Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A császárság első századai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A császárság első századai"— Előadás másolata:

1 A császárság első századai
A császárkori Róma A császárság első századai

2 Julius Claudius dinasztia (14-68)
Tiberius (14-37) Hatalomra kerülése: éves - sokszor mellőzik - Tiberius fogadott fia - embergyűlölő Tevékenysége: Augustus rendszerét szilárdította meg - Erősítette Itália politikai és gazdasági szerepét - takarékossági intézkedések - köv. plebs elégedetlensége Magánélete: féltékenységi hajlam - felségsértési perek - 26-ban Capri szigetére vonul vissza és rendeletekkel kormányoz

3 Julius Claudius dinasztia (14-68)
Gaius Caligula (37-41) Jelleme: nagyzási mánia - összeesküvés ellene - testőrsége meggyilkolja

4 Julius Claudius dinasztia (14-68)
Hatalomra kerülése: görög – etruszk kultúrával foglalkozik - testi hibás - nem számított rá hogy császár lesz Tevékenysége: jó szervező képesség - császári közigazgatási szervezet kiépítése - a hivatalok élére szakképzett hivatalnokok kerülnek - állami hivatalok - romanizálodás - postaszolgálat kiépítése - úthálózat építése - új vízvezeték Rómának - mocsaras területek lecsapolása

5 Julius Claudius dinasztia (14-68)
Külpolitika: terjeszkedés (Britannia provincia lett, Trákia, Lükia és Júdea bekebelezése) Magánélet: könnyen befolyásolható - első felesége Messalina (kivégezteti) - második felesége Agrippina, akinek már van egy fia Domitius Nero - Nerót fiává fogadja, és kinevezi Britanikus gyámjává - meggyilkolják

6 Julius Claudius dinasztia (14-68)
Nero (54-68) Hatalomra kerülése: évesen - anyja és nevelője Seneca gyakorolja a hatalmat kezdetben Tevékenysége: senatus elleni perek - plebs juttatásait növeli - népszerűséget akar (fellép színházi előadáson, sport rendezvényen) - 64-ben Róma felgyújtása (keresztényeket vádolja vele, keresztény üldözések) Halála: senatus elítéli - elmenekül, majd öngyíkos lesz

7 Flavius- dinasztia (69-96)
Vespasianus (69-79) Hatalomra kerülése: ben polgárháború - a Júdeában állomásozó légiók kikiáltják császárnak - a többi jelölt legyőzése harcban Tevékenysége: visszatér Augustus módszereihez - jó kapcsolat a senatussal - bevételek növelése (császári birtok, adók) - Colosseum építése - „Cirkuszt és kenyeret” - légiókat a provinciák romanizált lakosságával tölti fel Külpolitika: békére törekedett (harc Júdea és Britannia területén)

8 Flavius- dinasztia (69-96)
Titus (79-81) Hatalomra kerülése: - Vespasianus idősebb fia Tevékenysége: népszerűségre törekszik - 80-ban hatalmas ünnepségek keretében átadja a Colosseumot Események: augusztus 24-én kitör a Vezúv - elpusztítja Pompeii, Herculaneum és Stabiae városát

9 Flavius- dinasztia (69-96)
Domitianus (81-96) Hatalomra kerülése: -Vespasianus fiatalabb fia - „dominus et deus” cím felvétele Tevékenysége: a senatus teljes mellőzésével kormányoz - felségsértési perek - fő támasza a hadsereg Külpolitika: sikertelen kísérlet Dácia elfoglalására - megkezdi a természet által védett határok mentén a védővonal kiépítését Bukása: összeesküvés ellene - magántitkára meggyilkolja

10 Antoniusok (96-192) Nerva (96-98) Hatalma: - a hadsereg nem támogatja
- társcsászárt vesz maga mellé - gyenge hatalom

11 Antoniusok (96-192) Traianus (98 – 117)
Hatalomra kerülése: társcsászár, kijelölt utód Intézkedései: - Itália szerepének növelése (gazdaság, társadalom) - Segélyalap az itáliai kis és közép birtokosoknak - Romanizálódás erősítése Külpolitika: - Dácia meghódítása ( és ) diadaloszlop felállítása - 116-ban Mezopotámia is római kézbe kerül

12 Antoniusok (96-192) Külpolitika: - 116-ban Mezopotámia is római
kézbe kerül - sorozatos felkelések a provinciákban - a „nagy hódító” Róma ekkor éri el a legnagyobb területi kiterjedését

13 Antoniusok (96-192) Hadrianus (117 – 138)
Hatalomra kerülése: Traianus távoli rokona (csak a halálos ágyán nevezi meg utódként) Tevékenysége: - limes kiépítése - légiókat a határ mentén helyezi el - béke megteremtése - a császári közigazgatás a birodalom egészét behálózó rendszerré válik

14 Antoniusok (96-192) A császári közigazgatás jellemzői:
- Császári Tanács (irányítás, ellenőrzés, fizetés) - praefektus praetorio (közvetlen irányítás, 2 fő, az egyik jogtudós) - praefektusi címek: Pl.: Róma gabona ellátásának vezetője, Egyiptom helytartója, római rendőrség parancsnoka - procuratorok: alacsonyabb szintű közigazgatási hivatalnokok pl.: kisebb provinciák helytartói, pénzverdék vezetői - senatus: tagokat a császár nevezi ki és megszűnik a törvényhozó szerepük Legfőbb jogforrás, törvény a császár. Az utódját kijelöli és halála után az Istenek közé emelkedik

15 Antoniusok (96-192) Antonius Pius (138-161)
Hatalomra kerülése: - Hadrianus rokona és kijelölt utódja Tevékenysége: - nyugalom korszaka - hivatalnokain keresztül kormányoz - Itálián kívülre nem utazik - kiegyensúlyozott fejlődő gazdaság

16 Antoniusok (96-192) Marcus Aurelius (161 – 180)
Hatalomra kerülése: - Pius örökbefogadott fia, kijelölt utód Tevékenysége: - társcsászárt vesz maga mellé, de övé marad a főhatalom - parthusok elleni háború ( ) - Róma győz, de a visszatérő katonák behurcolják Itáliába a pestist. Köv. hatalmas pusztítás Külpolitika: - külső támadás (germán törzsek támadnak Pannóniában és Dáciában) elhúzódó harcok, de visszaszorítják őket - betelepítések colonusként az elnéptelenedett területekre

17 Antoniusok (96-192) Külpolitika: - külső támadás
(germán törzsek támadnak Pannóniában és Dáciában) elhúzódó harcok, de visszaszorítják őket - betelepítések colonusként az elnéptelenedett területekre - dunai hadszíntéren hal meg a császár is

18 Antoniusok (96-192) Aurelius Commodus (180 – 192)
Hatalomra kerülése: - Marcus Aurelius fia Külpolitika: - béke a germánokkal ( segédcsapatok kiállításra és adó fizetésre kötelezik őket) - letelepítések Tevékenysége: - Nero lesz a mintaképe - földre visszatért Herculesnek tartja magát - gyilkosság áldozata lesz

19 Katona császárok ( ) Jellemzők: a hatalomra kerülése az uralkodóknak egyértelműen a légióktól függ hűséges hadsereg lesz a hatalom legfőbb támasza Köv. a katonaság létszámának növelése kedvezmények biztosítása a katonáknak a hadsereg elszakad a társadalomtól és zárt kiváltságos réteggé alakul Uralkodók: Septimus Severus ( ) - vagyonelkobzások - „Domus Divina” cím felvétele - hódítás Mezopotámiában Caracalla ( )

20 Katona császárok (192-284) Uralkodók: Caracalla (211-217)
- római polgárjogot ad a birodalom szabad lakóinak - egyeduralom


Letölteni ppt "A császárság első századai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések