Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barcsák Marianna KPSZTI Az Európai Unió pályázatainak keretei  Egységes Európa (1951. Európai Szén és Acélközösség, 1957. Európai Gazdasági Közösség)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barcsák Marianna KPSZTI Az Európai Unió pályázatainak keretei  Egységes Európa (1951. Európai Szén és Acélközösség, 1957. Európai Gazdasági Közösség)"— Előadás másolata:

1 Barcsák Marianna KPSZTI Az Európai Unió pályázatainak keretei  Egységes Európa (1951. Európai Szén és Acélközösség, 1957. Európai Gazdasági Közösség)  regionális politika 70-es évek: leszakadó térségek felemelése  NUTS rendszer: Mo.-régiók-megyék-kistérségek-települések  strukturális politika 90-es évek  strukturális politika 90-es évek: gazdaságszerkezeti változások  kohéziós politika: 2007-től  támogatások célja  támogatások célja: versenyképesség, foglalkoztatás, mobilitás, tudás alapú társadalom, fenntarthatóság, stb.

2 Barcsák Marianna KPSZTI  támogatási rendszerek: Strukturális Alapok - ESZA, ERFA Kohéziós Alap  támogatási időszak  támogatási időszak: ÚMFT 2007-2013. akcióterv 2009-2010.  területi szabályok: konvergencia régiók (6) és a Közép-magyarországi Régió  operatív programok  operatív programok: TÁMOP, TIOP, ROP, KEOP

3 Barcsák Marianna KPSZTI  irányító hatóság: NFÜ  közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Non-profit Kft., Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága  támogatástípusok  támogatástípusok: NFÜ 1/ NFÜ pályázatot ír ki, formai-szakmai bírálat támogatás az érkezés után támogatás az érkezés sorrendjében köt szerződést (50 m alatt) NFÜ 2/ NFÜ pályázatot ír ki, formai-szakmai nyertesek bírálat után nyertesek megnevezése (1 vagy 2 fordulós, 50 m alatt egyszerűsített eljárás) 3/ önkormányzat, különféle szervezetek által kezelt alapok (pl. NCA)

4 Barcsák Marianna KPSZTI Pályázatok megjelenése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu  Európai Uniós pályázatok Wekerle Sándor Alapkezelő Wekerle Sándor Alapkezelő www.wekerle.gov.hu  hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatok  egyes közoktatási és felsőoktatási projektek

5 Barcsák Marianna KPSZTI Oktatásért Közalapítvány Oktatásért Közalapítvány www.oktatasert.hu  felső- és közoktatási fejlesztések  Nemzeti Tehetség Program egyéb szféra: ovonok.hu (Raabe Kiadó) cégek pályázatai

6 Barcsák Marianna KPSZTI Pályázatfelelős nevesítse  állandó személy, a vezető „nevesítse”  a feladata meghatározott, lehetőleg finanszírozott legyen (pl. kedvezmény)Feladatai: igényeit és lehetőségeit  ismerje az intézmény igényeit és lehetőségeit pályázati forrásokat  ismerje a pályázati forrásokat eljárhasson pályázatokhoz tartozó ügyekben  a vezető által adott megbízás alapján eljárhasson az intézményen belül a pályázatokhoz tartozó ügyekben

7 Barcsák Marianna KPSZTI A pályázat kiválasztása projekthez keresünk pályázatot pályázathoz készítünk  vagy projekthez keresünk pályázatot, vagy a pályázathoz készítünk tervet teljes kiírásáranem egy helyen szerepelnek a feltételek!  a pályázat teljes kiírására szükség lesz: nem egy helyen szerepelnek a feltételek! kinyomtatni  a dokumentumok egy részét érdemes kinyomtatni Jó-e nekünk?  amire szükségünk van: felhívás, útmutató, egyes specifikációk  pályázati felhívás részei: céljaforrás  a támogatás célja, rendelkezésre álló forrás köre  a pályázók köre tartalma  a pályázat tartalma (kötelezően és választhatóan megvalósítandó feladatok; területi korlátok)

8 Barcsák Marianna KPSZTI  támogatás formája, mértéke, összege  kiválasztási kritériumok módja, helye és határideje  a pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, jogosultság útmutatóalapos (!) átolvasása  a pályázati útmutató alapos (!) átolvasása, különös tekintettel:  megvalósítási időszak  kötelezően megvalósítandó projektelemek  kizáró okok specifikációk  az egyes specifikációk „kiemelése” a dokumentációból (költségvetési, szakmai megvalósítási, eszközbeszerzési vagy képzéskínálati specifikáció)

9 Barcsák Marianna KPSZTI Dokumentáció további fontos részei:  Kitöltési útmutató  Elszámolható költségek  Elszámolható költségek (ESZA, ERFA) – mindig van specifikáció hozzá tájékoztatási kötelezettségei  Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei  Esélyegyenlőségi  Esélyegyenlőségi útmutató  Fenntartható fejlődési  Fenntartható fejlődési útmutató  szakmai megvalósításhoz kapcsolódó mellékletek  szerződések, megállapodások, nyilatkozatok formanyomtatványai  40%-os lista

10 Barcsák Marianna KPSZTI Jótanácsok mielőtt nekilátunk jól kell  ha nyer a pályázat évekig „kísért” – jól kell megírni  nincs„majd, ha nyert…”  nincs olyan, hogy „majd, ha nyert…” végig kell olvasni  „sok a szöveg”, de végig kell olvasni minta, használjuk  szinte mindenhez van minta, használjuk  nem fogunk emlékezni  nem fogunk egy év múlva mindenre emlékezni  kérdezzünk  kérdezzünk idejében megvalósítók személyét  a megvalósítók személyét (projektmenedzsment) az elején tisztázzuk – segíthetnek már a tervezés során közlemények  a közlemények figyelése vonjuk be az érintetteket  az első perctől vonjuk be az érintetteket

11 Barcsák Marianna KPSZTI Vezető előtti vállalások - kétirányú: együttműködnek a  a projekt megvalósítása során együttműködnek a projektmenedzsmenttel  tevékenyen részt vesznek  tevékenyen részt vesznek a projekt megvalósításában, (képzés, továbbképzés, nyílt nap, eszközfogadás, stb.), biztosítják a szükséges adatokat  a szakmai és gazdasági megvalósításhoz / elszámolásokhoz folyamatosan biztosítják a szükséges adatokat A későbbiekben: monitoring mutatók teljesítését  ismerik és vállalják a pályázati adatlapon lévő monitoring mutatók teljesítését esélyegyenlőségi környezeti fenntarthatósági  ismerik és vállalják a pályázati adatlapon lévő esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítését

12 Barcsák Marianna KPSZTI Az írás megkezdése papírelektronikus  a pályázat lehet papír alapú vagy elektronikus egyszerűsített  összeghatártól függően - egyszerűsített dokumentáció  egy pályázat kötelező részei: adatlap  adatlap kötelező mellékletek  kötelező mellékletek: költségvetés, esélyegyenlőségi terv, hivatalos igazoló iratok; összeghatártól függően: megvalósíthatósági tanulmány, PIK szakmai megvalósításhoz  pályázattól függően: szakmai megvalósításhoz kötődő anyagok

13 Barcsák Marianna KPSZTI adatlapotmellékletek  olvassuk végig az adatlapot és a mellékletek listáját:  az adatlap kérhet olyan adatot, amit be kell szereznem  a mellékletek egy része általában időigényes és nem tőlem függ (alapító okirat, építési terv, nyilatkozat, stb.)Időbeosztás nem csak én kellek”  amihez „nem csak én kellek” azzal kezdem:  adatkérés (papíron, határidőre)  egyeztetések (feljegyzés készüljön)  amit „csak” meg kell írni, azt mielőbb elkezdem alapvető dolgokkal  ha adatokra várok, az alapvető dolgokkal „végzek”

14 Barcsák Marianna KPSZTI A munka  az adatalap kitöltése a cél: projektet megvalósítóra, hátterére ami egyrészt a projektet megvalósítóra, hátterére, egyes elemeire másrészt a projekt egyes elemeire kérdez rá:  tevékenységi terv  időterv  erőforrás terv  költségterv  eredmény terv legfontosabb: összhang és egybevágó adatok az egyes részeknél

15 Barcsák Marianna KPSZTI A tevékenységi terv „amire szeretnénk pénzt kapni” Tevékenységstruktúra Tevékenységstruktúra kialakítása: a probléma megoldásának kidolgozása, résztervek rendszere Ami hasznos: fa struktúra  főtevékenységek meghatározása – logikai rend  résztevékenységek – bontás elemi tevékenységekre, amihez költség köthető Amit szeretnek látni: logikai keretmátrix  a projekt leírása a célok meghatározása, amihez hozzárendeli az erőforrásokat, eszközöket, megnevezi az indikátorokat, az ellenőrzés eszközeit és a külső körülményeket számba veszi

16 Barcsák Marianna KPSZTI SWOT analízis  erősségek - gyengeségek  lehetőségek - veszélyek számba vétele probléma-fa vagy cél-faelemzés probléma-fa vagy cél-fa elemzés  probléma – fa: a probléma azonosítása, az okozat okainak feltárása  cél – fa: a probléma – fa tükörképe csatolok kiegészítést  mindenképpen szerencsés, ha csatolok kiegészítést az adatlap adott részéhez

17 Barcsák Marianna KPSZTI Idő terv két lehetőségünk  az elvárás alapján két lehetőségünk van:  csak éppen annyit dolgozunk ki, amit kérnek  részletes terv  forma:  egyszerű táblázat  egyszerű táblázat formájú (elvárás)  Gantt diagramm

18 Barcsák Marianna KPSZTI Erőforrás terv emberi erőforrások emberi erőforrások számbavétele:  megvalósítók (projektmenedzsment)  célcsoport  célcsoport meghatározása (pozitív hatás, elsődleges-másodlagos)  érintett  érintett elemzés (Stakeholder-analízis: létszám, külső-belső viszony, + vagy -, indoklás, viszony megváltoztatásának módja) partnereket partnereket itt jelenítem meg

19 Barcsák Marianna KPSZTI Költségterv megad a pályázat  nem érdemes más struktúrát használni, mint, amit megad a pályázat ugyanazokat a költségnemeket és felosztást  ha előzetesen készítek mégis kalkulációt ugyanazokat a költségnemeket és felosztást használjam  gazdaságiszakember  gazdasági / közbeszerzési szakember segítségével készüljön Cash-flow időtervvel  nagyon hasznos, ha Cash-flow készül, de szerencsés legalább az időtervvel összekötni  likviditást  likviditást a tevékenységtervvel összekötve végi kell gondolni

20 Barcsák Marianna KPSZTI Eredményterv bizonyítéka  a célok megvalósulásának bizonyítéka  számszerűsíthető eredmény  számszerűsíthető eredmény az elvárás: db, %, arányszám  van rá forma és vannak elvárások is  a minimum értékeknek meg kell felelni  ellenőrzik indikátor táblázat szerződés melléklete  az indikátor táblázat az adatlapból kiemelve a szerződés melléklete

21 Barcsák Marianna KPSZTI Az elkészített anyag alapján az adatlap kitöltése formai betartandó formai szabályok:  nem módosíthatom az adatlapot  minden kérdésre válaszolok („pályázatomban nem releváns”, nem)  a karakterszám korlátozást komolyan veszem tartalmi betartandó tartalmi szabályok:  a kérdésre válaszolok  minden szükséges adatot megadok  az esélyegyenlőségi, a környezeti fenntarthatósági és a számszerűsíthető eredmények (indikátorok) esetében a kötelező minimumnak megfelelően töltöm ki a táblázatot

22 Barcsák Marianna KPSZTI További lépések  a mellékletek összeállítása  a szükséges aláírások megszerzése  a teljes anyag kinyomtatása  a pályázat átolvasása  ellenőrző lista „kipipálása”  a javított anyag kinyomtatása  kézzel végig kell számozni az oldalakat  tartalomjegyzék készítése  a pályázat összefűzése  CD megírása  postára adás (ajánlott, tértivevényes)


Letölteni ppt "Barcsák Marianna KPSZTI Az Európai Unió pályázatainak keretei  Egységes Európa (1951. Európai Szén és Acélközösség, 1957. Európai Gazdasági Közösség)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések