthálózat építése - úthálózat építése - új vízvezeték Rómának - új vízvezeték Rómának - mocsaras területek lecsapolása - mocsaras területek lecsapolása

5 Julius Claudius dinasztia (14-68) Külpolitika: - terjeszkedés (Britannia provincia lett, Külpolitika: - terjeszkedés (Britannia provincia lett, Trákia, Lükia és Júdea bekebelezése) Trákia, Lükia és Júdea bekebelezése) Magánélet: - könnyen befolyásolható Magánélet: - könnyen befolyásolható - első felesége Messalina (kivégezteti) - első felesége Messalina (kivégezteti) - második felesége Agrippina, akinek már - második felesége Agrippina, akinek már van egy fia Domitius Nero van egy fia Domitius Nero - Nerót fiává fogadja, és kinevezi - Nerót fiává fogadja, és kinevezi Britanikus gyámjává Britanikus gyámjává - meggyilkolják - meggyilkolják

6 Julius Claudius dinasztia (14-68) Nero (54-68) Hatalomra kerülése: - 17 évesen Hatalomra kerülése: - 17 évesen - anyja és nevelője Seneca - anyja és nevelője Seneca gyakorolja a hatalmat kezdetben gyakorolja a hatalmat kezdetben Tevékenysége: - senatus elleni perek Tevékenysége: - senatus elleni perek - plebs juttatásait növeli - plebs juttatásait növeli - népszerűséget akar (fellép színházi - népszerűséget akar (fellép színházi előadáson, sport rendezvényen) előadáson, sport rendezvényen) - 64-ben Róma felgyújtása (keresztényeket - 64-ben Róma felgyújtása (keresztényeket vádolja vele, keresztény üldözések) vádolja vele, keresztény üldözések) Halála: - senatus elítéli Halála: - senatus elítéli - elmenekül, majd öngyíkos lesz - elmenekül, majd öngyíkos lesz

7 Flavius- dinasztia (69-96) Vespasianus (69-79) Hatalomra kerülése: - 68- 69-ben polgárháború Hatalomra kerülése: - 68- 69-ben polgárháború - a Júdeában állomásozó légiók kikiáltják - a Júdeában állomásozó légiók kikiáltják császárnak császárnak - a többi jelölt legyőzése harcban - a többi jelölt legyőzése harcban Tevékenysége: - visszatér Augustus módszereihez Tevékenysége: - visszatér Augustus módszereihez - jó kapcsolat a senatussal - jó kapcsolat a senatussal - bevételek növelése (császári birtok, adók) - bevételek növelése (császári birtok, adók) - Colosseum építése - Colosseum építése - „Cirkuszt és kenyeret” - „Cirkuszt és kenyeret” - légiókat a provinciák romanizált lakosságával tölti fel - légiókat a provinciák romanizált lakosságával tölti fel Külpolitika: - békére törekedett (harc Júdea és Britannia területén) Külpolitika: - békére törekedett (harc Júdea és Britannia területén)

8 Flavius- dinasztia (69-96) Titus (79-81) Titus (79-81) Hatalomra kerülése: - Vespasianus idősebb fia Hatalomra kerülése: - Vespasianus idősebb fia Tevékenysége: - népszerűségre törekszik Tevékenysége: - népszerűségre törekszik - 80-ban hatalmas ünnepségek keretében - 80-ban hatalmas ünnepségek keretében átadja a Colosseumot átadja a Colosseumot Események: - 79. augusztus 24-én kitör a Vezúv Események: - 79. augusztus 24-én kitör a Vezúv - elpusztítja Pompeii, Herculaneum és Stabiae városát - elpusztítja Pompeii, Herculaneum és Stabiae városát

9 Flavius- dinasztia (69-96) Domitianus (81-96) Hatalomra kerülése: -Vespasianus fiatalabb fia Hatalomra kerülése: -Vespasianus fiatalabb fia - „dominus et deus” cím felvétele - „dominus et deus” cím felvétele Tevékenysége: - a senatus teljes mellőzésével kormányoz Tevékenysége: - a senatus teljes mellőzésével kormányoz - felségsértési perek - felségsértési perek - fő támasza a hadsereg - fő támasza a hadsereg Külpolitika: - sikertelen kísérlet Dácia elfoglalására Külpolitika: - sikertelen kísérlet Dácia elfoglalására - megkezdi a természet által védett határok - megkezdi a természet által védett határok mentén a védővonal kiépítését mentén a védővonal kiépítését Bukása: - összeesküvés ellene Bukása: - összeesküvés ellene - magántitkára meggyilkolja - magántitkára meggyilkolja

10 Antoniusok (96-192) Nerva (96-98) Nerva (96-98) Hatalma: - a hadsereg nem támogatja Hatalma: - a hadsereg nem támogatja - társcsászárt vesz maga mellé - társcsászárt vesz maga mellé - gyenge hatalom - gyenge hatalom

11 Antoniusok (96-192) Traianus (98 – 117) Hatalomra kerülése: társcsászár, kijelölt utód Hatalomra kerülése: társcsászár, kijelölt utód Intézkedései: - Itália szerepének növelése Intézkedései: - Itália szerepének növelése (gazdaság, társadalom) (gazdaság, társadalom) - Segélyalap az itáliai kis és közép - Segélyalap az itáliai kis és közép birtokosoknak birtokosoknak - Romanizálódás erősítése - Romanizálódás erősítése Külpolitika: - Dácia meghódítása (101-102 és 105-106) Külpolitika: - Dácia meghódítása (101-102 és 105-106) diadaloszlop felállítása diadaloszlop felállítása - 116-ban Mezopotámia is római kézbe kerül - 116-ban Mezopotámia is római kézbe kerül

12 Antoniusok (96-192) Külpolitika: - 116-ban Mezopotámia is római Külpolitika: - 116-ban Mezopotámia is római kézbe kerül kézbe kerül - sorozatos felkelések a - sorozatos felkelések a provinciákban provinciákban - a „nagy hódító” - a „nagy hódító” Róma ekkor éri el a legnagyobb területi kiterjedését Róma ekkor éri el a legnagyobb területi kiterjedését

13 Antoniusok (96-192) Hadrianus (117 – 138) Hadrianus (117 – 138) Hatalomra kerülése: Traianus távoli rokona Hatalomra kerülése: Traianus távoli rokona (csak a halálos ágyán nevezi meg utódként) (csak a halálos ágyán nevezi meg utódként) Tevékenysége: - limes kiépítése Tevékenysége: - limes kiépítése - légiókat a határ mentén helyezi el - légiókat a határ mentén helyezi el - béke megteremtése - béke megteremtése - a császári közigazgatás a - a császári közigazgatás a birodalom egészét behálózó birodalom egészét behálózó rendszerré válik rendszerré válik

14 Antoniusok (96-192) A császári közigazgatás jellemzői: A császári közigazgatás jellemzői: - Császári Tanács (irányítás, ellenőrzés, fizetés) - praefektus praetorio (közvetlen irányítás, 2 fő, az egyik jogtudós) - praefektus praetorio (közvetlen irányítás, 2 fő, az egyik jogtudós) - praefektusi címek: Pl.: Róma gabona ellátásának vezetője, Egyiptom helytartója, római rendőrség parancsnoka - praefektusi címek: Pl.: Róma gabona ellátásának vezetője, Egyiptom helytartója, római rendőrség parancsnoka - procuratorok: alacsonyabb szintű közigazgatási hivatalnokok pl.: kisebb provinciák helytartói, pénzverdék vezetői - procuratorok: alacsonyabb szintű közigazgatási hivatalnokok pl.: kisebb provinciák helytartói, pénzverdék vezetői - senatus: tagokat a császár nevezi ki és megszűnik a törvényhozó szerepük - senatus: tagokat a császár nevezi ki és megszűnik a törvényhozó szerepük Legfőbb jogforrás, törvény a császár. Az utódját kijelöli és halála után az Istenek közé emelkedik

15 Antoniusok (96-192) Antonius Pius (138-161) Antonius Pius (138-161) Hatalomra kerülése: - Hadrianus rokona és kijelölt utódja Hatalomra kerülése: - Hadrianus rokona és kijelölt utódja Tevékenysége: - nyugalom korszaka Tevékenysége: - nyugalom korszaka - hivatalnokain keresztül kormányoz - hivatalnokain keresztül kormányoz - Itálián kívülre nem utazik - Itálián kívülre nem utazik - kiegyensúlyozott fejlődő gazdaság - kiegyensúlyozott fejlődő gazdaság

16 Antoniusok (96-192) Marcus Aurelius (161 – 180) Marcus Aurelius (161 – 180) Hatalomra kerülése: - Pius örökbefogadott fia, kijelölt utód Hatalomra kerülése: - Pius örökbefogadott fia, kijelölt utód Tevékenysége: - társcsászárt vesz maga mellé, Tevékenysége: - társcsászárt vesz maga mellé, de övé marad a főhatalom de övé marad a főhatalom - parthusok elleni háború (164-166) - parthusok elleni háború (164-166) - Róma győz, de a visszatérő katonák - Róma győz, de a visszatérő katonák behurcolják Itáliába a pestist. behurcolják Itáliába a pestist. Köv. hatalmas pusztítás Köv. hatalmas pusztítás Külpolitika: - külső támadás (germán törzsek támadnak Pannóniában és Dáciában) Külpolitika: - külső támadás (germán törzsek támadnak Pannóniában és Dáciában) elhúzódó harcok, de visszaszorítják őket elhúzódó harcok, de visszaszorítják őket - betelepítések colonusként az elnéptelenedett területekre - betelepítések colonusként az elnéptelenedett területekre

17 Antoniusok (96-192) Külpolitika: - külső támadás Külpolitika: - külső támadás (germán törzsek támadnak (germán törzsek támadnak Pannóniában és Dáciában) Pannóniában és Dáciában) elhúzódó harcok, de visszaszorítják őket elhúzódó harcok, de visszaszorítják őket - betelepítések colonusként az - betelepítések colonusként az elnéptelenedett területekre elnéptelenedett területekre - dunai hadszíntéren hal meg a császár is - dunai hadszíntéren hal meg a császár is

18 Antoniusok (96-192) Aurelius Commodus (180 – 192) Aurelius Commodus (180 – 192) Hatalomra kerülése: - Marcus Aurelius fia Hatalomra kerülése: - Marcus Aurelius fia Külpolitika: - béke a germánokkal Külpolitika: - béke a germánokkal ( segédcsapatok kiállításra és ( segédcsapatok kiállításra és adó fizetésre kötelezik őket) adó fizetésre kötelezik őket) - letelepítések - letelepítések Tevékenysége: - Nero lesz a mintaképe Tevékenysége: - Nero lesz a mintaképe - földre visszatért Herculesnek tartja magát - földre visszatért Herculesnek tartja magát - gyilkosság áldozata lesz - gyilkosság áldozata lesz

19 Katona császárok (192-284) Jellemzők: a hatalomra kerülése az uralkodóknak egyértelműen a légióktól függ Jellemzők: a hatalomra kerülése az uralkodóknak egyértelműen a légióktól függ hűséges hadsereg lesz a hatalom legfőbb támasza hűséges hadsereg lesz a hatalom legfőbb támasza Köv. a katonaság létszámának növelése kedvezmények biztosítása a katonáknak kedvezmények biztosítása a katonáknak a hadsereg elszakad a társadalomtól és zárt kiváltságos réteggé alakul a hadsereg elszakad a társadalomtól és zárt kiváltságos réteggé alakul Uralkodók: Septimus Severus (197-211) Uralkodók: Septimus Severus (197-211) - vagyonelkobzások - vagyonelkobzások - „Domus Divina” cím felvétele - „Domus Divina” cím felvétele - hódítás Mezopotámiában - hódítás Mezopotámiában Caracalla (211-217) Caracalla (211-217)

20 Katona császárok (192-284) Uralkodók: Caracalla (211-217) Uralkodók: Caracalla (211-217) - római polgárjogot ad a birodalom - római polgárjogot ad a birodalom szabad lakóinak szabad lakóinak - egyeduralom - egyeduralom


Letölteni ppt "A császárkori Róma A császárság első századai. Julius Claudius dinasztia (14-68) Tiberius (14-37) Hatalomra kerülése: - 50 éves Hatalomra kerülése: -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések