Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy 12. századi lovagkirály – II. Géza

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy 12. századi lovagkirály – II. Géza"— Előadás másolata:

1 Egy 12. századi lovagkirály – II. Géza

2 A krónikás hagyomány II. Géza – „Az Úr letekintett Magyarországra és adott neki oltalmazót, aki járdal erejének nagy voltában… és akinek megfogta a kezét, megerősítette, sok népet rendelt alá, és kardja előtt királyok futamodásra fordítottak hátat.” Szent László – „Csak jámbor király néven emlegették, győzelmet nyert, fönséges volt, de nem csak neve miatt, de még inkább tetteiért. Magyarországot meggyarapította. Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szem előtt, mindenkor irgalmas volt és szelíd.”

3 A lovagkirály-eszmény
Királyeszmény Magyarországon Király: justus, pius et pacificus Szent István király kultusza László, a lovagkirály: megvédi az országot harcol a pogányok ellen védi az egyházat, mag a is példás vallási életet él védi a nőket és a szegényeket bajnok, lovagias igazságos, törvénytisztelő (törvények, zsinatok) felkérik az 1. keresztes hadjárat vezetésére

4 II. Vak Béla Álmos herceg megvakított fia II. Istvánnak nincs utóda
Bélát jelöli ki – Tolna udvarház Felesége Ilona – I. Uros szerb fejedelem leánya 1130 – megszületik II. Géza, majd István és László 1131 – II. István halála Vetélytársak: Saul, nővére Zsófia fia Borisz, Kálmán törvénytelen gyermeke – Bizánc támogatja és III. Boleslav lengyel király Béla pártja az erősebb – aradi gyűlés – 68 világi előkelő meggyilkolása Borisz legyőzése Henrik osztrák őrgróf és Sobeslav cseh fejedelem segítségével (Sajó, július 22.)

5 II. Vak Béla politikája Szövetség az osztrákokkal, 1134 a császárral
Velencétől megszerzi Spalatót Ráma (Bosznia) meghódítása II. Ince, a törvényes pápa és a pápaság támogatása 1122 womsi konkordátum – császár politikáját támogatja – III. Konrád fia és Zsófia eljegyzése 1138 beavatkozás az orosz belviszályokba – Jaropolk kijevi fejedelem támogatása Jó kapcsolat I. Sobeslav cseh fejedelemmel

6 A korszak problémái A császárság és pápaság küzdelme
II. keresztes hadjárat – Szent Bernát Bizánc megerősödése Bizánc és dél-itáliai normann királyság konfliktusa Orosz fejedelemségek belviszályai Borisz trónkövetelése Belső ellenzék, amely testvére István körül csoportosul Freisingi Ottó

7 II. Géza trónra lépése koronázása 1141. február 16.
Belos – anyja testvére, herceg, nádor, bán, hadsereg parancsnoka, szerepe meghatározó az ország kormányzásában folytatódik Béla politikai irányvonala befejezi a dömösi monostor építését és megadományozza gazdag adományok a pécsváradi monostornak Admont támogatása Cikádor alapítása

8 Az első ciszreci monostor
1142 – az alapítás, az első templom már készen van birtokokkal való ellátás, eszéki vám elkezdődik a templom átépítése keresztházas formára királyi temetkezőhelynek szánják építés, díszítés hazai építőműhely, szalagfonatos gyámkövek

9 Cikádor

10 Változó politikai környezet
Megromlik a magyar-német viszony – elmarad Konrád fia Henrik és Zsófia esküvője, a hozomány lassan elkopik Megromlik a magyar-cseh viszony – II. Vladislav az új cseh uralkodó szorosan kötődik a német birodalomhoz Újra megjelenik Borisz – német, cseh, osztrák támogatással – 1146 elfoglalja Pozsonyt, szeptemberben az osztrák herceg támad – vereséget szenved a határon – megromlik az osztrák-magyar viszony – Krónika: Géza imádkozik a csata előtt Szűz Mária, mint az ország védelmezője jelenik meg!

11 II. Keresztes hadjárat 1147 tavaszán indul – előkészítője Szent Bernát
III. Konrád átvonulása – ellenséges haderőként VII. Lajos és a francia sereg – Gézával jó kapcsolatot igyekszik kiépíteni Lajos személyesen keresi fel Gézát, leveleiben pozitívan nyilatkozik, fiának Istvánnak kereszt- apja lesz Borisz epizód sem tudja a szívélyes kapcsolatot elrontani – Lajos nem adja ki Boriszt Gézának Levezénylése logisztikai remekmű – a seregeket az állomásokon élelem tartalékok várták (egyház terhe)

12 Új európai szövetségek
Bizánc normann királyság Német császár VI. Welf német hg. Velence VII. Lajos szuzdali és a pápa halicsi fejedelem II. Géza és a kijevi f. II. Uros

13 Orosz hadjáratok 1148-55-ig 6 hadjárat
1146 Géza házassága, felesége Eufrozina, Vlagyimir Monomachosz unokája, a Rurik család tagja Eufrozina testvére Izjaszláv lesz a kijevi fejedelem Küzdelmet folytat unokatestvérével, Volodimírrel Az orosz fejedelemségek közti harc tétje a kijevi nagyfejedelmi hatalom 1150 maga Géza vezeti a 3. hadjáratot orosz hadjárat Izjaszláv megerősítése a fejedelmi székben István Szent Kereszt ereklyéje (csatában elől hordozzák, esküt tesznek rá)

14 Háborúk Bizánccal 1149 – szerb lázadás Bizánc ellen magyar támogatással 1150 – Mánuel császár szerb hadjárata – szerb vereség, II. Uros behódol Bizáncnak 1151 – Mánuel magyar hadjárata – Zimony elfoglalása, Borisz a Temes vidéket pusztítja 1153 – az országra nézve sérelmes béke megkötése Géza Mánuel ellenében unokaöccsét Andronikoszt támogatja a császári hatalom megszerzésében 1154 – bizánci hadjárat, fényes magyar győzelem Mánuel ellentámadásra készül, 1155 békekötés – status quo alapján!

15 Dalmát politika 1159 – Zára magyar fennhatóság alá helyezi magát
Konfliktus Velencével, tengeren támad és visszafoglalja Zárát Géza nem akar Velencével és Bizánccal egyszerre hadban állni 1161 – Bizánccal kötött béke meghosszabbítása Dalmácia és Horvátország királyi hercegség, kisebbik fia Béla kapja

16 Tervek Géza ellen Sorozatos háborúkban Magyarország
kimerült, külpolitikai helyzete is romlott Kormányzásban frakciók jöttek létre, legerősebb: István, Géza öccse mögött felsorakozó, Gézával elégedetlen világi előkelők, Belos is őket támogatja 1157 – tervek Géza meggyilkolására Kiderül – Istvánt száműzi – Barbarossza Frigyeshez menekül – felkérik döntőbírónak 1158 regensburgi birodalmi gyűlés – Barbarossza elhalasztja az ítéletet – István Bizáncba megy, ahol feleséget is kap, Mánuel unokahúgát

17 Császárság és pápaság küzdelme
1160 – páviai zsinat – Barbarossza Frigyes leteszi III. Sándort és saját jelöltjét ülteti a pápai székbe IV. Viktor III. Sándor támogatására széles európai egységfront alakul ki Géza szembe kerül Frigyessel Lukács érsek is III. Sándort támogatja, nagy tekintély 1161 – konkordátum a pápával = Géza lemondott a püspökök pápai engedély nélküli letételéről és áthelyezéséről, de biztosította a király jogát az egyházi ügyekben való beleszólásban

18 II. Géza egyházpolitikája
Szakít a Kálmán vonal egyház ellenességével, folytatja atyja egyházpolitikáját 40-es évek: Cikádor, Szentjobb visszaállítása, Pannonhalma megadományozása, nemzetségi monostorok támogatása (Gut-Keled – Csatár, Aba – Széplak, Csák – Vérteskeresztúr, Bikács – Madocsa 1145) 50-es évek: egyház megerősítése: 1153 Pannonhalma megerősítése, 1156 Esztergom megadományozása, 1158 Nyitra és Spalato jogainak megerősítése, meszesi monostor megerősítése (Álmos), Pécsvárad támogatása, Esztergom johannita kolostor, nemzetségi monostorok: Okormindszent, Kapornak, Németújvár

19 II. Géza uralkodása Hatalma tekintélye feltétlen
Magyarország Európa tekintélyes országa Hadserege az egyik legjobb hadsereg Uralkodója igazi lovagkirály Bátor, körültekintő Megbocsátó, békülékeny – orosz források Volodimírrel kapcsolatos Betelepíti a szászokat, városiasodás, ipar, keresk. fejl. Géza uralkodása alatt az ország fejlődik, lakossága megközelíti a kétmilliót

20


Letölteni ppt "Egy 12. századi lovagkirály – II. Géza"

Hasonló előadás


Google Hirdetések