Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A római császárkor Előadó: Máthé Gergely Tartalom  Ókori államformák  A köztársaság  Út az egyeduralom felé  A kereszténység  Hódítók, zsarnokok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A római császárkor Előadó: Máthé Gergely Tartalom  Ókori államformák  A köztársaság  Út az egyeduralom felé  A kereszténység  Hódítók, zsarnokok,"— Előadás másolata:

1

2 A római császárkor Előadó: Máthé Gergely

3 Tartalom  Ókori államformák  A köztársaság  Út az egyeduralom felé  A kereszténység  Hódítók, zsarnokok, őrültek, piromániások  A birodalom bukása  A római birodalom jelentősége

4  Egyeduralom  Despotizmus  Türannisz  Monarchia  Népuralom  Athéni demokrácia  Római köztársaság Államformák az ókorban

5 A köztársaság létrejötte  A királyság előzi meg  i.e. 510-ben jön létre  Arisztokratikus köztársaság  A patríciusok érdekei szerint alakul ki  A rendszer a kor körülményeinek felel meg  Róma egy városállam

6 A köztársaság mûködése  Szenátus irányítja ( CCC tag)  Magistratus: állami tisztség  1 éves megbizatás  Consul  Praetor  Censor  Questor  Néptribunus  Diktátor

7 A köztársaság válsága  Megváltozott körülmények  Hódítások  Városállam  világbirodalom  Növekvő népesség  Elszegényedés  Rabszolgasors  Korszerűtlen hadsereg

8 A válság következményei  Tisztségek megbizatási ideje megnő  Marius 5 évig konzul  Hadseregreform  Sulla konzervatív diktatúrája  Köztársaság visszaállítása  Szenátus létszáma DC  i.e. 74. Spartacus-féle rabszolgafelkelés

9 Spartacus

10 Az I. triumvirátus  Triumvirátus: 3 férfi szövetsége  i.e. 60-ban jön létre  Tagjai  Marcus Licinius Crassus  Gnæus Pompeius Magnus  Gaius Julius Cæsar

11 Az I. triumvirátus tagjai

12 Julius CÆsar  i.e. 100 - i.e. 44  Marius unokaöccse  i.e. 59-től consul  Gallia proconsulja  Gall-háborúk  Felbomlik a triumvirátus

13 Cæsar hatalomra jutása  A szenátus visszahívja Rómába  Nem mond le  Átkel a Rubicon folyón  „Alea iacta est”  Elfoglalja Itáliát  i.e. 48. pharsalosi csata  Pompeiust megölik Egyiptomban

14 Cæsar egyeduralma  Nyíltan egyeduralomra tör  Halmozza a tisztségeket  Örökös diktátor  Imperator  Pontifex Maximus  Néptribunus  Szenátus létszámát CM főre emeli  Földreform  proletariátus visszaszorítása  Provinciák egyenjogúsítása  Naptárreform  i.e. 44. március idusán megölik

15 Cæsar halála

16 A II. triumvirátus  i.e. 43-ban jön létre  Tagjai  Gaius Julius Cæsar Octavianus  Marcus Antonius  Marcus Æmilius Lepidus  i.e. 42. Philippi  Lepidust lemondatják

17 A II. triUmvirátUs tagjai

18 Octavianus hatalomra jutása  A birodalom felosztása  Octavianus  nyugat (Róma)  Antonius  kelet (Egyiptom)  Ellentétek kiéleződése  i.e. 31. Actium  i.e. 30. Egyiptom elfoglalása

19 Kleopátra

20 Az actiumi csata

21 A császárkor kezdete  Augustus (i.e. 27-i.sz. 14)  Új államforma: császárság  Burkolt egyeduralom  Legfontosabb tisztség a princeps  Principátus  A szenátus behódol  A hatalom alapja:  Hivatalnokréteg  Zsoldoshadsereg  Prætoriánus gárda

22 Augustus intézkedései  Rend és nyugalom, közbiztonság  Panem et circences  Provinciák irányításának felosztása  Szenátusi irányítás  Császári irányítás  Egyiptom  császári magánbirtok  Külpolitika  Pannónia meghódítása i.sz. 9-ben  Természetes határok: Duna, Rajna, Eufrátesz  Pax Romana

23 A kereszténység kialakulása  Társadalmi és politikai válság  szellemi válság  Új hiedelmek, babonák  szekták  Kereszténység  Zsidóság köréből terjed  Egyistenhit  Isten a legfőbb erkölcsi hatalom birtokosa  Bűnösség  szertartások a vezeklést szolgálták  Messiásvárás

24 A kereszténység tanai  Biblia  Názáreti Jézus: Isten fia, Messiás  Szeretet parancsa  Egyenlőség  Általános bűnösség – bűnbocsánat

25 Keresztényüldözések  Okai:  Gazdagságellenesség  Általános bűnösség hirdetése  Császárkultusz  Szabadságtól, szavazati jogtól való megfosztás  Kínzások  Nem fordulhattak bírósághoz  Keresztényüldöző császárok:  Nero, Traianus, Diocletianus

26 A Julius-Claudius-dinasztia  Tiberius (14-37)  Államügyeket hanyagolta  Fényűzés  Caligula (37-41)  „csizmácska”  Őrült zsarnok  Claudius (41-54)  Britannia meghódítása  4 feleség  Nero (54-68)  Őrült gyilkos  Keresztényüldözés  Tűzvész Rómában

27 A Flavius-dinasztia  Vespasianus (69-79)  Állam megszilárdítása  „Pecunia non olet”  Colosseum  Titus (79-81)  Vespasianus fia  Pompeii katasztrófa (79)

28 Az Antoninus-dinasztia  „jó császárok”  Traianus (98-117)  Az utolsó nagy hódító  Keleti területek  Dácia  Hadrianus (117-138)  Tapasztalt hadvezér  Védelemre koncentrál  Limes  „A császárság második megalapítója”

29 A hanyatlás kezdete  Germán támadások  Marcus Aurelius (161-180)  Filozófus  Keleti hadjáratban halt meg  Commodus (180-192)  Kegyetlen, cezaromániás zsarnok  Pr æ toriánus gárda ölte meg  Severis-dinasztia (193-235)  Caracalla (211-217)  212. Római polgárjogot kap minden szabad

30 Katonacsászárok kora  235-284  50 császár  Fokozódnak a támadások  A hadsereg jelentősége megnő  A katonaság kiáltja ki a császárt  Rövid ideig uralkodnak  Egy sem hal természetes halált  A gazdaság helyzete romlik  Nem foglalkoznak vele  A pénz elértéktelenedik  Aurelianus (270-275)  Visszaveri a támadásokat  Megszilárdítja a birodalmat

31 A dominatus kezdete  Nyílt egyeduralom  A köztársasági forma megszűnik  A szenátus elveszíti a jelentőségét  „Dominus et Deus”  A hadsereg létszáma és bére megnő  Diocletianus (284-305)  A hadsereg megreformálása  Határmenti, állandó  Bárhol bevethető lovasság  Értékálló pénz  Utolsó nagy keresztényüldözés

32 Nagy Constantinus uralkodása  306-337  Új főváros  Konstantinopolisz  313. milánói edictum  Szabad vallásgyakorlat  325. niceai zsinat  Szentháromság tana  Jézus Isten fia és vele egylényegű  Athanasius vs. Arius  Homouszion vs. homoiuszion

33 A birodalom kettéválása  Válság nyugaton  Folyamatos támadások  A rabszolgák száma csökken  Colonusok röghöz kötése  A kereskedelem és ipar hanyatlik  Pénzhiány  terményadó  Önellátó társadalmi szint  Nagy Theodosius (378-395)  A birodalom kettéosztása  A nyugati központja Róma, majd Milánó és Ravenna  A keleti központja Konstantinápoly

34 A Népvándorlás  Kelet-Ázsiából indul a IV. szd. végén  Láncreakció szerű népmozgás  A hunok megverik a germánokat  A germánok nyugat felé kényszerülnek  Gyenge védelem  szövetség  Megtarthatták a fejedelmüket  Földet kaptak  Adót fizettek  Katonai szolgálat

35 Harc a hunokkal  Hun Birodalom  Atilla király  Az Uraltól az Alpokig terjed  Lovas nomád életforma  451. Catalaunum  Aetius a hadvezér  Utolsó katonai siker  Atilla halála után (453) felbomlik a birodalma

36 A Nyugat-Római Birodalom bukása  455-ben vandál pusztítás  Teljes végelgyengülés  Romulus Augustulus (474-476)  Császári hatalom csökken  A germán fejedelmek önállósodnak  476-ban Odoaker letaszítja a trónról  476. A Nyugat-Római Birodalom megszűnik  A Kelet-Római Birodalom 1453-ig áll fenn  Bizánci császárság  Justinianus (527-565) egységesítési kísérlete

37 A Római Birodalom jelentôsége  Európa központi birodalma  Későbbi birodalmak mintája  Frank Birodalom  Német-Római Császárság  Mussolini fasiszta Olaszországa  Fasizmus eredete  „Mare Nostrum” elmélet  Császár jelentősége

38 Kultúra  Az ókori keleti és hellén kultúra közvetítője  Az irodalom, tudomány, egyház nyelve latin  Mitológia  Irodalom  Építészet  Visszatérő motívumok kés ő bbi irányzatokban  Római jog

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A római császárkor Előadó: Máthé Gergely Tartalom  Ókori államformák  A köztársaság  Út az egyeduralom felé  A kereszténység  Hódítók, zsarnokok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések