Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése"— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése
Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régióban a évi NYDOP pályázati lehetőségeiről Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése NYDOP /A/B

2 Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése NYDOP-2009-2.2.1./A/B
Alapvető cél: Kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése kapacitásának bővítése kapacitáskihasználtságának javítása a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése. Rendelkezésre álló forrás: 1 390 millió Ft az alábbi megoszlásban: A. komponens 1 061 millió Ft B. komponens esetén 329 millió Ft

3 Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése NYDOP-2009-2.2.1./A/B
Pályázók köre: - Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21) - Egyéni vállalkozások (KSH 23) A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában nincsen lehetőség. Szálláshely fejlesztésére – akár új építésről, akár meglévő szálláshely fejlesztéséről van szó – az ingatlan tulajdonosa pályázhat.

4 Támogatható tevékenységek
Új kereskedelmi szálláshely kialakítására irányuló fejlesztés 2. Meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése, szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése (a C1.2 pontban jelzettek kivételével), a fentiek kombinációja.

5 Definíció Olyan kereskedelmi szálláshely, amely használatbavételi és működési engedéllyel rendelkezik, és dokumentálhatóan legalább (a pályázat befogadásához viszonyítva) az elmúlt 3 hónapban folyamatosan, az üzemeltetésből adódó szükségszerű leállásokat leszámítva, megszakítás nélkül üzemelt, meglevőnek minősül. Új építésű, kereskedelmi szálláshelyként használatbavételi és működési engedélyt megszerző épület új szálláshelynek minősül. 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet

6 Meglevő kereskedelmi szálláshely fejlesztés esetén
A) komponens: Magas kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése: Meglevő kereskedelmi szálláshely fejlesztés esetén Új szálláshely fejlesztése esetén A.) komponens Szálláshely típus Jelenlegi állapot Fejlesztés eredménye Szálloda Bármely kategória 3 és 4 csillagos Panzió I. osztályú Kemping

7 Meglevő kereskedelmi szálláshely fejlesztés esetén
B) komponens: Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlestés – alacsony kategóriájú szálláshelyek: Meglevő kereskedelmi szálláshely fejlesztés esetén Új szálláshely fejlesztése esetén B.) kompo-nens Szálláshely típus Jelenlegi állapot Fejlesztés eredménye Panzió Bármely kategória II. osztályú Üdülőház I. osztályú Ifjúsági szálló C kategóriás Turista-szálló Turistaszállókra vonatkozó feltételeknek kell megfelelnie

8 Önállóan nem támogatható tevékenységek
A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át tehetik ki: Eszközbeszerzés Lovasturisztikai-szolgáltatások fejlesztése Vendéglátóegységek fejlesztése Üzleti marketing-tevékenység Energia-hatékony működést javító beruházások Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések Bűnmegelőzési tevékenység Azbesztmentesítés Telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztés A nem elszámolható, vagy nem támogatható tevékenységek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

9 Nem támogatható tevékenységek
Meglévőnél alacsonyabb kategóriát eredményező fejlesztés Szintentartó és helyettesítő beruházás Időben osztott üdülési jogokat értékesítő szálláshely fejlesztése ÚMVP hatálya alá eső tevékenységek

10 Elszámolható költségek
2007. július 30-át követően felmerülő költségek I. Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei (a pályázatban kötelezően előírt tanulmányok, tervek, engedélyek) – 8% II. Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek – 2%, 10 m Ft 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége – 12% - Szakmai szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése 6. Le nem vonható ÁFA, valamint más adók, és közterhek 7. Tartalék (kizárólag eszközbeszerzés és építés esetében, ezen költségek 5%-áig) 8. Saját teljesítés

11 Speciális feltételek TDM tagság
Közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága A fejlesztés eredményeképpen évi 11 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó szálláshely nem támogatható 7 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó kemping nem támogatható B komponens esetén csak azon településen megvalósuló fejlesztés jogosult, melyen a pályázat benyújtásának időpontjában nem működik 4 csillagos, vagy annál magasabb kategóriájú szálláshely HR terv készítése a megvalósíthatósági tanulmány részeként Meglevő szálláshely fejlesztése esetén a működés bizonyítása (befizetett iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló igazolással, és azzal, hogy a cégkivonatban legalább három hónapja szerepel a működéséhez szükséges tevékenység kódja.)

12 Speciális kizáró okok Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére akinek vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, vagy jogszabályi előírás hiányában az utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt; aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló vagy az adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott (tehát lehetőség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán az előző pénzügyileg lezárt kettő év egyikében gazdálkodott nyereségesen); azon legalább 2 lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás, amelynek a tervezett beruházás 15%-a saját tőkeként nem áll rendelkezésére. azon szálláshely fejlesztésére, amelyre vonatkozóan az elmúlt három naptári évben a ROP, vagy ÚMFT ROP forrásokból támogatást nyertek és támogatási szerződést kötöttek, a projekt megvalósítását megkezdték és a támogatott projekt záró pénzügyi elszámolásának benyújtása a pályázat befogadásának időpontjáig még nem történt meg, azon szálláshely fejlesztésére, amelyre vonatkozóan jelen kiírás keretein belül egynél több pályázatot is benyújtanak.

13 Pénzügyi feltételek – támogatás mértéke
A komponens esetén: Projekt összes elszámolható költsége Támogatás mértéke a sávon belül Új szálláshely Meglevő szálláshely fejlesztése Kevesebb, mint 400 millió Ft 25% 30% 400 millió Ft és felette 20% B komponens esetén: Projekt összes elszámolható költsége Támogatás mértéke a sávon belül Új szálláshely Meglevő szálláshely fejlesztése Kevesebb, mint 80 millió Ft 30%, illetve KKV-k esetében 35% 30%, illetve KKV-k esetében 40% 80 millió Ft és felette 30%

14 Pénzügyi feltételek – támogatás összege
Konstrukció száma Konstrukció neve Támoga-tás összege (millió Ft) Min. Max. NYDOP-2.2.1/A Magas kategóriájú / Magas komfortfokozatú kereskedelmi szállodák, panziók, kempingek minőségi fejlesztése 10 250 NYDOP-2.2.1/B Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlesztés üdülőházakban, ifjúsági szállókon, turistaszállókon és alacsony kategóriájú panziókban 150

15 Pénzügyi feltételek Legalább 25%-át hitelt és állami támogatást nem tartalmazó saját forrás Előleg mértéke: 40%

16 Csatolandó mellékletek
Tulajdonszerzés igazolása Átnézeti helyszínrajz Működés igazolása (önkormányzati nyilatkozat: iparűzési adó, IFA) Akadálymentesítés szakértői nyilatkozat Közzétételi kérelem TDM tagság vagy belépési szándék igazolása Újonnan alakult gazdasági társaság esetén előtársasági mérleg és eredménybeszámoló

17 Adminisztratív információk
Pályázat benyújtásának helye: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Benyújtási határidő: okt. 01 – jan. 08. 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban CD/DVD lemezen

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Maráczi Renáta Pályázati menedzser Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: (94) Fax: (94)


Letölteni ppt "Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések