Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár
Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012

2 A tárgy célja, módszere, követelmények ..
Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal Globalizáció Nemzetközi regionális integráció Nemzetközi válság hatásával A külgazdasági politika és a gazdaságpolitika összefüggéseivel

3 Gazdasági világrend a 21. században
Nemzetközi gazdasági integráció = országok gazdaságának összefonódása, nyitottsága Globalizáció Világméretekben Regionális nemzetközi integráció A világgazdaság adott nemzetközi régiójában EU, NAFTA ….

4 Globalizáció Határokon átívelő gazdasági tevékenységek
Nemzetközi kereskedelem Külföldi működőtőke befektetések (FDI ) Portfólió-befektetések növekedése, ami az 1990-es évektől felgyorsult és elmélyült, hatása kihat az egész világra. Országok, vállalkozások, lakosok számára szabadság, de függőség is Komplex, összetett folyamat

5 Nemzetközi regionális integráció
Országok egy csoportjának gazdasági társulása meghatározott célokkal, általában azonos földrajzi térségben.

6 Globalizáció Keretfeltételeket és fejlődési impulzusokat teremt
Korlátok lebontása verseny fokozódik Államok gazdaságpolitikai autonómiája gyengül Kölcsönös függőség Aszimmetrikus hatások Legfőbb hordozói: TNC

7 Globalizáció hajtóerői
Gazdasági nyitottság: Nemzetközi kereskedelem és tőkemozgások liberalizációja Országok döntéshozói szabályozással befolyásolják a folyamatot Dereguláció: állam szerepének csökkenése Technológia fejlődése információs társadalom Csökkennek a tranzakciós költségek az üzleti kapcsolatokban érdemes külföldön külföldi üzlet kötni

8 Tranzakciók Nemzetközi termék-és szolgáltatás kereskedelem
Határon átnyúló pénzügyi műveletek Hitelnyújtás Hitelfelvétel Portfólió beruházás Közvetlen tőkeberuházás (FDI) Cégek alapítása, működtetése, irányítása Más országok polgárai által egy adott országban végzett munka, munkajövedelem hazautalása Információáramlás – üzletek megkötéséhez

9 Külgazdasági politika – ma
Nemzetközi kapcsolatok fejlődése Áruforgalom összefonódása a tőketranszferrel Külgazdasági politika > kereskedelempolitika

10 Gazdaságpolitikai eszközök és a nyitottság
Arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott ország milyen eszközöket alkalmaz, hogy vállalatai, polgárai tranzakcióit más országok vállalataival vagy polgáraival szemben szabadon engedje Vagy akadályozza protekcionizmus

11 Gazdasági nyitottság mérése
Gazdaságpolitikára alapozott Eredmény alapú Nyitott-e vagy sem egy ország? Döntéshozók milyen intézkedéseket hoznak A tényezők áramlásának korlátait hogyan szabadítják fel v. hogyan erősítik „de jure” típusú (szabály alapú) „Minőségi index” – bináris Tranzakciók elemeinek mérése Pl. :külkereskedelem/GDP A nyitottság tényleges megnyilvánulása Globalizáció előrehaladását kifejezi - nyitottabb-e? „de facto” Ökonometriai mérés Mérés problémái – sokféle mutató

12 Globalizáció előrehaladása
Hogyan hasznosítják az országok a nyitottság lehetőségeit? Empirikus vizsgálatok Történelmi távlat Közel múlt/ aktuális helyzet és annak változása Globalizáció és válság

13 Hatások, eredmények Nemzetközi kereskedelem fejlődése
Hatása a GDP növekedésére Pénzügyi globalizáció

14 A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2011, %
Forrás: World Trade Report 2012, p. 18.

15 Globális FDI beáramlás 1980-2009
Mrd USD

16 Globális FDI beáramlás 1995-2011 Mrd USD
Forrás: WIR, UNCTAD, Full Report, p.4

17 Nemzetközi pénzügyi válság

18 Globalizáció és a nemzetközi pénzügyi válság
Áru-és pénzpiacok kölcsönhatása Globalizáció: egymást erősítve hatnak Korában a monetáris szféra a reál gazdaság szükségleteit elégítette ki Mára a pénzügyi terület felértékelődött Viszonylag nagy relatív önállósággal Nemzetközi pénzügyi válság: áttevődött a reál szférára is, nemzetközi kereskedelemre

19 Válság szakaszai/hullámai
júliusa – közepe: USA másodrendű jelzálog piacán – válság Ez Nyugat-Európára/ Európára is átterjedt: 1,5-2,5 éves késéssel 2008. szept. 15. Lehman Brothers befektetési bank csődje – hatása áprilisáig tartotta az USA-ban likviditási válság, bizalmi válság , hitelválság

20 Válság szakaszai/hullámai
2009.április - november: G20 a recesszió megfékezésére kötelezettséget vállalt megkezdődik a fellendülés 2010. november: szuverén adósok (államok) válsága Magánadósságok államadóssággá (utólagos sokk)

21 Gazdaságpolitika és a pénzügyi rendszer
Szabályozó rendszer változásai: Kedvezőbb: liberalizálás, pénzügyi és fiskális ösztönzők növelése Kedvezőtlenebb: ellenőrzés szigorítása, pénzügyi és fiskális ösztönzők csökkentése

22 FDI-ra ható nemzeti szabályozók változása, 2000-2010 (%-ban)

23 Országok nemzeti szabályozásának változása és hatása a tőkeáramlásra
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 Országok száma, melyek intézkedtek …. 49 41 45 57 44 Szabályozások száma 80 69 89 112 67 Kedvezőbb szabályok 59 51 61 75 52 Kedvezőtlenebb szabályok 19 16 24 36 15 Semleges intézkedés 2 4 1 Forrás: WIR, UNCTAD 2012, Overview, p.18

24 A nemzetközi pénzügyi válság hatása
Nemzetközi kereskedelem Tőkeáramlás

25 FDI globális méretű áramlása, 2002-2011
Előrejelzés Milliárd USD

26 Nemzetközi kereskedelem növekedése (export volumen adatok alapján) 1990=100%

27 Tőkeimport, milliárd USD
Forrás: World Investment Report, Overview p. 1 UNCTAD, 2011

28 Tőkeáramlás, milliárd USD
Tőkeimport Tőkeexport 2008 2009 2010 Világ 1 744 1 185 1 244 1 911 1 171 1 323 Fejlett o. 965 603 602 1 541 851 935 Fejlődő o. 658 511 574 309 271 328 %-ban 48,4 70,7 46,1 24,8 Forrás: World Investment Report, Overview p. 3 UNCTAD, 2011

29 Mi hiányzik az előző táblázatból?????

30 Forrás Gács János (2007): A globalizáció számokban. I. Közgazdasági Szemle, LIV. Évf október ( o.) Losoncz Miklós –Nagy Gyula (2012): A globalizáció és a évi pénzügyi válság Czakó Erzsébet – Reszegi István (szerk.) (2010): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Bp.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések