Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08."— Előadás másolata:

1 1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

2 2 Előzmények (1/2) A z OGY határozatai: 40/2008 (IV.17.) OGY határozat a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról: „Az Országgyűlés … felkéri a Kormányt, hogy kezdje meg az új atomerőművi kapacitásokra vonatkozó döntés-előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellő időben terjessze az Országgyűlés elé…” 25/2009 (IV.02.) OGY határozat Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról: „Az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulást ad … a paksi atomerőmű telep-helyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez” Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

3 3 Előzmények (2/2) A z OGY határozatai: 33/2009. (IV. 30.) OGY határozat az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról 2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja felül az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos szabályozás és irányítás szervezeti rendszerét. Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

4 Az atomenergia biztonsági sajátosságai 4 Nukleáris létesítmények biztonsága Hagyományos követelmények Nukleáris védettség Nukleáris és radioaktív anyagok biztonsága Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

5 Nukleáris biztonság „Egy új reaktorblokk létesítésének nukleáris biztonsági alapvetése” 5 Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

6 Biztonsági elvek (1/5) Alapvető elv (1) a lakosság, a környezet és az üzemeltető személyzet védelme az ionizáló sugárzások káros hatásai ellen. Vezérelv (2) Az atomenergia alkalmazása során a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. Ennek érdekében a szervezet hatékony vezetési és irányítási rendszert működtet. Biztonsági elvek (3) az atomerőmű biztonságáért az elsődleges felelősséget az atomerőmű üzemeltetője (az üzemeltetési engedély tulajdonosa) viseli, 6 Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

7 Biztonsági elvek (2/5) (4) a kormányzat biztosítja a hatékony jogi rendszer és a független, felhatalmazott, megfelelő szakértelemmel, pénzügyi és személyi forrásokkal rendelkező nukleáris biztonsági hatóság működését, (5) az atomenergia alkalmazója garantálja az ésszerűen elérhető legmagasabb szintű biztonságot, biztosítja, hogy a tevékenységéből adódó kockázatok elfogadható szinten maradnak, és e tevékenység következtében senkit nem érhet elfogadhatatlan mértékű ártalom. Műszaki biztonsági elvek (6) a telephely kiválasztásának legfontosabb szempontja, hogy biztosítható legyen az (1) alapvető elv teljesülése. A lehetséges telephelyek vizsgálatában a természet és az emberi tevékenység által potenciálisan előidézhető eseményeknek a létesítmény biztonságos üzemeltethetőségére gyakorolt hatásait a lehető legteljesebb körűen értékelni kell, 7 Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

8 Biztonsági alapvetés (3/5) Műszaki biztonsági elvek (folyt) (7) az új reaktorblokk tervezése és kivitelezése során a mélységben tagolt védelem elveire kell alapozni, diverz és redundáns biztonságvédelmi berendezéseket és többszörös gátakat kell alkalmazni, valamint a biztonság szempontjából fontos rendszerek esetében kizárólag igazoltan alkalmas műszaki megoldások fogadhatóak el, 8 (8) a tervezés során figyelembe vett üzemzavarok (tervezési alap) következtében súlyos reaktorzóna-sérülés (ún. zónaolvadás) nem fordulhat elő, a zónasérülés bekövetkezési valószínűségére az új reaktorblokkokra egy nagyságrenddel szigorúbb követelmény érvényes, mint a ma már üzemelő blokkok esetében, Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

9 Biztonsági alapvetés (4/5) Műszaki biztonsági elvek (folyt) (9) új reaktorblokkok tervezése során ún. kiterjesztett tervezési alapot is meg kell határozni olyan üzemzavarok figyelembevételével, amelyekkel szemben a tervezési alap már nem nyújt tökéletes védelmet, de előfordulási valószínűségük nem elhanyagolható. A kiterjesztett tervezési alapba eső üzemzavarok a lakosságra és a környezetre nem gyakorolhatnak jelentős hatást, e hatásoknak jól meghatározott és kezelhető korlátok között kell maradniuk, (10) a kiterjesztett tervezési alapon kívül eső, ún. súlyos balesetek előfordulási valószínűsége új reaktorblokkokra – a földrengések lehetséges hatásait is figyelembe véve – legyen legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a zónasérülés valószínűsége. Ezekre az eseményekre az üzemeltetőnek következménycsökkentő eljárásokkal kell rendelkeznie, 9 Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

10 Biztonsági alapvetés (5/5) (11) az üzemeltető rendelkezzen meglapozott tervvel az üzemeltetés során keletkező radioaktív hulladékok minimalizálására, a reaktorblokk üzemeltetésének befejezését követő leszerelésére, és legyen biztosított az üzemeltetés és leszerelés során keletkező radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag biztonságos, a tudomány korszerű eredményeivel és a nemzetközi elvárásokkal és tapasztalatokkal összhangban lévő átmeneti tárolása, vagy végleges elhelyezése. Egyéb feltételek –Jogszabályi háttér: eljárások formai, tartalmi és szakmai követelményei (Atv., Ket., tervezés, engedélyezés) –Nukleáris biztonsági hatóság: kormányzati akcióterv, felügyelők megbecsülése, hatóság létszáma 10 Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

11 11 Proliferáció-állóság Megelőzze, felismerje és elhárítsa –(1) a nukleáris és radioaktív anyagok nyílt vagy álcázott eltérítését; –(2) a létesítménnyel, illetve annak technológiai folyamataival és berendezéseivel történő rejtett visszaélést; –(3) a nukleáris és radioaktív anyagok előállítását célzó rejtett folyamatokat, valamint az anyagok és berendezések engedélyezettől eltérő használatát a létesítmény telephelyén, valamint a nukleáris és radioaktív anyagok alkalmazása, tárolása és szállítása során. Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

12 12 Nukleáris védettség (nuclear security) Nukleáris védettség: azon tevékenységek, eszközök és eljárások összessége, amelyek a nukleáris és más radioaktív anyagokkal és létesítményekkel kapcsolatos lopás, szabotázs, jogosulatlan hozzáférés, engedélynélküli tevékenységek és más jogellenes cselekmények megelőzésére, észlelésére és elhárítására irányulnak; Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

13 Előkészületek (1/5) –Nemzetközi áttekintés Finn, USA, UK, szomszédok –Az OAH helyzete ma (jó körülmények, csökkenő létszám, külső vonzás) –Módosítandó jogszabályok áttekintése  Atomtörvény (részben előkészítve)  Új Nukleáris Biztonsági Szabályzat(előkészítve) 13Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

14 Előkészületek (2/5) Nemzetközi együttműködés Részvétel az ENSREG (HLG) Reactor Safety Working Group munkájában Részvétel az OECD NEA CNRA Working Group on New Reactors munkájában Részvétel a WENRA Reactor Harmonization WG-ban Négyoldalú együttműködés egyik témája az új blokk lesz NAÜ safeguard és védemi tevékenysége Részvétel az ESRADA munkájában 14 Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

15 Részben „szabadidős” projekt a felkészülés támogatására Teendők felmérése Nemzetközi tapasztalatok összegzése (US, SF, F, RUS, BG, SK, PRC, NAÜ, WENRA, EUR) A hazai szabályozás áttekintése, javaslat a módosításra Új reaktortípusok megismerése (EPR, AP 600, VVER 640, AP 1000, …) Kapcsolattartás a hazai szervezetekkel 15 Előkészületek (3/5) Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

16 Előkészületek (4/5) A cél: Jól felépített, áttekinthető, „ügyfélbarát” hatósági rendszer felkészült szakemberekkel, megfelelő erőforrásokkal ne akadályozza, hanem segítse elő az új atomerőművi blokkok létesítését a legmagasabb biztonsági szinten. A KHEM koordinációjával kormánykabinet előterjesztés Egyeztetések az érintett tárcákkal és intézményekkel –a szükséges jogszabály módosításokról, –a hatósági rendszer ésszerűsítéséről, –a szakemberképzésről, –a kutatás-fejlesztés feladatairól és koordinációjáról. 16Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

17 EPR, 1600 MWAES-92/AES-2006, 1150 MW AP1000, 1000 MW ATMEA1, 1000 MW … Jelenleg vizsgált erőmű típusok 17Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.

18 18 Köszönöm a figyelmet ! Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08.


Letölteni ppt "1 Atomenergia és biztonság Előadó Rónaky József főigazgató Országos Atomenergia Hivatal Energy Summit Hungary Budapest 2009. 10. 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések