Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuló régiók – EU gyakorlat Magyar álom vagy valóság ? Farkas Éva PTE FEEK Balatonszepezd, 2006. március 27. A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuló régiók – EU gyakorlat Magyar álom vagy valóság ? Farkas Éva PTE FEEK Balatonszepezd, 2006. március 27. A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE."— Előadás másolata:

1 Tanuló régiók – EU gyakorlat Magyar álom vagy valóság ? Farkas Éva PTE FEEK Balatonszepezd, 2006. március 27. A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE

2 „all Learning Activity Undertaken throughout Life, with the Aim of Improving Knowledge, Skills, and Competences within Personal, Civic, Social and/or Employment-related Perspective”. „Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” (Forrás: Communication from the Commission: Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Nov. 2001. - http://europa.eu.int/comm/education/life/communication A LIFELONG LEARNING DEFINÍCIÓJA

3 Aktív állampolgárság ésFoglalkoztathatóság Mindkettő a megfelelő, naprakész tudás és kompetenciák függvénye, általuk válik lehetővé a gazdasági és társadalmi életben való részvétel. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS CÉLJA

4  Új ismeretek  Új kompetenciák  Új gondolkodásmód  Új emberi kapcsolatok LIFELONG LEARNING GONDOLKODÁS

5 LIFELONG LERANING GONDOLKODÁS Magában foglalja az oktatási folyamat további alternatíváinak kidolgozását, készségek, ismeretek, végzettségek megszerzését és továbbfejlesztését, a tanulási képesség és az alkalmazkodóképesség fejlesztését, problémahelyzetek megoldását, megfelelő tanítás és tanulási formák kidolgozását, feltárását és elfogadtatását.

6 A TANULÓ RÉGIÓK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÁNDÉKÁT MEGALAPOZÓ EU-S DOKUMENTUMOK 1. Az Európai Bizottság Fehér Könyve: Tanítás és tanulás. Útban a tanuló társadalom felé. (1995.) 2. A Delors-jelentés az UNESCO számára: Tanulás-Rejtett kincs.(1996.)

7 A TANULÓ RÉGIÓK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÁNDÉKÁT MEGALAPOZÓ EU-S DOKUMENTUMOK 3. Az EU AGENDA 2000. c. dokumentuma, mely a Lifelong Training (életen át tartó képzések) fogalmát előtérbe hozza. (1997.) 4. A Bolognai Nyilatkozat az egységes európai felsőoktatási térség létrehozásáról.(1999.) 5. Az ún. „Lisszaboni Folyamat” keretében megjelenő Európai Bizottsági Memorandum az egész életen át tartó tanulásról.(2000.)

8 A TANULÓ RÉGIÓK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÁNDÉKÁT MEGALAPOZÓ EU-S DOKUMENTUMOK 6. Az oktatási és képzési rendszerek konkrét célkitűzései munkaprogram (2002) Célkitűzések 2010-re 1.Az EU-n belüli oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának növelés 2. Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenki számára 3. Az oktatás és képzés megnyitása a tágabb világ felé

9 1. EU-N BELÜLI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 1.1 cél: A felnőttoktatók oktatásának és képzésének fejlesztése 1.2 cél: A tudás alapú társadalom által megkívánt készségek fejlesztése 1.3 cél Az információs és kommunikációs technológiához (ICT) való hozzáférés biztosítása mindenki számára 1.4 cél: Növelni a toborzást a természettudományi és műszaki felsőoktatásban 1.5 cél: Az erőforrások legjobb kihasználása

10 2.1. cél: Nyitott tanulási környezet 2.2. cél: A tanulás vonzóbbá tétele 2.3. cél: Az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió támogatása 2. AZ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZE- REKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEG- KÖNNYÍTÉSE MINDENKI SZÁMÁRA

11 3.1 cél: A kapcsolódási pontok erősítése a munka és a kutatás világával, valamint a társadalommal általában 3.2 cél: A vállalkozási szellem fejlesztése 3.3 cél: A idegen nyelv tanulás fejlesztése 3.4 cél: A mobilitás erősítése 3.5 cél: Az európai együttműködés erősítése 3. AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS MEGNYITÁSA A TÁGABB VILÁG FELÉ 3. AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS MEGNYITÁSA A TÁGABB VILÁG FELÉ

12 Az Európai Unió 2002/C 174/06. ajánlása alapján (nem kötelező érvényű!) Prioritás: Az egész életen át tartó tanulás lokális és regionális támogatása. Cél: A formális, nem-formális és informális tanulási terek közötti kooperáció és a döntéshozatali tényezők aktív szerepvállalása. „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS RÉGIÓJA” „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS RÉGIÓJA”

13 „ A Tanulás Régió létrehozását az indokolja, hogy régiós elosztású a gazdaságfejlesztésre szánt forrás, régiós elosztású a munkahelyek teremtésére szánt forrás, így a mindkettőt megalapozó tanulás-szervezésnek is első ütemben régiós alapokon kell újraszerveződnie.” „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS RÉGIÓJA” „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS RÉGIÓJA”

14 MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK GDP ADATAI A KÖZÖSSÉGI ÁTLAG %-ÁBAN 36,1 % 36,3 % 39,4 % 41,4 % 89,7 % 52,3 % 60,4 %

15 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS RÉGIÓJÁNAK MŰKÖDÉSI ASPEKTUSAI AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS RÉGIÓJÁNAK MŰKÖDÉSI ASPEKTUSAI  Stratégiák kialakítása az egész életen át tanulás regionális hálózatainak fejlesztésére;  Egész életen át tanulás és az aktív állampolgárság a régióban;  Egész életen át tanulás és a gazdasági növekedés elősegítése a régióban;  Egész életen át tanulás a szociálisan befogadó régióért;  A multikulturális régió elősegítése az egész életen át tanulás révén;  Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a tanulásrégióban;  Egész életen át tanulás forrásainak kialakítása a régióban;  Támogató szolgáltatások biztosítása az egész életen át tanulásért;  A teljesítmény (hatékonyság, képzési minőség) mérése a tanulásrégióban;  A tanulásrégió nemzetközi/európai dimenziójának az elősegítése.

16 JÓ GYAKORLAT NÉMETORSZÁGBAN JÓ GYAKORLAT NÉMETORSZÁGBAN

17 Niederrein Régió Oldenburg Körzet Közép Meklenburg Partvidék Wartburg RégióMarzahn - Hellersdorf Unna körzet Mainz-Bingen Neisse EU Régió Emmendingen körzet Bodeni-tó Régió Niederrein: Euro Régiós Projekt Oldenburg Körzet: Learning for life hálózat Közép Meklenburg Partvidék: Minőségi oktatás fejlesztés Unna Körzet: Művészeti nevelés Wartburg Régió: „Tanuljunk a vállalkozásokkal” Marzahn - Hellersdorf: Multimédiás tanulás Emmendingen Körzet: Lifelong Learning a gazdaságfejlesztésben Mainz - Bingen: Hátrányos helyzetűek integrációja Bódeni-tó Régió: Tanulási tanácsadás, képességfejlesztés Neisse Euro Régió: Hidak Európában Európáért Németország

18 TANULÁS RÉGIÓK A tanulás régiók céljai:  Önirányított tanulás fejlesztése;  A foglalkoztathatóság növelése;  Felhasználó orientáció;  Strukturális fejlesztés, erőforrás  koncentráció és mobilizálás; Eredmények:  A politika, a gazdaság, a kultúra és az oktatás-képzés összekötése;  Kooperáció;  Fenntarthatóság.

19 TANULÁS RÉGIÓK Az egész életen át tartó tanulás régióinak szerepe – cselekvési területek:  Az oktatási rendszer egészének bevonása partnerségi formákba horizontális és vertikális dimenzióban egyaránt;  Minőségbiztosítás;  Minősítés, a tanulmányok és a tanulási eredmények elfogadtatása;  Útmutatás és tanácsadás;  Egyenrangú partnerség.

20 JAVASLAT Hozzunk létre tanuló régiókat és ezáltal férjünk hozzá releváns ESZA forrásokhoz a hatékonyabb, hozzáférhetőbb, oktatás és képzés tanulóorientált, partnerségi elvű modelljének megteremtésével! Segítsük a lokális és regionális oktatási és képzési szereplők tevékenységének fejlesztését a tanulni vágyók támogatása érdekében!

21 A A FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK ALAPELVEI Átláthatóság  Információkhoz való hozzáférés  Jogszabályi nyilvánosság, tájékozottság  Átjárhatóság (pálya, szakmastruktúra, szakmaismeret)  Képzési intézményrendszer  Képzési támogatási rendszer

22 A A FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK ALAPELVEI Esélyegyenlőség  Gyakorlatban érvényesülő jogegyenlőség  Képzés hozzáférés elérhetőségei  Képzési program választék  Tanulást segítő szolgáltatások  Felzárkóztató program választék

23 TANULÓ RÉGIÓK KIALAKÍTÁSNAK INDOKAI  Tanulás iránti motivációt teremt  Bizalmat teremt  Kialakítja a társadalmi hálókat  Értelmet ad a tanulás számára  Segíti a pozitív kimenetet  Igazi esélyegyenlőséget teremt  Fejleszti a térséget  Kikényszeríti az együttműködést

24 GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  Irányítási és szabályozási feladatok áttekintése  Alternatív oktatási formák és eszközök alkalmazása  Tanuláshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára  Helyi közösségek és kulcsszereplőinek érdekeltté tétele  Finanszírozási rendszer áttekintése

25 EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA Tanuló régiós modell kidolgozása és együttműködési hálózat kiépítése – Interreg III.A projekt Pályázó: Pécsi Tudományegyetem

26 EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA Célok: A projekt célja egy tanuló régiós modell kialakítása, a régióban található munkaerő- állomány képességeinek és foglalkoztathatóságának növelése képzések útján, oktatási programok kifejlesztésével és megvalósításával. Különös figyelmet kap az üzleti szféra és a humán erőforrás-fejlesztési szervezetek összekapcsolása, a gazdaság igényeire szabott oktatási programok összeállítása.

27 EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA Általános célok:  A régió munkaerő-állománya készségeinek javítása.  A munkaerő-piaci intézmények együttműködése.  A munkaerőpiac nagyobb átláthatósága.  Esélyegyenlőség a munkaerő-piacon.  Élethosszig tartó tanulás támogatása.

28 EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA EGY PÁLYÁZAT PÉLDÁJA A célcsoport többszintű, hiszen a program komplexitása okán célcsoport a végzős egyetemi hallgatók, kis – és középvállalkozások munkavállalói és vezetői, képző intézmények és állami munkaügyi szervezetek egyaránt érintettek. Eredmények: működő tanuló régiós együttműködési rendszer kialakulása, munkanélküliség csökkenése, célcsoport körében a szakmai tudás bővülése.

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Farkas Éva Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar farkas@human.pte.hu 2006. március 27.


Letölteni ppt "Tanuló régiók – EU gyakorlat Magyar álom vagy valóság ? Farkas Éva PTE FEEK Balatonszepezd, 2006. március 27. A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések