Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER szeptember

2 3. Tengelyt érintő információk Meghiredetésre november 1-től kerül sor. Az Irányító Hatóság és az Egyesület által elfogadott előzetes támogatási rangsor alapján: Mikrovállakozások számára hátrányos területeken Ft, egyéb településeken Ft áll rendelkezésre. Falumegújításra hátrányos területeken Ft, egyéb településeken Ft áll rendelkezésre. Turisztikai fejlesztésre hátrányos területeken Ft, egyéb településeken Ft áll rendelkezésre.

3 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet a LEADER programról Általános feltételek Az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye, szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. A fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területén valósulhat meg, kivéve a LEADER térségi együttműködés és a LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés esetében.

4 Az ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Egy ügyfél a évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be. Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében a pályázatban szereplő legalacsonyabb támogatási intenzitást kell figyelembe venni. Gépbeszerzés esetén a oldalon található Gépkatalógusban szereplő referencia árat kell alkalmazni az elszámolható kiadás megállapításánál.www.mvh.gov.hu

5 Építési tételek esetében az elszámolható kiadás megállapításához az oldalon található Építési Normagyűjteményben (ÉNGY-ben) szereplő referencia árat kell alkalmazni.www.mvh.gov.hu Amennyiben a tétel nem beazonosítható a Gépkatalógusban vagy az ÉNGY-ben kettő db árajánlat benyújtása szükséges, kivéve a tradicionális eszköz beszerzésnél. De minimis szabály: Vállalkozás esetén az egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget a támogatás összege. Egyéb ügyfél esetén célterületek vonatkozásában nem haladhatja meg a támogatás összege a Euronak megfelelő forintösszeget.

6 Nem vehető igénybe támogatás: Önálló települési infrastruktúra-fejlesztésre (gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlés, informatikai hálózat fejlesztésére). Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a kötelezően ellátandó feladatok ellátást szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

7 Az adott fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg. Az üzemeltetési kötelezettség (az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év) időtartama alatt a beruházás, a fejlesztés tárgya az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellet bérbe adható. A pályázat benyújtható: 2009.október 1. és 31. között (ezt követően március 1. és 31. között) postai úton a LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

8 Benyújtandó mellékletek A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat: - települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, ill. önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás esetén a beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatát, - nonprofit szervezet esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát, - egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát, - ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében benyújtott pályázathoz, ha a kért támogatási összeg nem haladja meg az 5 millió forintot, pénzügyi és üzletei tervet, - ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, működtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében, ha a kért támogatási összeg az 5 millió forintot meghaladja, - az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot, - természetes személy esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, LEAER HACS HPME katalógusában kért egyéb dokumentumokat.

9 A pályázat elbírálása A LEADER HACS a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nevében jár el, de a végleges döntést az MVH hozza. Kifizetési kérelmet a évtől kezdődően évente: - január április július október az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. Ha kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

10 Speciális feltételek: LEADER HPME katalógus A LEADER HPME katalógus az alábbi helyen található: jobb oldalán alul. Innen tölthető le a 6 db célterület, amire pályázatot lehet benyújtani a Mecsek- Völgység-Hegyhát Egyesülethez. LEADER jogcímek: (a jogcímeken belül találhatóak a célterületek) - LEADER közösségi célú fejlesztés, - LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, - LEADER rendezvény, - LEADER képzés, - LEADER térségen belüli együttműködés, - LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés, - LEADER tervek és tanulmányok.

11 Közösségi célú fejlesztés 1. Kulturális-, szabadidős,- sportszolgáltatások, közösségi színterek fejlesztése: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: euro, forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: euro, forint - Önkormányzat, önkormányzati társulás 95% - Non-profit szervezetek 95% - Minimális támogatási összeg: 2000 euro, forint - Maximális támogatási összeg: euro, forint - Támogatás vehető igénybe: Támogatás vehető igénybe – a település megjelenésében meghatározó szereppel nem rendelkező,országos, vagy helyi védelem alatt nem álló így a 3.tengelyből nem támogatható – közösségi létesítmények, sportpályák szabadtéri színpadok, rendezvényterek, lőterek és strandok felújításához, korszerűsítéséhez, a kulturált versenyzési, sportolási feltételek megteremtéséhez, a pályák minőségének és a kiszolgáló egységeknek a fejlesztéséhez.

12 2. Vallási, kegyeleti rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációjának, fejlesztésének támogatása: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: euro, forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: euro, forint - Önkormányzat, önkormányzati társulás 95 % - Non-profit szervezetek 95 % - Egyházak 95 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, forint - Maximális támogatási összeg: 4000 euro, forint - Támogatás vehető igénybe – a település megjelenésében meghatározó szereppel nem rendelkező, országos, vagy helyi védelem alatt nem álló – önkormányzati, vagy egyházi fenntartásban lévő ravatalozók, kálváriák, keresztek, feszületek, haranglábak felújításához, kialakításához, valamint kegyeleti eszközök, orgona, beszerzéséhez, javításához. Parkosítási tevékenység önállóan nem támogatható. Ingatlant érintő fejlesztés esetén a tulajdoni lapon szereplő területen – határon – belüli fejlesztések támogathatók. Támogatás vehető igénybe egyházi tulajdonban álló temetők fejlesztéséhez. Önkormányzat ravatalozó felújítására nem pályázhat.

13 3. Közbiztonság fejlesztése: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: euro, forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: euro, forint - Önkormányzati társulás 95 % - Non-profit szervezet 95 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, forint - Maximális támogatási összeg: 4000 euro, forint - Támogatás vehető igénybe a települések bűn- és balasetmegelőzési tevékenységéhez. Megfigyelő szolgálatok létrehozására, új polgárőrségek kialakítására, ill. a meglévő polgárőrségek hatékony működését szolgáló tárgyi feltételek biztosítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelők kialakítására, „fekvőrendőr”-ök kihelyezésére, korlátozó táblák elhelyezésére, sebességmérők beszerzésére és kihelyezésére, térfigyelő rendszerek kialakítására.

14 Térségen belüli együttműködés 1. Civil szervezetek tevékenységének támogatása: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: euro, forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: euro, forint - Non-profit szervezetek nem hátrányos területen 80% - Non-profit szervezetek hátrányos területen 90 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, forint - Maximális támogatási összeg: 2000 euro, forint - A támogatás a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Cél azon civil kezdeményezések támogatása, amelyek a kérelmet benyújtó szervezet alapító dokumentumában szerepelnek (különösen: szakmai, tematikus rendezvények, drogmegelőzési fórumok, párbeszédkörök, kiállítások, újság, folyóirat, és mindezek megvalósítását szolgáló infrastrukturális és eszközfejlesztések).

15 Rendezvény 1. Magas színvonalú kulturális rendezvények - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: euro, forint - Keretösszeg (EUR) - hátrányos települések: euro, forint - Önkormányzat, önkormányzatai társulás 95 % - Non-profit szervezet 95 % - Mikro- és közép vállalkozás nem hátrányos területen 60 % - Mikro-kis-közép vállalkozás hátrányos területen 65 % - Minimális támogatási összeg: 1200 euro, forint - Maximális támogatási összeg: 4000 euro, forint - Támogatás: A magas kulturális értéket képviselő rendezvények megtartására, melyek a helyi és a HACS területén élő lakosok, valamint a rendezvényre látogatók kulturális fejlődését szolgálják és turisztikai vonzerővel rendelkeznek. A rendezvények igazodnak a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel vannak a természeti környezetre, (elsősorban: Országos fúvószenekari találkozó, hagyományőrző együttesek találkozója, kórustalálkozó, Pajta Színházi Napok, lovas nap, zsűrizéssel egybekötött gasztronómiai rendezvények).

16 Vállalkozási alapú fejlesztés 1. Komló külterületén lovas turizmus fejlesztése: - Keretösszeg (EUR) - Nem hátrányos települések: 8185 euro, forint - Mikro-kis-közép válallkozás 60 % - Egyéni vállalkozó 60 % - Minimális támogatási összeg: 2000 euro, forint - Maximális támogatási összeg: 8185 euro, forint - Támogatás vehető igénybe a lovas turisztikai szolgáltatások eszköz - és infrastruktúrafejlesztésére (lovas udvar, kocsi, szán, lószerszám), továbbá a lovas túraútvonalak kialakítására, valamint a lovas túraállomások minősítési feltételeinek megvalósítására. A szolgáltatás fejlesztésével lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó, és képzetlen személyek foglalkoztatására.

17 Elérhetőségeink Munkaszervezet irodáinak címe: Sásdi iroda: 7370 Sásd, Szent I. u. 14. (72/ ) Mágocsi iroda: 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. (72/ /21 mellék) Szászvári iroda: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. (72/ ) Magyarhertelendi iroda: 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46 (72/ ) Kárászi iroda: 7333 Kárász, Petőfi u. 36. (72/ )

18 Köszönöm a figyelmet! További információk: www. mvh-hacs.hu oldalon


Letölteni ppt "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP 3. tengely ÚMVP 4. tengely, LEADER 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések