Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012."— Előadás másolata:

1 Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012

2 A tárgy célja, módszere, követelmények.. ● Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal  Globalizáció  Nemzetközi regionális integráció  Nemzetközi válság hatásával ● A külgazdasági politika és a gazdaságpolitika összefüggéseivel 2

3 Gazdasági világrend a 21. században ● Nemzetközi gazdasági integráció = országok gazdaságának összefonódása, nyitottsága  Globalizáció › Világméretekben  Regionális nemzetközi integráció › A világgazdaság adott nemzetközi régiójában -EU, NAFTA …. 3

4 Globalizáció Határokon átívelő gazdasági tevékenységek  Nemzetközi kereskedelem  Külföldi működőtőke befektetések (FDI )  Portfólió-befektetések növekedése, ami az 1990-es évektől felgyorsult és elmélyült, hatása kihat az egész világra. Országok, vállalkozások, lakosok számára szabadság, de függőség is Komplex, összetett folyamat 4

5 Nemzetközi regionális integráció Országok egy csoportjának gazdasági társulása meghatározott célokkal, általában azonos földrajzi térségben. 5

6 Globalizáció ● Keretfeltételeket és fejlődési impulzusokat teremt  Korlátok lebontása verseny fokozódik Államok gazdaságpolitikai autonómiája gyengül ● Kölcsönös függőség  Aszimmetrikus hatások ● Legfőbb hordozói: TNC 6

7 Globalizáció hajtóerői ● Gazdasági nyitottság: Nemzetközi kereskedelem és tőkemozgások liberalizációja  Országok döntéshozói szabályozással befolyásolják a folyamatot  Dereguláció: állam szerepének csökkenése ● Technológia fejlődése információs társadalom  Csökkennek a tranzakciós költségek az üzleti kapcsolatokban érdemes külföldön külföldi üzlet kötni 7

8 Tranzakciók ● Nemzetközi termék-és szolgáltatás kereskedelem ● Határon átnyúló pénzügyi műveletek  Hitelnyújtás  Hitelfelvétel  Portfólió beruházás ● Közvetlen tőkeberuházás (FDI)  Cégek alapítása, működtetése, irányítása ● Más országok polgárai által egy adott országban végzett munka, munkajövedelem hazautalása ● Információáramlás – üzletek megkötéséhez 8

9 Külgazdasági politika – ma Nemzetközi kapcsolatok fejlődése Áruforgalom összefonódása a tőketranszferrel Külgazdasági politika > kereskedelempolitika 9

10 Gazdaságpolitikai eszközök és a nyitottság ● Arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott ország milyen eszközöket alkalmaz, hogy vállalatai, polgárai tranzakcióit más országok vállalataival vagy polgáraival szemben szabadon engedje ● Vagy akadályozza protekcionizmus 10

11 Gazdasági nyitottság mérése Gazdaságpolitikára alapozott ● Nyitott-e vagy sem egy ország? ● Döntéshozók milyen intézkedéseket hoznak ● A tényezők áramlásának korlátait hogyan szabadítják fel v. hogyan erősítik ● „de jure” típusú (szabály alapú) ● „Minőségi index” – bináris Eredmény alapú ● Tranzakciók elemeinek mérése  Pl. :külkereskedelem/GDP ● A nyitottság tényleges megnyilvánulása ● Globalizáció előrehaladását kifejezi - nyitottabb-e? ● „de facto” ● Ökonometriai mérés ● Mérés problémái – sokféle mutató 11

12 Globalizáció előrehaladása ● Hogyan hasznosítják az országok a nyitottság lehetőségeit? ● Empirikus vizsgálatok  Történelmi távlat  Közel múlt/ aktuális helyzet és annak változása  Globalizáció és válság 12

13 Hatások, eredmények ● Nemzetközi kereskedelem fejlődése  Hatása a GDP növekedésére ● Pénzügyi globalizáció 13

14 A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2011, % Forrás: World Trade Report 2012, p. 18. 14

15 Globális FDI beáramlás 1980-2009 Mrd USD 15

16 Globális FDI beáramlás 1995-2011 Mrd USD 16 Forrás: WIR, UNCTAD, Full Report, p.4

17 ● Nemzetközi pénzügyi válság 17

18 Globalizáció és a nemzetközi pénzügyi válság ● Áru-és pénzpiacok kölcsönhatása  Globalizáció: egymást erősítve hatnak ● Korában a monetáris szféra a reál gazdaság szükségleteit elégítette ki ● Mára a pénzügyi terület felértékelődött  Viszonylag nagy relatív önállósággal ● Nemzetközi pénzügyi válság: áttevődött a reál szférára is, nemzetközi kereskedelemre 18

19 Válság szakaszai/hullámai ● 2007. júliusa – 2008. közepe: USA másodrendű jelzálog piacán – válság  Ez Nyugat-Európára/ Európára is átterjedt: 1,5- 2,5 éves késéssel ● 2008. szept. 15. Lehman Brothers befektetési bank csődje – hatása 2009. áprilisáig tartotta az USA-ban likviditási válság, bizalmi válság, hitelválság 19

20 Válság szakaszai/hullámai ● 2009.április - november: G20 a recesszió megfékezésére kötelezettséget vállalt megkezdődik a fellendülés ● 2010. november: szuverén adósok (államok) válsága  Magánadósságok államadóssággá (utólagos sokk) 20

21 Gazdaságpolitika és a pénzügyi rendszer ● Szabályozó rendszer változásai:  Kedvezőbb: liberalizálás, pénzügyi és fiskális ösztönzők növelése  Kedvezőtlenebb: ellenőrzés szigorítása, pénzügyi és fiskális ösztönzők csökkentése 21

22 FDI-ra ható nemzeti szabályozók változása, 2000-2010 (%-ban) 22

23 Országok nemzeti szabályozásának változása és hatása a tőkeáramlásra Megnevezés20072008200920102011 Országok száma, melyek intézkedtek …. 4941455744 Szabályozások száma 80698911267 Kedvezőbb szabályok 5951617552 Kedvezőtlenebb szabályok 1916243615 Semleges intézkedés 22410 23 Forrás: WIR, UNCTAD 2012, Overview, p.18

24 A nemzetközi pénzügyi válság hatása ● Nemzetközi kereskedelem ● Tőkeáramlás 24

25 25 FDI globális méretű áramlása, 2002-2011 Előrejelzés 2012-2014 Milliárd USD

26 Nemzetközi kereskedelem növekedése (export volumen adatok alapján) 1990=100% 26

27 Tőkeimport, milliárd USD Forrás: World Investment Report, 2011. Overview p. 1 UNCTAD, 2011 27

28 Tőkeáramlás, milliárd USD TőkeimportTőkeexport 200820092010200820092010 Világ1 7441 1851 2441 9111 1711 323 Fejlett o.9656036021 541851935 Fejlődő o.658511574309271328 %-ban Fejlett o.48,470,7 Fejlődő o.46,124,8 Forrás: World Investment Report, 2011. Overview p. 3 UNCTAD, 2011 28

29 ● Mi hiányzik az előző táblázatból????? 29

30 Forrás ● Gács János (2007): A globalizáció számokban. I. Közgazdasági Szemle, LIV. Évf. 2007. október (876-902. o.) ● Losoncz Miklós –Nagy Gyula (2012): A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság ● Czakó Erzsébet – Reszegi István (szerk.) (2010): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Bp. 30

31 Köszönöm a figyelmet! 31


Letölteni ppt "Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések