Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember

2 3. Tengelyt érintő információk Meghiredetésre 2009. november 1-től kerül sor. Az Irányító Hatóság és az Egyesület által elfogadott előzetes támogatási rangsor alapján: Mikrovállakozások számára hátrányos területeken 55 869 513 Ft, egyéb településeken 26 687 389 Ft áll rendelkezésre. Falumegújításra hátrányos területeken 156 873 580 Ft, egyéb településeken 43 884 564 Ft áll rendelkezésre. Turisztikai fejlesztésre hátrányos területeken 72 946 066 Ft, egyéb településeken 56 695 370 Ft áll rendelkezésre.

3 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet a LEADER programról Általános feltételek Az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye, szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. A fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területén valósulhat meg, kivéve a LEADER térségi együttműködés és a LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés esetében.

4 Az ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be. Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében a pályázatban szereplő legalacsonyabb támogatási intenzitást kell figyelembe venni. Gépbeszerzés esetén a www.mvh.gov.hu oldalon található Gépkatalógusban szereplő referencia árat kell alkalmazni az elszámolható kiadás megállapításánál.www.mvh.gov.hu

5 Építési tételek esetében az elszámolható kiadás megállapításához az www.mvh.gov.hu oldalon található Építési Normagyűjteményben (ÉNGY-ben) szereplő referencia árat kell alkalmazni.www.mvh.gov.hu Amennyiben a tétel nem beazonosítható a Gépkatalógusban vagy az ÉNGY-ben kettő db árajánlat benyújtása szükséges, kivéve a tradicionális eszköz beszerzésnél. De minimis szabály: Vállalkozás esetén az egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget a támogatás összege. Egyéb ügyfél esetén célterületek vonatkozásában nem haladhatja meg a támogatás összege a 200.000 Euronak megfelelő forintösszeget.

6 Nem vehető igénybe támogatás: Önálló települési infrastruktúra-fejlesztésre (gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlés, informatikai hálózat fejlesztésére). Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a kötelezően ellátandó feladatok ellátást szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

7 Az adott fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg. Az üzemeltetési kötelezettség (az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év) időtartama alatt a beruházás, a fejlesztés tárgya az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellet bérbe adható. A pályázat benyújtható: 2009.október 1. és 31. között (ezt követően 2010. március 1. és 31. között) postai úton a LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

8 Benyújtandó mellékletek A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat: - települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, ill. önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás esetén a beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatát, - nonprofit szervezet esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát, - egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát, - ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében benyújtott pályázathoz, ha a kért támogatási összeg nem haladja meg az 5 millió forintot, pénzügyi és üzletei tervet, - ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, működtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében, ha a kért támogatási összeg az 5 millió forintot meghaladja, - az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot, - természetes személy esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, LEAER HACS HPME katalógusában kért egyéb dokumentumokat.

9 A pályázat elbírálása A LEADER HACS a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nevében jár el, de a végleges döntést az MVH hozza. Kifizetési kérelmet a 2010. évtől kezdődően évente: - január 1-31. - április 1-30. - július 1-31. - október 1-31. az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. Ha kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

10 Speciális feltételek: LEADER HPME katalógus A LEADER HPME katalógus az alábbi helyen található: www.mvh.gov.hu, jobb oldalán alul. Innen tölthető le a 6 db célterület, amire pályázatot lehet benyújtani a Mecsek- Völgység-Hegyhát Egyesülethez. LEADER jogcímek: (a jogcímeken belül találhatóak a célterületek) www.mvh.gov.hu - LEADER közösségi célú fejlesztés, - LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, - LEADER rendezvény, - LEADER képzés, - LEADER térségen belüli együttműködés, - LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés, - LEADER tervek és tanulmányok.

11 Közösségi célú fejlesztés 1. Kulturális-, szabadidős,- sportszolgáltatások, közösségi színterek fejlesztése: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 75177 euro, 20.049.705 forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: 205345 euro, 54.765.511 forint - Önkormányzat, önkormányzati társulás 95% - Non-profit szervezetek 95% - Minimális támogatási összeg: 2000 euro, 533.400 forint - Maximális támogatási összeg: 24000 euro,6.400.800 forint - Támogatás vehető igénybe: Támogatás vehető igénybe – a település megjelenésében meghatározó szereppel nem rendelkező,országos, vagy helyi védelem alatt nem álló így a 3.tengelyből nem támogatható – közösségi létesítmények, sportpályák szabadtéri színpadok, rendezvényterek, lőterek és strandok felújításához, korszerűsítéséhez, a kulturált versenyzési, sportolási feltételek megteremtéséhez, a pályák minőségének és a kiszolgáló egységeknek a fejlesztéséhez.

12 2. Vallási, kegyeleti rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációjának, fejlesztésének támogatása: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 29124 euro, 7.767.371 forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: 44536 euro, 11.877.751 forint - Önkormányzat, önkormányzati társulás 95 % - Non-profit szervezetek 95 % - Egyházak 95 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, 320.040 forint - Maximális támogatási összeg: 4000 euro, 1.066.800 forint - Támogatás vehető igénybe – a település megjelenésében meghatározó szereppel nem rendelkező, országos, vagy helyi védelem alatt nem álló – önkormányzati, vagy egyházi fenntartásban lévő ravatalozók, kálváriák, keresztek, feszületek, haranglábak felújításához, kialakításához, valamint kegyeleti eszközök, orgona, beszerzéséhez, javításához. Parkosítási tevékenység önállóan nem támogatható. Ingatlant érintő fejlesztés esetén a tulajdoni lapon szereplő területen – határon – belüli fejlesztések támogathatók. Támogatás vehető igénybe egyházi tulajdonban álló temetők fejlesztéséhez. Önkormányzat ravatalozó felújítására nem pályázhat.

13 3. Közbiztonság fejlesztése: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 17897 euro, 4.773.130 forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: 27368 euro, 7.299.046 forint - Önkormányzati társulás 95 % - Non-profit szervezet 95 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, 320.040 forint - Maximális támogatási összeg: 4000 euro, 1.066.800 forint - Támogatás vehető igénybe a települések bűn- és balasetmegelőzési tevékenységéhez. Megfigyelő szolgálatok létrehozására, új polgárőrségek kialakítására, ill. a meglévő polgárőrségek hatékony működését szolgáló tárgyi feltételek biztosítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelők kialakítására, „fekvőrendőr”-ök kihelyezésére, korlátozó táblák elhelyezésére, sebességmérők beszerzésére és kihelyezésére, térfigyelő rendszerek kialakítására.

14 Térségen belüli együttműködés 1. Civil szervezetek tevékenységének támogatása: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 11425 euro, 3.047.045 forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: 17471 euro, 4.659.516 forint - Non-profit szervezetek nem hátrányos területen 80% - Non-profit szervezetek hátrányos területen 90 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, 320.040 forint - Maximális támogatási összeg: 2000 euro, 533.400 forint - A támogatás a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Cél azon civil kezdeményezések támogatása, amelyek a kérelmet benyújtó szervezet alapító dokumentumában szerepelnek (különösen: szakmai, tematikus rendezvények, drogmegelőzési fórumok, párbeszédkörök, kiállítások, újság, folyóirat, és mindezek megvalósítását szolgáló infrastrukturális és eszközfejlesztések).

15 Rendezvény 1. Magas színvonalú kulturális rendezvények - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 33886 euro, 9.037.396 forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: 22159 euro, 5.909.805 forint - Önkormányzat, önkormányzatai társulás 95 % - Non-profit szervezet 95 % - Mikro- és közép vállalkozás nem hátrányos területen 60 % - Mikro-kis-közép vállalkozás hátrányos területen 65 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, 320.040 forint - Maximális támogatási összeg: 4000 euro, 1.066.800 forint - Támogatás: A magas kulturális értéket képviselő rendezvények megtartására, melyek a helyi és a HACS területén élő lakosok, valamint a rendezvényre látogatók kulturális fejlődését szolgálják és turisztikai vonzerővel rendelkeznek. A rendezvények igazodnak a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel vannak a természeti környezetre, (elsősorban: Országos fúvószenekari találkozó, hagyományőrző együttesek találkozója, kórustalálkozó, Pajta Színházi Napok, lovas nap, zsűrizéssel egybekötött gasztronómiai rendezvények).

16 Vállalkozási alapú fejlesztés 1. Komló külterületén lovas turizmus fejlesztése: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 8185 euro, 2.182.940 forint - Mikro-kis-közép válallkozás 60 % - Egyéni vállalkozó 60 % - Minimális támogatási összeg: 2000 euro, 533.400 forint - Maximális támogatási összeg: 8185 euro, 2.182.940 forint - Támogatás vehető igénybe a lovas turisztikai szolgáltatások eszköz - és infrastruktúrafejlesztésére (lovas udvar, kocsi, szán, lószerszám), továbbá a lovas túraútvonalak kialakítására, valamint a lovas túraállomások minősítési feltételeinek megvalósítására. A szolgáltatás fejlesztésével lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó, és képzetlen személyek foglalkoztatására.

17 Elérhetőségeink Munkaszervezet irodáinak címe: Sásdi iroda: 7370 Sásd, Szent I. u. 14. (72/475- 609) Mágocsi iroda: 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. (72/451-110/21 mellék) Szászvári iroda: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. (72/389-688) Magyarhertelendi iroda: 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46 (72/521-001) Kárászi iroda: 7333 Kárász, Petőfi u. 36. (72/420- 074)

18 Köszönöm a figyelmet! További információk: www. mvh-hacs.hu oldalon


Letölteni ppt "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések