Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08."— Előadás másolata:

1 1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest

2 2 Előzmények (1/2) A z OGY határozatai: 40/2008 (IV.17.) OGY határozat a közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról: „Az Országgyűlés … felkéri a Kormányt, hogy kezdje meg az új atomerőművi kapacitásokra vonatkozó döntés-előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellő időben terjessze az Országgyűlés elé…” 25/2009 (IV.02.) OGY határozat Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról: „Az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulást ad … a paksi atomerőmű telep-helyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez” Energy Summit Hungary Budapest

3 3 Előzmények (2/2) A z OGY határozatai: 33/2009. (IV. 30.) OGY határozat az atomenergia évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról 2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja felül az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos szabályozás és irányítás szervezeti rendszerét. Energy Summit Hungary Budapest

4 Az atomenergia biztonsági sajátosságai 4 Nukleáris létesítmények biztonsága Hagyományos követelmények Nukleáris védettség Nukleáris és radioaktív anyagok biztonsága Energy Summit Hungary Budapest

5 Nukleáris biztonság „Egy új reaktorblokk létesítésének nukleáris biztonsági alapvetése” 5 Energy Summit Hungary Budapest

6 Biztonsági elvek (1/5) Alapvető elv (1) a lakosság, a környezet és az üzemeltető személyzet védelme az ionizáló sugárzások káros hatásai ellen. Vezérelv (2) Az atomenergia alkalmazása során a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. Ennek érdekében a szervezet hatékony vezetési és irányítási rendszert működtet. Biztonsági elvek (3) az atomerőmű biztonságáért az elsődleges felelősséget az atomerőmű üzemeltetője (az üzemeltetési engedély tulajdonosa) viseli, 6 Energy Summit Hungary Budapest

7 Biztonsági elvek (2/5) (4) a kormányzat biztosítja a hatékony jogi rendszer és a független, felhatalmazott, megfelelő szakértelemmel, pénzügyi és személyi forrásokkal rendelkező nukleáris biztonsági hatóság működését, (5) az atomenergia alkalmazója garantálja az ésszerűen elérhető legmagasabb szintű biztonságot, biztosítja, hogy a tevékenységéből adódó kockázatok elfogadható szinten maradnak, és e tevékenység következtében senkit nem érhet elfogadhatatlan mértékű ártalom. Műszaki biztonsági elvek (6) a telephely kiválasztásának legfontosabb szempontja, hogy biztosítható legyen az (1) alapvető elv teljesülése. A lehetséges telephelyek vizsgálatában a természet és az emberi tevékenység által potenciálisan előidézhető eseményeknek a létesítmény biztonságos üzemeltethetőségére gyakorolt hatásait a lehető legteljesebb körűen értékelni kell, 7 Energy Summit Hungary Budapest

8 Biztonsági alapvetés (3/5) Műszaki biztonsági elvek (folyt) (7) az új reaktorblokk tervezése és kivitelezése során a mélységben tagolt védelem elveire kell alapozni, diverz és redundáns biztonságvédelmi berendezéseket és többszörös gátakat kell alkalmazni, valamint a biztonság szempontjából fontos rendszerek esetében kizárólag igazoltan alkalmas műszaki megoldások fogadhatóak el, 8 (8) a tervezés során figyelembe vett üzemzavarok (tervezési alap) következtében súlyos reaktorzóna-sérülés (ún. zónaolvadás) nem fordulhat elő, a zónasérülés bekövetkezési valószínűségére az új reaktorblokkokra egy nagyságrenddel szigorúbb követelmény érvényes, mint a ma már üzemelő blokkok esetében, Energy Summit Hungary Budapest

9 Biztonsági alapvetés (4/5) Műszaki biztonsági elvek (folyt) (9) új reaktorblokkok tervezése során ún. kiterjesztett tervezési alapot is meg kell határozni olyan üzemzavarok figyelembevételével, amelyekkel szemben a tervezési alap már nem nyújt tökéletes védelmet, de előfordulási valószínűségük nem elhanyagolható. A kiterjesztett tervezési alapba eső üzemzavarok a lakosságra és a környezetre nem gyakorolhatnak jelentős hatást, e hatásoknak jól meghatározott és kezelhető korlátok között kell maradniuk, (10) a kiterjesztett tervezési alapon kívül eső, ún. súlyos balesetek előfordulási valószínűsége új reaktorblokkokra – a földrengések lehetséges hatásait is figyelembe véve – legyen legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a zónasérülés valószínűsége. Ezekre az eseményekre az üzemeltetőnek következménycsökkentő eljárásokkal kell rendelkeznie, 9 Energy Summit Hungary Budapest

10 Biztonsági alapvetés (5/5) (11) az üzemeltető rendelkezzen meglapozott tervvel az üzemeltetés során keletkező radioaktív hulladékok minimalizálására, a reaktorblokk üzemeltetésének befejezését követő leszerelésére, és legyen biztosított az üzemeltetés és leszerelés során keletkező radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag biztonságos, a tudomány korszerű eredményeivel és a nemzetközi elvárásokkal és tapasztalatokkal összhangban lévő átmeneti tárolása, vagy végleges elhelyezése. Egyéb feltételek –Jogszabályi háttér: eljárások formai, tartalmi és szakmai követelményei (Atv., Ket., tervezés, engedélyezés) –Nukleáris biztonsági hatóság: kormányzati akcióterv, felügyelők megbecsülése, hatóság létszáma 10 Energy Summit Hungary Budapest

11 11 Proliferáció-állóság Megelőzze, felismerje és elhárítsa –(1) a nukleáris és radioaktív anyagok nyílt vagy álcázott eltérítését; –(2) a létesítménnyel, illetve annak technológiai folyamataival és berendezéseivel történő rejtett visszaélést; –(3) a nukleáris és radioaktív anyagok előállítását célzó rejtett folyamatokat, valamint az anyagok és berendezések engedélyezettől eltérő használatát a létesítmény telephelyén, valamint a nukleáris és radioaktív anyagok alkalmazása, tárolása és szállítása során. Energy Summit Hungary Budapest

12 12 Nukleáris védettség (nuclear security) Nukleáris védettség: azon tevékenységek, eszközök és eljárások összessége, amelyek a nukleáris és más radioaktív anyagokkal és létesítményekkel kapcsolatos lopás, szabotázs, jogosulatlan hozzáférés, engedélynélküli tevékenységek és más jogellenes cselekmények megelőzésére, észlelésére és elhárítására irányulnak; Energy Summit Hungary Budapest

13 Előkészületek (1/5) –Nemzetközi áttekintés Finn, USA, UK, szomszédok –Az OAH helyzete ma (jó körülmények, csökkenő létszám, külső vonzás) –Módosítandó jogszabályok áttekintése  Atomtörvény (részben előkészítve)  Új Nukleáris Biztonsági Szabályzat(előkészítve) 13Energy Summit Hungary Budapest

14 Előkészületek (2/5) Nemzetközi együttműködés Részvétel az ENSREG (HLG) Reactor Safety Working Group munkájában Részvétel az OECD NEA CNRA Working Group on New Reactors munkájában Részvétel a WENRA Reactor Harmonization WG-ban Négyoldalú együttműködés egyik témája az új blokk lesz NAÜ safeguard és védemi tevékenysége Részvétel az ESRADA munkájában 14 Energy Summit Hungary Budapest

15 Részben „szabadidős” projekt a felkészülés támogatására Teendők felmérése Nemzetközi tapasztalatok összegzése (US, SF, F, RUS, BG, SK, PRC, NAÜ, WENRA, EUR) A hazai szabályozás áttekintése, javaslat a módosításra Új reaktortípusok megismerése (EPR, AP 600, VVER 640, AP 1000, …) Kapcsolattartás a hazai szervezetekkel 15 Előkészületek (3/5) Energy Summit Hungary Budapest

16 Előkészületek (4/5) A cél: Jól felépített, áttekinthető, „ügyfélbarát” hatósági rendszer felkészült szakemberekkel, megfelelő erőforrásokkal ne akadályozza, hanem segítse elő az új atomerőművi blokkok létesítését a legmagasabb biztonsági szinten. A KHEM koordinációjával kormánykabinet előterjesztés Egyeztetések az érintett tárcákkal és intézményekkel –a szükséges jogszabály módosításokról, –a hatósági rendszer ésszerűsítéséről, –a szakemberképzésről, –a kutatás-fejlesztés feladatairól és koordinációjáról. 16Energy Summit Hungary Budapest

17 EPR, 1600 MWAES-92/AES-2006, 1150 MW AP1000, 1000 MW ATMEA1, 1000 MW … Jelenleg vizsgált erőmű típusok 17Energy Summit Hungary Budapest

18 18 Köszönöm a figyelmet ! Energy Summit Hungary Budapest


Letölteni ppt "1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések