Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon Nemzetközi konferencia Budapest, 2010. március 8. A Közalapítvány koragyerekkori intervencióhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon Nemzetközi konferencia Budapest, 2010. március 8. A Közalapítvány koragyerekkori intervencióhoz."— Előadás másolata:

1 A koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon Nemzetközi konferencia Budapest, 2010. március 8. A Közalapítvány koragyerekkori intervencióhoz kapcsolódó tevékenységei Pásztor Éva Oktatási és Képzési Programiroda irodavezető

2 A Közalapítvány múltja 2007. évi alapítás, mégis 13 éves múlt a területen. Jogelődök: Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (1997 – 2007) Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (1998 – 2007)

3 Célunk: a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése; a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Eszközeink: szolgáltatásfejlesztés különféle típusú források bevonásával Pályáztatás Szakmai szolgáltatás

4 www.fszk.hu Közalapítványunk tevékenységeiről bővebben a honlapon olvashatnak. Ajánljuk figyelmükbe ingyenesen letölthető kiadványainkat és a programokhoz kapcsolódó szakmai anyagainkat is.

5 A témát érintő kiadványaink Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006) Ő-szintén Szülők és szülősegítő szolgáltatások szervezőinek tapasztalatai Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

6 A témához kapcsolódó kutatási zárótanulmány Kereki Judit-Lannert Judit: (2009) A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése (FSZK) Honlapunkon olvasható www.fszk.hu

7 Koragyermekkori intervenció rendszerének fejlesztése

8 Történetünkből FGYK-FSZK 1997-2010.

9 Program a tárgyi feltételek bővítése érdekében 2002. Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztéséhez, fejlesztő felkészítéséhez kapcsolódó, fejlesztést szolgáló eszközök beszerzésére Cél: a korai fejlesztésben és fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekeknél alkalmazott különböző fejlesztő eljárások, terápiás foglalkozások segítése a tárgyi feltételek biztosításával. közoktatási, szociális intézmények, bölcsődék és gyermekotthonok pályázhattak, 60 pályázó támogatása összesen 18 731 996 Ft-tal. –Az intézmények eszközparkja bővült, –szolgáltatásaik színvonala nőtt.

10 A szolgáltatáshoz való hozzáférést segítő program 2003. Különleges gondozás igénybevételéhez szükséges mikrobusz beszerzésének támogatása Cél: –A távolság adta ok leküzdése a korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés szolgáltatása során. –Az ellátott gyermekek körének bővítése. –A foglalkozások gyakoriságának növelése. 10 pályázó támogatása, összesen 68 129 451 Ft összegben. A program záró évében, 2006-ban összesen 246 gyermek fejlesztéséhez kapcsolódott a mikrobusz; ebből 145 gyermek korai fejlesztésben, 101 gyermek fejlesztő felkészítésben részesült. Összesen a tíz mikrobusz 108 települést érintett rendszeresen.

11 Szülősegítő szolgáltatásokat támogató programjaink (OKM-SZMM) Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázati úton 1997- től folyamatos kiemelt a szülőklubok megvalósítására, fejlesztésére, szakmai programjaira adott támogatás 2001-től 563 pályázati program támogatása több, mint 200 Millió Ft támogatással Évente minimálisan 1200 szülő kapcsolódik be a szolgáltatásokba.

12 Szülősegítés számokban Utóbbi évek pályázatai: (2001-2009.) Meghirdet és éve Program Beérkezett pályázatok Igényelt összeg Támogatott pályázatok Támogatási összeg 2001. Szülősegítő szolgáltatások VI. 90 db46 642 eFt69 db26 491 eFt 2002. Szülősegítő szolgáltatások VII. 89 db48 323 eFt61 db24 892 eFt 2003. Szülősegítő szolgáltatások VIII. 88 db54 057 eFt66 db34 950 eFt 2004. Szülősegítő szolgáltatások IX. 134 db65 142 eFt91 db33 239 eFt 2005. Szülősegítő szolgáltatások X. 117 db38 863 eFt95 db26 964 eFt 2006. Szülősegítő szolgáltatások XI. 127 db48 228 eFt43 db12 502 eFt 2007. Szülősegítő szolgáltatások 133 db70 000 eFt54 db24 992 e Ft 2008. Szülősegítő szolgáltatások 128 db60 449 eFt47 db19 017 eFt 2009. Szülősegítő szolgáltatások 79 db15 627 eFt37 db 6 029 e Ft

13 Tájékoztatást, információt, a szülők aktív bevonását segítő szakmai szolgáltatásaink (SZMM-OKM) 2007-ig az innováció a pályázati formában történő szolgáltatásfejlesztést jelentette, 2007-től szakmai szolgáltatáscsomag kidolgozásával és e szolgáltatások nyújtásával is segíti a szülőket, szervezeteket. –Kutatás: 645 pályázó adatainak feldolgozása, 630 szervezetnek kérdőív, 2 db tanulmány a szülősegítő szolgáltatásokról –Workshopok (94 szülő), kézikönyv (200 példány) workshop tematika-alap, próba workshop, –Régiós napok (7 helyszín) –Kiadvány: Ő-szintén című jó gyakorlat gyűjtemény 1500 példányban –Szülősegítő Információs Honlap kialakítása (Jelenleg fejlesztés alatt áll)

14 A koragyermekkori intervenció magyarországi rendszerét feltáró programunk (SZMM) 2007/2008: Cél: –Átfogó képet kapjunk a hazai kora gyermekkori intervenció magyarországi helyzetéről. –A kora gyermekkori intervenciót nyújtó szolgáltatók számának, működési feltételeinek, szolgáltatásainak teljes körű felmérése, –Javaslatok tétele a szolgáltatás-fejlesztési stratégia kidolgozására, –Javaslatok a tárcaközi együttműködések fejlesztésére. –Nemzetközi kapcsolatépítés, nemzetközi jó gyakorlat és tapasztalatgyűjtés a szolgáltatás-fejlesztési stratégia kidolgozásához.

15 A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése Kutatás Megbízó: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Megbízott: FSZK Megbízás tárgya: –a korai intervenció jelenlegi helyzetének feltárása –javaslatok a megoldásokra Közbeszerzés nyertese: TÁRKI-TUDOK Zrt. A kutatás összefoglaló tanulmányát a www.fszk.hu honlapon az Oktatási és Képzési Programiroda oldalán olvashatjákwww.fszk.hu

16 Szolgáltatás támogatása a korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára (2007 évi 1%, FSZK egyéb forrás) 2009: Gyógyúszás foglalkozások támogatása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára Cél: A korai fejlesztés és gondozás/rehabilitáció során kiegészítő fejlesztő foglalkozások biztosítása, a gyermekek igényeihez igazodó terápiás célú fejlesztés, gyógyúszás foglalkozások keretében. 10 civil szervezet támogatása, 2 395 996 Ft összegben. 124 korai fejlesztésben részesülő gyermek részére nyújtott támogatást gyógyúszás foglalkozásokhoz

17 Korai intervenció helyzete, fejlesztési stratégiák, jó gyakorlatok” című nemzetközi konferencia és disszeminációs szakmai program megvalósítása (SZMM) 2009/2010.: Cél: –felhívni a társadalmi közgondolkodás figyelmét a korai intervenció kérdéseire –segíteni az egyenlő esélyű hozzáférés társadalmi támogatásának erősödését. –a kutatás eredményeit széles körben disszeminálni a döntéshozók, a szakma, és az érintettek felé. –Átfogó képet nyújtani az ellátás színvonaláról, a hozzáférés esélyeiről. –Elősegíteni a nemzetközi kapcsolatépítést és szakembercserét –Disszeminálni a hazai jól működő terápiás gyakorlat eredményeit –a rendszer szintű működés nemzetközi jó gyakorlatainak minél szélesebb körben való megismertetése.

18 Főbb problématerületek Ágazatok közötti együttműködés (oktatás, egészségügy, szociális) –Jogszabályok, szabályzók –Finanszírozás –Ellátás A koragyermekkori intervenció rendszerének kialakítása Finanszírozás (normatív, pályázat – általános, speciális feladatok) Gyermekek nyomonkövetése/adatvédelem Szűrés, diagnosztika (egységesítés, sztenderdizált vizsgálóeljárások, szakemberek) Területi egyenlőtlenségek –Tárgyi, személyi feltételek –a szolgáltatások száma (szolgáltatáscsomag) –minősége –elérhetősége (távolság, költség, szolgáltatás hiánya…) Szolgáltatások egységessége Információ, tájékoztatás (információs központ, információs csomag) Szülősegítő szolgáltatások (szülő, testvér, család szabadidős és mentálhigénés támogatása, informálás, tájékoztatás)

19 Az információhiány (érinti a szülőket, szakembereket) –Általános és kiemelt probléma a korai fejlesztés idején is a diagnózisra, szűrésre vonatkozó, –A jelzés még mindig nagy százalékban intézményesült folyamat. –A zárójelentések pontatlanok (szakmaterületek informálása) az ellátási színterekre, –a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. a lehetőségekre, –Különösen jelentős ez az anyagi kérdések esetén –A gyermekek után járó juttatások tekintetében nem, vagy késve kapnak információt a szülők. jogszabályokra, és szinte minden gyermeket, családot érintő ismeretre. A megfelelő időben kapott és megfelelő minőségű és mennyiségű információ a szülők számára elengedhetetlen.

20 Szülők tájékoztatása a fejlesztés megkezdése előtt Az iskolázottabb szülők jutottak korábban a fejlesztés lehetőségéhez. –Ennek oka az információ szélesebb körű hozzáférése lehet (cikkek, könyvek, honlapok…) az iskolázottabb szülők körében. Ebben az időpontban a szülő az egészségügytől vár tájékoztatást, –holott az ide vonatkozó információ, amit tudni szeretne már túl mutat az egészségügy rendszerén. Ez az időpont igen fontos a gyermek további sorsára vonatkozóan –az egészségügy és a szülősegítés, tájékoztatás összekapcsolódása fontos lépés lehetne a szülők első informálása tekintetében. A gyermek további életútját befolyásolja, hogy mit, hogyan és ki mond el és mivel segíti a szülőt.

21 Területi egyenlőtlenségek Még mindig jelentős a fővároshoz kötöttség a fejlesztést illetően, A vidéki szülők esélye a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre rosszabb illetve jelentősebb áldozatokat kíván. Okok: a helyi szolgáltatások hiánya Intenzívebb szolgáltatás: Sokan felvállalják az utazás fáradalmait a heti, kétheti, havi fejlesztés, tanácsadás érdekében. információhiány –A vidék szerényen megbúvik és önmenedzselése nem elég jó. bízva a színvonalasabb ellátásban. A szakemberek speciális képzési, továbbképzési lehetőségei. A speciális tudás hiánya, a speciális szolgáltatásokat szűkíti. A különböző terápiák, módszerek alkalmazása esetleges, valószínűleg nem tudatosan kialakítottak, –az adott intézmények szakembereinek végzettségétől, továbbképzésen való részvételétől függnek.

22 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés anyagi terhei Még mindig nem jutnak hozzá ingyenesen a szolgáltatásokhoz a szülők, számos szolgáltató a közoktatás keretében biztosítja a korai fejlesztést, tanácsadást ingyenes szolgáltatásként. Okai: a szülők nem találják meg azokat a szolgáltatókat, ahol ingyenesen vehetik igénybe a fejlesztést, még mindig erős az a nézet, hogy amiért fizetni kell, az jobb színvonalú. több fejlesztést kívánnak igénybe venni a családok, vagy más terápiákat is bevonnak, ami már többlet anyagi terhet jelent. a lakóhelyen vagy közelében a gyermek számára szükséges elérhető szolgáltatás nincs, ezért utazni kényszerül a család, ami szintén jelentős többlet teher. a gyermek szállítása tömegközlekedéssel nem megoldható, de fejlesztése intenzív beavatkozást igényel.

23 Első lépések…

24 Hogyan tovább? Egységes információk, tájékoztatás. –Az egészségügy, a szociális, és közoktatási terület által adott információk összehangolása beleértve a szülősegítő szolgáltatókat. Egységes adatbázis létrehozása, működtetése – az egészségügy, szociális és közoktatás rendszerének összekapcsolásával. (pl. anamnézis adatainak pontos ismerete) Szakemberek felkészítése, képzés, továbbképzés –megfelelően tájékozott legyen Informáltságot a szociális és a közoktatás, egészségügy,gyógypedagógia irányába is ki kell terjeszteni. (diagnózis, ellátórendszer, fejlesztési lehetőségek, jogosultságok, juttatások, szolgáltatások) Egységes szolgáltatások/szolgáltatáscsomagok kialakítása (minősített szolgáltatók) Hozzáférhető összefoglaló kiadványok –A helyi, megyei, régiós ellátók kapcsolati lehetőségeiről, szolgáltatókról, akik a szülőket tovább tudják segíteni a gyermek fejlesztése érdekében. (oktatási, egészségügyi, szociális, civil) –nyomtatott és elektronikus ismertetők szükségesek, amik a szülők számára is mind szélesebb körben hozzáférhetőek.

25 A rendszerfejlesztés alapja az együttműködés OKTATÁS ÜGYE EGÉSZSÉGÜGY ÜGYE SZOCIÁLIS TERÜLET ÜGYE CIVILEK ÜGYE MUNKAERŐPIAC ÜGYE MINDANNYIUNK ÜGYE

26 Köszönöm a figyelmet! www.fszk.hu Pásztor Éva Oktatási és Képzési Programiroda irodavezető pasztor.eva@fszk.hu 06/1-450-3241 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.


Letölteni ppt "A koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon Nemzetközi konferencia Budapest, 2010. március 8. A Közalapítvány koragyerekkori intervencióhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések