Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A római császárkor Előadó: Máthé Gergely. A római császárkor Előadó: Máthé Gergely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A római császárkor Előadó: Máthé Gergely. A római császárkor Előadó: Máthé Gergely."— Előadás másolata:

1

2 A római császárkor Előadó: Máthé Gergely

3 Tartalom Ókori államformák A köztársaság Út az egyeduralom felé
A kereszténység Hódítók, zsarnokok, őrültek, piromániások A birodalom bukása A római birodalom jelentősége

4 Államformák az ókorban
Egyeduralom Despotizmus Türannisz Monarchia Népuralom Athéni demokrácia Római köztársaság

5 A köztársaság létrejötte
A királyság előzi meg i.e. 510-ben jön létre Arisztokratikus köztársaság A patríciusok érdekei szerint alakul ki A rendszer a kor körülményeinek felel meg Róma egy városállam

6 A köztársaság mûködése
Szenátus irányítja (CCC tag) Magistratus: állami tisztség 1 éves megbizatás Consul Praetor Censor Questor Néptribunus Diktátor

7 A köztársaság válsága Megváltozott körülmények Hódítások
Városállam  világbirodalom Növekvő népesség Elszegényedés Rabszolgasors Korszerűtlen hadsereg

8 A válság következményei
Tisztségek megbizatási ideje megnő Marius 5 évig konzul Hadseregreform Sulla konzervatív diktatúrája Köztársaság visszaállítása Szenátus létszáma DC i.e. 74. Spartacus-féle rabszolgafelkelés

9 Spartacus

10 Az I. triumvirátus Triumvirátus: 3 férfi szövetsége
i.e. 60-ban jön létre Tagjai Marcus Licinius Crassus Gnæus Pompeius Magnus Gaius Julius Cæsar

11 Az I. triumvirátus tagjai

12 Julius CÆsar i.e. 100 - i.e. 44 Marius unokaöccse i.e. 59-től consul
Gallia proconsulja Gall-háborúk Felbomlik a triumvirátus

13 Cæsar hatalomra jutása
A szenátus visszahívja Rómába Nem mond le Átkel a Rubicon folyón  „Alea iacta est” Elfoglalja Itáliát i.e. 48. pharsalosi csata Pompeiust megölik Egyiptomban

14 Cæsar egyeduralma Nyíltan egyeduralomra tör Halmozza a tisztségeket
Örökös diktátor Imperator Pontifex Maximus Néptribunus Szenátus létszámát CM főre emeli Földreform  proletariátus visszaszorítása Provinciák egyenjogúsítása Naptárreform i.e. 44. március idusán megölik

15 Cæsar halála

16 A II. triumvirátus i.e. 43-ban jön létre Tagjai i.e. 42. Philippi
Gaius Julius Cæsar Octavianus Marcus Antonius Marcus Æmilius Lepidus i.e. 42. Philippi Lepidust lemondatják

17 A II. triUmvirátUs tagjai

18 Octavianus hatalomra jutása
A birodalom felosztása Octavianus  nyugat (Róma) Antonius  kelet (Egyiptom) Ellentétek kiéleződése i.e. 31. Actium i.e. 30. Egyiptom elfoglalása

19 Kleopátra

20 Az actiumi csata

21 A császárkor kezdete Augustus (i.e. 27-i.sz. 14)
Új államforma: császárság Burkolt egyeduralom Legfontosabb tisztség a princeps Principátus A szenátus behódol A hatalom alapja: Hivatalnokréteg Zsoldoshadsereg Prætoriánus gárda

22 Augustus intézkedései
Rend és nyugalom, közbiztonság Panem et circences Provinciák irányításának felosztása Szenátusi irányítás Császári irányítás Egyiptom  császári magánbirtok Külpolitika Pannónia meghódítása i.sz. 9-ben Természetes határok: Duna, Rajna, Eufrátesz Pax Romana

23 A kereszténység kialakulása
Társadalmi és politikai válság  szellemi válság Új hiedelmek, babonák  szekták Kereszténység Zsidóság köréből terjed Egyistenhit Isten a legfőbb erkölcsi hatalom birtokosa Bűnösség  szertartások a vezeklést szolgálták Messiásvárás

24 A kereszténység tanai Biblia Názáreti Jézus: Isten fia, Messiás
Szeretet parancsa Egyenlőség Általános bűnösség – bűnbocsánat

25 Keresztényüldözések Okai:
Gazdagságellenesség Általános bűnösség hirdetése Császárkultusz Szabadságtól, szavazati jogtól való megfosztás Kínzások Nem fordulhattak bírósághoz Keresztényüldöző császárok: Nero, Traianus, Diocletianus

26 A Julius-Claudius-dinasztia
Tiberius (14-37) Államügyeket hanyagolta Fényűzés Caligula (37-41) „csizmácska” Őrült zsarnok Claudius (41-54) Britannia meghódítása 4 feleség Nero (54-68) Őrült gyilkos Keresztényüldözés Tűzvész Rómában

27 A Flavius-dinasztia Vespasianus (69-79) Titus (79-81)
Állam megszilárdítása „Pecunia non olet” Colosseum Titus (79-81) Vespasianus fia Pompeii katasztrófa (79)

28 Az Antoninus-dinasztia
„jó császárok” Traianus (98-117) Az utolsó nagy hódító Keleti területek Dácia Hadrianus ( ) Tapasztalt hadvezér Védelemre koncentrál  Limes „A császárság második megalapítója”

29 A hanyatlás kezdete Germán támadások Marcus Aurelius (161-180)
Filozófus Keleti hadjáratban halt meg Commodus ( ) Kegyetlen, cezaromániás zsarnok Prætoriánus gárda ölte meg Severis-dinasztia ( ) Caracalla ( ) 212. Római polgárjogot kap minden szabad

30 Katonacsászárok kora 235-284  50 császár Fokozódnak a támadások
A hadsereg jelentősége megnő A katonaság kiáltja ki a császárt Rövid ideig uralkodnak Egy sem hal természetes halált A gazdaság helyzete romlik Nem foglalkoznak vele A pénz elértéktelenedik Aurelianus ( ) Visszaveri a támadásokat Megszilárdítja a birodalmat

31 A dominatus kezdete Nyílt egyeduralom A köztársasági forma megszűnik
A szenátus elveszíti a jelentőségét „Dominus et Deus” A hadsereg létszáma és bére megnő Diocletianus ( ) A hadsereg megreformálása Határmenti, állandó Bárhol bevethető lovasság Értékálló pénz Utolsó nagy keresztényüldözés

32 Nagy Constantinus uralkodása
Új főváros  Konstantinopolisz 313. milánói edictum Szabad vallásgyakorlat 325. niceai zsinat Szentháromság tana Jézus Isten fia és vele egylényegű Athanasius vs. Arius Homouszion vs. homoiuszion

33 A birodalom kettéválása
Válság nyugaton Folyamatos támadások A rabszolgák száma csökken Colonusok röghöz kötése A kereskedelem és ipar hanyatlik Pénzhiány  terményadó Önellátó társadalmi szint Nagy Theodosius ( ) A birodalom kettéosztása A nyugati központja Róma, majd Milánó és Ravenna A keleti központja Konstantinápoly

34 A Népvándorlás Kelet-Ázsiából indul a IV. szd. végén
Láncreakció szerű népmozgás A hunok megverik a germánokat A germánok nyugat felé kényszerülnek Gyenge védelem  szövetség Megtarthatták a fejedelmüket Földet kaptak Adót fizettek Katonai szolgálat

35 Harc a hunokkal Hun Birodalom 451. Catalaunum
Atilla király Az Uraltól az Alpokig terjed Lovas nomád életforma 451. Catalaunum Aetius a hadvezér Utolsó katonai siker Atilla halála után (453) felbomlik a birodalma

36 A Nyugat-Római Birodalom bukása
455-ben vandál pusztítás Teljes végelgyengülés Romulus Augustulus ( ) Császári hatalom csökken A germán fejedelmek önállósodnak 476-ban Odoaker letaszítja a trónról 476. A Nyugat-Római Birodalom megszűnik A Kelet-Római Birodalom 1453-ig áll fenn Bizánci császárság Justinianus ( ) egységesítési kísérlete

37 A Római Birodalom jelentôsége
Európa központi birodalma Későbbi birodalmak mintája Frank Birodalom Német-Római Császárság Mussolini fasiszta Olaszországa Fasizmus eredete „Mare Nostrum” elmélet Császár jelentősége

38 Kultúra Az ókori keleti és hellén kultúra közvetítője
Az irodalom, tudomány, egyház nyelve latin Mitológia Irodalom Építészet Visszatérő motívumok későbbi irányzatokban Római jog

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A római császárkor Előadó: Máthé Gergely. A római császárkor Előadó: Máthé Gergely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések