Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és az ETR

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és az ETR"— Előadás másolata:

1 A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és az ETR
Racskó Tamás SZTE ESZK

2 A FIR-es adatáramlás az ETR-ben
? X ? X ? Változott adatelem Adatváltoztatás „Küldendő” „Küldendő” Adattisztítás X ? Adatterítés Hibalista „Csomagolás” „Emberi beavatkozás” OK X FIR Aláírás, beküldés Válasz Nyugta A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

3 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Adatterítés A készletek többségét a FIR definiálja ún. „adatterítés” keretében Ilyenek a szakok (FIR-es terminológiával: képzések) is Nem automatikus, nekünk kell kérnünk időnként Az ETR-készletértékeket meg kell feleltetni az ETR-es készletértékekhez; ezt végzi: ETR-üzemeltetés saját intencióra az esetek többségében a szakok esetén TO-k az ETR-üzemeltetésen keresztül NB. A szakok megfeleltetése félév- és képzésihely-függő! Ahol ilyen megfeleltetés nem lehetséges – mert a megfelelő elem hiányzik a FIR-ben –, az adatok „kimaradóra” (hibalistára) kerülnek A készlethiány miatt kimaradók automatikusan „megjavulnak”, ha az adatterítésben megjön a megfelelő tétel Ha a FIR-hez képest plusz készletelem kell: igényléskor meg kell mondani, melyik FIR-es készletelemnek felel meg (pl. FIR-es kategória alábontásakor) ha nem feleltethető meg, „kimaradóra” kerül A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

4 Adatterítés – készletek megfeleltetése
Jelenleg 39 megfeleltetéspár van a FIR-es és az ETR-es készletek közt. A régi megfeleltetések módosítása a FIR szempontjából megváltoztathatja az ETR-ben változatlan adatot. Az ETR-üzemeltetésnek gondosan kell eljárni. A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

5 A FIR által kezelt adatok
Adatkör Adat Hallgató Oktató Azonosító Oktatási azonosító X (hallgatói) X (oktatói) Természetes azonosítók X Személyhez kötődő Személyes Lakcím X (kötelező) X (opcionális) Egyéb elérhetőség Személyi okmányok Nyelvvizsgák Bizonyítványok, okl.-k  X (szkennelve is) Fogyatékosság Hátrányos helyzet  „Szakmai” Kiadott okl., igazolás  Külföldi tanulmányok  Támogatott félévek  „Szakképesítések” Fokozatok, Tagság Nyilatkozatok  Egyéb Tartózkodási jogcím, taj (Nyugdíjas)  Jogviszony Hallgatói Képzések, félévek Vendéghallgatói Kezdet, vég (!) Doktorjelölti Dokt. Isk, kezdet, (vég) Kollégiumi Koll., kezdet, vég (!) Oktatói Munkakör, vezetői m.  A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

6 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Azonosítómezők Személyszintű: természetes azonosítók, oktatási azonosító Adatszintű: ha az adott adattípusból több példány lehet (pl. nyelvvizsga) adott azonosítómezők mellett a FIR csak egy példányt enged meg (pl. nem lehet ugyanabból a nyelvből, ugyanolyan típus és fok mellett két nyelvvizsga). – Figyelem! Ezt az ETR megengedi, de el kell kerülni, különben adatkavarodás lesz! Legtöbbször nem módosíthatók az ETR-ben (mert a FIR-ben sem módosíthatók): ki kell a tételt törölni és újra felvinni. Az ábrákon  jel fogja ezeket jelölni A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

7 Azonosító adatok

8 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Oktatási azonosító A FIR adja az első jogviszony sikeres belejelentése után Megszűnik, ha az illető minden jogviszonya stornózódik a FIR-ben! Ilyenkor a következő jelentéskor újat fog kapni Ha „helytelen”, akkor a FIR a természetes azonosító adatok alapján előkeresi Három is lehet belőle, egymástól alakilag nem különböztethetők meg: Tanulói (ez a Gólyából jön) Hallgatói (azonos is lehet a tanulóival) Oktatói (mindenképp különbözik az előző kettőtől) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

9 Természetes azonosítók
Azok a személyes adatok, amelyek nem változhatnak Ezek alapján azonosít a FIR és osztja az oktatási azonosítót Módosításuk elkerülendő, mert „emberi beavatkozásra kerül” az adat Módosításnak számít: vezeték- és utónév felcserélése, „beírt” születési hely listából való azonosítása Születési (régen: leánykori) név Anyja neve Nem Születési ország (kötelező!) Születési hely (magyar esetén listából!) Születési dátum A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

10 Személyhez kötődő adatok

11 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Személyes adatok Azok a személyes adatok, amelyek az idővel változhatnak Előtag (a FIR -ben már szabad szöveg lehet) Viselt név (az ETR-beli javasolt név sorrend: vezeték- + utónév + előtag) Állampolgárság (elsődleges, másodlagos) – Ha változik, frissítsük az ETR-ben: Személyes adatoknál: tartózkodás jogcíme, tartózkodási engedély, személyi igazolvány Hallgatói adatoknál: „Külföldi” jelző,„Határon túli” jelző, „Letelepedett” Féléves hallgatói adatoknál: „Külföldi kategória” A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

12 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Tartózkodási jogcím Külföldi hallgatónál Ugyanaz legyen, mint az aktuális ciklus „külföldi kategóriája” Ha a HSZI-nek nem is kell, a FIR-nek igen! Az októberi OSAP-statisztikába sem kell már A FIR  ténylegesen nem követelte meg, a FIR -t még nem ismerjük A FIR -ben a kétbetűs kódokat válasszuk: ezek az új tv.-i kategóriák – a régi kódok a régi jogviszonyokra vonatkoznak Új jogcímek: vö. Ftv. 39. § (1) – az „egyéb” [Ftv. 39. § (2)] csak költségtérítéses lehet A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

13 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Lakcím Hallgatónál kötelező az állandó lakcím Oktatónál teljesen opcionális Ha opcionális címet adunk meg: Az is bekerül a FIR-be Annál is minden részadatot ki kell tölteni A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

14 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Egyéb elérhetőség Csak hallgató esetén Opcionális Vezetékes telefon (az állandó lakcím melletti, annak hiányában a levelezési cím melletti) Mobiltelefon cím A telefon formátuma szigorúan kötött a FIR-ben: Vezetékes telefonként nem adható meg magyar mobilszám A mobilszám csak magyar lehet Mobilformátumot megköti az ETR Vezetékes szám 06-tal vagy 00-val kezdődő teljes, tagolatlan számsor legyen A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

15 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Személyi okmányok Formailag opcionálisak a FIR-ben Külföldi hallgatók esetén az Ftv. kötelezővé teszi a tartózkodási jogcímnek megfelelő okmányt A diákigazolványokat a HSZI tartja nyilván; csak egy küldhető be! A taj számot is a HSZI tartja karban Tartózkodási engedély esetén minden adatot ki kell tölteni (száma, érvényesség kezdete, vége) Okmány Hallgató Oktató Személyi igazolvány (Magyar), külföldi (Magyar, külföldi) Útlevél Tartózkodási engedély Külföldi (Külföldi) Diákigazolvány Kötelező Taj szám Kötelező, ha van A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

16 Nyelvvizsgák (nyelvtudás)
A FIR-be csak az oktatók esetén megy Azonosítómezők (): nyelv, fok, típus A korábbi adatok konverziója ellenőrzendő Kötelező a FIR miatt: nyelv  fok  (alap/közép/felső × szakmai/normál; egyéb) típus  (A, B, C; minden más „egyéb” lesz) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél? dátum bizonyítvány- / oklevélszám kiállítóhely (jelenlegiek listából, vagy „egyéb”) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

17 Bizonyítványok, „hozott dokumentumok” 
Hallgató, oktató esetén, ha a jogviszony szempontjából releváns – FIR -ben jelent meg ETR-ben: Végzettség / Bizonyítványadatok fül Azonosítómezők (): típus, dátum A FIR még nem definiálta a típus és a fokozat készletét, ezért még nem rögzíthető és nem jelenthető Kötelező a FIR miatt: bizonyítványtípus  (értékkészlete nem definiált) kiállítás (megszerzés) dátuma  bizonyítvány / oklevél / dokumentum száma minősítés foka (értékkészlete nem definiált) leírás (opcionális adat, az ETR nem kezeli) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

18 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Fogyatékosság Csak hallgató esetén Ha nem kerül rögzítésre, a hallgatónak hátránya lehet belőle Azonosítómező (): típus Kötelező a FIR miatt: fogyatékosság típusa  készlete a FIR-ből jön: autizmus, diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia, gyengénlátó, mozgáskorlátozott, nagyothalló, siket, súlyos beszédhiba, vak szakvélemény dátuma szakvéleményt kiállító neve a fogyatékosság mértéke %-ban az igazoló dokumentum beadásának dátuma A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

19 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Hátrányos helyzet  Csak hallgató esetén – FIR -ben jelent meg Akkor rögzítendő, ha a hallgatónak (képzési, kollégiumi, támogatási stb.) előnyt kíván igénybe venni Azonosítómező (): típus Kötelező a FIR miatt: hátrányos helyzet típusa  készlete a FIR-ből jön: állami gondozott / rendszeres gyermekvédelmi támogatás / rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény / állami gondozott × hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű SZTE-s elnevezési konvenció: bevezető jel – # : halmozottan hátrányos helyzet, + : nem halmozottan hátrányos helyzet az igazolás kiállításának dátuma az igazolást kiállító neve A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

20 Jogviszony alatt kiadott dokumentumok 
Csak hallgató esetén – FIR -ben jelent meg Altípusok: oklevél + oklevélmelléklet (l. későbbi dia) egyéb okirat Okiratok: Azonosítómezők (): típus, dátum (az adott intézményben) Kötelező a FIR miatt – többségüket az ETR vélhetően automatikusan tölti: okirat típusa , a FIR definiálja – az ETR még nem támogatja jogviszony-igazolás záróvizsgát igazoló okirat nyelvvizsga hiánya miatt oklevél-igazolás (oklevél kiállítása folyamatban) felsőfokú szakképzési bizonyítvány kiadási dátum  okirat-azonosító lejárati dátum (ha van) kapcsolódó törzskönyvi szám (bizonyos típusok esetén) leírás (opcionális) az okirat digitális (szkennelt) másolata A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

21 Oklevél, oklevélmelléklet 
Csak hallgató esetén – FIR -ben jelent meg Azonosítómezők (): oklevél esetén: végzettség (az adott intézmény adott szakán) oklevélmelléklet esetén: nyelv, kelte (az adott oklevélhez kapcsolódva) Oklevél esetén kötelező a FIR miatt: végzettség  : csak a FIR-es listából válaszható (a „* nincs adat”-ot ne)! oklevél kelte oklevél sorszáma Oklevélmelléklet esetén az ETR tölti az adatokat: oklevélmelléklet kelte  oklevélmelléklet nyelve  nyomtatási kép digitálisan adattartalom XML-ben Figyelem! Ugyanolyan nyelven és kelettel nem lehet két oklevélmelléklet az ETR-ben kiadva! Oklevélvégzettség visszamenőleg pótlandó! A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

22 Külföldi tanulmányok 
Csak hallgató esetén – FIR -ben jelent meg A „Párhuzamos tanulmányok / Alapadatok” fülön, ha az ország nem Magyarország FIR  előtti adatoknál az ország pótlandó! Azonosítómezők (): intézménynév, ország, település, kezdődátum Kötelező a FIR miatt: intézmény szöveges neve  – ahol a tanulmány folyt ország  listából – ahol a tanulmány folyt település neve  – ahol a tanulmány folyt tanulmányok kezdődátuma tanulmányok végdátuma (ha lezárult) félév típusa (szemeszter, trimeszter – FIR-ből) félévek száma keretjellemző (EU [Erasmus, Leonardo, egyéb], CEEPUS, EGT/Norvég, intézményközi megállapodás – FIR-ből) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

23 Korábbi támogatott félévek 
Csak hallgató esetén – FIR -ben jelent meg A FIR időszaka ( ) előtt az intézményben eltöltött támogatott aktív félévek száma Az ETR a tanulmányi bokorból a féléves hallgatói adatok közül veszi: a „Norm. fin. félév” mezőből lehetőleg a ciklusból, de ha ott nincs, akkor a megelőző legkésőbbi félévből A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

24 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
„Szakképesítések” Csak oktató esetén – a releváns felsőfokú (!) végzettségek Az oktatóállomány megítélésére hathat, ha nem kerül rögzítésre ETR-ben a „Végzettségek / Alapadatok” fül Azonosítómezők (): végzettség („képzettség”) Kötelező a FIR miatt: végzettség  (ETR-ben: „képzettség”) lehetőleg a FIR-es listából (a „* nincs adat”-ot ne!) szövegesen, ha nincs megfelelő a listában (ez esetben ez statisztikailag használhatatlan lesz) szint (ETR-ben: „típus”): főiskolai, egyetemi, osztatlan, alap, mester, doktori, szakképzés, továbbképzés a végzettséget adó intézet megnevezése (most opcionális) Az OSAP-statisztika miatt lehet, hogy pótolni kell majd a képzettséget adó országot A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

25 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Tudományos fokozatok Csak oktató esetén Az oktatóállomány megítélésére hathat, ha nem kerül rögzítésre ETR-ben a „Tudományos munka / Tudományos fokozatok” fül A FIR-be csak maga a fokozat megy el. Egy típusú tudományos fokozat csak egyszer szerepeltethető. Azonosnak tekintett fokozatok, amelyek együtt nem szerepelhetnek: doktor (PhD) = doktor (DLA) = PhD/DLA A PhD/DLA csak a régebbi adatok konverziója miatt szerepel. Nem használjuk, sőt cseréljük ki PhD-re vagy DLA-ra. A „kisdoktori” címek áttekintendők, meg a többszöri készletmódosulás nem teljesen biztos a konvertált adatok esetén, hogy helyesen határozódott meg az 1984 szeptembere előtti, ill. utáni típus – ha a megszerzés éve rögzítésre kerül, ezt programmal lehet ellenőrizni Fokozat nélküli oktató esetén ezt rögzítsük (és töröljük, ha szerez) Ha itt szerepel az „akadémikus”, akkor az MTA-t vegyük fel szervezeti tagságként! A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

26 Tudományos szervezeti tagság
Csak oktató esetén Az oktatóállomány megítélésére hathat, ha nem kerül rögzítésre ETR-ben a „Szervezeti tagsági” fül A FIR-be csak maga a szervezet megnevezése megy el, ha az nemzetközi Más statisztikákhoz kell a magyar szervezetek közül az MTA is kell: ekkor a tagsági típus is kiemelten töltendő – A FIR-hez igazított ETR-ben csak innen állapítható meg, hogy rendes, vagy levelező akadémiai tagról van szó. Aki MTA-tag, annak legyen meg az „akadémikus” fokozata! A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

27 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Nyilatkozatok  Csak oktató esetén – FIR -ben jelent meg Jogi érvényű nyilatkozatok, ha ilyet ki kell adni, akkor rögzíteni is kell. ETR-ben a „Oktatói nyilatkozatok” fül Azonosítómezők (): típus, kezdődátum (az intézményen belül) Kötelező a FIR miatt: nyilatkozat típusa  (akkreditációhoz, normatív támogatáshoz) érvényesség kezdődátuma  érvényesség dátuma jellege akkreditációs típusú nyilatkozat esetén (elsődleges, másodlagos) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

28 Jogviszonyadatok

29 A hallgatók jogviszonyainak közös adatai
A közös mezők többsége azonosítómező: Intézmény  (SZTE–SZHF közt nem lehet konverzió) Jogviszonytípus  : Hallgatói Doktorjelölti Vendéghallgatói Kollégiumi Jogviszony kezdete  Jogviszony vége (ha lezárt vagy határozott idejű) Keletkezés típusa  („megnyitás oka”): felvétel, átvétel, résztanulmányok, jogutódlás Megszűnés típusa („befejező [al]állapot”; csak lezáráskor) Az azonosítómezők közül csak a jogviszony kezdete módosítható – jogviszonytípust (ill. intézményt) csak stornózással és újralétrehozással lehet korrigálni A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

30 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Hallgatói jogviszony Az ETR-ben: Hallgatói (T) törzslaptípus Hallgatói szak-törzslapról veszi az adatokat A hallgatói jogviszony kezdete, vége, ill. a megszűnés típusa közvetlenül nem állítható, ezek az átlapoló hallgatói szaktörzslapokon rögzített megfelelő adatokból kalkulálódnak — Ezért minden szak-törzslap lezárandó! Egy hallgatói jogviszonyhoz 1 vagy több „FIR-es képzés”, azaz ETR-es szak tartozhat. (Problémás, ha egy szakhoz több szak-törzslap van: az ETR megpróbálja összevonni.) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

31 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
FIR-képzés – ETR-szak A (ciklusfüggő) ETR-szakokat össze kell rendelni a FIR-ben lévő akkreditált képzési programokkal – egyébként „kimaradóra” kerül A FIR-es képzések nem különböznek tagozat, finanszírozási forma stb. szerint: ezek a FIR-ben „féléves” adatok. Az azonos FIR-es képzéssel megfeleltetett ETR-es szakok a FIR szempontjából azonosak, a FIR nem tudja megkülönböztetni őket Fontos! Egy jogviszonyon belül az azonos FIR-es képzésnek megfelelő ETR-szakok ciklusai nem fedhetnek át! Ez kritikus, nehezen javítható helyzetet teremt. Figyeljünk tehát levelező–nappali, finanszírozott–térítéses stb. szakváltásnál! A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

32 Hallgatói jogviszony – képzés
FIR-be jelentendő (* csak lezáráskor): Képzés FIR-es kóddal  (< ETR-szak) Képzés kezdési dátuma  (< szak-törzslapon a jogviszony kezdete) Képzési időszak típusa (most csak félév) A képzési idő ciklusokban (< szak) *Képzés végdátuma (< szak-törzslapon a befejezés időpontja) *Megszűnés típusa (< szak-törzslapon a befejező [al]állapot) Szaktörzslaphoz kapcsolódó törzsszámok listája  Az adott képzéssel egy csoportot alkotó másik képzés azonosítója (szakpár összekapcsolása)  A képzés időszakjainak listája (az azonos FIR-kódú szak-törzslapokról összevonódnak) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

33 Hallgatói jogviszony – képzési időszak
Csak az aktív, valamint az utólagosan passzivált időszakok jelentődnek le a ciklustól kezdődően. Képzés lejelenthető időszak nélkül, pl. ha passzív félévvel kezdődik FIR-be küldendő mezők (a féléves szak-törzslapról): Tanév  Időszak tanéven belüli sorszáma  Aktív vagy utólagosan passzivált? Képzési forma (alap, mester, osztatlan stb. – FIR-ből) A képzés nyelve < KPRCS Tagozat (nappali, levelező, esti, távoktatási, nem értelmezett) Finanszírozási forma (áll. támogatott, ktsg.-térítéses, egyéb) Telephely (a képzés csak a FIR-ben megszabott telephelyen végezhető) < FIR-es képzés telephelye / kezelési kör / KPR-képzőhely Külföldi kategória: az adott ciklusban érvényes tartózkodási jogcím < féléves hallgatói adat Szakirányok: az ETR nem kezeli (de az ETR-es képzés lehet szakirányszintű) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

34 Doktorjelölti jogviszony
Az ETR-ben: Doktorjelölti (D) törzslaptípus A törzslapról veszi az adatokat Megnyitás dátuma > jogviszony kezdete Lezárás dátuma > jogviszony vége Lezárás oka > megszűnés típusa Egy törzslap – egy jogviszony Nem határozott idejű, lehet nyitva létrehozni Szak (képzés), félév nem kapcsolódik hozzá FIR-be jelentendő még: Kapcsolódó doktori iskola – tudományterület  párok (legalább egy) FIR-be nem jelentődik, de segíthet a megelőző doktori képzés azonosításában: Doktori képzés adatai mezőcsoport A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

35 Vendéghallgatói jogviszony
Az ETR-ben: Vendéghallgatói (V) törzslaptípus Hallgatói szak-törzslapról veszi az adatokat Felvétel / megnyitás módja: „résztanulmányok”  Finanszírozási forma: költségtérítés A FIR-ben: Szak (képzés), félév nem kapcsolódik hozzá Határozott idejű, létrehozáskor a végdátum (és a megszűnési ok) előre jelentendő A FIR szempontjából vendéghallgatónak csak az Ftv. 40. § (2) szerinti párhuzamosan más intézményben résztanulmányokat végző hallgató számít a normál hallgató jogviszonyán történő kreditbeszámítás végett. A zsargonban „vendéghallgatónak” nevezett – pl. erasmusos – hallgatót normál hallgatói jogviszony keretében kell fölvenni „vendéghallgató” finanszírozási formával. A FIR-es vendéghallgatóként felvett ál-„vendéghallgatót” stornózni kell és a fenti módon újra fölvenni. A jogviszony típusának megváltoztatására nincs mód. A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

36 Kollégiumi jogviszony
A HSZI vezeti, adatcserével kerül át az ő kollégiumi rendszerükből, az ETR-ben az adatok csak megtekinthetők. A hallgató „kollégista” mezője (egyelőre) ettől független: ezt a TO-k kezelhetik akkor is, ha a kollégiumi nyilvántartással való kapcsolat nem működik. Az ETR-ben a FIR óta új kollégiumkezelés van (a személyi adatok közt): a régi elhelyezések is megtekinthetők, már nem törlődnek egy új elhelyezés nyomán. A FIR-be határozott idejűként, előre megadott végdátummal és megszűnési okkal jelentendő be. A közös jogviszonyadatokon kívül csak a kollégium (FIR-es kódja) kerül a FIR-be küldésre (a szobaszám nem). Csak az intézmény struktúrájába tartozó kollégium jelenthető. Ha külső kollégiumokat is kezelünk itt, akkor azok „kimaradóra” kerülnek. A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

37 A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)
Oktatói jogviszony Új „jogviszonyok, munkakörök” fül: itt csak a felsőoktatásban releváns munkaügyi adatok vezetendők. De iure adat, különbözik a de facto hozzárendelt intézményektől Ha a dolgozói adatok közti „Oktat” mezőben nincs pipa, akkor az oktatót a FIR „nem látja”. Az egyes jogviszonyokat úgy lehet elrejteni, ha a típusa „egyéb”. FIR-be küldendő adatok, amelyek minden jogviszonytípus esetén azonosak: Intézmény  (SZTE–SZHF közt nem lehet konverzió) Jogviszony típusa : közalkalmazott, munkaviszony, megbízási, szolgálati, ill. egyéb (azaz FIR-be nem jelentendő) Külső jogviszony-azonosító : az ETR elrejti; a megbízási jogviszonyok elkülönítését szolgálja Jogviszony kezdete  Jogviszony vége (határozott idejű jogviszony esetén előre megadható) A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

38 Nem megbízási jogviszonyok
Egy időben csak egy nem megbízási (közalkalmazotti, munkaviszony, szolgálati) jogviszony lehet aktív FIR-be jelentendő: Besorolás (pl. egyetemi tanár; a hallgatói jellegűek „kimaradóra” kerülnek) Heti óraszám A jogviszonyhoz kapcsolódó munkakörök: Szervezeti egység (kar)  Munkakör típusa (oktató, kutató, tanár)  Kezdő dátum  Végdátum (már az első bejelentéskor megadható) A jogviszonyhoz kapcsolódó vezetői megbízások : Munkakör típusa (FIR-es készlet)  A vezetői megbízások pótlandók A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

39 Megbízási jogviszonyok
Egy időben több aktív megbízási jogviszony is lehet Ha van aktív közalkalmazotti jogviszony, akkor nem lehet párhuzamos megbízási (ez most a SZTE-n ki van kapcsolva munkaviszony és szolgálati jogviszony mellett) A FIR  már nem kéri a heti munkaidőt, de az ETR-ben ez még kötelező adat. Emiatt a tényleges óraterhelést írhatjuk ide. A megbízási jogviszonyról a minden jogviszonyra közös adatokon kívül más adatot nem kell a FIR-be küldeni. A FIR és az ETR (Racskó Tamás, SZTE ESZK)

40 A figyelmüket köszönöm
További kérdések esetén állok rendelkezésükre telefonon: 67-68, ill. személyesen a heti ETR-fogadóórán: Hétfőnként 15–16 között a helpdesken (ESZK 21. szoba)


Letölteni ppt "A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és az ETR"

Hasonló előadás


Google Hirdetések