Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új fejezetek a vajdasági ifjúságpolitika történetében Eszményektől a kompetenciák felé IV. Ifjúság, ifjúságügy – új kihívások Magyarországon és Európában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új fejezetek a vajdasági ifjúságpolitika történetében Eszményektől a kompetenciák felé IV. Ifjúság, ifjúságügy – új kihívások Magyarországon és Európában."— Előadás másolata:

1 Új fejezetek a vajdasági ifjúságpolitika történetében Eszményektől a kompetenciák felé IV. Ifjúság, ifjúságügy – új kihívások Magyarországon és Európában előadó: ifj. Juhász Bálint Szeged, 2010. október 4.

2 A vajdasági ifjúságpolitika kormányzati szereplői ► Szerb Köztársaság Ifúsági és Sport Minisztériuma ► Vajdaság Autonóm Tartomány Sport és Ifjúsági Titkársága ► Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági Bizottsága – új szereplő, új szerepkörben ► Helyi önkormányzatok (járások) ifjúsági irodái

3 A szakterületre vonatkozó stratégiai dokumentumok ► Nemzeti Ifjúsági Stratégia ► NIS Cselekvési Terve ► VAT Ifjúságpoltikai cselekvésterve 2010 – 2014 (vázlat) ► helyi önkormányzatok cselekvési tervei (Pancsova, Kishegyes, Topolya, Magyarkanizsa) ► kidolgozásra vár a magyar fiatalok problémáival foglalkozó stratégiai dokumentum

4 VAT Ifjúságpolitikai Cselekvési Terve 2005 - 2008 ► az első ifjúságpolitikával foglalkozó stratégiai dokumentum Szerbiában ► az első ilyen stratégiai dokumentum, melynek alkalmazása, hatálya véget ért ► elkészült a dokumentumba foglaltak megvalósításáról szóló jelentés ► folyamatban van a 2010 – 2014 időszakra vonatkozó stratégiai dokumentum kidolgozása

5 A jelentés (értékelés) célja ► felmérni a dokumentumban foglaltak megvalósításának sikerességét ► megállapítani, hogy a megfogalmazott intézkedések és a megvalósított projektek hozzájárultak – e a megfogalmazott célok eléréséhez ► a fiataloknak hasznára váltak – e a megvalósított projektek ► a fiatalok helyzetének javítása a hatékonyság fokának megállapítása által ► a titkárság további stratégiai hozzáállásának kialakítása

6 A megvalósítás ► 2005 – 2008 között három pályázati kiírást jelentetett meg a titkárság civil szervezetek és önkormányzatok részére ► ebben az időszakban összesen 650 projekt került beadásra, melyből 211-et hagyott jóvá a titkárság ► a kiírások össz értéke 37.654.756,00 dinár (kb. 100.000.000,00 HUF) ► a községek (járások) kb. 90% részt vett a megvalósításban (civil szervezet v. ifjúsági iroda)

7 Forráselosztás ► Környezetvédelem22,28% ► Kultúra és szababdidő15,64% ► Önkéntesség13,27% ► Egészség12,32% ► Foglalkoztatás11,85% ► Oktatás 9,95% ► Szociális politika 7,58% ► Tájékoztatás 7,11%

8 Projekt monitoring és értékelés ► pályázat útján kiválasztott civil szervezetek végezték pályázati ciklusonként ► 1. ciklus: Női Alternatíva - Zombor, ► 2. ciklus: Szabadegyetem - Szabadka és Pro – Vitae Mitrovica, ► 3. ciklus: Újvidéki Humanitárius Központ - Újvidék ► a titkárság anyagi támogatásával

9 Oktatás ► Intézkedések:  a NFO standardizálása és a témával foglalkozó szervezetek evidentálása  képzők képzése a NFO népszerűsítése céljából  a fiatalok hálózatosodásának segítése  tanárok és önkéntesek képzése – NFO elsajátítása  életfogytig tartó tanulás népszerűsítése  inkluzív oktatás népszerűsítése  nem elérhető oktatási tartalmak feltérképezése  ismeretterjesztő kiadvány a formális és a NFO tartalmakról  NFO programok (önkéntesség, tolerancia)

10 Oktatás ► Általános következtetések és ajánlások:  Formális oktatás ► oktatási rendszer reformja (Bologna) ► kevés tanításon kívüli aktivitás az iskolákban ► jelentős az iskolai erőszak problémája  NFO ► még mindig nem létezik az NFO szervzetek és programok jegyzéke ► még nem létezik az önkéntességről szóló törvény ► nem létezik olyan rendszer, amely hozzájárulna a NFO elismeréséhez  Élethosszig tartó tanulás ► elengedhetetlen a személyes kompetenciák fejlesztése

11 VAT Ifjúságpolitikai Cselekvési Terve 2010 - 2014 ► kidolgozását előlűtja a NIS cselekvési tervének 1.2.3. intézkedése ► VAT kormánya 2009. december 10-én dönt a kidolgozásáról ► teljes egészében illeszkedik a NIS-hez és annak cselekvési tervéhez ► támaszkodik VAT ICST 2005 – 2008 dokumentumra és annak eredményeire ► foglalkozik a Youth in Action és az EU ifjusági stratégiájával (2010 – 2018)

12 VAT Ifjúságpolitikai Cselekvési Terve 2010 - 2014 ► az előző CST-től annyiban tér el, hogy 8 helyett 9 beavatkozási területet állapít meg, az eddigiek mellett helyet kap a fiatalok BIZTONSÁGA ► a beavatkozási területek és intézkedések meghatározása mellett kiemel párhuzamos intézkedésként tekinti a fiatalok képíését az erőszakmentes kommunikáció, konfliktuskezelés témakörében

13 VAT Ifjúságpolitikai Cselekvési Terve 2010 - 2014 ► Minden beavatkozási területre vonatkozóan tartalmaz:  társadalmi helyzetelemzést  általános ajánlásokat  intézkedéseket  célokat  tevékenységeket  mutatókat  hordozókat  forrásokat és  időhatárokat

14 Oktatás ► Általános célok:  Közép- és felsőoktatásban részvevő fiatalok számának növelése  Fiatalok részvételének növelése az oktatási és oktatáson kívüli tartalmak meghatározásában diákparlamentek által  Adatbázis készítése a NFO szervezetekről és programokról  NFO-ban részvevő fiatalok számának növelése …

15 Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági Bizottsága (MNT IB) ► A Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyarság kisebbségi parlamentje ► Bizottságai:  Közoktatási  Felsőoktatási  Művelődési  Tájékoztatási  Nyelvhasználati  IFJÚSÁGI

16 Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági Bizottsága (MNT IB) ► Bizottság az MNT ifjúságpolitikát érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának szervezését, ellenőrzését ellátó munkatestülete ► Hatáskörök: a) javasolatot terjeszt a Tanács, illetve a Közigazgatási Hivatal elé a magyar ifjúságpolitikát érintő kérdésekre vonatkozóan, b) javasolja a Tanácsnak a Bizottság által alapított ernyőszervezetek (hálók) éves munkatervének jóváhagyását,

17 Hatáskörök c) dönt az ifjúságra vonatkozó pályázatok kiírásáról és elbírálásáról, d) fejleszti az ifjúsági szervezetek és egyesületek közötti együttműködést, a hagyományos értékek ápolását, az intézmények, a lakosság kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek munkáját, e) javaslatot terjeszt a Tanács elé az intézményrendszer fejlesztésére és átalakítására, f) figyelemmel kíséri az ifjúsági szervezetek és egyesületek célkitűzéseinek tervezését és megvalósulását,

18 Hatáskörök g) véleményezi az ifjúsági szervezeteket és egyesületeket érintő köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati döntéseket, javasolja a Tanácsnak azok felülvizsgálatának kezdeményezését, h) véleményezi a köztársasági, a tartományi és a helyi önkormányzatok költségvetési javaslatainak az ifjúsági szervezetekre és egyesületekre vonatkozó részét, i) véleményezi a magyar nemzeti közösség ifjúsági szerveződései szempontjából fontos intézmények alapszabályait és egyéb jogi aktusait, javasolatot terjeszt a Tanács elé a szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan,

19 Hatáskörök j) kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a magyar ifjúság fejlesztésének rövid-, közép- és hosszú távú koncepcióját, k) kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a magyar nemzeti közösség ifjúsági életét érintő gondok megoldására vonatkozó javaslatot, l) véleményezi az ifjúsággal kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket, m) javasolja a Tanácsnak az ifjúság területét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezését, n) egyéb átruházott feladatokat lát el.

20 MladGrad2010 ► elismerés civil szervezetek, médiák és önkormányzatok részére ► Ifjúsági és Sport Minisztériuma és a Polgári Kezdeményezések civil szervezet ítéli oda ► Kategóriák:  ifjúsági cálokra odaítélt közterület  ifjúsági műsorok  a fiatalok helyzetének általános javítása

21

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! ifj.juhasz.balint@gmail.com


Letölteni ppt "Új fejezetek a vajdasági ifjúságpolitika történetében Eszményektől a kompetenciák felé IV. Ifjúság, ifjúságügy – új kihívások Magyarországon és Európában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések