Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci esélyeinek javítása Siófok, 2007. augusztus 30. Szellő János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci esélyeinek javítása Siófok, 2007. augusztus 30. Szellő János."— Előadás másolata:

1 A hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci esélyeinek javítása Siófok, 2007. augusztus 30. Szellő János

2 Hátrányos helyzet, hátrányos szemlélet Az esélyegyenlőség mint meghatá- rozó alap Az esélyegyenlőség mint meghatá- rozó alap Hátrányos helyzet (munkaerő-piaci hátrányok, nemek közötti egyenlőt- lenségek stb.) Hátrányos helyzet (munkaerő-piaci hátrányok, nemek közötti egyenlőt- lenségek stb.) Előítéletek, diszkrimináció, szegre- gáció Előítéletek, diszkrimináció, szegre- gáció „Szegénységi csapda” „Szegénységi csapda”

3 Munkaerő-piaci hátrányok Család – munkahely – inaktivitás Család – munkahely – inaktivitás Átalakult gazdasági szerkezet, ala- csony iskolai végzettség Átalakult gazdasági szerkezet, ala- csony iskolai végzettség Területi egyenlőtlenségek – vidékiség Területi egyenlőtlenségek – vidékiség A szociális ellátórendszer hiányossá- gai A szociális ellátórendszer hiányossá- gai Közvetett vagy rejtett diszkrimináció Közvetett vagy rejtett diszkrimináció

4 Szemléletváltás az Európai Unióban Holisztikus emberkép Holisztikus emberkép Segély helyett munkát Segély helyett munkát Partnerség, mint az EU egyik legfon- tosabb prioritása: Partnerség, mint az EU egyik legfon- tosabb prioritása: - a „nyerjünk együtt” kultúra, - a „nyerjünk együtt” kultúra, - a közösségi szemlélet, - a közösségi szemlélet, - a hozzáférhetőség. - a hozzáférhetőség.

5 A foglalkoztatáspolitika új aspektusai, specifikus céljai* Az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése, Az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése, A munkaerő-kereslet bővítése, több és jobb munkahely teremtése A munkaerő-kereslet bővítése, több és jobb munkahely teremtése A kereslet és kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése A kereslet és kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése * Új Magyarország Fejlesztési Terv

6 A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásai A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztön- zése A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztön- zése Az alkalmazkodóképesség javítása Az alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén

7 Meghatározó törvények és jogszabályok 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatásról 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatásról 1993. évi III. tv. a szociális igazga- tásról 1993. évi III. tv. a szociális igazga- tásról 177/2005. Kormányrendelet a meg- változott munkaképességű munka- vállók foglalkoztatásának támogatá- sáról 177/2005. Kormányrendelet a meg- változott munkaképességű munka- vállók foglalkoztatásának támogatá- sáról 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabi- litációs járadékról 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabi- litációs járadékról

8 A foglalkoztatási törvény keretjellegű változásai A szervezeti keretek változása a kapcsolódó 291/2006. kormányren- delettel A szervezeti keretek változása a kapcsolódó 291/2006. kormányren- delettel A támogatási rendszer változása a kapcsolódó 6/1996. MüM rendelettel A támogatási rendszer változása a kapcsolódó 6/1996. MüM rendelettel A szolgáltatási rendszer változása a kapcsolódó 30/ 2000. GM rendelettel A szolgáltatási rendszer változása a kapcsolódó 30/ 2000. GM rendelettel

9 Szervezeti keretek változásai Regionális Munkaügyi Központ: jogi személy, önállóan gazdálkodó, köz- ponti költségvetési szervezet Regionális Munkaügyi Központ: jogi személy, önállóan gazdálkodó, köz- ponti költségvetési szervezet Egységei: Egységei: - központi szervezeti egységek - központi szervezeti egységek - kirendeltségek - kirendeltségek Az országban 7 regionális munkaügyi központ működik Az országban 7 regionális munkaügyi központ működik

10 Támogatási rendszer átalakítása Az átalakítás célrendszere: A közösségi joggal történő további harmonizáció A közösségi joggal történő további harmonizáció A támogatási rendszer áttekinthetősége A támogatási rendszer áttekinthetősége Párhuzamos támogatások megszüntetése Párhuzamos támogatások megszüntetése Eredményesebb felhasználás Eredményesebb felhasználás

11 Megmaradt, illetve átalakított támogatások Közhasznú munka támogatása Közhasznú munka támogatása Képzés és átképzés Képzés és átképzés Vállalkozóvá válás támogatása Vállalkozóvá válás támogatása Bértámogatás Bértámogatás Munkahelyteremtés támogatása Munkahelyteremtés támogatása Munkaerő-piaci programok Munkaerő-piaci programok Szolgáltatások támogatása (30/2000. GM) Szolgáltatások támogatása (30/2000. GM)

12

13 Hátrányos helyzetű rétegek a munkaerőpiacon Pályakezdők Pályakezdők Álláskereső nők Álláskereső nők Megváltozott munkaképességű munkavállalók Megváltozott munkaképességű munkavállalók Tartósan munkanélküliek Tartósan munkanélküliek Roma álláskeresők Roma álláskeresők

14 Pályakezdők

15 A potenciális célcsoport nagysága Általános iskolai tanuló: 88 540 fő Általános iskolai tanuló: 88 540 fő Középiskolás: 47 732 fő Középiskolás: 47 732 fő Egyetemi főiskolai hallgató, illetve érettségi után szakképzésben részesülő tanuló: 22 269 fő régiós szinten Egyetemi főiskolai hallgató, illetve érettségi után szakképzésben részesülő tanuló: 22 269 fő régiós szinten * KSH Mikrocenzus 2005. 9. iskolázottsági adatok

16 Problémák Ellentmondásos pályaválasztást segítő rendszer Ellentmondásos pályaválasztást segítő rendszer Szülői kényszer, tanári akarat? Szülői kényszer, tanári akarat? Módszertani hiányosságok Módszertani hiányosságok Kiművelt emberfők, „diplomája legyen a gyereknek” Kiművelt emberfők, „diplomája legyen a gyereknek” Hiányzó fiatal szakmunkások Hiányzó fiatal szakmunkások Alacsony iskolai végzettség, mint meghatározó hátrány Alacsony iskolai végzettség, mint meghatározó hátrány

17 Ami rendelkezésre áll Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs és szolgáltató rendszere kiépült Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs és szolgáltató rendszere kiépült Prevenciós szint, tanácsadási rendszer áll rendelkezésre Prevenciós szint, tanácsadási rendszer áll rendelkezésre Az ÁFSZ rendelkezik olyan aktivizáló, támogató eszközökkel, amelyek elősegíthetik a fiatalok pályaválasz- tását. Az ÁFSZ rendelkezik olyan aktivizáló, támogató eszközökkel, amelyek elősegíthetik a fiatalok pályaválasz- tását.

18 Álláskereső nők

19 Munkaerő-piaci hátrányok Család – munkahely – inaktivitás Család – munkahely – inaktivitás Átalakult gazdasági szerkezet Átalakult gazdasági szerkezet Területi egyenlőtlenségek – vidékiség Területi egyenlőtlenségek – vidékiség A szociális ellátórendszer hiányossá- gai (óvodák, bölcsődék stb.) A szociális ellátórendszer hiányossá- gai (óvodák, bölcsődék stb.) Közvetett vagy rejtett diszkrimináció Közvetett vagy rejtett diszkrimináció

20 Következtetések Komplex, innovatív programok meg- tervezése és megvalósítása a nők munkaerő-piaci esélyeinek javítására Komplex, innovatív programok meg- tervezése és megvalósítása a nők munkaerő-piaci esélyeinek javítására Kapacitásfejlesztés a nők munkába állását segítő szolgáltatások kialakí- tásával Kapacitásfejlesztés a nők munkába állását segítő szolgáltatások kialakí- tásával Mindenki számára elérhető család- segítés Mindenki számára elérhető család- segítés

21 Roma álláskeresők

22 Problémák Alacsony iskolázottság Alacsony iskolázottság Hozott negatív örökségek Hozott negatív örökségek Információhiány Információhiány „Mit kezdjünk önmagunkkal” „Mit kezdjünk önmagunkkal” Magas munkanélküliség Magas munkanélküliség Szocializációs és szociális hátrányok Szocializációs és szociális hátrányok Előítéletek Előítéletek

23 Meglévő adottságok Hozott örökség pozitív elemei Hozott örökség pozitív elemei A meglévő roma szervező erő A meglévő roma szervező erő Támogatási rendszerek Támogatási rendszerek Eredmények a foglalkoztatás, képzés és átképzés, a kultúra területén Eredmények a foglalkoztatás, képzés és átképzés, a kultúra területén

24 Szükségletek Munkahelyek teremtése Munkahelyek teremtése A foglalkoztathatóság elősegítése, felzárkóztatás A foglalkoztathatóság elősegítése, felzárkóztatás Interperszonális kapcsolatok Interperszonális kapcsolatok Integrált foglalkoztatás Integrált foglalkoztatás Partnerség, társadalmi párbeszéd Partnerség, társadalmi párbeszéd

25 Lehetőségek Információs, kommunikációs rend- szerek fejlesztése Információs, kommunikációs rend- szerek fejlesztése Átfogó szolgáltatási rendszer biztosítása Átfogó szolgáltatási rendszer biztosítása Komplex foglalkoztatási programok Komplex foglalkoztatási programok Foglalkoztatási partnerség Foglalkoztatási partnerség Összefogás a szemléleti hátrányok enyhítésére, leküzdésére Összefogás a szemléleti hátrányok enyhítésére, leküzdésére

26 Megváltozott munkaképes- ségű munkavállalók

27 A Dél-Dunántúli régió helyzete A munkaerő-piaci helyzet jelenleg nem kedvező a hátrányos helyzetű szabad munkaerő számára A munkaerő-piaci helyzet jelenleg nem kedvező a hátrányos helyzetű szabad munkaerő számára A régióban élő fogyatékos emberek száma eléri a 46 ezer főt A régióban élő fogyatékos emberek száma eléri a 46 ezer főt Regisztrált megváltozott munkaképességű személyek száma több mint 4000 fő Regisztrált megváltozott munkaképességű személyek száma több mint 4000 fő

28 Feladatok Az ellátórendszer jobban igazodjon az egészségi állapothoz és ezzel összefüggésben a tényleges munka- végző képességhez, jelenjenek meg benne a szakmai fejlődés elemei Az ellátórendszer jobban igazodjon az egészségi állapothoz és ezzel összefüggésben a tényleges munka- végző képességhez, jelenjenek meg benne a szakmai fejlődés elemei Legyen lehetőség az egyén számára foglalkozási rehabilitáció segítségével a munka világában maradni, vagy oda visszatérni Legyen lehetőség az egyén számára foglalkozási rehabilitáció segítségével a munka világában maradni, vagy oda visszatérni

29 A megváltozott munkaképességhez kapcsolódó egészségügyi, szociális, foglalkoztatási problémák kezelése összhangban történjen A megváltozott munkaképességhez kapcsolódó egészségügyi, szociális, foglalkoztatási problémák kezelése összhangban történjen Csökkenjenek az ezzel együtt járó terhek. Csökkenjenek az ezzel együtt járó terhek.

30 Foglalkozási rehabilitáció

31 A foglalkozási rehabilitáció változásai Új minősítési rendszer kialakítása Új minősítési rendszer kialakítása A rehabilitációs járadék bevezetése A rehabilitációs járadék bevezetése Az egészségügyi, a szociális és a foglalkozási rehabilitációs szolgál- tatások egységes rendszere Az egészségügyi, a szociális és a foglalkozási rehabilitációs szolgál- tatások egységes rendszere Új támogatások bevezetése a mun- káltatók rehabilitációs kötelezettsé- geinek növelésével Új támogatások bevezetése a mun- káltatók rehabilitációs kötelezettsé- geinek növelésével

32 Alapfogalmak Egészségkárosodás: az egész emberi szervezetre vonatkoztatott betegség, sérülés vagy veleszületett rendelle- nesség következtében kialakult ked- vezőtlen változás Egészségkárosodás: az egész emberi szervezetre vonatkoztatott betegség, sérülés vagy veleszületett rendelle- nesség következtében kialakult ked- vezőtlen változás Rehabilitáció: orvosi, foglalkoztatási, szociális és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a szakmai munkaképesség biztosítása Rehabilitáció: orvosi, foglalkoztatási, szociális és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a szakmai munkaképesség biztosítása

33 Minősítési rendszer változásai A megmaradt munkavégző képessé- gek a meghatározók A megmaradt munkavégző képessé- gek a meghatározók Az egészségkárosodás mértékét és a szakmai munkaképességet veszi ala- pul Az egészségkárosodás mértékét és a szakmai munkaképességet veszi ala- pul Az orvosszakértői bizottságokat re- habilitációs szakértő szervezet váltja fel (ORSZSZ) Az orvosszakértői bizottságokat re- habilitációs szakértő szervezet váltja fel (ORSZSZ)

34 A rehabilitációs járadék Bevezetése a III. csoportos rokkant- sági nyugdíjas csoportot érinti Bevezetése a III. csoportos rokkant- sági nyugdíjas csoportot érinti A minősítés és a rehabilitálhatóság megállapítása az ORSZSZ által lét- rehozott szervezetek hatásköre A minősítés és a rehabilitálhatóság megállapítása az ORSZSZ által lét- rehozott szervezetek hatásköre A járadékot a NYUFIG állapítja és a folyósításáról is e szervezet gondos- kodik (maximum 3 évig) A járadékot a NYUFIG állapítja és a folyósításáról is e szervezet gondos- kodik (maximum 3 évig)

35 A rehabilitációs járadékos: nem minősül álláskeresőnek, nem minősül álláskeresőnek, rehabilitációs terv alapján együttmű- rehabilitációs terv alapján együttmű- ködési kötelezettsége van (ÁFSZ), ködési kötelezettsége van (ÁFSZ), egy komplex rehabilitációs szolgálta- tási rendszer áll a rendelkezésére egy komplex rehabilitációs szolgálta- tási rendszer áll a rendelkezésére

36 Komplex rehabilitációs szolgálta- tási rendszer létrehozása Az egészségügyi rehabilitáció fejlesz- tésének fontossága Az egészségügyi rehabilitáció fejlesz- tésének fontossága A szolgáltatások jogi garanciáinak megteremtése A szolgáltatások jogi garanciáinak megteremtése A szolgáltatási kapacitások bővítése, szolgáltatások vásárlásával A szolgáltatási kapacitások bővítése, szolgáltatások vásárlásával

37 Prevenció Olyan egészségfejlesztő és betegség- megelőző programokat, tevékenysé- geket kell szervezni, amelyek hozzá- járulnak a munkaképes korú lakós- ság egészségi állapotának javításá- hoz a tartós egészségkárosodás megelőzéséhez Olyan egészségfejlesztő és betegség- megelőző programokat, tevékenysé- geket kell szervezni, amelyek hozzá- járulnak a munkaképes korú lakós- ság egészségi állapotának javításá- hoz a tartós egészségkárosodás megelőzéséhez Az ergonómia mint tudomány követ- kezetes alkalmazása Az ergonómia mint tudomány követ- kezetes alkalmazása

38 A komplex foglalkozási reha- bilitáció főbb elemei A foglalkozási rehabilitáció folyamatát már az orvosi rehabilitáció alatt meg kell kezdeni. A foglalkozási rehabilitáció folyamatát már az orvosi rehabilitáció alatt meg kell kezdeni. A minősítési rendszer alapját szolgálná az FNO* általános alkalmazása a rehabilitáció során. A minősítési rendszer alapját szolgálná az FNO* általános alkalmazása a rehabilitáció során. * Fogyatékosság, egészség, funkcióképesség, nemzetközi osztályozása

39 FNO – adaptációs technikák A fizikai képességek hasznosítása A fizikai képességek hasznosítása Az érzelmek befolyásolása Az érzelmek befolyásolása Adott problémák megoldása Adott problémák megoldása A munkavégzés módjának megvál- toztatása A munkavégzés módjának megvál- toztatása A kapcsolatok befolyásolása A kapcsolatok befolyásolása Jövőbeli tevékenységek támogatása Jövőbeli tevékenységek támogatása

40 A megmaradt képességek és fejleszthetőségének feltárása Kompetenciák: Ismeretek szintje Ismeretek szintje Jártasság szintje Jártasság szintje Készségek szintje Készségek szintje A képességek bázisa A képességek bázisa Belső feltételrendszer Belső feltételrendszer

41 Ami rendelkezésre áll Az ÁFSZ rendelkezik egy viszonylag képzett szakembergárdával Az ÁFSZ rendelkezik egy viszonylag képzett szakembergárdával Kialakultak gyakorlatok, módszerek és protokoll a képességalapú foglal- kozási és foglalkoztathatósági diag- nózis felállítására Kialakultak gyakorlatok, módszerek és protokoll a képességalapú foglal- kozási és foglalkoztathatósági diag- nózis felállítására Rendelkezésre állnak Rehabilitációs Információs Centrumok Rendelkezésre állnak Rehabilitációs Információs Centrumok

42 A támogatási rendszer változásai Megszűnt a korábbi dotációs rend- szer Megszűnt a korábbi dotációs rend- szer Kialakult a munkaadói akkreditáció Kialakult a munkaadói akkreditáció Új támogatási formák: Új támogatási formák: - költségvetés alapú bértámogatás, - költségvetés alapú bértámogatás, - költségkompenzációs támogatás, - költségkompenzációs támogatás, - rehabilitációs költségtámogatás. - rehabilitációs költségtámogatás.

43 Bértámogatások A munkabér és járulékainak 40-100 százalékáig terjedhet: munkába helyezéshez, munkába helyezéshez, munkahely megtartásához, munkahely megtartásához, foglalkozási rehabilitációhoz, foglalkozási rehabilitációhoz, munkahelyi segítő foglalkoztatásához munkahelyi segítő foglalkoztatásához

44 Költségkompenzációs támogatás A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kap- csolódó elismert és igazolt költségek, amelyek egészséges munkavállalók foglalkoztatása esetén nem merülné- nek fel. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kap- csolódó elismert és igazolt költségek, amelyek egészséges munkavállalók foglalkoztatása esetén nem merülné- nek fel.

45 Rehabilitációs költségtámogatás Nonprofit szervezetek számára, ha olyan speciális élethelyzetben lévő személyek foglalkoztatását vállalják, akiknek munkához jutásának esélyei – a munkavégzést gátló egészségi körülmények miatt – rendkívül kor- látozottak Nonprofit szervezetek számára, ha olyan speciális élethelyzetben lévő személyek foglalkoztatását vállalják, akiknek munkához jutásának esélyei – a munkavégzést gátló egészségi körülmények miatt – rendkívül kor- látozottak

46 Integrált szolgáltatási rendszer

47 Európai Foglalkoztatási Stratégia A 2005-től hatályos lisszaboni stratégia újdonsága az hogy az aktivitáshoz és a megelőzéshez kapcsolódóan megjelennek a szociális szolgáltatások is, amelyek a leghátrányosabb helyzetűek munkaerő-piaci integrációját segítik elő. A 2005-től hatályos lisszaboni stratégia újdonsága az hogy az aktivitáshoz és a megelőzéshez kapcsolódóan megjelennek a szociális szolgáltatások is, amelyek a leghátrányosabb helyzetűek munkaerő-piaci integrációját segítik elő.

48 Nemzeti akcióprogram a növeke- désért és a foglalkoztatásért Létre kell jönnie egy olyan integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszernek, amely összehangoltan képes kezelni az inaktivitást és a szociális hátrányokat, a munkaerő- piaci aktivitás ösztönzésére helyezve a hangsúlyt Létre kell jönnie egy olyan integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszernek, amely összehangoltan képes kezelni az inaktivitást és a szociális hátrányokat, a munkaerő- piaci aktivitás ösztönzésére helyezve a hangsúlyt

49 II. Nemzeti Fejlesztési Terv (TÁMOP) Az ÁFSZ tevékenységét ki kell ter- jeszteni az álláskeresők és munka- nélküliek mellett az inaktív népes- ségre is, ezért egy integrált foglal- koztatási és szociális ellátó- és szol- gáltató rendszert kell kialakítani, amely tevékenységet a szociális szektor szereplőivel együttműködve végzi. Az ÁFSZ tevékenységét ki kell ter- jeszteni az álláskeresők és munka- nélküliek mellett az inaktív népes- ségre is, ezért egy integrált foglal- koztatási és szociális ellátó- és szol- gáltató rendszert kell kialakítani, amely tevékenységet a szociális szektor szereplőivel együttműködve végzi.

50 Integráció Egységesülés, beilleszkedés, egyes részek egyesülése egy egésszé. Egységesülés, beilleszkedés, egyes részek egyesülése egy egésszé. Esetünkben a munkaerő-piaci és szociális szolgáltató rendszerek összekapcsolása, egységes szolgáltatási rendszer kialakítása. Esetünkben a munkaerő-piaci és szociális szolgáltató rendszerek összekapcsolása, egységes szolgáltatási rendszer kialakítása.

51 Partnerség Egyetlen szervezet sem működő- képes önmagában. A szervezet működését egyrészt szervezeten belüli kapcsolatai, másrészről a közvetlen környezetével és a tár- sadalommal (tágabb környezet) fenntartott kapcsolatai határozzák meg. Egyetlen szervezet sem működő- képes önmagában. A szervezet működését egyrészt szervezeten belüli kapcsolatai, másrészről a közvetlen környezetével és a tár- sadalommal (tágabb környezet) fenntartott kapcsolatai határozzák meg.

52 Partnerek beazonosítása Partnerek beazonosítása A projektben résztvevő Közvetett partnerek partnerek Távoli, hatás A projekt végrehajtását partnerek befolyásoló partnerek

53 Adatfelvételi lap Személyes adatok Személyes adatok Legmagasabb iskolai végzettség Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség Szakképzettség Munkanélküliségre vonatkozó információk Munkanélküliségre vonatkozó információk Munkaviszonyra vonatkozó információk Munkaviszonyra vonatkozó információk Elhelyezkedést akadályozó tényezők (az ügyfél szerint) Elhelyezkedést akadályozó tényezők (az ügyfél szerint)

54 Családi állapot Családi állapot Gyermekek száma Gyermekek száma 14 év feletti egyéb eltartottak száma 14 év feletti egyéb eltartottak száma Összesen hányan élnek a háztartásban Összesen hányan élnek a háztartásban Van-e kapcsolata szociális szolgáltatóval Van-e kapcsolata szociális szolgáltatóval Milyen szolgáltatásokat vett igénybe az elmúlt két évben Milyen szolgáltatásokat vett igénybe az elmúlt két évben

55 Havi nettó jövedelmek a háztatásban Havi nettó jövedelmek a háztatásban Melyik célcsoportba tartozik? Melyik célcsoportba tartozik? Bekerült-e a projektbe? Bekerült-e a projektbe? Ha nem, elutasítás oka? Ha nem, elutasítás oka? Ha nem vállalta, miért nem? Ha nem vállalta, miért nem? Kapott-e más segítséget? Kapott-e más segítséget? Ha igen, ilyen segítséget kapott? Ha igen, ilyen segítséget kapott?

56 Interjú Fő területei: Az ügyfél személyes profilja Az ügyfél személyes profilja Az ügyfél szakmai profilja Az ügyfél szakmai profilja Az ügyfél igényei, elképzelései, tervei. Az ügyfél igényei, elképzelései, tervei. Az interjú információinak elemzése: Összhangvizsgálat Összhangvizsgálat Fejlesztési alapok megfogalmazása Fejlesztési alapok megfogalmazása

57 Diagnózis területei Fizikai és egészségi alkalmasság Fizikai és egészségi alkalmasság Munkaerő-piaci előélet Munkaerő-piaci előélet Tudások, ismeretek, készségek, képessé-gek, kompetenciák Tudások, ismeretek, készségek, képessé-gek, kompetenciák Szociális helyzet Szociális helyzet Motiváció (értékek, attitűdök) Motiváció (értékek, attitűdök)

58 Diagnózist felállító szakmai team A diagnózist várhatóan egy munkatárs nem tudja felállítani. A diagnózist várhatóan egy munkatárs nem tudja felállítani. Bevonható szakemberek: tanácsadók (munka, szociális), pszichológusok, orvosok, andragógusok, családsegítők, életvezetési tanácsadók stb. Bevonható szakemberek: tanácsadók (munka, szociális), pszichológusok, orvosok, andragógusok, családsegítők, életvezetési tanácsadók stb. Esetmenedzselés - esetmenedzser Esetmenedzselés - esetmenedzser

59 Az ügyfél útja Az ügyfél a rendszerbe tartozó bármelyik egységnél beléphet, itt történik az adat-felvétel és az interjú Az ügyfél a rendszerbe tartozó bármelyik egységnél beléphet, itt történik az adat-felvétel és az interjú Ahol az ügyfél belépett ott történik az esetmenedzselés Ahol az ügyfél belépett ott történik az esetmenedzselés A kimenet ott történik ahol az ügyfél terve realizálódik (kivétel ha ez hatósági eljáráshoz is kötődik). A kimenet ott történik ahol az ügyfél terve realizálódik (kivétel ha ez hatósági eljáráshoz is kötődik).

60 Kimenetek A végső cél a munkába-helyezés az elhelyezkedés lehet. A végső cél a munkába-helyezés az elhelyezkedés lehet. Ugyanakkor pozitív kimenet lehet minden olyan cselekvés, változás amely hozzájárul az ügyfelek állapotának valamilyen szintű javulásához. Ugyanakkor pozitív kimenet lehet minden olyan cselekvés, változás amely hozzájárul az ügyfelek állapotának valamilyen szintű javulásához.

61 Összefoglalás Az egyablakos rendszer fő jellemzői

62 Az egyablakos rendszer alapjellemzői A rendszerbe több ponton be lehet jelentkezni (ÁFSZ, szociális intéz- mény, esetleg önkormányzat) – informatikai kapcsolat!? A rendszerbe több ponton be lehet jelentkezni (ÁFSZ, szociális intéz- mény, esetleg önkormányzat) – informatikai kapcsolat!? Az ÁFSZ kiterjeszthet szolgáltatá- sokat, de hatósági feladatokat és egyes szolgáltatásokat nem adhat át és nem vehet át. Az ÁFSZ kiterjeszthet szolgáltatá- sokat, de hatósági feladatokat és egyes szolgáltatásokat nem adhat át és nem vehet át.

63 Belső tényezők A rendszerben: Megvizsgálják, elbírálják a munka- végző képességet és hajlandóságot Megvizsgálják, elbírálják a munka- végző képességet és hajlandóságot Figyelembe veszik a körülményeket Figyelembe veszik a körülményeket Állandó kapcsolatba állnak más szolgáltatókkal (informatikai támogatottság!!) Állandó kapcsolatba állnak más szolgáltatókkal (informatikai támogatottság!!) Határozott és szakszerű döntések Határozott és szakszerű döntések

64 Külső tényezők Egységes, összehangolt szociális ellátó rendszer Egységes, összehangolt szociális ellátó rendszer Mindenki számára hozzáférhető családsegítő hálózat Mindenki számára hozzáférhető családsegítő hálózat A szociális és munkaerő-piaci szol- gáltatások tisztítása, összehango- lása, a kompetenciák meghatározása A szociális és munkaerő-piaci szol- gáltatások tisztítása, összehango- lása, a kompetenciák meghatározása

65 Kockázatok, veszélyek A jogi szabályozás hiátusai A jogi szabályozás hiátusai Szoftverproblémák Szoftverproblémák A célcsoport tagjainak ellenállása A célcsoport tagjainak ellenállása Szakmai féltékenység Szakmai féltékenység Előítéletek, diszkrimináció, szegregácó Előítéletek, diszkrimináció, szegregácó A munkaerő-piaci helyzet tovább romlik A munkaerő-piaci helyzet tovább romlik Likviditási gondok Likviditási gondok

66 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci esélyeinek javítása Siófok, 2007. augusztus 30. Szellő János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések