Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. A Mezőföldi Híd térségének komplex stratégiája, a hatékony, hosszú távú együttműködés és minőségi vidékfejlesztés érdekében

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 32 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 34%-a, 11 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 28 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 5 db – a(z) Oktatás mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 10 db fő fejlesztési prioritás és 43 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. területe 18 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 50,222 fő, a városokban élő lakosok száma 3,769 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 50,222 18 1 2 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Pusztaszabolcs 6,395 fő 5,068 fő 4,280 fő 4,179 fő Mezőfalva Rácalmás Perkáta Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 2 1 2 Fő fejlesztési prioritások száma 10 Fejlesztési intézkedések száma 43 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 32 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 28 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,528,000 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪8▪8▪597,205 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪11▪1,528,000 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪5▪5▪775,000 ▪A kulturális örökség megőrzése▪3▪3▪412,136 ▪Leader közösségi fejlesztés▪7▪7▪626,504 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪5▪5▪345,000 ▪Leader képzés▪2▪2▪28,000 ▪Leader rendezvény▪4▪4▪120,872 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪1▪1▪10,000 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪1▪1▪60,000 ▪Leader komplex projekt ▪Leader tervek, tanulmányok▪2▪2▪47,000

6 5 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A legfontosabb problémát a településeken a foglalkoztatottsági problémák jelentik. Kevés a lehetőség a helyben foglalkoztatására, a nők munkába állására. Több település infrastrukturális problémákkal küzd, felújításra váró belterületi utak, hiányzó mezőgazdasági utak, járdafelújítás, belvíz-, valamint csapadékvíz elvezetési gondjaik vannak. Még mindig nem megoldott a közintézmények akadálymentesítése, valamint a művelődési házak, Polgármesteri Hivatalok, egyéb közintézmények felújításra szorulnak, ezenkívül technikai – eszközfejlesztésekre van szükség intézményen belül. ▪A legfontosabb lehetőségeket a gazdaságfejlesztés jelenti, amely generálja a foglalkoztatási problémák megoldását és a megújuló energiák hasznosítását. A másik kiemelt terület a térségben a turisztikai – kulturális lehetőségek kihasználása. Turisztika szempontjából a Duna-parti területek hasznosítása, a bor/lovas/vízi/gasztronómia turizmus, valamint ezzel együtt a falusi turizmus fellendítése. Kulturális szempontból a településeken átnyúló rendezvények szervezése, az épített környezeti értékek felújítás és hasznosítása (perkátai Győry kastély, rácalmási Jankovich kúria, számos Helytörténeti Gyűjtemény, Falumúzeum, templomok) a cél.

7 6 A stratégia elkészítésének tervezési folyamatánál fő szempont volt, hogy a térség 18 településének valamennyi szféráját megszólítsuk és közvetett vagy közvetlen módon bevonjuk a fejlesztési terv elkészítésébe. A stratégia alkotás a teljes nyilvánosság mellett zajlott, a tervezési időszak időtartama alatt minden településen lakossági fórumokat tarttunk, szakági egyeztetéseket folytattunk és folyamatosan biztosítottuk az ügyfelek számára a fogadónapokat. Hatékony kommunikációval eljutottunk minden szektor képviselőjéhez és magához a lakossághoz is havonként megjelenő hírlevelünkkel. Fő kommunikácós csatornánknak tekintjük honlapunkat (www.mezofoldihid.hu), valamint a települések helyi médiáin keresztül folytatott információs és tájékoztató tevékenységünket. Stratégiánknak ez adta az alapját, melyből alakult ki maga a cél is. Célunk, hogy a Mezőföldi Híd térségében található 18 települése számára olyan elméleti alapot teremtsünk a stratégiával, amelynek segítségével a jövőben megvalósulhassanak a vidékfejlesztési elképzelések. A vidékfejlesztés a gazdasági és idegenforgalmi fellendülés mellett szolgálja azt a célt, hogy épített és természeti értékeinket, kultúránkat, hagyományainak megtartsuk, megóvjuk, a jövő nemzedéke számára méltóképpen megőrizzük. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Mezőföldi Híd Térségfejlesztő E. – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Mezőföldi Híd LEADER Akciócsoport a Közép – Dunántúli Régióban, Fejér megyében, a 3702. számú dunaújvárosi kistérségből Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás településeket, a 3709. számú adonyi kistérségből Adony, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza településeket, valamint ezen kistérségekkel határos a sárbogárdi kistérségből Hantos és a ráckevei kistérségből Lórév településeket foglalja magába. Az Akciócsoport területén belül 1 város található (Adony), 5 nagyközség (Perkáta, Pusztaszabolcs, Nagyvenyim, Mezőfalva, Rácalmás), valamint 12 (Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Kulcs, Szabadegyháza, Hantos, Lórév, Baracs, Kisapostag, Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony) község található. Elhelyezkedését tekintve mindkét kistérség központi szerepet tölt be az országban. A dunaújvárosi kistérség északi – déli irányban a Duna Rácalmáshoz tartozó szakaszának északi határától a Baracs községhez tartozó Duna-szakasz déli határáig terjed. Keleti – nyugati kiterjedése az érintett települések nyugati határai által meghatározott terület és a Duna, illetve a településekhez tartozó Duna szigetek. Az adonyi kistérség Fejér megye keleti peremén, a Duna mellett helyezkedik el. Az érintett egymással földrajzilag összefüggő egységet alkotó települések földrajzi fekvése rendkívül kedvező, természetföldrajzi tájbeosztás szerint az Alföldi nagytájon belül két középtájhoz, a Duna menti síksághoz és a Mezőföldhöz tartozik. Vízrajzi szempontból az Akciócsoport legfontosabb eleme a Duna, mely közvetlen összekapcsolja a térségen belül Iváncsa – Lórév – Adony – Kulcs – Rácalmás – Kisapostag – Baracs településeket, azonban közvetetten az egész területi egységre befolyást gyakorol. A Duna melletti 6-os számú főút töltése árvízvédelmi fővédvonal, az ettől Duna felé eső területek hullámtéri területnek minősülnek, melyek a nemzeti ökológiai hálózat elemét képezik. A Mezőföld magasabb térszintű területein igen jó termőképességű, jó vízgazdálkodású talajok jellemzőek. A Mezőföldi Híd Akciócsoport területileg igen szerencsés helyzetben van, hiszen az elnevezése is utal arra, hogy a Mezőföldi tájegységhez tartozik. Itt a földterületek minőségét illetően igen magas aranykorona értékkel bírnak átlagosan 23 feletti értékkel, mely jónak mondható. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Hantos település a sárbogárdi kistérség keleti peremén helyezkedik el és a mezőföldi tájegység részéhez tartozik, mind a két kistérséggel határos, hiszen a dunaújvárosi kistérségből Mezőfalvával, míg az adonyi kistérségből Szabadegyházával ás Perkátával is határos. Lórév települést a Duna határolja Adony városától, de mondhatni menetrendszerinti kompjárat közlekedik a két helyiség között. A település a Csepel-sziget déli részén helyezkedik el, Pest megyében és szinte a megye legrégebben lakott települései közé sorolható. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 Az akciócsoportban lévő települések és a hozzájuk tartozó külterületi területek mondhatni természetközeli állapotban tudtak fennmaradni, ez annak köszönhető, hogy a településeket elkerülte a nagyfokú ipari parkoknak a betelepítése, ami egyrészről megfelelő települési környezettel tud szolgálni a településen élőknek, viszont ennek következményeképpen a munkalehetőségek jóval távolabb esnek a lakóhelytől, így ez a folyamat a munkába bejárást és az ingázást hozta a településen élőknek. Az ipari parkok távoli elhelyezkedése elősegítette, hogy szennyező források, szennyező területek és szennyező hatások se jelentkezzenek a térségben az esetleges beruházások viszont, zöldmezős beruházásként tudnak megvalósulni. A megújuló energiaforrások tekintetében a térség az élen jár, mert a térséghez tartozó Kulcs község területén valósult meg az országban elsőként egy szélerőmű, mely bemutató, minta és oktató bázisként üzemel. A rácalmási Pálhalmai Agrospeciál üzemegységéhez viszont egy biogáz üzem tartozik, mely szintén a megújuló energiaforrás hasznosítására és bemutatására szolgáló minta projekt is lehet akár. Ezen lehetőségeket kihasználva és a Mezőföldi Híd akciócsoport nemzetközi partner kapcsolatai révén, ahol a megújuló energiának a hasznosításával is foglalkoznak a térség nagy hangsúlyt kíván fektetni ezen energiák hasznosítására és esetlegesen minta projektek felépítésében is gondolkodik. Számos településen természetvédelmi területek találhatók, amelyek jelenleg fejlesztésre szorulnak, hiszen egyáltalán nincs kihasználva ezen területek nyújtotta lehetőség akár az ökoturisztikai irányvonalra gondolunk, vagy az erdei iskolák nyújtotta lehetőségre vagy csak egyszerűen a kikapcsolódási lehetőségek figyelembe vételére. A Duna part nyújtotta lehetőség, mely több település szempontjából jelentős szerepet tudna betölteni az idegenforgalom területén még kihasználásra váró folyamat, hiszen ezen lehetőséggel számos munkahelyteremtés valósulhatna meg helyben, mely jelenleg a térség legnagyobb problémája. Fontos megemlíteni, hogy tavak tekintetében is jól ellátott a terület csak megemlítésképpen a Cikolai halastavak is itt találhatók, melynek kihasználása szintén várat magára. Épített környezeti és táji elemek tekintetében a településeken szinte mindenhol megtalálható ilyen jellegű létesítmény ez legyen egy őspark, egy kastély, egy kúria, egy templom, egy kápolna vagy egy régészeti lelőhely akár. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Itt is meg kell említeni, hogy ezekből a létesítményekből csak egy-kettő került felújításra és turisztikai látványosságként vagy egyéb funkció betelepítésével üzemel (konferencia központ, idősek otthona, könyvtár, művelődési ház). Számos településen viszont az enyészeté az ilyen jellegű létesítmény, melyeknek megmentése az utókor számára elengedhetetlen jelentőségű és egyben felelősség is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 A Mezőföldi Híd Helyi Közösség térségét érintően két hátrányos helyzetű település van: Daruszentmiklós és Nagykarácsony, mely települések a Dunaújvárosi kistérségben találhatóak. A települések helyzetét az alábbiakban lehet összefoglalni: A két település valamikor egy települést alkotott, amelynek hatásai ma is érzékelhetőek (pl: családi kapcsolatok) A két település a kistérség, a megye és a régió déli perifériáján található (halmozottan periférikus helyzetű) Paraszti feudális hagyományokkal rendelkező, mezőgazdasági terület A munkahely teremtő beruházások nem erre a térségre irányulnak Minden településen a legnagyobb helyi foglalkoztató az önkormányzat Forráshiányos a térség Csökkenő mértékű, de nagy számú ingázó az aktív keresők között A helyiek bérjövedelmének jelentős része Dunaújvárosban keletkezik Emberi erőforrások (különösen a szakképzettek) jelentős része (60%) a városban Dunaújvárosban van lekötve A kötelező feladatok ellátásához szükséges intézmények lényegében kiépítettek Nincsenek munkalehetőségek helyben (nagyobb foglalkoztatók hiánya) A munkaerő szerkezet csak alacsony jövedelmi lehetőségeket tesz lehetővé A gazdaságfejlesztés közös érdekeken alapul, vannak közös érdekek Szennyvízcsatorna hiánya, helyi szennyvízkezelés hiánya A szennyvízkezelő nagy rendszerek nem elérhetőek Nehézkes a tömegközlekedés A tömegközlekedés a dunaújvárosi munkáltatók érdeke mentén szerveződik Vezetékes víz, gáz, esetenként kábeltévé, telefon gerinchálózat adott Alacsony a burkolt belterületi utak aránya A burkolt utak hiánya akadálya a gazdaságfejlesztésnek Intézmények felújításra, eszközpótlásra szorulnak A térség belülről is tagolt, elszigetel részekkel rendelkezik (Daruszentmiklós belső periféria) A gazdaságfejlesztés idegenforgalmi szegmensének peremfeltételei adottak Az egészségügyi ellátás rendszere kialakult, rendezett, de fejelsztésre szorul. A Mezőföldi Híd Helyi Közösség térségét érintően két hátrányos helyzetű település van: Daruszentmiklós és Nagykarácsony, mely települések a Dunaújvárosi kistérségben találhatóak. A települések helyzetét az alábbiakban lehet összefoglalni: A két település valamikor egy települést alkotott, amelynek hatásai ma is érzékelhetőek (pl: családi kapcsolatok) A két település a kistérség, a megye és a régió déli perifériáján található (halmozottan periférikus helyzetű) Paraszti feudális hagyományokkal rendelkező, mezőgazdasági terület A munkahely teremtő beruházások nem erre a térségre irányulnak Minden településen a legnagyobb helyi foglalkoztató az önkormányzat Forráshiányos a térség Csökkenő mértékű, de nagy számú ingázó az aktív keresők között A helyiek bérjövedelmének jelentős része Dunaújvárosban keletkezik Emberi erőforrások (különösen a szakképzettek) jelentős része (60%) a városban Dunaújvárosban van lekötve A kötelező feladatok ellátásához szükséges intézmények lényegében kiépítettek Nincsenek munkalehetőségek helyben (nagyobb foglalkoztatók hiánya) A munkaerő szerkezet csak alacsony jövedelmi lehetőségeket tesz lehetővé A gazdaságfejlesztés közös érdekeken alapul, vannak közös érdekek Szennyvízcsatorna hiánya, helyi szennyvízkezelés hiánya A szennyvízkezelő nagy rendszerek nem elérhetőek Nehézkes a tömegközlekedés A tömegközlekedés a dunaújvárosi munkáltatók érdeke mentén szerveződik Vezetékes víz, gáz, esetenként kábeltévé, telefon gerinchálózat adott Alacsony a burkolt belterületi utak aránya A burkolt utak hiánya akadálya a gazdaságfejlesztésnek Intézmények felújításra, eszközpótlásra szorulnak A térség belülről is tagolt, elszigetel részekkel rendelkezik (Daruszentmiklós belső periféria) A gazdaságfejlesztés idegenforgalmi szegmensének peremfeltételei adottak Az egészségügyi ellátás rendszere kialakult, rendezett, de fejelsztésre szorul. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 Fejletlen a szolgáltatási szféra Alapszolgáltatások rendelkezésre állnak Az iskolák között élő szakmai kapcsolat van Ökológiai és természetközeli állapotú területek vannak a térségben Ökológiai és természetközeli állapotú területek védelme nem megoldott Oktatási intézményeknek van kapcsolata a városi oktatási intézményekkel Szilárd hulladékkezelés megoldott A migráció magas Népesség stagnál Bevándorlók szociálisan hátrányos helyzetűek, növelhetik a munkanélküliséget és az ellátottak számát A kivándorlók szakmailag képzettebbek Az értelmiség egy része társadalmi aktivitását nem helyben fejti ki A tervek szerint az M6-os és M8-as autópályának több leágazási csomópontja is lesz a térségben A térségben jelentős számú civil szervezet működik, mely a települési közösség élet feltétele is egyben. Fejletlen a szolgáltatási szféra Alapszolgáltatások rendelkezésre állnak Az iskolák között élő szakmai kapcsolat van Ökológiai és természetközeli állapotú területek vannak a térségben Ökológiai és természetközeli állapotú területek védelme nem megoldott Oktatási intézményeknek van kapcsolata a városi oktatási intézményekkel Szilárd hulladékkezelés megoldott A migráció magas Népesség stagnál Bevándorlók szociálisan hátrányos helyzetűek, növelhetik a munkanélküliséget és az ellátottak számát A kivándorlók szakmailag képzettebbek Az értelmiség egy része társadalmi aktivitását nem helyben fejti ki A tervek szerint az M6-os és M8-as autópályának több leágazási csomópontja is lesz a térségben A térségben jelentős számú civil szervezet működik, mely a települési közösség élet feltétele is egyben. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 23%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 5% 10% 23% 4% 7% 18% 10% 0% 18% 4%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 37%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 11% 37% 10% 2% 7% 6% 2% 14% 9% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 5.0%, ami -0.3 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 5.0% ▪Változás 2003-hoz képest -0.3 százalékpont

20 19 A térségben a munkanélküliségi ráta 4,8 %, alacsonyabb a megyei 6,45 %-os és a régiós 6,39 %-os aránytól. A foglalkoztatottak száma megközelítőleg 19000 fő, de az aktív korúak száma ennél jóval nagyobb közel 25000 fő. Korábban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya kb. 80 % volt, az ipari és szolgáltató szektorban dolgozott a fennmaradó 20 %. Napjainkban ez az arány jelentősen megváltozott. Az ipari parkok kialakítása, gyáregységek térségben történő letelepedése az infrastrukturális beruházások térségfejlesztő hatásának köszönhetően a foglalkoztatottsági arányokat megfordította és a mezőgazdaságban dolgozók aránya jelentősen lecsökkent, kb. 20 %-os szintre. A fizikai munkaerő keresettsége dominál a térségben, a szellemi tőke munkaerő-piaci esélyei jelenleg a második helyen állnak. Iskolai végzettségek tekintetében az országos problémák a térségben is jelentkeznek, hiányzik a jól képzett, szakmunkás munkaerő és az utóbbi években jelentősen megnőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számra. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

21 20 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Baracs székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 6 db 2 db 2,680 fő 15% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 15%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪1,100 ▪396 ▪300 ▪186 ▪168 Árbevétel (ezer Ft) ▪21,925,8 00 ▪3,087,94 9 ▪34,330,4 52 ▪2,998,16 9 ▪1,080,10 7 Működés helye a térségben ▪Rácalmás ▪Baracs ▪Szabadegyháza ▪Nagyvenyim ▪Mezőfalva Főtevékenység ▪2511 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása ▪0150 Vadgazdálkodás ▪1595 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása ▪2852 Fémmegmunkálás ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Név ▪Hankook Tire Magyarországi Kft. ▪VADEX ZRT. ▪Hungrana Kft. ▪KVJ Művek Zrt. ▪Mezőfalvi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. 1 2 3 4 5

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Építőipar ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪132 ▪100 ▪98 ▪430,980 ▪2,471,09 1 ▪113,656 ▪1,546,95 8 ▪2,212,40 5 ▪Besnyő ▪Baracs ▪Rácalmás ▪Szabadegyháza ▪Pusztaszabolcs ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪2811 Fémszerkezet gyártása ▪4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése ▪1562 Keményítő gyártása ▪2020 Falemezgyártás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Sallai Mg. Szövetkezet Név ▪GRABARICS Építőipari Kft. ▪CORN DROP Kft. ▪Heitz Élfurnér Kft. ▪BEHÁN Kft. 6 7 8 9 10

24 23 A térségben a vállalkozói kört figyelembe véve igen változatos képet mutat, két pólus figyelhető meg a nagyobb településeken a székhellyel rendelkező vállalkozások főként mezőgazdasági tevékenységet vagy építőipari tevékenységet végeznek. A kisebb településeken inkább a szolgáltatói szektor tevékenysége figyelhető meg abból is a kis- és vegyes kereskedések. A legnagyobb foglalkoztató a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmás közigazgatási területén található jelenleg 1100 fő alkalmazottal, a gyár II. ütemű fejlesztése után kb. 2500-3000 fő elhelyezését tudja megoldani foglakoztatás szempontjából. A szántóföldi növénytermesztés megfelelő alapokon nyugszik, ezért gazdaságfejlesztés szempontjából egyik ágazatát tudná képviselni a szántóföldi növénytermesztés és a hozzá tartozó raktározási és logisztikai központ, mely Adony város közigazgatási határán helyezkedik el. A mezőgazdasági vonalon tovább haladva szinte minden településről elmondható, hogy nagy arányú őstermelő képviselteti magát, akik a családi gazdálkodás alapjait jelenthetik. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy ez az őstermelői létszám évről évre csökkenő tendenciát mutat. A településeket a falugazdász hálózat elérhető ez sok esetben nagyfokú segítséget jelent az őstermelőknek, hiszen helyben tudják intézni ügyeiket, helyben tudnak információhoz és segítséghez jutni. Sajnos a vállalkozói kedv akciócsoport területi szinten igen kedvezőtlen, hiszen a jelenlegi szabályozások és a bizonytalan gazdasági helyzet ezen területen stagnálást illetve csökkenést mutat. Több településen viszont az infrastrukturális adottságokból és a kedvező közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően olyan területi kínálat van, mely a vállalkozók, vállalkozások számára kedvező letelepedést tud biztosítani. Ezen lehetőségek figyelembe vételével a vállalkozói szektor erősítése mellett a foglalkoztatás növelése várható. Jelenleg a vállalkozások közötti együttműködések csírái figyelhetők meg, sőt a vállalkozások más szektorokkal való együttműködése is csak inkább protokolláris, mint tényleges együttműködés, a jövőbeni elképzelések a szektorok közötti kapcsolatok és együttműködések elősegítését célozza meg. A vidéki területek megőrzésénél és fejlesztésénél fő irányként a hasznosítási tevékenységre szeretnénk a hangsúlyt fektetni a turisztikai célú kihasználtságot és a vidéki jövedelemtermelő képesség növelését segítenénk elő azzal, hogy a vállalkozásokat ezen irányba tudjuk orientálni. A térségben a vállalkozói kört figyelembe véve igen változatos képet mutat, két pólus figyelhető meg a nagyobb településeken a székhellyel rendelkező vállalkozások főként mezőgazdasági tevékenységet vagy építőipari tevékenységet végeznek. A kisebb településeken inkább a szolgáltatói szektor tevékenysége figyelhető meg abból is a kis- és vegyes kereskedések. A legnagyobb foglalkoztató a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmás közigazgatási területén található jelenleg 1100 fő alkalmazottal, a gyár II. ütemű fejlesztése után kb. 2500-3000 fő elhelyezését tudja megoldani foglakoztatás szempontjából. A szántóföldi növénytermesztés megfelelő alapokon nyugszik, ezért gazdaságfejlesztés szempontjából egyik ágazatát tudná képviselni a szántóföldi növénytermesztés és a hozzá tartozó raktározási és logisztikai központ, mely Adony város közigazgatási határán helyezkedik el. A mezőgazdasági vonalon tovább haladva szinte minden településről elmondható, hogy nagy arányú őstermelő képviselteti magát, akik a családi gazdálkodás alapjait jelenthetik. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy ez az őstermelői létszám évről évre csökkenő tendenciát mutat. A településeket a falugazdász hálózat elérhető ez sok esetben nagyfokú segítséget jelent az őstermelőknek, hiszen helyben tudják intézni ügyeiket, helyben tudnak információhoz és segítséghez jutni. Sajnos a vállalkozói kedv akciócsoport területi szinten igen kedvezőtlen, hiszen a jelenlegi szabályozások és a bizonytalan gazdasági helyzet ezen területen stagnálást illetve csökkenést mutat. Több településen viszont az infrastrukturális adottságokból és a kedvező közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően olyan területi kínálat van, mely a vállalkozók, vállalkozások számára kedvező letelepedést tud biztosítani. Ezen lehetőségek figyelembe vételével a vállalkozói szektor erősítése mellett a foglalkoztatás növelése várható. Jelenleg a vállalkozások közötti együttműködések csírái figyelhetők meg, sőt a vállalkozások más szektorokkal való együttműködése is csak inkább protokolláris, mint tényleges együttműködés, a jövőbeni elképzelések a szektorok közötti kapcsolatok és együttműködések elősegítését célozza meg. A vidéki területek megőrzésénél és fejlesztésénél fő irányként a hasznosítási tevékenységre szeretnénk a hangsúlyt fektetni a turisztikai célú kihasználtságot és a vidéki jövedelemtermelő képesség növelését segítenénk elő azzal, hogy a vállalkozásokat ezen irányba tudjuk orientálni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

25 24 A térségben működő megújuló energiaforrások példájának kihasználásával a vállakozásokat szeretnénk ösztönözni arra, hogy ezen energiák hasznosításával a működési költségek csökkentése érhető el, mely hozzá járulhat a versenyképpesség megőrzéséhez. A gazdasági fejlesztési szervezetek jelenléte a térségben mondhatni egyenlő nullával, aminek a veszélye az, hogy az információáramlás nehézkes a szektorban, és a segítséget is esetlegesen csak több órás utazással tudja az adott szektor képviselője megszerezni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység8 Vallással kapcsolatos tevékenység2 Sporttal kapcsolatos tevékenység20 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység33 Oktatással kapcsolatos tevékenység16 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 11 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 4 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 3 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 20 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 0 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 14 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok2 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 5 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

27 26 A civil élet a kistérségen belül jónak mondható, sőt kiemelkedő minden településen megtalálhatók ezek a szerveződések. A települések életében nagy húzóerőt képviselnek a programok kialakításában, és a civil szféra élénkítésében. A térségre a legjellemzőbb civil szerveződések a szabadidős tevékenységet folytatók, a sport tevékenységet folytatók, a településfejlesztéssel foglalkozók, és a közbiztonsággal foglalkozó civil szervezetek. Szinte minden civil szervezetről elmondható, hogy fejlesztésre szorulnak akár infrastrukturálisan, vagy működési feltételek megteremtése tekintetében. A térségben azért vannak olyan hiány tevékenységek is a civil élet tekintetében, mely aggodalomra is adhatnának okot, hiszen például nincs egyetlen civil szervezet sem aki a jogi témákkal kapcsolatos problémákat tudná képviselni, de ilyen tevékenység még az adományozás, a kutatás is. A jelenlegi helyzetet elemezve a civil társadalom elhelyezésével kapcsolatosan is problémák léptek fel egy-egy település tekintetében, hiszen nincs egy olyan megfelelő közösség tér, vagy ház, ahol az összejöveteleket kultúrált körülmények között meg tudnák tartani. Egyes esetekben még a művelődési ház is hiányzik, ahol ténylegesen a kulturális tevékenységeket, rendezvényeket le lehet bonyolítani. Megfigyelhető hogy csak egy-két esetben van példa arra, hogy a civilek közötti együttműködések működnek, de talán az is csak települési szinten, esetenként a települések között. Az viszont ténylegesen ritka eset, amikor a szektorok közötti együttműködés jelei figyelhetők meg. Ezen hiányokat figyelembe véve mindenféleképpen a civil szektor erősítését kívánjuk megvalósítani, mind háttár infrastruktúra területén, de az együttműködések területén is. A civil élet a kistérségen belül jónak mondható, sőt kiemelkedő minden településen megtalálhatók ezek a szerveződések. A települések életében nagy húzóerőt képviselnek a programok kialakításában, és a civil szféra élénkítésében. A térségre a legjellemzőbb civil szerveződések a szabadidős tevékenységet folytatók, a sport tevékenységet folytatók, a településfejlesztéssel foglalkozók, és a közbiztonsággal foglalkozó civil szervezetek. Szinte minden civil szervezetről elmondható, hogy fejlesztésre szorulnak akár infrastrukturálisan, vagy működési feltételek megteremtése tekintetében. A térségben azért vannak olyan hiány tevékenységek is a civil élet tekintetében, mely aggodalomra is adhatnának okot, hiszen például nincs egyetlen civil szervezet sem aki a jogi témákkal kapcsolatos problémákat tudná képviselni, de ilyen tevékenység még az adományozás, a kutatás is. A jelenlegi helyzetet elemezve a civil társadalom elhelyezésével kapcsolatosan is problémák léptek fel egy-egy település tekintetében, hiszen nincs egy olyan megfelelő közösség tér, vagy ház, ahol az összejöveteleket kultúrált körülmények között meg tudnák tartani. Egyes esetekben még a művelődési ház is hiányzik, ahol ténylegesen a kulturális tevékenységeket, rendezvényeket le lehet bonyolítani. Megfigyelhető hogy csak egy-két esetben van példa arra, hogy a civilek közötti együttműködések működnek, de talán az is csak települési szinten, esetenként a települések között. Az viszont ténylegesen ritka eset, amikor a szektorok közötti együttműködés jelei figyelhetők meg. Ezen hiányokat figyelembe véve mindenféleképpen a civil szektor erősítését kívánjuk megvalósítani, mind háttár infrastruktúra területén, de az együttműködések területén is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/1

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,063 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,063 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 49,15949,36749,71250,09150,222 208345 379131

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 65% 19% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 8 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 11% 5% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 10% 33% 9% 5% 20% 9% 26% 12% 10% 17%

31 30 Demográfiai szempontból az országos adatokhoz viszonyítva ebben a térségben is az elöregedő lakosság a jellemző. Az elvándorlások és az odavándorlások aránya közel azonos értéket mutat minden településen. A térségnek fő feladata kell, hogy legyen a minél több ide telepedő lakos, valamint a fiatalok helyben tartása. Ehhez az oktatási infrastruktúra minden településen adott, óvodai ellátás és általános iskolai ellátás tekintetében egyaránt. A térségben két középfokú intézmény működik (Adony, Pusztaszabolcs) és nyelviskola is van (Pusztaszabolcs), felsőfokú oktatási intézmény a HK érintett településein nincsen. Emellett kiemelt jelentőségű terület a szociális ellátás, valamennyi településen működik családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, házi gondozó, szociális étkeztetési ellátás, valamint működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is. Ezek a tényezők szolgálhatják az egyik alappillére annak, hogy a lakosságszámot hosszú távon növelni lehessen a térségben. A másik fontos pillér a munkahelyteremtés, az ipari parkok kialakítása, a turisztikai tevékenység fejlesztés a térségben. A térségben kiemelt területként kell kezelni a nemzetiségi gyökerű településeket. A nemzetiségi értékek ápolása, megőrzése, bemutatása példaértékű a Mezőföldi Híd Helyi Közösség több településén (pl.: Beloiannisz, Lórév, Adony). Számos rendezvényen, kiadványon keresztül részese lehet a térség valamennyi lakosa egy-egy nemzetiségi kultúrának. Demográfiai szempontból az országos adatokhoz viszonyítva ebben a térségben is az elöregedő lakosság a jellemző. Az elvándorlások és az odavándorlások aránya közel azonos értéket mutat minden településen. A térségnek fő feladata kell, hogy legyen a minél több ide telepedő lakos, valamint a fiatalok helyben tartása. Ehhez az oktatási infrastruktúra minden településen adott, óvodai ellátás és általános iskolai ellátás tekintetében egyaránt. A térségben két középfokú intézmény működik (Adony, Pusztaszabolcs) és nyelviskola is van (Pusztaszabolcs), felsőfokú oktatási intézmény a HK érintett településein nincsen. Emellett kiemelt jelentőségű terület a szociális ellátás, valamennyi településen működik családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, házi gondozó, szociális étkeztetési ellátás, valamint működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is. Ezek a tényezők szolgálhatják az egyik alappillére annak, hogy a lakosságszámot hosszú távon növelni lehessen a térségben. A másik fontos pillér a munkahelyteremtés, az ipari parkok kialakítása, a turisztikai tevékenység fejlesztés a térségben. A térségben kiemelt területként kell kezelni a nemzetiségi gyökerű településeket. A nemzetiségi értékek ápolása, megőrzése, bemutatása példaértékű a Mezőföldi Híd Helyi Közösség több településén (pl.: Beloiannisz, Lórév, Adony). Számos rendezvényen, kiadványon keresztül részese lehet a térség valamennyi lakosa egy-egy nemzetiségi kultúrának. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/1

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 2 1 15 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 11% 6% 83% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Állati hulladék tároló ▪Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási hely ▪Mozgókönyvtári állomáshely ▪Filmszínház Mozgatórugó alcsoport

34 33 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Fedett/nyitott úszómedence ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 34 A térségben közlekedési infrastruktúra szempontjából beszélhetünk közúti, vasúti és vízi közlekedésről egyaránt. A közúti közlekedés tekintetében a 6-os számú főút és az M6 autópálya kulcspozíciót tölt be valamennyi térséget érintő település életében közvetett vagy közvetlen módon, térségfejlesztő hatása kiemelkedő a szolgáltató és ipari egységek telephelyválasztása szempontjából. A települések mindegyikét közúti úthálózat köti össze egymással, a települések belterületén lévő utak állapota sok helyen felújításra szorul. Vasúti közlekedés tekintetében a tömegközlekedés, valamint a teherszállítás területe egyaránt fajsúlyos a térségben. Az adonyi kistérségben Pusztaszabolcs település nemzetközi vasúti csomópont, valamint a tervezett Budapest-Kelenföld – Pusztaszabolcs elővárosi vasútvonal déli pontja, az itt létesített vasúti gépjárműjavító műhely mind gazdasági, mind foglalkoztatottsági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás volt a térségben. Az autóbusszal történő tömegközlekedés a környező nagyvárosok viszonylatában jónak mondható, viszont a települések egymás közötti tömegközlekedése fejlesztésre váró területet képez. A vízi közlekedés és a benne rejlő egyelőre még kiaknázatlan lehetőségek a térség számára számos megvalósításra váró projektet jelentenek a jövőben, melyek a Lórév – Adony közötti kompközlekedés, a Helyi Közösségben érintett Lórév, Adony, Kulcs, Rácalmás, Baracs, Kisapostag települések Duna-parti részeinek turisztikai és gazdasági hasznosítása. Mind a 18 településen kiépítésre kerültek a vízi, a gáz, az elektromos áram, a telekommunikációs közművek, a csatorna közmű a települések 50 %-án van teljesen kiépítve, több esetben a kivitelezés folyamatban van. Az egészségügyi ellátás tekintetében a felnőtt, a gyermek háziorvosi ellátás, a fogászati szakrendelés biztosított. Az ügyeleti ellátás a térségben központi rendszerben történik. Szakellátás tekintetében kiemelt jelentőségű a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ, valamint a dunaújvárosi szakrendelések és a kórházi ellátás. A településeken jellemzően a Polgármesteri Hivatalok az ügyfélbarát közigazgatás feltételei mellett, megfelelő személyi és technikai állománnyal működnek, kisebb informatikai, valamint kapacitásbővítési fejlesztésekkel még jobbá tehetők a helyi közszolgáltatások. Az irodai szolgáltatások (fénymásolás, faxolás) általában a Polgármesteri Hivatalok ügyfélszolgálatán elérhető szolgáltatások, a pénzügyi/gazdasági tanácsadás intézményrendszere a HK érintett településein nem jellemző, inkubátorház nincs a térségben. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

36 35 Kommunikációs infrastruktúra szempontjából a települések mindegyikén elérhető minden mobilszolgáltató, a vezetékes telefonhálózat kiépített, több településen a kábeltelevíziós hálózat rendszerén internet hozzáférésre is van lehetőség. A kábeltelevíziós rendszer a települések nagy részén üzemel, de a modern kor és a felgyorsult technikai fejlődés következtében fejlesztésre szorulnak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

37 36 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.00 0.020.04 20%4% 0.230.10 1.810.68 13%14%

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪3,769 ▪Község▪3,569 ▪Község▪1,230 ▪Község▪1,830 ▪Község▪1,349 ▪Nagyközség▪2,532 ▪Község▪991 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Adony Baracs Beloiannisz Besnyő Daruszentmiklós Előszállás Hantos Munkanél- küliség (%) ▪3.29% ▪4.10% ▪2.40% ▪8.40% ▪6.31% ▪5.14% ▪5.67% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪662,529 ▪645,175 ▪418,595 ▪538,747 ▪408,055 ▪491,952 ▪494,667 Magas** kat. (db/fő) ▪0.201 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.086 ▪0.000 ▪0.093

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪2,924 ▪Község▪1,427 ▪Község▪2,366 ▪Község▪299 ▪Nagyközség▪5,068 ▪Község▪1,510 ▪Község▪4,171 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Iváncsa Kisapostag Kulcs Lórév Mezőfalva Nagykarácsony Nagyvenyim Munkanél- küliség (%) ▪3.55% ▪5.21% ▪5.88% ▪4.17% ▪6.70% ▪7.80% ▪4.11% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪607,979 ▪771,202 ▪664,887 ▪380,742 ▪534,249 ▪446,818 ▪827,096 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.178 ▪0.000 ▪0.497 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.011 ▪0.082 ▪0.117 ▪0.000

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪4,179 ▪Nagyközség▪6,395 ▪Nagyközség▪4,280 ▪Község▪2,333 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Perkáta Pusztaszabolcs Rácalmás Szabadegyháza Munkanél- küliség (%) ▪6.23% ▪2.80% ▪4.30% ▪4.71% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪479,034 ▪602,993 ▪773,815 ▪582,483 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.247 ▪1.010 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.050 ▪0.000

41 40 Települések egy mondatos jellemzése 1/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Adony ▪„A demográfiai adatok alapján a települést az elöregedő lakosság jellemzi. A helyben történő foglalkoztatás erősítésére van szükség, a fiatalok letelepedésére, valamint a Dunaújvárosból kitelepülők számának növelésére.” ▪Baracs ▪„Részleges közművesítettség a csatorna hálózat nem teljes lefedettségű a településen. Kevés a helyben foglalkoztatók száma, nincs megfelelő számú munkahely. Nehézkes a környező településekkel az összeköttetés "zsákfalu" jellegű a település.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település természeti környezeti adottságainak kihasználása (Duna-part), a gasztronómiai és a borturizmusban, valamint a falusi turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása. Az M6 térségfejlesztő hatásának kihasználása, az ipari parki területek beépítése, ezáltal növelve a munkahelyteremtést.” ▪„Ipari park megnyitásának a lehetősége. Duna-part turisztikai kihasználásának lehetősége és fejlesztése.”

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 2/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Beloiannisz ▪„Infrastrukturális jellegű problémák: közutak, járdák rossz állapota; közintézmények felújításra szorulnak. A helyi vállalkozások száma alacsony.” ▪Besnyő ▪„A közlekedési infrastrukúra állapota (utak, járdák, csapadékvízelvezetés rossz állapota, buszmegállók felújításra szorulnak). A településen a munkalehetőségek hiánya. Közintézmények felújításra szorulnak, valamint nem megoldott az akadálymentesítésük. Kulturális és szabadidős tevékenységhez kapcsolodó hiányterületek (játszótér, szabadtéri színpad, sportlétesítmények)” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A helyi görög nemzetiségi hagyományőrzésből eredő kulturális és turisztikai lehetőségek minél szélesebb körű (országos és európai szintű) kiterjesztése, melyhez az évente több alkalommal megrendezésre kerülő kulturális rendezvények, valamint a helyi ortodox templom léte jelent kiváló alapot.” ▪„M6 térségfejlesztő hatásának kiaknázása, ezzel együtt ipari területek kialakításának lehetősége. Turisztikai jellegű vonalon fejlesztési lehetőségek (kiránduló-turista útvonalak kialakítása, Velencei tó irányába, termelvíz lelőhelyek a település közigazgatási területén, templom felújítás).”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 3/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Daruszentmikl ós ▪„Folyékony hulladékkezelés hiánya csatorna hálózat kiépítetlen. Pénzügyi forráshiány. Közösségi terek hiánya, faluközpont hiánya. Élhető településhez szükséges környezet fejlesztése szükséges. Munkanélküliség.” ▪Előszállás ▪„A településen a munkalehetőségek hiánya okoz problémát. A kommunális szennyvízcsatorna hálózat hiányzik a településen. Szilárd burkolatú utak hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„M6-os autópálya és a helyi lehajtó által határolt terület nyújtotta lehetőségek kihasználása vállalkozások megtelepítésével. Leendő falupark természeti adottságai, természetközeli környezet megőrzésre került.” ▪„Ipari parkok kiépítésének a lehetősége adott. Logisztikai rendszerek telepítésére van lehetőség, hiszen a 61-es főút, a 6-os főút, az M6-os autópálya és a Dunaföldvári híd közel van a településhez.”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 4/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hantos ▪„A legfontosabb probléma a településen demográfiai okokból eredeztethető, melyek az alacsony lakosságszámból kiindulva az elöregedő lakosság és az alacsony gyermeklétszám. Ez utóbbiból adódik az oktatási tevékenység finanszírozási és helyben tartási problémája.” ▪Iváncsa ▪„A nők foglalkoztatási problémáinak megoldása, bölcsöde intézményének hiánya. Ehhez kapcsolódóan probléma, hogy a településen nincsenek játszóterek. Szakiparosi tevékenységek hiánya a településen, mely egyrészt a helyi lakosok részére hiányzó szolgáltatások, másrészt kiváló munkahelyteremtő helyi mikrovállalkozás fejlesztési lehetőségek (pl.: cipész, órás, varrónő).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település teljesen kiépített infrastrukturális hálózattal rendelkezik. Kiemelkedően jó a közbiztonság a településen, valamint erős a közösségben rejlő kohéziós erő. A helyi foglalkoztatás és a munkalehetőség nem jellemző, viszont a környező nagyvárosokban - Székesfehérváron és Dunaújvárosban - jók az elhelyezkedési esélyei a helyi lakosoknak, a munkábajárásuk megoldott.” ▪„M6 térségfejlesztő hatásából adódó lehetőségek, ehhez kapcsolódóan az ipari parknak kijelölt területekre vállalkozások betelepülése, valamint a helyi vállalkozásfejlesztés ösztönzése. A helyi kulturális és turisztikai lehetőségek kiaknázása (Duna-part, helyi gasztronómiai különlegességek, rendezvények, közparkok, Helytörténeti Gyűjtemény, épülő tanuszoda).”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 5/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisapostag ▪„A településen az intézményi háttér fejlesztésére igen nagy szükség lenne, hiszen sem az óvoda nem felel meg az elvárásoknak, sem az orvosi rendelő, amit a bezárás fenyeget ha az önkormányzat nem tudja teljesíteni az előírásokat. A civil élet igen nagy a településen, de számukra megfelelő közösségi tér nincs kialakítva.” ▪Kulcs ▪„A közmű infrastruktúra szempontjából a szennyvíz elvezetés problémája jelenti a fő gondot. Oktatási infrastrúktúra szempontjából tornaterem nincsen. Hiányzik egy közösségi színtér, ahol a település kulturális rendezvényeit, egyéb fesztiváljait le lehetne bonyolítani.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természetközeli területek találhatók a településen, szinte érintetlen a Duna parti szakasz, mely kikapcsolódási lehetőségeket tudna nyújtani a turisztikai fejlesztések megvalósítása után. A rendezési tervben megjelölt ipari, gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatói terület minél előbbi hasznosíthatóságát szeretnénk kiemelni, illetve befektetői köröknek kiajánlani.” ▪„A szép dunai táj, a jó levegő az idegenforgalomra az egészségügyi turizmusra,a vendéglátásra tereli a fejlesztés hangsúlyait. ▪Új szolgáltatási csomagokkal erre írányuló vállalkozói tevékenységek ösztönzésével a nyugodt, csendes, kiegyensúlyozott, hagyományit megtartó rendezett faluképet kell kialakítani. Ezzel is tovább folytatva elődeik szokásait, melyszerint Kulcsot meg lehetet”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 6/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Lórév ▪„Demográfiai szempontból az elöregedő népesség problémája, valamint a munkalehetőségek hiánya.” ▪Mezőfalva ▪„Lecsúszott népréteg betelepedése a zártkerti ingatlanokba. A közbiztonság jelentős romlása. Külterületi szemetelés egyre nagyobb méreteket ölt. Nem teljes a település csatornahálózata.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalomban rejlő lehetőségek (rév kikötő, vizi turizmus - horgász turizmus fellendítése). Gazdaságfejlesztésre alkalmas területek a település közigazgatási területén.” ▪„Magas színvonalú alapfokú oktatás megléte. Ipari fejlesztésekhez szükséges jó adottságú területek. Kiváló mezőgazdasági területek.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 7/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagykarácson y ▪„Az előregedő népesség, a kevés helyi munkalehetőség miatt, az idegenforgalmi fejlesztési lehetőségekben keresi a megoldást a település fellendítésére. Aktív közélet szükséges, közösségi terek hiánya. Kevés a helyi vállalkozás és a helyben történő foglalkoztatás.” ▪Nagyvenyim ▪„Szennyvízcsatorna hálózat nem teljes lefedettségű a településen. Művelődési ház, helyi közösségi létesítmény hiánya. Turisztikai szolgáltatások hiánya. Megfelelő számú foglakoztatók hiánya a településen.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település számára a legfontosabb lehetőséget jelenti a helységnevük miatt kialakult sajátos, egyedi image, a Mikulásfalva elnevezés. E köré csoportosítva a fejlesztési elképzeléseket lát kitörési pontot. Ezek: egy új Mikulásház felépítése, egész éven át rendezvények szervezése, gasztronómiai és borturizmus területének erősítése (helyi termékek, étterem).” ▪„Élhető települési környezet,kialakítása. Dunaújváros és az M6-os autópálya közelsége, ezáltal helyi vállalkozások letelepedésének elősegítése, vállalkozási fejlesztések ösztönzése.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 8/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Perkáta ▪„A településen kevés az olyan mikrovállalkozás, amely megoldást jelenthetne a helyben történő foglalkoztatásra. Új vállalkozások letelepedése generálná az infrastrukturális fejlesztéseket.” ▪Pusztaszabol cs ▪„Közlekedési infrastruktúra felújításra szorul (aszfaltozott utak hiánya). Közintézmények rossz állapota (Polgármesteri Hivatal, oktatási intézmények épületei, szociális intézmények).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A településen kulturális és idegenforgalmi szempontból kulcsfontosságú ingatlan a Győry-kastély. A településközpont kiépítése, közösségi terek kialakítás (parkok, játszóterek).” ▪„Kommunikációs és informatikai fejlesztéseken keresztül fejlődési lehetőség. A közösség komfortérzetét növelő fejlesztési lehetőségek (játszóterek, közparkok kialakításával).”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 9/9 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rácalmás ▪„A település belvízgondokkal küzd, csúszásveszélyes magasparti problémak vannak, nincs sportolásra alkalmas nagyobb befogadóképességű terem. Szálláshellyel kapcsolatos problémák, nincs a településen szálláshely.” ▪Szabadegyhá za ▪„Idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése, kerékpáros közlekedés fejlesztése, tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának támogatása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Vízparti település sok természeti és épített értékkel, termálkút fúrása megtörtént, melynek a kihasználása várat magára. Természetvédelmi terület közelsége, konferencia és ökoturisztikai bázis megléte.” ▪„Kastélyok felújítása, parkmaradványok, citerazenekarok, arborétum, lovasturizmus, ipari-kereskedelmi és foglalkoztatási központ, testvértelepülési kulturális kapcsolatok, jó közúti-vasút megközelíthetőség.”

50 49 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

51 50 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/2 A térségben 10 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 43 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Helyi turizmus ágazat fejlesztése” ▪„Helyi életminőség fejlesztése” ▪„Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése” ▪„Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése” ▪„Társadalmi tőke erősítése” Fő fejlesztési prioritás ▪„Helyi hús- és barmofi, valamint tej ágazat fejlesztése” ▪„Helyi zöldség, gyümölcs és méz ágazat fejlesztése” ▪„Helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése” 50 8 db 10 db 3 db 4 db 5,000,000 4,114,000 793,640 463,872 207,000 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 4 db 6 db 2 db 106,205 96,000 62,000

52 51 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 2/2 A térségben 10 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 43 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Helyi szőlő és bor ágazat fejlesztése” ▪„Humán erőforrás fejlesztése” Fő fejlesztési prioritás 51 2 db 1 db 40,000 8,000 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

53 52 ▪Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése ▪Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése ▪Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése ▪Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése ▪Kulturális turizmus fejlesztése ▪Szakmai turizmus fejlesztése ▪Vizi turizmusra épülő szolgáltatások fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 90,000 320,000 3,952,000 200,000 195,000 135,000 108,000 0

54 53 ▪Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Helyi média fejlesztése ▪Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése ▪Alapszolgáltatások fejlesztése ▪Helyi speciális termékek értékesítése (hús, baromfi, tej, zöldség, gyümölcs, méz) ▪Munkahelyteremtés az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével ▪Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése ▪Vállalkozások infrastrukturájának és szolgáltatásainak fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Allokált forrás (EUR) 90,000 85,000 485,000 295,000 2,699,000 160,000 100,000

55 54 ▪Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Mezőgazdasághoz, erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, meglévő fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Allokált forrás (EUR) 100,000 0

56 55 ▪Épített örökségek védelme, fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális értékek megőrzése ▪Természeti örökségek megőrzése Fő fejlesztési prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Allokált forrás (EUR) 352,136 281,504 160,000

57 56 ▪Rendezvények Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Táboroztatás, oktatás ▪Egységes településkép kialakítása Fő fejlesztési prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Allokált forrás (EUR) 75,872 68,000 320,000

58 57 ▪Nemzetiségi hagyományok ápolása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Társadalmi felelősség erősítése, prevenciós tevékenységek támogatása ▪Környezettudatosság erősítése ▪Fenntartható együttműködési formák, térségi és nemzetközi kapcsolatok ápolása és építése Fő fejlesztési prioritás: Társadalmi tőke erősítése Allokált forrás (EUR) 45,000 25,000 20,000 117,000

59 58 ▪A hús és baromfi helyi szintű feldolgozásának fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A tej helyi szintű feldolgozásának fejlesztése ▪Házi feldolgozású húskészítmények értékesítésének növelése ▪Házi feldolgozású tejtermékek értékesítésének növelése Fő fejlesztési prioritás: Helyi hús- és barmofi, valamint tej ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 66,205 40,000 0 0

60 59 ▪Méz helyi szintű feldolgozásának fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 8/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Gyümölcsök helyi szintű feldolgozásának fejlesztése ▪Zöldségek helyi szintű feldolgozásának fejlesztése ▪Házi feldolgozású zöldségkészítmények értékesítésének növelése ▪Méz készítmények értékesítésének növelése ▪Házi feldolgozású gyümölcskészítmények értékesítésének növelése Fő fejlesztési prioritás: Helyi zöldség, gyümölcs és méz ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 76,000 20,000 0 0 0 0

61 60 ▪Biomassza hasznosítás fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 9/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztések Fő fejlesztési prioritás: Helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 41,000 21,000

62 61 ▪A borok helyi szintű feldolgozásának fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 10/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kistermelői borok értékesítésének növelése Fő fejlesztési prioritás: Helyi szőlő és bor ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 40,000 0

63 62 ▪Szakmai tudás fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 11/11 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés Fő fejlesztési prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Allokált forrás (EUR) 8,000

64 63 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

65 64 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 5% 10% 23% 4% 7% 18% 10% 0% 18% 4% 12% 44% 11% 3% 9% 7% 3% 0% 10% 1% 30% 60% 0% 10% 0% 13% 22% 6% 34% 0% 6% 19% 0% 20% 10% 20% 0% 20% 0%

66 65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A térségben új mikrovállalkozások létrehozása, működő mikrovállalkozások beruházásainak, eszközfejlesztése, gépek beszerzése (műszaki, technológiai). Új munkahelyek teremtésének ösztönzése, a térség gazdasági életének fellendítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A már meglévő vállalkozások fejlesztésénél, valamint az újonnan induló vállalkozásoknál környezetkímélő technológiák alkalmazása. Meglévő bővítése és új létesítése esetén jelentősen növekedhetne a helyben történő foglalkoztatás (nők munkaerő piacra történő visszatérésének növekedési esélye, pályakezdők, szakmunkás képzettségű munkaerő foglalkoztatásának növekedése, ezáltal csökkene a munkanélküliség és a helyi szociális kiadások). 3 új mikrovállalkozás létrehozása, 3 működő mikrovállalkozás fejlesztése, a működéshez szükséges eszközök géppek beszerzése, 10 új munkahely teremtése.”

67 2 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„Új munkahelyek létrehozása. A foglalkoztatási lehetőségek bővítése, valamint gazdasági egységek kialakítása és meglévők bővítése, korszerűsítése. Több funkciós iroda egység kialakítása. Az irodák kialakításával a szolgáltatásokhoz való hozzáférés színvonalának javítása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„20 új munkahely létrejötte, 1 új gazdasági tevékenység megkezdése, 1 ügyfélszolgálati - iroda épület kialakítása (mely alkalmas kisebb előadások, tárgyalások, konferenciák lebonyolítására és melyben rendelkezésre áll az ehhez szükséges technikai infrastrukútra és eszközállomány).”

68 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Fóliák, üvegházak építése, bővítése. Közüzemi infrastruktúrával történő kiépítése. A kertészeti kultúrák termesztéséhez szükséges eszközök beszerzése/fejlesztése. Csemetekert kialakítása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fóliák/üvegházak fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával. Nők/megváltozott munkaképességű emberek helyben történő foglalkoztatási esélyeinek növekedése, a vállalkozások (kertészetek) kapacitás növelése következtében. A bemutató kertészet oktatási célra történő hasznosítása, valamint tanulmányi kirándulások szervezése közoktatási intézményekben tanulók számára. 1 új fóliaház és 1 új üvegház. 1 fóliaház és 1 üvegház korszerűsítése, 1 csemetekert kialakítása. (kapcsolódó HPME kódok: 2236 és 2265)”

69 ▪„Egyéb szolgáltatás” 4 ▪„Kikötők, hajóállomások korszerűsítése, fejlesztése, bővítése. Vízpart mentén hajóstanya létrehozása rekreációs és szabadidős szolgáltatások nyújtására alkalmas kialakítással (pl.: strandolási lehetőség). Vendéglátó egységek bővítése (pl.: halsütő). A gazdasági tevékenységhez vízpari telepített daruk kihelyezése, mely a hajók, csónakok, yachtok víz és szárazföld közötti mozgatásához/áthelyezéséhez szükségesek.” ▪„Környezetkímélő techológiák alkalmazása a megvalósításkor, amely a természeti és környezeti értékeket nem károsítja. A vízi turizmus 20 %-os növekedése várható, mivel nemcsak a térségi, hanem az átutazó vendégek számának jelentős emelkedése is várható, megfelelő minőségű és színvonalú létesítmények esetén. Munkahelyteremtő hatása: 10 új munkahely létrejötte. 2 kikötő fejlesztése, 2 vendéglátó egység kialakítása, 1 vízparti telepített daru.” 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

70 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Falusi szálláshelyek, vendégházak, fogadóhelyek kialakítása, meglévők fejlesztése. Kempingek kialakítása. Ehhez kiegészítő szolgáltatások nyújtása (pl.: étkeztetés). A térség szálláshelyeiről tájékoztató kiadvány kiadása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A térségben eltöltött vendégéjszakák számának 20 %-os növekedése. A szálláshelyeken 50 új férőhely kialakítása a térségben.”

71 ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” 6 ▪„A közintézetek, társasházak használati melegvíz ellátása, fűtésrásegítése napenergiával; a föld, talaj- és rétegvíz, levegő energiájának felhasználása hőszivattyúval, vízhúzó szélkerekek használata víz kitermelésére, a környezeti energia kombinált alkalmazása fűtési, hűtési rendszerekben. A víztisztító berendezések üzembeállítása, az ivóvíz ipari felhasználásának csökkenése. Megvalósíthatósági tanulmányok készítésével hosszú távú település energia reorganizációs tervek készítése a középtávú fejlesztések elindításához.” 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

72 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A meglévő tájházak, vadászházak felújítása, eszközfejlesztése. Étteremi szolgáltatások bővítése, helyi speciális menük kialakításával. A természeti környezet jellege miatt ökokemping létrehozása, valamint egyéb, a vidéki jelleget megtartó kemping(ek) létesítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„20 %-kal növekedne a térség turisztikai vonzereje, lenne szálláslehetőség a térségben. Ezek által munkahelyteremtő hatása is lenne a fejlesztéseknek. A fiatal nemzedék számára fontos a környezettudatosságra nevelés (tanösvényeken kirándulások szervezésével, környezetvédelmi neveléssel). A szálláshelyeken 20 új férőhely kialalakítása.” Szektor

73 ▪„Kereskedelem, javítás” 8 ▪„A helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése (fedett/fedetlen elárusítóhelyek, üzlethelyiségek, kiszolgáló helyiségek (szociális és hatósági), raktárak, a hozzájuk tartozó közmű- és közlekedési infrastruktúra, hulladéktárolás, mérlegeltetés).” ▪„A térség lakossága számára korszerű piaci szolgáltatás nyújtása, növelve ezáltal a helyi vásárlóerőt. A termelők költségeinek csökkenése (pl.: szállítási költségek csökkenése miatt). Az árbevételek 10 %-os növekedése. 3 új piac kialakítása” 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

74 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A térség víziturizmusát jelentősen befolyásoló Duna folyamszakasz (mellékágak, nagysziget) természeti környezetének rendbetétele, a vízparti infrastruktúra fejlesztésén keresztül (pl.: csónakházak, csónakkikötők építése/fejlesztése, tavak partjának horgászatra alkalmassá tétele). Az így kialakult rendszert idegenforgalmilag népszerűsítheti a későbbiekben kialakításra kerülő térségi turisztikai információs pont.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A turizmus több szakágának jelentős növekedése (víziturizmus, sport turizmus - pl.: kajak, kenu, egyéb vízisportok tekinetében -, lovasturizmus - a vízparton kialakított erre alkalmas területekkel -, ökoturizmus). Környezet- és természetvédelmi hatása kiemelt jelentőségű. 3 csónakház, 30 új csónakkikötő, 30 horgászatra alkalmas tavi beállóhely létrehozása a térségben.”

75 ▪„Egyéb tevékenység” 10 ▪„Olyan kulturális, kézműves, hagyományőrző és szakmai fesztiválok, rendezvények szervezése, amelyen a testvértelepülések is bemutatkozhatnak. Csereüdültetések, szakmai/tanulmányutak támogatása. Gazdasági kapcsolataik fejlesztésének elősegítése, közös pályázati lehetőségek kiaknázása.Közös programok és fellépések szervezésével a hálózatépítés megvalósíthatóvá válik. A szomszédos akciócsoportokkal való együttműködés szorosabb szakmai kapcsolatok kialakítását eredményezheti.” ▪„Évi 1 alkalommal a térségben testvértelepülések fesztiváljának megrendezése. 7 db közös program lebonyolítása a szakmai, és civil szervezetek kezdeményezésével, 4 db fórum szervezése, 5 db tanulmányút szervezése és lebonyolítása.” 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

76 75 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

77 76 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Az épített örökség védelménél a települési önkormányzatok tudnak a legjobban segíteni, hiszen helyi védelemmel ellátva biztosan megfelelő módon kerülnek felújításra és átalakításra az épületek és nem úgy, hogy az bárki érdekeit sértené. Az épített örökség védelmével más fejlesztéseket is el lehetne végezni, pl.: egy energiatakarékosabb rendszerre való átálláson keresztül.” Megoldási javaslat ▪„A térségben lévő helyi és országos védelem alatt álló épületek felújítása megtörténik (uradalmi magtár, kúriák, templomok stb.). A betelepített funkciók a településen élők kényelmét és a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést tudják eredményezni. Az esélyegyelőség szempontjából és a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjából a felújítási munkálatok úgy készülnek, hogy ezen szempontok figyelembe vétele megtörténik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A települések vonatkozásában olyan egységes belterületi látkép kialakítása, mely mindenki számára elfogadott és a források lehívását követően szerkezeti elemenként megvalósíthatóak, eszközök beszerzésével és kihelyezésével. Lényeges, hogy minden település azonosulni tudjon a kialakított elképzeléssel. Fontos, hogy ezen egységesítéssel azonban a településen lévő arculat ne sérüljön csak egy pluszt adjon, ami még vonzóbbá tudja tenni a már kialakított képet.” Megoldási javaslat ▪„A helyi közösséget alkotó 16 településen egységes arculati elemek használata ilyen arculati elem lehet a köszöntő táblák, utcanév táblák, kültéri pihenő padok, hulladékgyűjtő edények, település kapuk stb. 6 db park kialakítása, 4 db tanösvény létesítése” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A meglévő épületek és létesítmények felújítása, új létesítmények építése a kor elvárásainak megfelelően. Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni egy-egy szabadidős tevékenységre, mely jelenleg is dominál a településen és azt fejlesztené tovább az adottságoknak megfelelően. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja egy településen a számára kikapcsolódást nyújtó szolgáltatást.” Megoldási javaslat ▪„Várható eredmény a térségben: 10 db játszótér építése. Művelődési házak felújítása, közösségi szobák kialakítása 5 db ravatalozó épületek felújítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Megfelelő képzési programokkal szükséges megjelenni az oktatási palettán. Az igényfelmérés során azokat a képzési formákat szükséges előtérbe helyezni, melyek inkább a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének fejlesztéséhez tudnak hozzájárulni. A szakmai tudásfejlesztés többek között olyan lehetőséget is tudna kínálni a térségben élő lakosság számára, hogy a kikerülő munkahelyekről egy átképzéssel ismét a munkaerőpiac vérkeringésében kerülhessenek.” Megoldási javaslat ▪„Hátrányos helyzetű csoportok kompetencia alapú képzése, fejlesztése, és szakmai tudásfejlesztése. 6 db képzés lefolytatása az akciócsoport területén.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Az épített örökség védelménél a települési önkormányzatok tudnak a legjobban segíteni, hiszen helyi védelemmel ellátva biztosan megfelelő módon kerülnek felújításra és átalakításra az épületek és nem úgy, hogy az bárki érdekeit sértené. Az épített örökség védelmével más fejlesztéseket is el lehetne végezni, pl.: egy energiatakarékosabb rendszerre való átálláson keresztül.” Megoldási javaslat ▪„A két településen lévő helyi és országos védelem alatt álló épületek felújítása megtörténik 3 db kúria épület. A betelepített funkciók a településen élők kényelmét és a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést tudják eredményezni. Az esélyegyenlőség szempontjából és a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjából a felújítási munkálatok úgy készülnek, hogy ezen szempontok figyelembe vétele megtörténik. A felújított épületek láthatóságának biztosítása a nagyközönség számára.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Kultúra”

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„A természeti értékek rehabilitációjának megvalósítása, az akciócsoporton belüli összetartozást jelképező motívumok és arculatok kialakítása. A meglévő természeti értékek bemutatását és népszerűsítését segítő táji elemek elhelyezése és a meglévők felújítása.” Megoldási javaslat ▪„3 db természeti értéket népszerűsítő táji elem elhelyezése. Az akciócsoport 18 db településen az összetartozást jelképező arculati elemek kihelyezése. 3 db vízfolyás rehabilitációja. 3 db történelmi jelentőséggel bíró terület megújítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A kulturális és történelmi értékek megőrzésének a megvalósítása olyan gyűjtemények kialakítása, amely mind turisztikai szempontból és mind helyi identitástudat megőrzés szempontjából jelentőséggel bír.” Megoldási javaslat ▪„1 db lapidárium megépítése, 1 db múzeum megépítése, 1 db magtár felújítása és új funkcióval való megtöltése, 2 db tájház kialakítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Az akcióterületen működő helyi TV-k működésének elősegítése a meglévő eszközök korszerűsítésével, új eszközök beszerzésével, marketing és reklám tevékenység végzésével a népszerűsítésre. Internetes megjelenés elősegítése, fejlesztése.” Megoldási javaslat ▪„3 db helyi TV eszközbeszerzése, korszerűsítése. 4 db internetes megjelenés megvalósítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Telekommunikáció” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Megfelelő területeket kell kijelölni önkormányzati szinten táborozási célokra, szinte minden településen igény mutatkozik az ez irányú szolgáltatás kialakításra. A területek lehatárolását követően az adottságoknak megfelelő infrastrukturális feltételeket szükséges biztosítani ahhoz, hogy ténylegesen színvonalas szolgáltatások legyenek kialakíthatóak.” Megoldási javaslat ▪„A táboroztatással és az oktatással a térségben lévő közösségek építését lehet elősegíteni. Másik fő eredmény lehet, hogy a településre látogató vendégekkel meg lehet ismertetni a nevezettességeket látványosságokat ezzel együtt népszerűsíteni lehet a településeket. Várhatóan a településre érkező vendégek száma 10 %-kal növekedni fog, és ezzel együtt a szolgáltató szektor bevételeinek az 5%-os növekedése is várható. A településen élő gyermekek hasznosan tölthetik idejüket egy-egy táborozás alkalmával. Ifjusági táborok szervezése és megvalósítása válik lehetővé.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Térfigyelő rendszerek kiépítése a közbiztonság megfelelő kialakításához a településeken. A polgárőr egyesületek kezelésében a rendszerből előbb származhatnak információk az elkövető személyekről. A polgárőrök egyesületi szinten adományokból és támogatásokból tartják fent magukat, mely a működési költségeik egy részére elegendő csak, így ezen egyesületek eszközfejlesztése is elengedhetetlen ahhoz, hogy a településeken megőrizhető legyen a közbiztonság. A térfigyelő rendszerek kiépítését függetlenül lehet végezni az épület felújításoktól, mely vagyonvédelmi elektronikai rendszer beszerzését eredményezi.” Megoldási javaslat ▪„7 db térfigyelő rendszer kiépítése, 8 db polgárőr egyesület működéséhez szükséges eszközök beszerzése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közbiztonsági szolgálat” Fejlesztési téma 10

87 86 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

88 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/60 Kód: KD-65-GF-B-04 Sorszám: 2147 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség országos elhelyezkedéséből adódóan több nagyváros (pl.: Dunaújváros, Székesfehérvár, Százhalombatta) környezetében helyezkedik el, valamint Budapest is a megfelelően kiépített közlekedési infrastruktúrának (pl.: M6 autópálya, vasút - közúti tömegközlekedés) köszönhetően elérhető távolságban van. A térség természeti környezete, valamint épített (kulturális) öröksége tekintetében idegenforgalmi szempontból megfelelő adottságokkal rendelkezik. A települések nemzetközi kapcsolatai, nemzetiségi hagyományápolása révén számos külföldi turista látogat rendszeresen a térségbe. Helyzet/ adottság ▪Nincs a térségben olyan szállodai és vendéglátói komplexum, amely nagyobb csoportok fogadására alkalmas lenne, megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújtva. Ezen túlmenően új sport lehetőséget, a golfozást, is ki lehetne alakítani a térségben természetföldrajzi adottságainál fogva, melyre az elmúlt időszakban egyre nagyobb igény jelentkezik. Probléma/ lehetőség ▪Projektötlet szintjén létrejött a Mini Hellas program, a Cikola Nemzetek Völgye program, valamint egy Golf Klub létesítésére vonatkozó elképzelés. Szálloda, étterem építése, a mai kor követelményeinek megfelelően wellnes és egyéb sportolásra alkalmas kiszolgáló egységgel, konferencia turizmusra használható részlegekkel. A történelmi hagyományok ápolása vonatkozásában pedig egy olyan Magyar Falu létrehozására irányuló kezdeményezés, amely a honfoglalás korát idézi. Megoldási javaslat ▪Bármely program megvalósulása a térség valamennyi településre nézve kiemelkedően magas (50 %-os) idegenforgalmi növekedéssel járna. Közel 300 munkahely kerülhetne kialakításra. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000000 EUR▪Önkormányzatok80% 7140000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3570000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Természetes személyek80%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/60 Kód: KD-65-GF-B-04 Sorszám: 2147 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/60 Kód: KD-65-GF-A-13 Sorszám: 3155 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben az egyéb kapcsolódó turisztikai vonzerő (pl.: bor, lovas, gasztronómiai, horgászati, vadászati, vízi) miatt megnövekedett az igény a szálláshelyekre. A testvértelepülésről idelátogatók külföldi vendégek számára is biztosítani kell fogadóhelyeket adott településeken. A térségben zajló jelentős infrastrukturális beruházások következtében megnövekedett az egyéb, átmeneti szálláshelyek iránti igény is. Helyzet/ adottság ▪A falusi szálláshely/vendégfogadó és hozzá kapcsolódó vendéglátó szolgáltatások jelen vannak, de nem megfelelő színvonalúak és kapacitásúak. A vízparti turisztikai helyszínek mellett olyan kempingek kialakítására van szükség, amelyek alkalmasak rekreációs/szabadidős tevékenységek végzésére (pl.: mini golf pálya, tornapálya). Probléma/ lehetőség ▪Falusi szálláshelyek, vendégházak, fogadóhelyek kialakítása, meglévők fejlesztése. Kempingek kialakítása. Ehhez kiegészítő szolgáltatások nyújtása (pl.: étkeztetés). A térség szálláshelyeiről tájékoztató kiadvány kiadása. Megoldási javaslat ▪A térségben eltöltött vendégéjszakák számának 20 %-os növekedése. A szálláshelyeken 50 új férőhely kialakítása a térségben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 540000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága270000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/60 Kód: KD-65-GF-A-13 Sorszám: 3155 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/60 Kód: KD-65-GF-A-09 Sorszám: 1970 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Daruszentmiklós és Nagykarácsony közigazgatási határait tekintve szomszédos területek. Külterületi részein tanösvények, túraútvonalak kialakítására van lehetőség, melyek a természeti adottságaikból eredően vizes élőhelyek, horgász tavi övezetek mellett vezethetnék az ide látogató turistákat, valamint a fiatal korosztály számára biztosíthatna kirándulási lehetőséget. Helyzet/ adottság ▪A meglévő természeti adottságok kiaknázatlansága mellett a két településen találhatóak tájházak, vadászházak, amelyek felújításra, eszközfejlesztésre szorulnak, valamint nincs éttermi szolgáltatás és szálláslehetőség a térségben. Nagykarácsony településen a Mikulás falva imázsa további kihasználatlan lehetőségeket rejt turisztikai vonzerő szempontjából. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő tájházak, vadászházak felújítása, eszközfejlesztése. Étteremi szolgáltatások bővítése, helyi speciális menük kialakításával. A természeti környezet jellege miatt ökokemping létrehozása, valamint egyéb, a vidéki jelleget megtartó kemping(ek) létesítése. Megoldási javaslat ▪20 %-kal növekedne a térség turisztikai vonzereje, lenne szálláslehetőség a térségben. Ezek által munkahelyteremtő hatása is lenne a fejlesztéseknek. A fiatal nemzedék számára fontos a környezettudatosságra nevelés (tanösvényeken kirándulások szervezésével, környezetvédelmi neveléssel). A szálláshelyeken 20 új férőhely kialalakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 256000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága112000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/60 Kód: KD-65-GF-A-09 Sorszám: 1970 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/60 Kód: KD-65-GF-A-10 Sorszám: 3002 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben nagy hagyományokkal rendelkezik a lótenyésztés. Két fő területe van, egyrészt a mezőgazdasági tevékenységek végzéséhez igénybevett igás állat tenyésztés, másrészt a lovaglással, turizmussal összefüggő lótenyésztés. A települések külterületei részein több helyen alakultak ki - a jó természeti/környezeti viszonyoknak köszönhetően - lovas tanyák, kúriák. Helyzet/ adottság ▪A kialakult létesítmények felújításra, valamint bővítésre szorulnak, olyan módon, hogy a vidéki, tájjellegük minden esetben megmaradjon. Ehhez igazodnak az eszközfejlesztési igényeik is. Idegenforgalmi szempontból is kiemelt szerepe van a lovas turizmus fellendülésének a térségben. A térség lóversenyek szervezésére (pl.: díjugratás, fogathajtás, terep versenyek) alkalmas területekkel is rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪Tanyák, kúriák, lovardák felújítása, fejlesztése, bővítése, eszközfejlesztése. Turisztikai hasznosítás szempontjából a létesítményekben vendéglátó egységek, valamint szálláshelyek kialakítása. Marketingtevékenység erősítése, külföldön és belföldön megismertetni a térséget lovas turizmus szempontjából. Összekapcsolható a vízi turizmussal, a vízparti területek mellett túralovaglási útvonalak kialakítására alkalmas természeti/környezeti területek találhatóak. Megoldási javaslat ▪Az idegenforgalom 20 %-os növekedése. Hagyományőrzés. A helyben történő foglalkoztatás erősítése (nők foglalkoztatás, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása). Az infrastruktúrális fejlesztések kapcsán megújuló energiaforrások használata. Fogyatékkal élő emberek számára terápiás, gyógyászati jellegű lovagoltatás. A szálláshelyek bővítésének eredményeképpen 40 új férőhely kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 640000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága320000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/60 Kód: KD-65-GF-A-10 Sorszám: 3002 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/60 Kód: KD-65-GF-A-17 Sorszám: 3182 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Vizi turizmusra épülő szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A Dunai vízi közlekedésnek köszönhetően Adony és Lórév között komp közlekedik. A Duna által közvetlenül érintett partszakasszal Adony, Lórév, Kulcs, Rácalmás, Baracs, Kisapostag rendelkezik, ahol megtalálhatóak kisebb kikötők (pl.: yacht), hajóállomások, ehhez kapcsolódó vendéglátó egységek, valamint ipari tevékenység végzésére alkalmas partszakasz részek. Ezek a szárazföldről kiépített vagy jó minőségű kiépítetlen közúton minden esetben megközelíthetőek. Helyzet/ adottság ▪A meglévő létesítméynek fejlesztésre/bővítésre, eszközfejlesztésre szorulnak, valamint a víziturizmus (vízi sport turizmus - kajak, kenu) és horgász turizmus egyre növekvő népszerűsége miatt új létesítmények kialakítására is van igény. Gazdasági szempontból egyes partszakaszok mentén igény jelentkezett olyan ipari vízi eszközök telepítésére, amelyek a vízen történő szállítást és a közúti szállítást összekapcsolnák. Probléma/ lehetőség ▪Kikötők, hajóállomások korszerűsítése, fejlesztése, bővítése. Vízpart mentén hajóstanya létrehozása rekreációs és szabadidős szolgáltatások nyújtására alkalmas kialakítással (pl.: strandolási lehetőség). Vendéglátó egységek bővítése (pl.: halsütő). A gazdasági tevékenységhez vízpari telepített daruk kihelyezése, mely a hajók, csónakok, yachtok víz és szárazföld közötti mozgatásához/áthelyezéséhez szükségesek. Megoldási javaslat ▪Környezetkímélő techológiák alkalmazása a megvalósításkor, amely a természeti és környezeti értékeket nem károsítja. A vízi turizmus 20 %-os növekedése várható, mivel nemcsak a térségi, hanem az átutazó vendégek számának jelentős emelkedése is várható, megfelelő minőségű és színvonalú létesítmények esetén. Munkahelyteremtő hatása: 10 új munkahely létrejötte. 2 kikötő fejlesztése, 2 vendéglátó egység kialakítása, 1 vízparti telepített daru. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 260000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/60 Kód: KD-65-GF-A-17 Sorszám: 3182 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/60 Kód: KD-65-GF-A-15 Sorszám: 3161 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség településein találhatóak olyan természeti, környezeti és természeti látványosságok (pl.: Duna és környezet, tavak - tórendszerek, erdős területek), amelyek kiválóan alkalmasak kirándulásokra szervezésre és táborozásra. Helyzet/ adottság ▪A természeti látványosság megtekintésére lenne kereslet mind a térségből, mind a térségen kívüli területekről, de a bemutatása marketing szempontból fejlesztésre szorul. Nincsenek olyan tájékoztató kiadványok, amelyek ezt ismertetnék. Nincsenek olyan turista szálláshelyek, amelyek az ökoturizmushoz háttérként szolgálnának. Vannak olyan erdész- és vadászházak, amelyek korszerűsítés után betölthetnék ezt a funkciót. Probléma/ lehetőség ▪Olyan pihenőparkok, parkerdők, erdei tornapályák, kirándulóhelyek (pl.: szalonna sütők, bográcsozók) kialakítása, amelyek megismertetnék az idelátogató turistákkal a térség természeti látványosságait. Ehhez olyan kiszolgáló egységek létesítése, mint turistaházak, ifjúsági kempingek, a meglévő erdész- és vadászházak átalakítása, felújítása, korszerűsítése. Így minden korosztály számára biztosítva lenne a kirándulás, nyaralás, táborozás lehetősége. Ehhez kapcsolódóan turisztikai kiadvány a természeti látványosságokról és a szálláslehetőségekről. Megoldási javaslat ▪Az idegenforgalom ezen ágának 25 %-os növekedése. Az fiatal nemzedék környezettudatosságra nevelése. A térség természeti látványosságainak megismertetése. 2 turistaház, ifjúsági szállás kialakítása (30-30 fő befogadására alkalmas szálláslehetőséggel) Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 250000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága135000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/60 Kód: KD-65-GF-A-15 Sorszám: 3161 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/60 Kód: KD-65-GF-A-16 Sorszám: 6389 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség településein találhatóak olyan természeti, környezeti és természeti látványosságok (pl.: Duna és környezet, tavak - tórendszerek, erdős területek), amelyek kiválóan alkalmasak kirándulásokra szervezésre és táborozásra. Helyzet/ adottság ▪A természeti látványosságok megtekintésére igény mutatkozik, mind a térségből, mint a térségen kívüli területekről, de nincsenek olyan kiépített tanösvények, turista útvonalak, amelyek végigvezetnék az idelátogató turistákat, ezeken a területeken. Probléma/ lehetőség ▪Tanösvények, turista útvonalak kialakítása, amelyek megismertetnék az idelátogató turistákkal a térség természeti látványosságait. Megoldási javaslat ▪5 tanösvény kiépítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (10%), Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/60 Kód: KD-65-GF-A-16 Sorszám: 6389 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/60 Kód: KD-65-GF-A-14 Sorszám: 3159 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Szakmai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség bizonyos településén (pl.: Iváncsa, Rácalmás) vannak konferenciaturizmusra alkalmas létesítmények (pl.: Művelődési házak / Faluházak / többfunkciós épületek nagytermei a kapcsolódó kiszolgáló egységekkel együtt), de kihasználatlanok. Helyzet/ adottság ▪Szakmai konferenciákra lenne érdeklődés más területekről, valamint a térségen belülről is, de a konferenciaturizmus alkalmas egységek technikai eszközfejlesztésre szorulnak. Továbbá sem a térségben belül, sem a térségben kívül nem ismerik ezeket a konferenciaturizmusra alkalmas létesítményeket. Több napos tréningek, meetingek szervezéséhez szükséges, hogy szálláslehetőséget is tudjanak hozzá biztosítani. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő egységek technikai eszközfejlesztése. A létesítményeket bemutató marketing kiadványok elkészítése. Vendégházak kialakítása, a hozzá tartozó vendéglátó egységekkel együtt, a több napos rendezvények lebonyolításához. Megoldási javaslat ▪A térséget egy-egy konferencia kapcsán megismerhetik olyan szektorok képviselői, akik a jövőben potenciális befektetőivé, egyéb partnereivé válhatnak a térség bármely szférája számára. Nemcsak turisztikai, hanem gazdasági is hatásai jelentős lehet (5 új munkahely). 10-150 fő befogadására alkalmas egységek kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága135000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/60 Kód: KD-65-GF-A-14 Sorszám: 3159 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/60 Kód: KD-65-GF-A-12 Sorszám: 3150 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség településein olyan épített örökségek találhatóak (pl.: Perkáta - Győry kastély, Katolikus templom; Pusztaszabolcs - Katolikus templom, barokk orgona, Lórév - kőszínház), amelyekben kiaknázatlan turisztikai lehetőségek rejlenek, mivel kiválóan alkalmasak kulturális/művészeti események lebonyolítására. Helyzet/ adottság ▪Az épített örökséggel kapcsolatos ajándéktárgyak (pl.: díszgyertyák, kerámia emlékek, képeslapok) vásárlására jelentős kereslet lenne a turisták között, de ezen ajándéktárgyak alacsony számban és választékban állnak rendelkezésre. Az egyházi és egyéb épített örökség jellegű ingatlanok nem rendszeres nyitvatartással állnak csak rendelkezésre a nagyközönség számára. Probléma/ lehetőség ▪Koncertek, hangversenyek (pl.: orgona) szervezése. Kiállítások - állandó és időszaki - szervezése (pl.: festészeti, szobrászati alkotásokból). Épített örökséget bemtutató kiadvány készítése, mely éves rendezvénynaptárat is tartalmaz. Ajándéktárgyak készítése. Megoldási javaslat ▪Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása ajándéktárgyak készítéséhez (5 új munkahely létesülhetne). Kulturális turisztikai szolgáltatások palettájának növelése. 2 db kulturális turisztikai szolgáltatás fejlesztése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 240000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága108000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/60 Kód: KD-65-GF-A-12 Sorszám: 3150 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/60 Kód: KD-65-GF-A-11 Sorszám: 3148 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség több településén nagy hagyománya van a bortermelésnek, fellelhető a borturizmus is. A meglévő borutak továbbfejlesztésre szorulnak. A szőlőhegyeken található kápolnák, présházak, pincék mellett kialakult közösségi terek fejlesztést igényelnek, valamint újak kialakítására is igény jelentkezik. A térség minden településén találhatóak helyi gasztronómiai különlegességek, a helyi speciális ízvilág ételei és italai. Helyzet/ adottság ▪A borok minősége kiváló, és a helyi borok vásárlására jelentős kereslet lenne a turisták között, de szervezettség hiányában a vásárlási lehetőségek esetlegesek. A meglévő présházak, pincék felújításra szorulnak. Nincs a térségben egy olyan koncentrált hely, amely a helyi borok bemutató és árusítóhelyéül szolgálhatna. Probléma/ lehetőség ▪Helyi vendéglők, panziók, falusi vendéglátóhelyek bevonása a borértékesítésbe. Borok bemutatóhelyének, borháznak az építése. Megoldási javaslat ▪A természeti és környezeti értékek megóvása, rehabilitációja. Borházak és présházak felújítása 4 db. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 180000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága90000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/60 Kód: KD-65-GF-A-11 Sorszám: 3148 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/60 Kód: KD-65-SzF-B-08 Sorszám: 4032 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség települései az oktatás színvonal az országos átlaggal megegyezik viszont az oktatási feltételek és az infrastrukturális háttér igencsak hiányos. A hiányosságok nagyobb arányban a kis településeket érinti, de mondhatni, hogy a többi településen is az alap oktatási feltételek biztosítása csak a minimum szinten mozog. A térségben már jól működő együttműködések vannak a települések között oktatás szempontjából ezt a folyamatot szükséges folytatni ahhoz, hogy az oktatási körülmények javulhassanak. Helyzet/ adottság ▪A térség településeinek alap oktatási egységei szempontjából hiányoznak a tornatermek, megfelelő tanári szobák, az akadálymentesítés, a megfelelő mellékhelyiségek, de még mondhatni, hogy a tantermek állapota is sok esetben kritikus állapotú. Az intézményeknél lévő közösségi terek kihasználtsága és állapota igen gyenge. A lehetőségek szempontjából minta példákat kellene kidolgozni. Probléma/ lehetőség ▪Az oktatási intézmények közötti együttműködési formáknak a szorgalmazása és ez természetesen nem azt jelenti, hogy az oktatási intézmény bezárására kerülne sor. Fontos, hogy a kihasználtság minden tekintetben ésszerűen kerüljön meghatározásra és egy olyan intézmény ne kerüljön fejlesztésre ahol az indokoltság nem alátámasztott a mutatók szempontjából, pl. gyermek létszám növekedés. Megoldási javaslat ▪A várható eredmények a beruházásban jelentős egységet képviselnek, így pl. létrejöhet a térségben 3 db tornaterem, kialakításra kerülhet 5 db oktatási intézménynek a környezete, 6 db oktatási intézmény akadálymentessé válhat. A beruházások megvalósításával minden esetben a környezeti fenntarthatóságot figyelemmel kell kísérni. A vidékfejlesztési programban forrás ezen elképzelések megvalósításához nem társul, így ágazati programban szükséges betervezni. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TIOP - 1. prioritás - Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret600000 EUR▪Önkormányzatok90% 1600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1440000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak90%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/60 Kód: KD-65-SzF-B-08 Sorszám: 4032 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/60 Kód: KD-65-SzF-B-05 Sorszám: 4031 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térségben lévő közlekedési hálózat legyen az út, kerékpárút, vagy külterületi út igen leromlott állapotban van. A települések közötti összekötő utak szintén hasonló állapotban vannak. A térségen belül két zsáktelepülés is található, melyek feloldása igen szükséges ahhoz, hogy megfelelő közlekedés kapcsolatok alakulhassanak ki. A belterületeken más hiányosságok is fellelhetők még pedig az úthálózat romlásában is nagy szerepet játszó csapadékvíz hálózatok kiépítetlensége. Helyzet/ adottság ▪A településeken belüli úthálózat felújítása a közlekedéssel van összefüggésben minél megfelelőebb egy úthálózat szinte vele egyenes arányban növekszik a forgalom, fontos, hogy a települések be legyenek kapcsolva a vérkeringésbe. A leromlott állapotú úthálózatok egy települést igencsak népszerűtlenné tudnak tenni, mely azután elvándorláshoz és elöregedő településhez vezethet hosszú távon. Probléma/ lehetőség ▪Az említett zsáktelepülések feloldása mindenképpen szükséges, hiszen ezen fejlesztések hosszú távon a települések érdekeit szolgálják. Megoldásként szerepelhet az is, hogy a térségre egy közlekedési tanulmány készüljön, mely feltárja a legproblémásabb helyzeteket és így a fejlesztéseket megfelelő módon lehetne allokálni és egymásra építeni. Az úthálózatok fejlesztésével együtt szükséges elvégezni a csapadékvíz hálózat korszerűsítését és kiépítését, hiszen az a későbbiekben az utak minőségét és állapotát is befolyásolja. Megoldási javaslat ▪A térség megközelíthetősége javul, megfelelő úthálózat kiépítése kezdődik meg. A települések közötti összekötetéseknél kerékpárút hálózatok is kiépítésre kerülhetnek, mely a települések lakosaitól egy elvárás is egyben. A települések közötti és a térségben lévő menetidő csökken. A zsáktelepülések feloldásra kerülhetnek (Besnyő és Beloiannisz). Kiépülhet a térség egészében pl. egy Duna parti kerékpárút hálózat is, mely nem csak közlekedési kapcsolatként szolgál, hanem szabadidő eltöltésre is alkalmas. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok70% 800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága560000 EUR▪Non-profit szervezetek70% ▪Egyházak70%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/60 Kód: KD-65-SzF-B-05 Sorszám: 4031 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/60 Kód: KD-65-SzF-B-10 Sorszám: 4258 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás ▪A térségben lévő egészségügyi ellátás két nagy ellátó központra tagolódik az egyik nem is a Mezőföldi Híd akciócsoport területén található, de főként a Dunaújvárosi kistérség települései tartoznak a Dunaújvárosban lévő kórházhoz. A másik Kulcs településen található és a kistérségi egészségügyi ellátást végzi jelenleg, mely a későbbiek folyamán átszervezésre kerül, ide főként az Adonyi kistérség települései tartoznak. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg a térségben lévő lakosság egészségügyi ellátás szempontjából kiszolgáltatott helyzetben van, mivel nem minden településről érhető el megfelelően és időben az egészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyi ellátást mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, oly módon, hogy az esélyegyenlőség szempontjai ne sérülhessenek. A térség peremén szükség lenne egy kisebb egészségügyi centrum kialakítására. Probléma/ lehetőség ▪Az igényfelmérések és az előzetes tanulmányok is azt támasztják alá, hogy egy település lakossága akkor érzi magát biztonságban és megfelelő életminőségben, ha a településen vagy a közelben található egy egészségügyi szolgáltatást nyújtó létesítmény. A térség településeinek áttekintéséből látható, hogy egy némely település el van zárva ezen szolgáltatás megfelelő igénybevételétől megfelelő időben. Megoldásként jöhet szóban az, hogy a meglévő egészségügyi ellátókat figyelembe véve olyan helyen kerül kialakításra egy egészségügyi centrum, amely az úgynevezett elszigetelt településeket megfelelően el tudná látni. Megoldási javaslat ▪A térség területén egy egészség centrum kialakítás válhat valóra, mely az úgynevezett nem megfelelően ellátott településeket tudná segíteni. A településen élők életminősége ezáltal javulhat és egy vonzóbb letelepülési helyzetet teremthet az adott településeknek, melynek egészségügyi ellátása nem volt megfelelő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret600000 EUR▪Önkormányzatok80% 480000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága384000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret80000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/60 Kód: KD-65-SzF-B-10 Sorszám: 4258 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/60 Kód: KD-65-GF-2-03 Sorszám: 2022 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein jelentős mértében van jelen az ipari és szolgáltató szektorban tevékenységet végző mikrovállalkozások, őstermelők, egyéb gazdasági tevékenységet folytatók.A piaci viszonyok és a gazdasági hatások miatt igény jelentkezik a helyben történő foglalkoztatás, valamint a hátrányos helyzetű / megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának bővítésére, új munkahelyek létrehozására a térségben. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg a térségben nincs olyan foglalkoztató, amely hátrányáso helyzetű / megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásával végzi gazdasági tevékenységét. A térségben jelenleg vannak olyan gazdasági egységek, amelyek bővítésével, korszerűsítésével növelni tudnák a helyben történő foglalkoztatást. A térségben vannak olyan ingatlanok, amelyek átalakítás, korszerűsítés és akadálymentesítés után alkalmasak ügyfélszolgálati irodák, egyéb irodák, tárgyalótermek, előadótermek kialakítására. Probléma/ lehetőség ▪Új munkahelyek létrehozása. A foglalkoztatási lehetőségek bővítése, valamint gazdasági egységek kialakítása és meglévők bővítése, korszerűsítése. Több funkciós iroda egység kialakítása. Az irodák kialakításával a szolgáltatásokhoz való hozzáférés színvonalának javítása. Megoldási javaslat ▪20 új munkahely létrejötte, 1 új gazdasági tevékenység megkezdése, 1 ügyfélszolgálati - iroda épület kialakítása (mely alkalmas kisebb előadások, tárgyalások, konferenciák lebonyolítására és melyben rendelkezésre áll az ehhez szükséges technikai infrastrukútra és eszközállomány). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret140000 EUR▪Önkormányzatok0% 450000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága180000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/60 Kód: KD-65-GF-2-03 Sorszám: 2022 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/60 Kód: KD-65-SzF-B-09 Sorszám: 4036 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪A térségben a jelenlegi helyzet szerint az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés nem minden településen biztosított. Ennek egyik oka az, hogy nincs megfelelő infrastrukturális háttér a településeken és nincs megfelelő szakmai bázis, mely a szociális ellátás területén megfelelően tudna működni. A települések együttműködések útján igyekeznek ezen hiányosságokat pótolni több kevesebb sikerrel, de sajnos még jelen helyzetben is mindig nagy hiányosságokkal küzd a térség. Helyzet/ adottság ▪Szociális területen nagy lemaradások vannak, hiszen nincs kiépítve egy megfelelő hálózat, ami ezen területet kézben tudná tartani. Az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve pontosan ez a terület az, ahol csökkenteni lehetne a különbségeket. Lehetőségként több település együttműködésével olyan szociális ellátó központokat szükséges létrehozni, amelyek teljes egészében lefednék a térség lakosságát. Probléma/ lehetőség ▪A térségben lévő települések együttműködéseikkel olyan szociális hálót tudnának kialakítani, mely a rászoruló embereket megfelelő módon és időben tudná segíteni. A lehetőségekhez képest lényeges szempont, hogy területileg kiegyensúlyozott lehatárolások történjenek, hiszen minden a térségben élő lakos számára szükséges a szociális ellátás biztosítása. Az idős korúakra gondolva fontos, hogy megfelelő körülmények között tudjanak pihenni és kikapcsolódni. Megoldási javaslat ▪A térségben megfelelően működő szociális hálózat kialakítása és kiépítése, működtetése. A hátrányos helyzetű csoportok ellátásának a színvonala nagyban javulna. A térségben kialakításra kerülnének idősek napközi otthona vagy akár bentlakásos formában is lehetne működtetni ezen fejlesztési elképzeléseket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok80% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/60 Kód: KD-65-SzF-B-09 Sorszám: 4036 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/60 Kód: KD-65-SzF-2-05 Sorszám: 7145 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪AZ akciócsoport települései között vannak olyan települések, ahol bizonyos szociális szolgáltatások jelen vannak mint pl. idősek otthona. Ahogy megjelentek ezen szolgáltatások egyre nagyobb igény mutatkozik arra vonatkozóan, hogy egyre több szolgáltatás tásuljon ezen szociális szolgáltatás mellé. Fontos az hogy aki úgy dönt, hogy beköltözik egy ilyen bentlakásos idősek otthonába ott is minden elérhető legyen számára mint ha csak a saját otthonában élne. Helyzet/ adottság ▪A megjelent szociális ellátásra szakosodott idős otthonok, ha nem tudják felvenni a versenyt az országban működő idősek otthonaival, akkor félő lesz hogy egy idő után nem lesznek keresettek. A szolgáltatási paletta színesítésével fenntartható lesz egy állandó kihasználtsági mutató, így a működetés is biztonságosabb lehet. Probléma/ lehetőség ▪A bentlakásos idősek megkérdezését követően igény mutatkozik a szolgáltatások fejlesztésére és új szolgáltatások bevezetésére a térségben működő idősek otthonaiban. Ilyen szolgáltatás lehet a közösségi terem, klub szobák kialakítása, a rekreációt elősegítő helyiségek kialakítása (masszázs szoba, infra szauna, finn szauna, kozmetika, fodrászat stb.) Megoldási javaslat ▪2 db már meglévő idős otthon fejlesztése életminőség javító szolgáltatásokkal. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok0% 67000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/60 Kód: KD-65-SzF-2-05 Sorszám: 7145 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szolgáló fogalom.

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/60 Kód: KD-65-SzF-1-03 Sorszám: 7148 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás ▪Az akciócsoport minden településén működik egészségügyi ellátó hely, viszont több ellátó hely fizikai és infrastrukturális állapota kívánni valót hagy maga után már-már a bezárás veszélye fenyeget. Ilyen körülmények között az egészségügyi ellátás bizonytalanná válhat, mely a településen élők számára a minőségi élet élését veszélyezteti. Helyzet/ adottság ▪Az alacsony fizikai és infrastrukturális állapotok miatt, az intézmények nem tudják megfelelő minőségben ellátni a rájuk eső feladatokat, így a településeken élők nem kapják meg azt a megfelelő egészségügyi szolgáltatást, ami alapból járna nekik. Probléma/ lehetőség ▪Egészségügyi ellátó helyek fejlesztésének támogatása, a lakosság közeli ellátásmódok figyelembevételével, az EüM által nem támogatott szűrővizsgálatok támogatása és népszerűsítése. Megoldási javaslat ▪Akciócsoport szintű szűrővizsgálat szervezése 1 db, 3 db egészségügyi ellátó hely korszerűsítése, illetve eszközparkjának felújítása és fejlesztése Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪A szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó bonyolítási költség (terembérlet, eszközbérlet), Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR▪Önkormányzatok80% 45000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások80% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/60 Kód: KD-65-SzF-1-03 Sorszám: 7148 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom.

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/60 Kód: KD-65-SzF-B-07 Sorszám: 4012 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség települései az oktatás színvonal az országos átlaggal megegyezik viszont az oktatási feltételek és az infrastrukturális háttér igencsak hiányos. A hiányosságok nagyobb arányban a kis településeket érinti, de mondhatni, hogy a többi településen is az alap oktatási feltételek biztosítása csak a minimum szinten mozog. A két hátrányos helyzetű település igen csak küzd a fennmaradásért annak érdekében hogy helyi szinten alapfokú oktatást tudjon folytatni. A térségben már jól működő együttműködések vannak a települések között. Helyzet/ adottság ▪A két települése alap oktatási egységei szempontjából hiányoznak a tornatermek, megfelelő tanári szobák, az akadálymentesítés, a megfelelő mellékhelyiségek, de még mondhatni, hogy a tantermek állapota is sok esetben kritikus állapotú. Az intézményeknél lévő közösségi terek kihasználtsága és állapota igen gyenge. Probléma/ lehetőség ▪Az oktatási intézmények közötti együttműködési formáknak a szorgalmazása és ez természetesen nem azt jelenti, hogy az oktatási intézmény bezárására kerülne sor. Fontos, hogy a kihasználtság minden tekintetben ésszerűen kerüljön meghatározásra és egy olyan intézmény ne kerüljön fejlesztésre, ahol az indokoltság nem alátámasztott a mutatók szempontjából, pl. gyermek létszám növekedés. Megoldási javaslat ▪A várható eredmények a beruházásban jelentős egységet képviselnek, így pl. létrejöhet az érintett településeken 1 db tornaterem megfelelően felszerelve, kialakításra kerülhet 4 db oktatási és nevelési intézménynek a környezete, 4 db oktatási intézmény akadálymentessé válhat. A beruházások megvalósításával minden esetben a környezeti fenntarthatóságot figyelemmel kell kísérni. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret14000 EUR▪Önkormányzatok% 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/60 Kód: KD-65-SzF-B-07 Sorszám: 4012 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪Nem ÚMVP ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/60 Kód: KD-65-SzF-A-25 Sorszám: 4028 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben számos olyan település van, ahol a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges közösség terek nem állnak rendelkezésre, vagy olyan állapotban vannak, melyek felújításra szorulnak. Az igény a lakosság részéről biztosított, hiszen a szabadidejükben nem akarnak utazni órákat azért, hogy megfelelő környezetben tudjanak estlegesen sportolni vagy kikapcsolódni. Az adottságok jók, az infrastrukturális háttér megfelelően biztosított, de természetesen fejleszteni kell a mai kor elvárásai szerint. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg a térségben csak egy-két településén biztosított a megfelelő háttér ahhoz, hogy a lakosság az igényeinek és elvárásainak megfelelő módon tudjon kikapcsolódni. A sport és kulturális szolgáltatást nyújtó épületek és létesítmények leromlott állapotban vannak, illetve már nem felelnek meg a mai kor elvárásának. Lehetőségként merül fel település szintjén, hogy ezen fejlesztésekre szükség van és igény mutatkozik. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő épületek és létesítmények felújítása, új létesítmények építése a kor elvárásainak megfelelően. Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni egy-egy szabadidős tevékenységre, mely jelenleg is dominál a településen és azt fejlesztené tovább az adottságoknak megfelelően. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja egy településen a számára kikapcsolódást nyújtó szolgáltatást. Megoldási javaslat ▪Várható eredmény a térségben: 10 db játszótér építése. Művelődési házak felújítása, közösségi szobák kialakítása 5 db ravatalozó épületek felújítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága320000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/60 Kód: KD-65-SzF-A-25 Sorszám: 4028 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/60 Kód: KD-65-SzF-1-05 Sorszám: 6393 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben számos olyan település van, ahol a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges közösség terek nem állnak rendelkezésre, vagy olyan állapotban vannak, melyek felújításra szorulnak. Az igény a lakosság részéről biztosított, hiszen a szabadidejükben nem akarnak utazni órákat azért, hogy megfelelő környezetben tudjanak estlegesen sportolni vagy kikapcsolódni. Az adottságok jók, az infrastrukturális háttér megfelelően biztosított, de természetesen fejleszteni kell a mai kor elvárásai szerint. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg a térségben csak egy-két településén biztosított a megfelelő háttér ahhoz, hogy a lakosság az igényeinek és elvárásainak megfelelő módon tudjon kikapcsolódni. A sport és kulturális szolgáltatást nyújtó épületek és létesítmények leromlott állapotban vannak, illetve már nem felelnek meg a mai kor elvárásának. Lehetőségként merül fel település szintjén, hogy ezen fejlesztésekre szükség van és igény mutatkozik. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő épületek és létesítmények felújítása, új létesítmények építése a kor elvárásainak megfelelően, sportoláshoz szükséges eszközök beszerzése. Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni egy-egy szabadidős tevékenységre, mely jelenleg is dominál a településen és azt fejlesztené tovább az adottságoknak megfelelően. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja egy településen a számára kikapcsolódást nyújtó szolgáltatást. Megoldási javaslat ▪4 db szabadtéri és fedett színpad építése, megvalósítása, fejlesztése. Közösségi célokat szolgáló spotpályák és a hozzá tartozó létesítmények felújítása, pl. sportöltözők kialakítása, felújítása, különböző sportoknak megfelelő pályák, sport és szabadidő udvarok kialakítása, építése (tenisz, futó, strand, erdei tornapálya, íjász pálya, gördeszka pálya stb.). Sportoláshoz szükséges eszközök beszerzése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok80% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/60 Kód: KD-65-SzF-1-05 Sorszám: 6393 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪„Sport és szabadidő udvarok”: több sportolási és szabadidős tevékenységet összefoglaló helyszín szükséges infrastruktúrával ellátva, ahol a településen élők megtalálhatják a sport és a kikapcsolódás lehetőséget korcsoporttól függetlenül.

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/60 Kód: KD-65-SzF-1-04 Sorszám: 6392 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Nagykarácsony és Daruszentmiklós a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges közösség terek nem állnak rendelkezésre, vagy olyan állapotban vannak, melyek felújításra szorulnak. Az igény a lakosság részéről biztosított, hiszen a szabadidejükben nem akarnak utazni órákat azért, hogy egy megfelelő környezetben tudjanak estlegesen sportolni vagy kikapcsolódni. Az adottságok jók, az infrastrukturális háttér megfelelően biztosított, de természetesen fejleszteni kell a mai kor elvárásai szerint. Helyzet/ adottság ▪A sport és kulturális szolgáltatást nyújtó épületek és létesítmények leromlott állapotban vannak, illetve már nem felelnek meg a mai kor elvárásának. Lehetőségként merül fel települések szintjén, hogy ezen fejlesztésekre szükség van és igény mutatkozik, így ezeket a létesítményeket szükséges felújítani vagy átalakítani ahhoz,hogy szolgáltatást tudjanak nyújtani a sport, a kulturális vagy a szabadidős tevékenységekhez Probléma/ lehetőség ▪A meglévő épületek és létesítmények felújítása, új létesítmények építése a kor elvárásainak megfelelően. Sporttevékenységhez szüksége eszközök beszerzése. Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni egy-egy szabadidős tevékenységre, és a két hátrányos helyzetű település természetközeli állapotának hangsúlyozásával biztosíthatóvá válik a kihasználtság is. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja egy településen a számára kikapcsolódást nyújtó szolgáltatást. Megoldási javaslat ▪2 db szabadtéri és fedett színpad építése, megvalósítása, fejlesztése. Közösségi célokat szolgáló spotpályák és a hozzá tartozó létesítmények felújítása, pl. sportöltözők kialakítása, felújítása, különböző sportoknak megfelelő pályák, sport és szabadidő udvarok kialakítása, építése (tenisz, futó, strand, erdei tornapálya, íjász pálya, gördeszka pálya stb.). A sportoláshoz szükséges eszközök beszerzése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok80% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/60 Kód: KD-65-SzF-1-04 Sorszám: 6392 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪„Sport és szabadidő udvarok”: több sportolási és szabadidős tevékenységet összefoglaló helyszín szükséges infrastruktúrával ellátva, ahol a településen élők megtalálhatják a sport és a kikapcsolódás lehetőséget korcsoporttól függetlenül.

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/60 Kód: KD-65-SzF-A-24 Sorszám: 4016 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Nagykarácsony és Daruszentmiklós a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges közösség terek nem állnak rendelkezésre, vagy olyan állapotban vannak, melyek felújításra szorulnak. Az igény a lakosság részéről biztosított, hiszen a szabadidejükben nem akarnak utazni órákat azért, hogy egy megfelelő környezetben tudjanak estlegesen sportolni vagy kikapcsolódni. Az adottságok jók, az infrastrukturális háttér megfelelően biztosított, de természetesen fejleszteni kell a mai kor elvárásai szerint. Helyzet/ adottság ▪A sport és kulturális szolgáltatást nyújtó épületek és létesítmények leromlott állapotban vannak, illetve már nem felelnek meg a mai kor elvárásának. Lehetőségként merül fel települések szintjén, hogy ezen fejlesztésekre szükség van és igény mutatkozik, így ezeket a létesítményeket szükséges felújítani vagy átalakítani ahhoz,hogy szolgáltatást tudjanak nyújtani a sport, a kulturális vagy a szabadidős tevékenységekhez Probléma/ lehetőség ▪A meglévő épületek és létesítmények felújítása, új létesítmények építése a kor elvárásainak megfelelően. Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni egy-egy szabadidős tevékenységre, és a két hátrányos helyzetű település természetközeli állapotának hangsúlyozásával biztosíthatóvá válik a kihasználtság is. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja egy településen a számára kikapcsolódást nyújtó szolgáltatást. A településeken a meglévő épületek felújítása, mely valamely települési faladat funkciót ellátja. Megoldási javaslat ▪Várható eredmény a településeken kiépítésre kerülne egy kemping, mely a szabadidő hasznos eltöltését tudná eredményezni programokkal társítva. 2 db játszótér építése. Művelődési házak felújítása közösség szobák, civil ház kialakítása. Ravatalozó épületek felújítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 50000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága35000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/60 Kód: KD-65-SzF-A-24 Sorszám: 4016 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/60 Kód: KD-65-GF-A-18 Sorszám: 2021 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Vállalkozások infrastrukturájának és szolgáltatásainak fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben jelentős számú mikrovállalkozás folytat gazdasági tevékenységet. A gazdaság ezen ágában számos szakterület megtalálható az érintett településeken, mind az ipari, mind a szolgáltató szektor területén (pl.: asztalosipari vállalkozás, autószereléssel foglalkozó vállalkozás, sportcentrum, kerámikus műhely). Helyzet/ adottság ▪Ezen egységek évek óta működő vállalkozások, melyek hosszú távon kívánják folytatni tevékenységüket, de ehhez fejlesztésre (épület és eszköz egyaránt) van szükségük. Ezen túlmenően a térség több településén lehetőség lenne további mikrovállalkozások indítására - az ipari és a szolgáltató szektorban egyaránt -, amelyek hiány szakterületként jelentkeznek. Probléma/ lehetőség ▪A térségben új mikrovállalkozások létrehozása, működő mikrovállalkozások beruházásainak, eszközfejlesztése, gépek beszerzése (műszaki, technológiai). Új munkahelyek teremtésének ösztönzése, a térség gazdasági életének fellendítése. Megoldási javaslat ▪A már meglévő vállalkozások fejlesztésénél, valamint az újonnan induló vállalkozásoknál környezetkímélő technológiák alkalmazása. Meglévő bővítése és új létesítése esetén jelentősen növekedhetne a helyben történő foglalkoztatás (nők munkaerő piacra történő visszatérésének növekedési esélye, pályakezdők, szakmunkás képzettségű munkaerő foglalkoztatásának növekedése, ezáltal csökkene a munkanélküliség és a helyi szociális kiadások). 3 új mikrovállalkozás létrehozása, 3 működő mikrovállalkozás fejlesztése, a működéshez szükséges eszközök géppek beszerzése, 10 új munkahely teremtése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok0% 560000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága240000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/60 Kód: KD-65-GF-A-18 Sorszám: 2021 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/60 Kód: KD-65-GF-A-20 Sorszám: 4019 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Vállalkozások infrastrukturájának és szolgáltatásainak fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A két településen mikrovállalkozások folytatnak gazdasági tevékenységet. A gazdaság ezen ágában számos szakterület megtalálható az érintett településeken, mind az ipari, mind a szolgáltató szektor területén (pl.: asztalosipari vállalkozás, autószereléssel foglalkozó vállalkozás, sportcentrum, kerámikus műhely). Helyzet/ adottság ▪Ezen egységek évek óta működő vállalkozások, melyek hosszú távon kívánják folytatni tevékenységüket, de ehhez fejlesztésre (épület és eszköz egyaránt) van szükségük. Ezen túlmenően a térség több településén lehetőség lenne további mikrovállalkozások indítására - az ipari és a szolgáltató szektorban egyaránt -, amelyek hiány szakterületként jelentkeznek. Probléma/ lehetőség ▪A térségben új mikrovállalkozások létrehozása, működő mikrovállalkozások beruházásainak, eszközfejlesztése, gépek beszerzése (műszaki, technológiai). Új munkahelyek teremtésének ösztönzése, a térség gazdasági életének fellendítése. Megoldási javaslat ▪A már meglévő vállalkozások fejlesztésénél, valamint az újonnan induló vállalkozásoknál környezetkímélő technológiák alkalmazása. Meglévő bővítése és új létesítése esetén jelentősen növekedhetne a helyben történő foglalkoztatás (nők munkaerő piacra történő visszatérésének növekedési esélye, pályakezdők, szakmunkás képzettségű munkaerő foglalkoztatásának növekedése, ezáltal csökkene a munkanélküliség és a helyi szociális kiadások). 4 új mikrovállalkozás létrehozása, 4 működő mikrovállalkozás fejlesztése. 10 új munkahely teremtése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok0% 110000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága35000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/60 Kód: KD-65-GF-A-20 Sorszám: 4019 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/60 Kód: KD-65-GF-2-01 Sorszám: 1971 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Vállalkozások infrastrukturájának és szolgáltatásainak fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Daruszentmiklós és Nagykarácsony településeken számos őstermelő és vállalkozás folytat mezőgazdasági tevékenységet, ilyen tevékenység pl. a méztermelés, gyümölcs termesztés, zöldség termesztés,állattenyésztés. A tevékenységekből származó helyi speciális termékek egyrésze a helyi piacokon kerül értékesítésre a másik rész kisebb feldolgozó egységeknek. Helyzet/ adottság ▪A helyi termelőknek problémát jelent az értékesítés és a megfelelő marketing stratégia meghatározása, és hiánya, mely a piacon való értékesítés segítené elő. Hiszen hiában vannak jó minőségű helyben termelt termékek ha ahhoz nem kapcsolódik további feldolgozottsági szint és megfelelő marketing. Probléma/ lehetőség ▪A minőség strandardizálása, egységes marketingstratégia felkutatása, védjegy kidolgozása. A megtermelt termékek, mint helyi speciális termék helyi piacokon történő értékesítése, valamint a falusi vendégfogadók és helyi üzleteken keresztül történő kiskereskedelmi értékesítése.Megfelelő feldogozottsági szinten csomagolva és értékesítve. Megoldási javaslat ▪A két hátrányos helyzetű településen 5 db helyi termék fejlesztése megfelelő marketing hozzá csatolásával. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (40%), Marketing tevékenység, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR▪Önkormányzatok0% 42000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/60 Kód: KD-65-GF-2-01 Sorszám: 1971 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom.

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/60 Kód: KD-65-SzF-B-06 Sorszám: 4022 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok ▪A térségben igen kevés az iparra és szolgáltatásra épülő bázis, mely egy területen található. Nincs olyan központi "ipari park", melyben minden egység képviseltetné magát és a térségben nagyobb munkahelykínálatot eredményezne. Az adottságok tekintetében szinte minden településen található ilyen terület, ami ipari céllal hasznosítható lenne, de sajnos ez idáig nagyobb befektetői csoportok nem érkeztek egyetlen településre sem. Helyzet/ adottság ▪A településeknek együttesen kellene fellépnie annak érdekében, hogy befektetői csoportoknak kiajánlásra kerüljenek a területek. Több település is a szomszédos területeiket jelölték ki, hogy ezzel is megkönnyítsék az ipari területek kialakítását a jelentkező belefektetők számára ha esetlegesen nagyobb területekre tartanának igényt. Munkahelyek szükségesek ahhoz, hogy a településen élők életminősége javuljon. Probléma/ lehetőség ▪Közös együttműködések kötése a települések között, a befektetői körök célzott megkeresésére. Megfelelő infrastruktúrával való ellátottsága a területeknek (út, közművek) Megoldási javaslat ▪A települések bevételeinek növekedése várható a letelepülő vállalatok befizetéseiből. A munkahely számos településen probléma, ha az ipari parkok vállalatok betelepülnek munkaerő szükséglet is keletkezik, így a munkanélküliségi mutatók csökkenhetnek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok50% 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága160000 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/60 Kód: KD-65-SzF-B-06 Sorszám: 4022 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/60 Kód: KD-65-GF-A-19 Sorszám: 3102 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Munkahelyteremtés az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség valamennyi települése magas szociális érzékenységgel kezeli az esélyegyenlőséget, ezen belül is a 45 év feletti szakképzetlen nők/férfiak, kisgyermeket nevelő anyák, a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékkal élők foglalkoztatását. A térségben működnek olyan civil szervezetek és foglalkoztatók, akik partnerségben a közszféra szakági intézményeivel ezen területtel foglalkoznak. Helyzet/ adottság ▪A térségben nincsenek vagy csak nagyon csekély számben jelen olyan foglalkoztatók és szakmák, amelyek ezt a területet képviselni tudnák. Új egységek kialakítására van szükség és igény. Probléma/ lehetőség ▪A térségben olyan gazdasági egységek létrehozása és olyan foglalkoztatók megjelenése, amelyek tipikusan olyan munkahelyek létesítésére szakosodnak, amelyek a helyzetben feltárt célterületek munkavállalóit célozzák meg. Ilyen például: varroda létesítése; Mesterségek háza és majorság létesítés (népi kismesterségek gyakorlására, speciális termékek termelésére és feldolgozására pl.: fűszernövények). Megoldási javaslat ▪1 könnyűipari egység, 1 kismesterségi jellegű termelőegység létrejötte. 20 új munkahely létrejötte, elsősorban nők, valamint megváltozott munkaképességű emberek / fogyatékkal élők részére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok0% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/60 Kód: KD-65-GF-A-19 Sorszám: 3102 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/60 Kód: KD-65-GF-A-02 Sorszám: 2136 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség több településén találhatóak dísznövénykertészeti tevékenységet folytató őstermelők/vállalkozások, melyek az alábbi kertészeti kultúrák termesztésével foglalkoznak: egynyári virágpalánták (magvetéssel, előnevelt szaporítóanyag vásárlásával), vágott virágok, szabadföldi vágott virágok, kertészeti szaporítóanyag, cserje/csemete/facsemete (magvetéssel/üvegházi dugványokkal, díszfa, karácsonyfa, kiültethető díszfenyő). Helyzet/ adottság ▪A meglévő fóliaház/üvegház rendszerek korszerűsítésre/fejlesztésre szorulnak (pl.: kiszolgáló egységekkel történő bővítés). Új kertészeti vállalkozásoknál teljes infrastruktúra kiépítéséhez támogatás hiánya. A megnövekedett vásárlói igények miatt kapacitásnövelésre van szüksége a kertészeteknek. Emellett a makro méretű kertészetek esetében bemutató kertészeti egység kialakításár is lenne igény.. Probléma/ lehetőség ▪Fóliák, üvegházak építése, bővítése. Közüzemi infrastruktúrával történő kiépítése. A kertészeti kultúrák termesztéséhez szükséges eszközök beszerzése/fejlesztése. Csemetekert kialakítása. Megoldási javaslat ▪A fóliák/üvegházak fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával. Nők/megváltozott munkaképességű emberek helyben történő foglalkoztatási esélyeinek növekedése, a vállalkozások (kertészetek) kapacitás növelése következtében. A bemutató kertészet oktatási célra történő hasznosítása, valamint tanulmányi kirándulások szervezése közoktatási intézményekben tanulók számára. 1 új fóliaház és 1 új üvegház. 1 fóliaház és 1 üvegház korszerűsítése, 1 csemetekert kialakítása. (kapcsolódó HPME kódok: 2236 és 2265) Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/60 Kód: KD-65-GF-A-02 Sorszám: 2136 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/60 Kód: KD-65-GF-A-07 Sorszám: 2025 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi speciális termékek értékesítése (hús, baromfi, tej, zöldség, gyümölcs, méz) Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A térségben magas az őstermelők és egyéb mezőgazdási kistermelők száma. Tevékenységük az általános termékek termelése, előállítása mellett kiterjed helyi speciális termékek előállítására is. Így a növénytermésztéssel összefüggésben jeletős a zöldség, gyümölcs termesztés, ezenkívül a hús, baromfi és tej feldolgozás, helyi speciáis termék előállítás, valamint a méz készítmények piaca. Helyzet/ adottság ▪A térség településein nincsenek vagy jelentős felújításra szorulnak, az olyan koncentráltan kialakított értékesítési helyszínek, ahol mindezen termékek egy helyen megtalálhatóak lennének, biztosítva számukra a megfelelő árusítási és tárolási feltételeket. Így a helyi szintű lehetőségek kihasználása helyett a közeli nagyvárosok piacaira tevődnek át ezen termékek értékesítési csatornái. Probléma/ lehetőség ▪A helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése (fedett/fedetlen elárusítóhelyek, üzlethelyiségek, kiszolgáló helyiségek (szociális és hatósági), raktárak, a hozzájuk tartozó közmű- és közlekedési infrastruktúra, hulladéktárolás, mérlegeltetés). Megoldási javaslat ▪A térség lakossága számára korszerű piaci szolgáltatás nyújtása, növelve ezáltal a helyi vásárlóerőt. A termelők költségeinek csökkenése (pl.: szállítási költségek csökkenése miatt). Az árbevételek 10 %-os növekedése. 3 új piac kialakítása Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/60 Kód: KD-65-GF-A-07 Sorszám: 2025 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/60 Kód: KD-65-GF-A-01 Sorszám: 2019 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Halgazdálkodás, halászati, horgászati tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A természeti környezet szempontjából két területet kell elhatárolnunk: az egyik a Duna - mint természetes vízfolyam és árterületei (régi Váli víz)-, mely a térség valamennyi településére közvetlen vagy közvetett módon hatással van. Több vízparti településen találhatóak hajóállomások, vízi turizmushoz kapcsolódó létesítmények. A másik azok a részben mesterséges kialakított, részben természetes tavak, tórendszerek (Lívai tavak, Északi - övcsatorna), amelyek a térségben találhatóak, rekreációs és szabadidős tevékenységek eltöltésére kiválóan alkalmas természeti környezettel. Horgászati, halászati szempontból aktív tevékenységek vannak jelen a térségben. Helyzet/ adottság ▪Ezen területek jelentős környezeti rendbetételre szorulnak. Hiányoznak vagy felújításra szorulnak vízparti kiszolgáló egységek, úgymint: vízparti pihenőhelyek, csónakkikötők, sétányok/turista útvonalak, vízi sportolásra alkalmas infrastrukúra. A természeti környezet kiváló környezeti ökoturisztikai lehetőséget rejt. Probléma/ lehetőség ▪A térség víziturizmusát jelentősen befolyásoló Duna folyamszakasz (mellékágak, nagysziget) természeti környezetének rendbetétele, a vízparti infrastruktúra fejlesztésén keresztül (pl.: csónakházak, csónakkikötők építése/fejlesztése, tavak partjának horgászatra alkalmassá tétele). Az így kialakult rendszert idegenforgalmilag népszerűsítheti a későbbiekben kialakításra kerülő térségi turisztikai információs pont. Megoldási javaslat ▪A turizmus több szakágának jelentős növekedése (víziturizmus, sport turizmus - pl.: kajak, kenu, egyéb vízisportok tekinetében -, lovasturizmus - a vízparton kialakított erre alkalmas területekkel -, ökoturizmus). Környezet- és természetvédelmi hatása kiemelt jelentőségű. 3 csónakház, 30 új csónakkikötő, 30 horgászatra alkalmas tavi beállóhely létrehozása a térségben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 180000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága90000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/60 Kód: KD-65-GF-A-01 Sorszám: 2019 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/60 Kód: KD-65-SzF-2-04 Sorszám: 4030 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi média fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A térségben a kommunikációval kapcsolatos tevékenységek nem számottevőek. Néhány településen van csak igazán hagyománya a tevékenységnek. Igaz az elmondható, hogy szinte minden településen havi rendszerességgel jelenik meg települési újság, mely számot ad az eseményekről, de ezen kívül nincs más információ forrás, ami a lakosság tájékoztatását tudná szolgálni. Az elmúlt években vannak törekvések arra vonatkozóan, hogy a helyi média bekerüljön a köztudatba és helyi TV-k kerültek kialakításra. Sajnos ezen helyi rendszerű TV-k forráshiányosak. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg azokon a településeken, ahol helyi TV működik a kommunikációval kapcsolatos kérdéskör egyszerűsödött, a lakosság tájékoztatása megfelelően biztosított.A helyi TV-k felszereltsége alap és a sugárzási idejük is igen minimális, hiszen nem arról van szó hogy egy-egy településen nincs mit bemutatni vagy képzetlen szakemberek vezetésével működik a szolgáltatás. Probléma/ lehetőség ▪Az akcióterületen működő helyi TV-k működésének elősegítése a meglévő eszközök korszerűsítésével, új eszközök beszerzésével, marketing és reklám tevékenység végzésével a népszerűsítésre. Internetes megjelenés elősegítése, fejlesztése. Megoldási javaslat ▪3 db helyi TV eszközbeszerzése, korszerűsítése. 4 db internetes megjelenés megvalósítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok60% 220000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága85000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/60 Kód: KD-65-SzF-2-04 Sorszám: 4030 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom.

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/60 Kód: KD-65-SzF-A-28 Sorszám: 4024 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Épített örökségek védelme, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség településein az épített örökségek védelme elengedhetetlen számos olyan megőrzésre váró épület, épület együttes található, mely helyi vagy országos védelem alatt áll. Az épített örökség védelme fontos lehet, hiszen az utókor számára ezeket az épületeket csak így lehet megőrizni. Helyzet/ adottság ▪Az épített örökségnél szereplő épületek állapota leromlott, használatuk már szinte balesetveszélyes, sajnos a források hiányában ezen épületeknél csak esetenként állagmegóvás történt, de van olyan épület is amelynél még az sem. Az épületek kihasználtságát tekintve több funkcióssá kell tenni ahhoz ezeket az épületeket, hogy a későbbiekben nem legyen gond a fenntartása sem. Probléma/ lehetőség ▪Az épített örökség védelménél a települési önkormányzatok tudnak a legjobban segíteni, hiszen helyi védelemmel ellátva biztosan megfelelő módon kerülnek felújításra és átalakításra az épületek és nem úgy, hogy az bárki érdekeit sértené. Az épített örökség védelmével más fejlesztéseket is el lehetne végezni, pl.: egy energiatakarékosabb rendszerre való átálláson keresztül. Megoldási javaslat ▪A térségben lévő helyi és országos védelem alatt álló épületek felújítása megtörténik (uradalmi magtár, kúriák, templomok stb.). A betelepített funkciók a településen élők kényelmét és a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést tudják eredményezni. Az esélyegyelőség szempontjából és a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjából a felújítási munkálatok úgy készülnek, hogy ezen szempontok figyelembe vétele megtörténik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága320000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/60 Kód: KD-65-SzF-A-28 Sorszám: 4024 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/60 Kód: KD-65-SzF-A-23 Sorszám: 4014 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Épített örökségek védelme, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A két hátrányos településen az épített örökségek védelme elengedhetetlen számos olyan megőrzésre váró épület, épület együttes található, mely helyi vagy országos védelem alatt áll. Az épített örökség védelme fontos lehet, hiszen az utókor számára ezeket az épületeket csak így lehet megőrizni. Helyzet/ adottság ▪Az épített örökségnél szereplő épületek állapota leromlott, használatuk már szinte balesetveszélyes, sajnos a források hiányában ezen épületeknél csak esetenként állagmegóvás történt, de van olyan épület is amelynél még az sem. Az épületek kihasználtságát tekintve több funkcióssá kell tenni ahhoz ezeket az épületeket, hogy a későbbiekben nem legyen gond a fenntartása sem. Probléma/ lehetőség ▪Az épített örökség védelménél a települési önkormányzatok tudnak a legjobban segíteni, hiszen helyi védelemmel ellátva biztosan megfelelő módon kerülnek felújításra és átalakításra az épületek és nem úgy, hogy az bárki érdekeit sértené. Az épített örökség védelmével más fejlesztéseket is el lehetne végezni, pl.: egy energiatakarékosabb rendszerre való átálláson keresztül. Megoldási javaslat ▪A két településen lévő helyi és országos védelem alatt álló épületek felújítása megtörténik 3 db kúria épület. A betelepített funkciók a településen élők kényelmét és a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést tudják eredményezni. Az esélyegyenlőség szempontjából és a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjából a felújítási munkálatok úgy készülnek, hogy ezen szempontok figyelembe vétele megtörténik. A felújított épületek láthatóságának biztosítása a nagyközönség számára. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága32136 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/60 Kód: KD-65-SzF-A-23 Sorszám: 4014 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/60 Kód: KD-65-SzF-1-01 Sorszám: 4023 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Az akciócsoport településein élők identitás tudat erősítéséhez hozzá tartozik egy bizonyos magukkal hozott kulturális, történelmi értékek megtartása és fejlesztése. A térségben számos kulturális érték fellelhető, mely egy része a nemzetiségi hagyományok ápolásából tevődik össze. Helyzet/ adottság ▪A kulturális és történelmi értékek védelme az elmúlt időszakban teljesen háttérbe szorult és félő, ha most nincs megfelelő segítség, akkor teljesen feledésbe is merül. A településeken azért fellelhető egy –két elhívatott aktivista, aki ezen értékek megőrzését a szívén viseli és igyekszik tenni ezen értékek fennmaradásáért. Probléma/ lehetőség ▪A kulturális és történelmi értékek megőrzésének a megvalósítása olyan gyűjtemények kialakítása, amely mind turisztikai szempontból és mind helyi identitástudat megőrzés szempontjából jelentőséggel bír. Megoldási javaslat ▪1 db lapidárium megépítése, 1 db múzeum megépítése, 1 db magtár felújítása és új funkcióval való megtöltése, 2 db tájház kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret150000 EUR▪Önkormányzatok80% 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága261504 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/60 Kód: KD-65-SzF-1-01 Sorszám: 4023 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪„Lapidárium”: olyan épület mely történelmi jelentőséggel bíró elemeket mutat be a nagyközönségnek.

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/60 Kód: KD-65-SzF-1-02 Sorszám: 7229 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség több településén működnek olyan civil szervezetek, amelyek a helyi értékek (kulturális, zenei, népművészet, néptánc) megőrzése, védelme és fejlesztése érdekében tevékenykednek. Vannak olyan szervezetek is, amelyek tevékenységük által országos és európai szintű ismertségre tettek szert. A térségben igény mutatkozik az ez irányú kultúra és hagyomány ápolására, minden generáció képviselteti magát ezekben a szerveződésekben. Helyzet/ adottság ▪Ezeknek a civil szervezeteknek szükségük van eszközeik fejlesztésére (tradícionális eszközfejlesztés, népi zenei eszközök, fellépőruhák, fellépésekhez szükséges technikai eszközök), mivel a jelenlegi készleteik hiányosak vagy erősen felújításra szorulnak. Megfelelő felszereltség esetén még szélesebb körben tudnának rendezvényeken részt venni, képviselni és bemutatni a térséget. Probléma/ lehetőség ▪A helyi kultúrát, hagyományokat, (nép)zenét, népművészetet, néptáncot képviselő szervezetek eszközfejlesztésének támogatása. Megoldási javaslat ▪20 új fellépőruha, 20 (tradícionális) eszköz beszerzése. Megfelelő - fellépéshez szükséges - technikai eszközállomány beszerzése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17000 EUR▪Önkormányzatok80% 35000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1700 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/60 Kód: KD-65-SzF-1-02 Sorszám: 7229 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/60 Kód: KD-65-SzF-1-06 Sorszám: 4026 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪Az akciócsoport területén számos természeti érték található melyeknek fejlesztésével, megújításával több lehetőség tárulna az adott település elé a turizmus szempontjából. Ilyen értékek a természetvédelmi területek, vízfolyások, történelmi és tájképi elemek, ősparkok. Ezek mind olyan adottságok melyek bemutatásra érdemesek, így fejlesztésükkel vonzó turisztikai látványosságok kerülnek megvalósításra. Helyzet/ adottság ▪Az akciócsoport területén sok olyan település van ahol még ezek a természeti értékek érintetlenül meg tudtak maradni, de sajnos nem kaptak kellő hangsúlyt ahhoz, hogy bemutatásra kerüljenek, illetve vannak olyan természeti értékek melyeket nem jelképez semmi, ilyen pl. az adonyi szőlőhegy is. Az akciócsoport területén lévő települések összetartozását jelképező motívumok sem jelenek meg egyetlen egy településen sem. Probléma/ lehetőség ▪A természeti értékek rehabilitációjának megvalósítása, az akciócsoporton belüli összetartozást jelképező motívumok és arculatok kialakítása. A meglévő természeti értékek bemutatását és népszerűsítését segítő táji elemek elhelyezése és a meglévők felújítása. Megoldási javaslat ▪3 db természeti értéket népszerűsítő táji elem elhelyezése. Az akciócsoport 18 db településen az összetartozást jelképező arculati elemek kihelyezése. 3 db vízfolyás rehabilitációja. 3 db történelmi jelentőséggel bíró terület megújítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (15%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret120000 EUR▪Önkormányzatok80% 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága160000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma22 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/60 Kód: KD-65-SzF-1-06 Sorszám: 4026 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom.

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/60 Kód: KD-65-SzF-A-27 Sorszám: 4027 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Egységes településkép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A településkép minden település jellegét tudja meghatározni és adott esetben a népszerűségét tudja növelni az által, hogy a településre látogató vendég be tudja azonosítani ezen kialakított arculat alapján hogy hol is jár. Minden település más-más arculattal rendelkezik és más identitással is egyben. A településkép meghatározó a településen élők számára is, mert megfelelő életteret tud biztosítani a nyugodt élethez. Jelenleg is van olyan település, mely az egységes arculattal foglakozik és igyekszik a már használatos elemeket alkalmazni. Helyzet/ adottság ▪Az egységes településképre még települési szinten sem készül egy olyan program, hogy milyen elemekkel lehet megfelelően kialakítani a kívánt elképzeléseket. Minden településnek más és más az adottsága, de egy koncepció mentén a térségben lévő arculati elemeket egyé lehetne tenni és ezen út mentén a használatot is meg lehetne határozni. Elképzelés szerint a települések egységesíteni szeretnék arculatukat. Probléma/ lehetőség ▪A települések vonatkozásában olyan egységes belterületi látkép kialakítása, mely mindenki számára elfogadott és a források lehívását követően szerkezeti elemenként megvalósíthatóak, eszközök beszerzésével és kihelyezésével. Lényeges, hogy minden település azonosulni tudjon a kialakított elképzeléssel. Fontos, hogy ezen egységesítéssel azonban a településen lévő arculat ne sérüljön csak egy pluszt adjon, ami még vonzóbbá tudja tenni a már kialakított képet. Megoldási javaslat ▪A helyi közösséget alkotó 16 településen egységes arculati elemek használata ilyen arculati elem lehet a köszöntő táblák, utcanév táblák, kültéri pihenő padok, hulladékgyűjtő edények, település kapuk stb. 6 db park kialakítása, 4 db tanösvény létesítése Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 720000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága280000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma18 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/60 Kód: KD-65-SzF-A-27 Sorszám: 4027 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/60 Kód: KD-65-SzF-A-26 Sorszám: 4017 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Egységes településkép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A településkép minden település jellegét tudja meghatározni és adott esetben a népszerűségét tudja növelni az által, hogy a településre látogató vendég be tudja azonosítani ezen kialakított arculat alapján hogy hol is jár. Minden település más-más arculattal rendelkezik és más identitással is egyben. Nagykarácsony az évek alatt olyan identitásra tett szert melyet az országban egyedülivé is tette egyben, hiszen minden téli időszakban a Mikulás mítosza elevenedik fel ezen az apró településen. Helyzet/ adottság ▪Az egységes településképre még települési szinten sem készült egy olyan program, hogy milyen elemekkel lehet megfelelően kialakítani a kívánt elképzeléseket. Minden településnek más és más az adottsága, de egy koncepció mentén a térségben lévő arculati elemeket egyé lehetne tenni és ezen út mentén a használatot is meg lehetne határozni. Elképzelés szerint a települések egységesíteni szeretnék arculatukat. Probléma/ lehetőség ▪A települések vonatkozásában olyan egységes belterületi látkép kialakítása, mely mindenki számára elfogadott és a források lehívását követően szerkezeti elemenként megvalósíthatóak, eszközök beszerzésével és kihelyezésével. Lényeges, hogy minden település azonosulni tudjon a kialakított elképzeléssel. Fontos, hogy ezen egységesítéssel azonban a településen lévő arculat ne sérüljön csak egy pluszt adjon, ami még vonzóbbá tudja tenni a már kialakított képet. Megoldási javaslat ▪A helyi közösséget alkotó két hátrányos helyzetű települsen tanösvények parkok kialakítása meghatározott a településeken lévő arculati elemek használatával. 4 db park kialakítása, 2 db tanösvény kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 38/60 Kód: KD-65-SzF-A-26 Sorszám: 4017 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/60 Kód: KD-65-SzF-4-04 Sorszám: 4015 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Rendezvények Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A hátrányos helyzetű két település életében számos olyan rendezvény sorozat van, melyek hagyományteremtők a településeken. Fontos, hogy ezek a rendezvények megmaradjanak a települések életében, hiszen közösség építő jellegűek. A rendezvények jellegéből adódik, hogy sok szegmenst meg tudnak mozgatni annak érdekében, hogy népszerűségük fenn tudjon maradni és évről-évre egyre több látogatót vonzanak. A rendezvények jellege szerint főként kulturális, nemzetiségi, sport rendezvények a jellemzőek. Helyzet/ adottság ▪A rendezvények főként a település lakosságának szólnak, egy-egy rendezvény szól csak nagyobb közönségnek, országos rendezvény szinte csak néhány található a térségben és ez pontosan Nagykarácsony nevéhez fűzhető. Lehetőségként felmerülhet az, hogy a települési rendezvényeket kiterjeszteni kistérségi vagy országos rendezvényekre, hiszen van olyan színvonalú rendezvény, melyek hírveréssel nagyobb szabásúvá is válhatna. Probléma/ lehetőség ▪A két hátrányos helyzetű településen turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények lebonyolítása, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével, a rendezvényekhez szükséges infrastrukturális elemeke megvalósításával. Megfelelő kommunikációs és marketing eszközökkel való népszerűsítése. Kulturális, falunapi, gasztronómiai, művészeti fesztiválok lebonyolítása. Megoldási javaslat ▪Évente 6 db rendezvény lebonyolítása Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszköz és terembérlet költsége (20%), Fellépők költségei, Sátrak és szabadtéri bemutatóhelyek bérlési és telepítési költségei, Rendezvény szervezés költségei, Étel-, italfogyasztás költségei (15%), Termék kostoltató költségei (30%), Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Kiadvány készítés (20%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR▪Önkormányzatok80% 55000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30872 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 39/60 Kód: KD-65-SzF-4-04 Sorszám: 4015 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/60 Kód: KD-65-GF-4-01 Sorszám: 6388 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Rendezvények Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség településein olyan épített örökségek találhatóak (pl.: Perkáta - Győry kastély, Katolikus templom; Pusztaszabolcs - Katolikus templom, barokk orgona, Lórév - kőszínház), amelyekben kiaknázatlan turisztikai lehetőségek rejlenek, mivel kiválóan alkalmasak kulturális/művészeti események lebonyolítására. A térségben jelentősek a helyi hagyományok ápolása, a történelmi tárgyi emlékek őrzése és bemutatása. Számos településen található falumúzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház. A hagyományőrzés a mezőföld történelmének és kultúrájának megismertetése, minden korosztálynak és célcsoportnak. Helyzet/ adottság ▪Nincsenek a térségben olyan jellegű rendezvények, melyek biztosítanák az itt élők számára a kulturális és művészeti kompetenciák fejlesztését, az ezirányú szellemi feltötlődést. Probléma/ lehetőség ▪Koncertek, hangversenyek (pl.: orgona) szervezése. Kiállítások - állandó és időszaki - szervezése (pl.: festészeti, szobrászati alkotásokból). Vándorszínházak, mobil mesefalu (echos szekér) szervezése a térség települései között. Egyéb máshova nem besorolt kulturális rendezvények és fesztiválok szervezsése. Megoldási javaslat ▪Évi 5 koncert szervezése létesítményenként. Évi 5 állandó és 5 időszaki kiállítás a térségben. Évente 2 alkalommal vándorszínház, 1 alkalommal mobil mesefalu, 3 egyéb rendezvény. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (10%), Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret9000 EUR▪Önkormányzatok80% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1700 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 40/60 Kód: KD-65-GF-4-01 Sorszám: 6388 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/60 Kód: KD-65-GF-4-02 Sorszám: 6390 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Rendezvények Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség több településén nagy hagyománya van a bortermelésnek, fellelhető a borturizmus is, valamint a térség minden településén találhatóak helyi gasztronómiai különlegességek, a helyi speciális ízvilág ételei és italai. Helyzet/ adottság ▪A bor és gasztronómiai különlegességek megismertetése és népszerűsítése nem jellemző a térségben, a települések nem ismerik egymás "ízeit". Helyi gasztronómiai különlegességek nincsenek összegyűjtve egy kiadvány formájában, valamint a helyi bor széles körű (országos) ismertsége ellenére nem rendelkezik bemutató anyaggal. Probléma/ lehetőség ▪Gasztronómiához kapcsolódó térségi fesztiválok rendezése (pl.: szuflaki fesztivál, pompos fesztivál), külföldi testvértelepülések "konyháinak" közreműködésével.A helyi speciális ételkülönlegességek megjelentetése egy kiadvány formájában (pl.: Mezőföldi Híd Nagy szakácskönyve). A térségi borkultúrát, borrendet, termelőket bemutató szakmai kiadvány kiadása. Megoldási javaslat ▪Évi 5 alkalommal gasztronómiai fesztivál és évi 2 alkalommal (országos/régiós) borrendi találkozó a térségben. 1 szakácskönyv a térség ételkülönlegességeiről, 2 térséget bemutató kiadvány. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (10%), Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok80% 25000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1700 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 41/60 Kód: KD-65-GF-4-02 Sorszám: 6390 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/60 Kód: KD-65-SzF-A-22 Sorszám: 4034 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Táboroztatás, oktatás Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A településeken olyan természetközeli területek találhatók, melyek a táboroztatáshoz ideális helyszínül tudnak szolgálni. A területek hasznosításában az önkormányzatok partnerként tudnának részt venni, de a táboroztatással kapcsolatos tevékenységet nem tudnák felvállalni sok esetben. A területek mellett lévő infrastrukturális feltételek sok esetben nem elérhetőek. A táboroztatáshoz több szolgáltatót is igénybe lehet venni a térségből. Helyzet/ adottság ▪Sok esetben a táboroztatás nem megfelelő színvonalon kerül megrendezésre és a résztvevők a későbbiekben a csalódottságuk miatt elállnak attól a lehetőségtől, hogy e fajta szolgáltatást vegyenek igénybe. Fontos, hogy ne csak gyermekmegőrzésről szóljon a szolgáltatás, hanem különböző programok is társuljanak hozzá és minél szélesebb kínálattal jelenjenek meg a szolgáltatói piacon. Probléma/ lehetőség ▪Megfelelő területeket kell kijelölni önkormányzati szinten táborozási célokra, szinte minden településen igény mutatkozik az ez irányú szolgáltatás kialakításra. A területek lehatárolását követően az adottságoknak megfelelő infrastrukturális feltételeket szükséges biztosítani ahhoz, hogy ténylegesen színvonalas szolgáltatások legyenek kialakíthatóak. Megoldási javaslat ▪A táboroztatással és az oktatással a térségben lévő közösségek építését lehet elősegíteni. Másik fő eredmény lehet, hogy a településre látogató vendégekkel meg lehet ismertetni a nevezettességeket látványosságokat ezzel együtt népszerűsíteni lehet a településeket. Várhatóan a településre érkező vendégek száma 10 %-kal növekedni fog, és ezzel együtt a szolgáltató szektor bevételeinek az 5%-os növekedése is várható. A településen élő gyermekek hasznosan tölthetik idejüket egy-egy táborozás alkalmával. Ifjusági táborok szervezése és megvalósítása válik lehetővé. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága48000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 42/60 Kód: KD-65-SzF-A-22 Sorszám: 4034 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/60 Kód: KD-65-SzF-A-21 Sorszám: 4013 Prioritás: Térségi identitástudat erősítése, helyi közösségek építése Intézkedés: Táboroztatás, oktatás Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A településeken olyan természetközeli területek találhatók, melyek a táboroztatáshoz ideális helyszínül tudnak szolgálni. A területek hasznosításában az önkormányzatok partnerként tudnának részt venni, de a táboroztatással kapcsolatos tevékenységet nem tudnák felvállalni sok esetben. A területek mellett lévő infrastrukturális feltételek sok esetben nem elérhetőek. A táboroztatáshoz több szolgáltatót is igénybe lehet venni a térségből. Helyzet/ adottság ▪Sok esetben a táboroztatás nem megfelelő színvonalon kerül megrendezésre és a résztvevők a későbbiekben a csalódottságuk miatt elállnak attól a lehetőségtől, hogy e fajta szolgáltatást vegyenek igénybe. Fontos, hogy ne csak gyermekmegőrzésről szóljon a szolgáltatás, hanem különböző programok is társuljanak hozzá és minél szélesebb kínálattal jelenjenek meg a szolgáltatói piacon. Probléma/ lehetőség ▪Megfelelő területeket kell kijelölni önkormányzati szinten táborozási célokra, szinte minden településen igény mutatkozik az ez irányú szolgáltatás kialakításra. A területek lehatárolását követően az adottságoknak megfelelő infrastrukturális feltételeket szükséges biztosítani ahhoz, hogy ténylegesen színvonalas szolgáltatások legyenek kialakíthatóak. Megoldási javaslat ▪A táboroztatással és az oktatással a két hátrányos településen lévő közösségek építését lehet elősegíteni. Másik fő eredmény lehet, hogy a településre látogató vendégekkel meg lehet ismertetni a nevezettességeket látványosságokat ezzel együtt népszerűsíteni lehet a településeket. Várhatóan a településre érkező vendégek száma 10 %-kal növekedni fog, és ezzel együtt a szolgáltató szektor bevételeinek az 5%-os növekedése is várható. A településen élő gyermekek hasznosan tölthetik idejüket egy-egy táborozás alkalmával. Ifjúsági táborok szervezésére és lebonyolítására nyílik lehetőség. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok100% 35000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 43/60 Kód: KD-65-SzF-A-21 Sorszám: 4013 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Daruszentmiklós, Nagykarácsony ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/60 Kód: KD-65-GF-6-01 Sorszám: 3130 Prioritás: Társadalmi tőke erősítése Intézkedés: Fenntartható együttműködési formák, térségi és nemzetközi kapcsolatok ápolása és építése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség valamennyi települése rendelkezik legalább egy testvértelepülési kapcsolattal. Jellemzően ezek a kapcsolatok az európai országok, de pl.: Perkáta település esetében kontinensen túlnyúló partnerségről, kínai testvértelepülésről is beszélhetünk. A települések közötti kapcsolatok aktívak, kulturális és gazdasági téren egyaránt. A külföldi kapcsolatokon túl, jelentős belföldi partnerségi viszony is kialakult a térség és más térségek között (pl.: Velencei-tó településeivel, Sárbogárdi - Abai kistérség településeivel) a partnerség jegyében. Helyzet/ adottság ▪A magas utazási és szállás költségek miatt a nemzetközi kapcsolatok építése évi egyszeri személyes találkozók alkalmára korlátozódik, mely az igazi partnerségek és együttműködések kialakításához rövid idő. Nem ismerik a testvértelepülések egymás kultúráját, történelmét.A térségek közötti együttműködések jelenleg még nem működnek teljes egészében, hiszen minden egyes akciócsoport a saját helyzetét kívánja erősíteni. Probléma/ lehetőség ▪Olyan kulturális, kézműves, hagyományőrző és szakmai fesztiválok, rendezvények szervezése, amelyen a testvértelepülések is bemutatkozhatnak. Csereüdültetések, szakmai/tanulmányutak támogatása. Gazdasági kapcsolataik fejlesztésének elősegítése, közös pályázati lehetőségek kiaknázása.Közös programok és fellépések szervezésével a hálózatépítés megvalósíthatóvá válik. A szomszédos akciócsoportokkal való együttműködés szorosabb szakmai kapcsolatok kialakítását eredményezheti. Megoldási javaslat ▪Évi 1 alkalommal a térségben testvértelepülések fesztiváljának megrendezése. 7 db közös program lebonyolítása a szakmai, és civil szervezetek kezdeményezésével, 4 db fórum szervezése, 5 db tanulmányút szervezése és lebonyolítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR▪Önkormányzatok100% 45000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1700 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 44/60 Kód: KD-65-GF-6-01 Sorszám: 3130 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom.

176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 45/60 Kód: KD-65-SzF-8-01 Sorszám: 7196 Prioritás: Társadalmi tőke erősítése Intézkedés: Fenntartható együttműködési formák, térségi és nemzetközi kapcsolatok ápolása és építése Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Az akciócsoportot alkotó kistérségek szinte mindegyike rendelkezik valamilyen fejlesztési tervvel, viszont ezek a tervek vagy nagyon régen készültek el és már nem megfelelő formában és nem aktuális tartalommal rendelkeznek, vagy olyan terv szintű dokumentációk készültek, amik csak a fióknak szólnak, nem tartalmaznak megvalósítható elemeket. Helyzet/ adottság ▪Az akciócsoport területén nincsenek megfelelő tervek és tanulmányok, amelyek ténylegesen a stratégiát jelölik ki egy jövőbeni állapot eléréséhez. Hiányzik egy átfogó marketing stratégia is, mely a térség népszerűsítését tudná eredményezni. Probléma/ lehetőség ▪Az akciócsoport területének feltérképezésével egy olyan turisztikai és fejlesztési stratégia kidolgozása válhat valóra, mely teljesen az értékek és az erősségek feltérképezése után kerül megvalósításra. Olyan hatástanulmányok készítése melyek megalapozzák egy jövőbeni fejlesztési elképzelés műszaki terveinek az elkészülését. Pl. kistérségeket összekötő kerékpárút hálózat kialakítása az akciócsoport területén. Megfelelő népszerűsítő kiadvány készítése az akciócsoportról. Megoldási javaslat ▪1 db marketing és fejlesztési terv, 2 db hatástanulmány, 1 db kiadvány készítése, 1 db gazdaságfejlesztési dokumentum. 2 db az akciócsoport számára meghatározó fejlesztés terveinek elkészítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Terv, tanulmány készítés, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1700 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 45/60 Kód: KD-65-SzF-8-01 Sorszám: 7196 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Tervek és tanulmányok ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom

178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 46/60 Kód: KD-65-SzF-5-01 Sorszám: 7204 Prioritás: Társadalmi tőke erősítése Intézkedés: Fenntartható együttműködési formák, térségi és nemzetközi kapcsolatok ápolása és építése Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások ▪Az akciócsoport területén lévő települések szakmai és civil szervezeteinek az együttműködése jelen helyzetben igen lazának mondható úgy is lehetne fogalmazni, hogy szinte csak egy-egy programra hivatottak kapcsolatokat építeni, és ha befejeződik az adott program a kapcsolat is egy idő után abba marad. Helyzet/ adottság ▪A civil szervezetek és szakmai szervezetek között nincs meg a megfelelő párbeszéd nincs kommunikáció a szervezetek között, gyakran hasonló kezdeményezések futnak párhuzamosan egymással a településeken és a térségben, nincs meg az összehangolt és szervezett programok iránt a kezdeményező szellem. Probléma/ lehetőség ▪A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területén lévő civil és szakmai szervezetek együttműködésének az elősegítése, fórumok szervezése, ahol a párbeszéd és az együtt gondolkodás alapjai megteremtődhetnek. Közös programok és fellépések szervezésével a hálózatépítés megvalósíthatóvá válik. Megoldási javaslat ▪5 db közös program lebonyolítása a szakmai, és civil szervezetek kezdeményezésével, 2 db fórum szervezése, 3 db tanulmányút szervezése és lebonyolítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 10000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 46/60 Kód: KD-65-SzF-5-01 Sorszám: 7204 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nincs magyarázatra szoruló fogalom.