Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió pályázatainak keretei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió pályázatainak keretei"— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió pályázatainak keretei
Egységes Európa (1951. Európai Szén és Acélközösség, 1957. Európai Gazdasági Közösség) regionális politika 70-es évek: leszakadó térségek felemelése NUTS rendszer: Mo.-régiók-megyék-kistérségek-települések strukturális politika 90-es évek: gazdaságszerkezeti változások kohéziós politika: 2007-től támogatások célja: versenyképesség, foglalkoztatás, mobilitás, tudás alapú társadalom, fenntarthatóság, stb. Barcsák Marianna KPSZTI

2 Barcsák Marianna KPSZTI
támogatási rendszerek: Strukturális Alapok - ESZA, ERFA Kohéziós Alap támogatási időszak: ÚMFT akcióterv területi szabályok: konvergencia régiók (6) és a Közép-magyarországi Régió operatív programok: TÁMOP, TIOP, ROP, KEOP Barcsák Marianna KPSZTI

3 Barcsák Marianna KPSZTI
irányító hatóság: NFÜ közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Non-profit Kft., Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatástípusok: 1/ NFÜ pályázatot ír ki, formai-szakmai bírálat után támogatás az érkezés sorrendjében köt szerződést (50 m alatt) 2/ NFÜ pályázatot ír ki, formai-szakmai bírálat után nyertesek megnevezése (1 vagy 2 fordulós, 50 m alatt egyszerűsített eljárás) 3/ önkormányzat, különféle szervezetek által kezelt alapok (pl. NCA) Barcsák Marianna KPSZTI

4 Pályázatok megjelenése
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós pályázatok Wekerle Sándor Alapkezelő hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatok egyes közoktatási és felsőoktatási projektek Barcsák Marianna KPSZTI

5 Barcsák Marianna KPSZTI
Oktatásért Közalapítvány felső- és közoktatási fejlesztések Nemzeti Tehetség Program egyéb szféra: ovonok.hu (Raabe Kiadó) cégek pályázatai Barcsák Marianna KPSZTI

6 Barcsák Marianna KPSZTI
Pályázatfelelős állandó személy, a vezető „nevesítse” a feladata meghatározott, lehetőleg finanszírozott legyen (pl. kedvezmény) Feladatai: ismerje az intézmény igényeit és lehetőségeit ismerje a pályázati forrásokat a vezető által adott megbízás alapján eljárhasson az intézményen belül a pályázatokhoz tartozó ügyekben Barcsák Marianna KPSZTI

7 A pályázat kiválasztása
vagy projekthez keresünk pályázatot, vagy a pályázathoz készítünk tervet a pályázat teljes kiírására szükség lesz: nem egy helyen szerepelnek a feltételek! a dokumentumok egy részét érdemes kinyomtatni Jó-e nekünk? amire szükségünk van: felhívás, útmutató, egyes specifikációk pályázati felhívás részei: a támogatás célja, rendelkezésre álló forrás a pályázók köre a pályázat tartalma (kötelezően és választhatóan megvalósítandó feladatok; területi korlátok) Barcsák Marianna KPSZTI

8 Barcsák Marianna KPSZTI
támogatás formája, mértéke, összege kiválasztási kritériumok a pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, jogosultság a pályázati útmutató alapos (!) átolvasása, különös tekintettel: megvalósítási időszak kötelezően megvalósítandó projektelemek kizáró okok az egyes specifikációk „kiemelése” a dokumentációból (költségvetési, szakmai megvalósítási, eszközbeszerzési vagy képzéskínálati specifikáció) Barcsák Marianna KPSZTI

9 Dokumentáció további fontos részei:
Kitöltési útmutató Elszámolható költségek (ESZA, ERFA) – mindig van specifikáció hozzá Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Esélyegyenlőségi útmutató Fenntartható fejlődési útmutató szakmai megvalósításhoz kapcsolódó mellékletek szerződések, megállapodások, nyilatkozatok formanyomtatványai 40%-os lista Barcsák Marianna KPSZTI

10 Jótanácsok mielőtt nekilátunk
ha nyer a pályázat évekig „kísért” – jól kell megírni nincs olyan, hogy „majd, ha nyert…” „sok a szöveg”, de végig kell olvasni szinte mindenhez van minta, használjuk nem fogunk egy év múlva mindenre emlékezni kérdezzünk idejében a megvalósítók személyét (projektmenedzsment) az elején tisztázzuk – segíthetnek már a tervezés során a közlemények figyelése az első perctől vonjuk be az érintetteket Barcsák Marianna KPSZTI

11 Vezető előtti vállalások - kétirányú:
a projekt megvalósítása során együttműködnek a projektmenedzsmenttel tevékenyen részt vesznek a projekt megvalósításában, (képzés, továbbképzés, nyílt nap, eszközfogadás, stb.), a szakmai és gazdasági megvalósításhoz / elszámolásokhoz folyamatosan biztosítják a szükséges adatokat A későbbiekben: ismerik és vállalják a pályázati adatlapon lévő monitoring mutatók teljesítését ismerik és vállalják a pályázati adatlapon lévő esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítését Barcsák Marianna KPSZTI

12 Barcsák Marianna KPSZTI
Az írás megkezdése a pályázat lehet papír alapú vagy elektronikus összeghatártól függően - egyszerűsített dokumentáció egy pályázat kötelező részei: adatlap kötelező mellékletek: költségvetés, esélyegyenlőségi terv, hivatalos igazoló iratok; összeghatártól függően: megvalósíthatósági tanulmány, PIK pályázattól függően: szakmai megvalósításhoz kötődő anyagok Barcsák Marianna KPSZTI

13 Barcsák Marianna KPSZTI
olvassuk végig az adatlapot és a mellékletek listáját: az adatlap kérhet olyan adatot, amit be kell szereznem a mellékletek egy része általában időigényes és nem tőlem függ (alapító okirat, építési terv, nyilatkozat, stb.) Időbeosztás amihez „nem csak én kellek” azzal kezdem: adatkérés (papíron, határidőre) egyeztetések (feljegyzés készüljön) amit „csak” meg kell írni, azt mielőbb elkezdem ha adatokra várok, az alapvető dolgokkal „végzek” Barcsák Marianna KPSZTI

14 legfontosabb: összhang és egybevágó adatok az egyes részeknél
A munka az adatalap kitöltése a cél: ami egyrészt a projektet megvalósítóra, hátterére, másrészt a projekt egyes elemeire kérdez rá: tevékenységi terv időterv erőforrás terv költségterv eredmény terv legfontosabb: összhang és egybevágó adatok az egyes részeknél Barcsák Marianna KPSZTI

15 „amire szeretnénk pénzt kapni”
A tevékenységi terv „amire szeretnénk pénzt kapni” Tevékenységstruktúra kialakítása: a probléma megoldásának kidolgozása, résztervek rendszere Ami hasznos: fa struktúra főtevékenységek meghatározása – logikai rend résztevékenységek – bontás elemi tevékenységekre, amihez költség köthető Amit szeretnek látni: logikai keretmátrix a projekt leírása a célok meghatározása, amihez hozzárendeli az erőforrásokat, eszközöket, megnevezi az indikátorokat, az ellenőrzés eszközeit és a külső körülményeket számba veszi Barcsák Marianna KPSZTI

16 erősségek - gyengeségek lehetőségek - veszélyek számba vétele
SWOT analízis erősségek - gyengeségek lehetőségek - veszélyek számba vétele probléma-fa vagy cél-fa elemzés probléma – fa: a probléma azonosítása, az okozat okainak feltárása cél – fa: a probléma – fa tükörképe mindenképpen szerencsés, ha csatolok kiegészítést az adatlap adott részéhez Barcsák Marianna KPSZTI

17 Barcsák Marianna KPSZTI
Idő terv az elvárás alapján két lehetőségünk van: csak éppen annyit dolgozunk ki, amit kérnek részletes terv forma: egyszerű táblázat formájú (elvárás) Gantt diagramm Barcsák Marianna KPSZTI

18 Barcsák Marianna KPSZTI
Erőforrás terv emberi erőforrások számbavétele: megvalósítók (projektmenedzsment) célcsoport meghatározása (pozitív hatás, elsődleges-másodlagos) érintett elemzés (Stakeholder-analízis: létszám, külső-belső viszony, + vagy -, indoklás, viszony megváltoztatásának módja) partnereket itt jelenítem meg Barcsák Marianna KPSZTI

19 Barcsák Marianna KPSZTI
Költségterv nem érdemes más struktúrát használni, mint, amit megad a pályázat ha előzetesen készítek mégis kalkulációt ugyanazokat a költségnemeket és felosztást használjam gazdasági / közbeszerzési szakember segítségével készüljön nagyon hasznos, ha Cash-flow készül, de szerencsés legalább az időtervvel összekötni likviditást a tevékenységtervvel összekötve végi kell gondolni Barcsák Marianna KPSZTI

20 Barcsák Marianna KPSZTI
Eredményterv a célok megvalósulásának bizonyítéka számszerűsíthető eredmény az elvárás: db, %, arányszám van rá forma és vannak elvárások is a minimum értékeknek meg kell felelni ellenőrzik az indikátor táblázat az adatlapból kiemelve a szerződés melléklete Barcsák Marianna KPSZTI

21 Az elkészített anyag alapján az adatlap kitöltése
betartandó formai szabályok: nem módosíthatom az adatlapot minden kérdésre válaszolok („pályázatomban nem releváns”, nem) a karakterszám korlátozást komolyan veszem betartandó tartalmi szabályok: a kérdésre válaszolok minden szükséges adatot megadok az esélyegyenlőségi, a környezeti fenntarthatósági és a számszerűsíthető eredmények (indikátorok) esetében a kötelező minimumnak megfelelően töltöm ki a táblázatot Barcsák Marianna KPSZTI

22 Barcsák Marianna KPSZTI
További lépések a mellékletek összeállítása a szükséges aláírások megszerzése a teljes anyag kinyomtatása a pályázat átolvasása ellenőrző lista „kipipálása” a javított anyag kinyomtatása kézzel végig kell számozni az oldalakat tartalomjegyzék készítése a pályázat összefűzése CD megírása postára adás (ajánlott, tértivevényes) Barcsák Marianna KPSZTI


Letölteni ppt "Az Európai Unió pályázatainak keretei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések